پایان نامه ارشد رشته مدیریت رسانه: دانش‌آفرینی در سازمان‌های رسانه‌ای با استفاده از مدل نوناکا مورد مطالعه خبرگزاری ایسنا

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشكده‌ مديريت و حسابداری

پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت رسانه

عنوان:

دانش‌آفرینی در سازمان‌های رسانه‌ای با استفاده از مدل نوناکا مورد مطالعه خبرگزاری ایسنا

استاد راهنما:

دكتر ابوالفضل تاج‌زاده نمین

استاد مشاور:

دكتر شهلا بهرامی رشتیانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق…………………………. 1

1-1) بیان مسأله……………………….. 2

1-2) اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق………………………… 3

1-3) گزاره­های تحقیق………………………… 4

1-3-1) اهداف تحقیق………………………… 4

1-3-2) سوال های تحقیق………………………… 4

1-3-3) فرضیه ­های تحقیق………………………… 5

1-4 )شرح واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در تحقیق………………. 5

فصل دوم:پیشینه تحقیق و مبانی نظری………………………… 7

2-1) دانش………………………….. 8

2-1-1) داده، اطلاعات و دانش…………………………. 8

2-1-2) انواع دانش سازمانی………………………… 15

2-1-3) منابع دانشی سازمان……………………….. 20

2-1-4) خصوصیات دانش…………………………. 20

2-2) مدیریت دانش………………………….. 21

2-2-1) تعاریف مدیریت دانش…………………………. 22

2-2-2) عناصر مدیریت دانش…………………………. 24

2-2-3) دسته‏بندی ابزارهای مدیریت دانش…………………………. 25

2-2-4) مدیریت دانش و سازمان یادگیرنده ……………………….26

2-2-5) سازمانهای دانش محور ……………………….29

2-2-6)موانع توسعه مدیریت دانش…………………………. 33

2-2-7) دلایل موفقیت مدیریت دانش…………………………. 34

2-2-8) مبانی نظری مدیریت دانش…………………………. 35

2-2-9)مدل های مختلف مدیریت دانش…………………………. 40

2-3) پژوهش های مرتبط با تحقیق………………………… 54

2-3-1) تحقیقات مرتبط داخلی………………………… 54

2-3-2) تحقیقات مرتبط خارجی………………………… 58

2-4) چارچوب نظری تحقیق………………………… 62

فصل سوم:روش­شناسی تحقیق………………………… 67

3-1) روش تحقیق………………………… 68

3-2) جامعه آماری………………………… 69

3-3) روش نمونه‌گيري………………………… 69

3-4) روش و ابزار گردآوری اطلاعات…………………………. 69

3-5) اعتبار (روایی) پرسشنامه……………………….. 71

3-5-1) اعتبار (روایی) محتوا ……………………….71

3-6) پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه……………………….. 71

3-7) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………. 72

فصل چهارم: یافته های تحقیق………………………… 73

4-1) ویژگیهای جمعیت شناختی………………………… 74

4-1-1) جنسیت خبرنگاران……………………….. 74

4-1-2) سن خبرنگاران……………………….. 74

4-1-3) سطح تحصیلات کارکنان خبرگزاری………………………… 75

4-1-4) سطح سازمانی کارکنان خبرگزاری………………………… 76

4-1-5) سابقه شغلی کارکنان خبرگزاری………………………… 77

4-2)آزمون فرضیات تحقیق………………………… 78

4-2-1) فرضیه اصلی………………………… 78

4-2-2) فرضیه­های فرعی………………………… 79

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها ……………………….83

5-2) پاسخ به پرسش­های تحقیق………………………… 85

5-3) پيشنهادهاي تحقيق………………………… 88

5-3-1) پیشنهادهای کاربردی………………………… 88

5-3-2) پيشنهادهایی برای تحقیقات آتی………………………… 89

5-4) محدودیتهای تحقيق………………………… 89

منابع………………………… 90

چکیده:

دانش‌آفرینی یا مدیریت دانش مشتمل بر طیفی از استراتژی‌ها و الگوهای اجرایی است که در یک سازمان بمنظور شناسایی، خلق، ارائه ، متمایز ساختن و قادر ساختن پذیرش بینش‌ها و تجربیات مورد استفاده قرار می‌گیرد. چنین بینش‌ها و تجربیاتی دانش را شکل می‌دهد که می‌تواند هم در اشخاص و یا در سازمان‌ها به عنوان رویه‌ها و یا الگوهای اجرایی قرار داشته باشد. با توجه به اینکه دانش‌آفرینی به عنوان رمز بکارگیری دانش و ایجاد مزیت رقابت‌پذیری در کلیه سازمان‌ها و همچنین سازمان رسانه‌ای محسوب می‌گردد، این تحقیق به بررسی دانش‌آفرینی در سازمان‌های رسانه‌ای می‌پردازد. مساله اصلی در این تحقیق، دانش‌آفرینی در سازمان‌های رسانه‌ای با استفاده از مدل نوناکا می‌باشد که به صورت خاص خبرگزاری ایسنا را هدف قرار داده است.

هدف اصلی این تحقیق تعیین وجود یا عدم وجود ساز و کارهای مرتبط و کارآمد جهت تحقق ارکان این مدل و همچنین تعیین تحقق‌پذیری این مدل در یک سازمان رسانه‌ای (خبرگزاری ایسنا) بود. پژوهش حاضر براساس ماهیت و روش، تحقیقی توصیفی است که بصورت پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی خبرنگاران شاغل در خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) بود و با توجه به محدود بودن جامعه آماری در این تحقیق، تمام شماری صورت گرفت. به منظور جمع­آوري داده­های خام و تجزيه و تحليل آنها از پرسشنامه استفاده شد.

در فصل نهایی، به پرسش­هاي پژوهش بر اساس آزمون فرضيه­ها جواب داده شد که بر طبق آنها فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر انطباق فرآیند دانش آفرینی در خبرگزاری ایسنا با مدل دانش آفرینی نوناکا تأیید قرار نگرفت. همچنین نتایج مرتبط با آزمون فرضیه­های فرعی دوم، سوم و چهارم نشان داد که در فرآیند دانش آفرینی در خبرگزاری ایسنا، فرآیندهای بیرونی سازی، ترکیب و درونی سازی وجود ندارد.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- بیان مسئله

دانش‌آفرینی یا مدیریت دانش مشتمل بر طیفی از استراتژی‌ها و الگوهای اجرایی است که در یک سازمان بمنظور شناسایی، خلق، ارائه ، متمایز ساختن و قادر ساختن پذیرش بینش‌ها و تجربیات مورد استفاده قرار می‌گیرد. چنین بینش‌ها و تجربیاتی دانش را شکل می‌دهد که می‌تواند هم در اشخاص و یا در سازمان‌ها به عنوان رویه‌ها و یا الگوهای اجرایی قرار داشته باشد .

بیشتر تحلیل‌گران تجاری عقیده دارند که نوآوری کلید اصلی رشد و بقای سازمان‌هاست. علاقه سازمان‌ها به ایجاد دانش درون‌سازمانی تا حد قابل توجهی افزایش یافته است. یکی از دلایل این امر آن است که در بازار رقابتی امروز دانش سریعتر مستهلک می‌شود و زمان بهره‌برداری از دانش سازمانی به شدت کاهش می‌یابد. خلق دانش یکی از مراحل مهم مدیریت دانش است که ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با خلاقیت دارد. عمل خلق دانش تنها شامل پردازش اطلاعات و داده نیست، بلکه خلق دانش جدید و خلاقیت متضمن کاربرد هوش، دانش ضمنی و اطلاعات و در واقع تعامل بین رفتار و عمل می‌باشد. (سهرابی، 1389)

رفتار سازمانی سازمان‌ها می‌تواند از طریق فرآیند ایجاد و بهبود و حفظ دانش به تصویر کشیده شود. لذا در میان طرق مختلف موجود، دانش‌آفرینی اغلب در فضای تکنولوژیک و یا خلق و ایجاد محصول به عنوان یک مساله کلیدی درنظر گرفته می‌شود. (Nonaka et al., 1999)

سازمان‌ها با داشتن بهترین دانش به مزیت رقابتی نمی‌رسند مگر اینکه این دانش بکار گرفته شود. بمنظور استفاده کامل از دانش باید آن را بطور کامل در فعالیت‌های سازمان بکار برد و این امر نیازمند همه فرآیندهای دیگر دانش است(سهرابی، 1389). سازمان‌های رسانه‌ای نیز با توجه به وجود متغیرهای فراوان پیش رو می‌بایست استراتژی مشخصی را در خصوص فرآیند دانش‌آفرینی خود اتخاذ نمایند. با توجه به اهمیت نقش منابع انسانی در سازمان‌های رسانه‌ای تاکید بر استفاده از استراتژی متکی بر نیروی انسانی و ایجاد ساختارهای مرتبط جهت دانش‌آفرینی لازم و مرتبط با سازمان‌های رسانه‌ای است که می‌تواند رقابت‌پذیری، انعطاف‌پذیری و آمادگی هر چه بیشتر این سازمان‌ها را در مقابله با رخدادهای جهان بیرون به همراه داشته باشد. از جنبه معرفت شناسی تنها انسان‌ها هستند که می‌توانند دانش تولید نمایند. از جمله نتایج این دانش‌آفرینی را می‌توان کوتاه شدن فرآیندهای سازمانی و چابکی آن، کاهش هزینه‌های زاید و ارائه خروجی‌های سازمان‌های رسانه‌ای با کیفیت مطلوب را متصور شد.

یکی از مدل‌های پیشنهادی جهت بکارگیری در سازمان‌ها، مدل نوناکا می‌باشد که بررسی آن در این مطالعه موردنظر است.

هسته مدل نوناکا بر اساس دو نوع دانش تصریحی و دانش ضمنی شکل یافته‌است. دانش ضمنی دانشی است بر اساس تجربه و مفاهیم که بوسیله کلمات، فرمول‌ها، اعداد و جملات نمی‌توان آن را بیان کرد و این به دلیل محتوای خاص آن می‌باشد. همچنین دانش ضمنی می‌تواند مشتمل بر مهارت‌های شناختی نظیر تصورات، عقاید و موارد شهودی و مدل‌های ذهنی باشد.

دانش صریح دانشی است نسبی و ملموس که می‌توان آن را در قالب کلمات، جملات، اعداد و فرمول‌ها بیان نمود. نوناکا انتقال دانش را به صورت یک فرآیند حلزونی مدل می‌نماید. (Nonaka et al., 1999)

بمنظور انجام این مطالعه خبرگزاری ایسنا به عنوان مورد مطالعه انتخاب گردید. ایسنا یکی از خبرگزاری‌های فعال در ایران است که از سال 1387 آغاز به کار کرد. گزارشگران و تحریریه این خبرگزاری عموما دانشجویان رشته‌های مختلف در دانشگاه‌های ایران هستند و تعداد زیادی از آن‌ها به صورت داوطلبانه همکاری می‌کنند. ایسنا با جذب کمک‌های مالی از دولت و نیز با حمایت تشکیلاتی جهاد دانشگاهی فعالیت می‌کند.

با توجه به اینکه دانش‌آفرینی به عنوان رمز بکارگیری دانش و ایجاد مزیت رقابت‌پذیری در کلیه سازمان‌ها و همچنین سازمان رسانه‌ای محسوب می‌گردد، این تحقیق به بررسی دانش‌آفرینی در سازمان‌های رسانه‌ای می‌پردازد.

مساله اصلی در این تحقیق، دانش‌آفرینی در سازمان‌های رسانه‌ای با استفاده از مدل نوناکا می‌باشد که به صورت خاص خبرگزاری ایسنا را هدف قرار داده است.

2-1- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

با توجه به اینکه دانش‌آفرینی در سازمان جزء اولویت‌های مدیران ارشد سازمان قرار دارد، انتخاب مدل مناسب به عنوان یک استراتژی سازمانی بسیار ضرورت می‌یابد. سازمان‌های رسانه‌ای نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با توجه به تعامل بسیار زیاد با محیط پیرامون خود واجد شرایط خاصی می‌باشد. لذا از این رو منابع انسانی در سازمان‌های مذکور در این تحولات نقش‌آفرین و موثر خواهند بود.بمنظور استفاده بهینه از این پتانسیل ضرورت ایجاد ساختارهای لازم جهت دانش‌آفرینی به عنوان محور رشد، تعالی و ایجاد احساس ارزش در منابع انسانی از یک سو و استفاده موثر از ایشان برای تحقق اهداف سازمان‌های رسانه‌ای از سوی دیگر خواهد بود.

در این تحقیق برآنیم تا با استفاده از مدل نوناکا فرآیند دانش‌آفرینی را در یک سازمان رسانه‌ای (خبرگزاری ایسنا) مورد بررسی قرار دهیم. این تحقیق می‌تواند مدیران سازمان‌های رسانه‌ای را نسبت به چهار فرآیند موجود دانش‌آفرینی در مدل نوناکا آگاه نموده تا با بهره‌گیری از آن در سازمان خود نقاط ضعف و قوت را شناسایی کرده و تصمیمات و تمهیدات لازم را در این خصوص اتخاذ نمایند.

3-1- گزاره های تحقیق

1-3-1- اهداف تحقیق

هدف اصلی تحقیق:

یک سازمان رسانه‌ای موفق در جهان امروز می‌بایست فرآیند دانش‌آفرینی را به صورت استراتژیک انتخاب کند. برای نیل به این هدف مدیران سازمان‌های رسانه‌ای می‌بایست منطبق با الگوهای موجود در فرآیندهای دانش‌آفرینی استراتژی موردنظر خود را انتخاب نموده و ساز و کارهای لازم جهت تحقق این مهم را فراهم نمایند. یکی از مدل‌های موجود مدل نوناکا می‌باشد که ضرورت بررسی این مدل در یک سازمان رسانه‌ای هدف این تحقیق می‌باشد.

فرآیندهای تبدیل دانش صریح و دانش ضمنی به یکدیگر که در چهار حالت اجتماعی سازی، بیرونی‌سازی، ترکیب و درونی‌سازی محقق می‌گردد. هدف اصلی این تحقیق تعیین وجود یا عدم وجود ساز و کارهای مرتبط و کارآمد جهت تحقق ارکان این مدل و همچنین تعیین تحقق‌پذیری این مدل در یک سازمان رسانه‌ای ( خبرگزاری ایسنا) می‌باشد.

اهداف فرعی تحقیق:

  • شناسایی فرآیندهای تولید دانش در یک سازمان رسانه‌ای
  • تعیین و اولویت‌بندی فرآیندهای تبدیل دانش ضمنی و تصریحی بر اساس مدل نوناکا در یک سازمان رسانه‌ای
  • وجود یا عدم وجود فرآیندهای تولید دانش ضمنی و یا تصریحی در یک سازمان رسانه‌ای

بررسی انطباق‌پذیری مدل نوناکا برای دانش‌آفرینی در یک سازمان رسانه‌ای

2-3-1- سوال های تحقیق

سوال اصلی تحقیق:

  • تا چه میزان فرآیند دانش‌آفرینی در یک سازمان رسانه‌ای (خبرگزاری ایسنا) بر اساس مدل نوناکا انجام می‌پذیرد؟

سوال­های فرعی تحقیق:

  • آیا فرآیند دانش آفرینی در خبرگزاری ایسنا منطبق با مدل دانش آفرینی نوناکا می­باشد؟

چه فرآیندهایی برای تبدیل دانش تصریحی و دانش ضمنی به یکدیگر بر اساس مدل نوناکا در سازمان رسانه‌ای وجود دارد؟

3-3-1- فرضیه های تحقیق

فرضیات این پژوهش بر اساس مطالعات و بررسی­های پیرامون موضوع به شرح زیر تدوین گردید:

فرضیه اصلی:

فرآیند دانش آفرینی در خبرگزاری ایسنا منطبق با مدل دانش آفرینی نوناکا می باشد.

فرضیه های فرعی:

  • فرضیه اول: در فرایند دانش آفرینی در خبرگزاری ایسنا، فرآیند اجتماعی سازی وجود دارد.
  • فرضیه دوم: در فرایند دانش آفرینی در خبرگزاری ایسنا، فرآیند بیرونی سازی وجود دارد.
  • فرضیه سوم: در فرایند دانش آفرینی در خبرگزاری ایسنا، فرآیند ترکیب وجود دارد.
  • فرضیه چهارم: در فرایند دانش آفرینی در خبرگزاری ایسنا، فرآیند درونی سازی وجود دارد.

4-1- شرح واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در تحقیق

دانش ضمنی: شکلی از دانش است که از تجربیات و اعمال مستقیم و معمولاً از طریق مکالمات تعاملی می‌توان آن را به اشتراک گذاشت. همچنین دانشی است که احساس یا درک می‌شود اما نمی‌توان آن را به صورت مکتوب بیان کرد. استنباط از اعمال دیگران مشکل در رمز‌گذاری و بیان زبانی از ویژگی‌های این نوع دانش می‌باشد (سهرابی، 1389).

دانش تصریحی: بخشی از دانش که در داخل سازمان تولید می‌شود دانش تصریحی است. این دانش به آسانی ذخیره و انتقال داده می‌شود. دانش تصریحی به آسانی نوشته، تشخیص و رمزگذاری می‌شود. این دانش شکلی از دانش است که مستند سازی، اخذ و انتشار آن در اشکال گوناگون آسان است. بنابراین می‌توان آن را در سراسر سازمان به شکل قوانین و رهنمودها بیان کرد. (سهرابی، 1389)

اجتماعی‌سازی: فرآیندی است که در آن دانش ضمنی فردی به فردی دیگر انتقال می‌یابد (سهرابی، 1389).

بیرونی‌سازی: فرآیندی است که دانش ضمنی افراد را به صورت دانش تصریحی درمی‌آورد. (سهرابی، 1389)

ترکیب: فرآیند انتقال دانشی که به صورت صریح درآمده است. (سهرابی، 1389)

درونی‌سازی: فرآیند درک و جذب دانش تصریحی به صورت دانش ضمنی که فرد دارای آن است. (سهرابی، 1389)

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 111

14700 تومان

 

پشتیبانی سایت :        ------        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --