پایان نامه ارشد رشته عمران سازه های هیدرولیکی: بهبود عملكرد و راندمان بهره برداري از مخزن سد سفيدرود

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی

با عنوان : بهبود عملكرد و راندمان بهره برداري از مخزن سد سفيدرود از ديدگاه عمليات رسوب زدايي (شاس)

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران جنوب

دانشكده تحصيلات تكميلي

( MSc.) سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

گروه مهندسي عمران – سازه هيدروليكي

عنوان:

بهبود عملكرد و راندمان بهره برداري از مخزن سد سفيدرود از ديدگاه عمليات رسوب زدايي (شاس)

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده

سالانه بین 0/5 تا 1 درصد حجم ذخيره مخازن در سرتاسر دنيا در اثر رسوب گذاري در آنها از بين مي رود. بنابراين رسوبگذاري در مخازن سدها از جمله مسائل مهم و حياتي مي باشد كه بايد در زمينه بهره برداري و بحث عمر مفيد مخزن سد مد نظر قرار گيرد. از طرف ديگر با توجه به روند رو به رشد رسوبگذاري در مخازن و كمبود مناطق مناسب براي ساخت و ايجاد سدهاي جديد رسوب زدايي از مخازن و كنترل رسوبات در آنها از اهميت ويژه اي برخوردار است.

در ايران سالانه بين 175 تا 250 ميليون متر مكعب از حجم مخازن سدها در اثر رسوب گذاري از دست مي رود. نرخ سالانه كاهش حجم مخازن ايران به صورت سر جمع بين 0/5 تا 0/75 درصد متغير است. متأسفانه اين نرخ با گذشت زمان رو به افزايش است.

رسوب زدايي هيدروليكي با استفاده از گشودن و دريچه هاي تحتاني (عمليات شاس) و تخليه جريانات غليظ و برداشت مكانيكي رسوبات و انحراف رسوبات در بالادست مخزن و سيفون كردن رسوبات و لايروبي هيدروليكي رسوبات توسط پمپ از جمله روش هاي درماني مي باشند.

عمليات شاس عبارت است از خارج كردن رسوبات انباشته شده در پشت سد از طريق گشودن دريچه هاي تحتاني براي كاهش سطح آب به پايين ترين رقوم آن و افزايش سرعت و به تبع آن تنش جريان در مخزن سد.

در تحقيق حاضر به پيشينه انجام اين عمليات در سد سفيدرود پرداخته شده و روشهاي مختلف و اثر اجراي آن بر بهبود عملكرد اين سازه مورد ارزيابي و بررسي قرار گرفته است.

از نتايج حاصل در اين تحقيق مي توان به موارد ذيل اشاره كرد:

عمليات شاس جهت احيا حجم از دست رفته مخازن سدها انجام مي پذيرد. انجام عمليات شاس به دو صورت با تخليه ناقص و با تخليه كامل مخزن سد انجام مي شود كه در حالت تخليه كامل راندمان عملكرد اين عمليات بيشتر است. همچنين در حين انجام عمليات شاس راندمان كلي عمليات به تدريج و مرور زمان كاهش پيدا كرده كه با انجام عمليات تكميلي در تالوگ و نيز آب اندازي و فرسايش رسوبات نهشته شده اين امر جبران شده است.

البته انجام عمليات شاس داراي معايبي نيز مي باشد كه كنترل اثرات مخرب زيست محيطي و نيز تاثيرات آن بر سازه هاي انتقال آب پايين دست از اهميت بالايي برخوردار است.

مقدمه

توسعه اقتصادي ايران، كشاورزي – صنعت – خدمات، به توسعه و بهره برداري خردمندانه از منابع آب كشور وابسته است. پديده رسوب گذاري مخازن سدها از جمله مسايل مهم و تاثيرگذار در عملكرد اين سازه ها مي باشد و بر اين اساس بررسي دقيق آن اهميت فوق العاده دارد كه با انجام اين كار و نيز بررسي اطلاعات حاصل شده، مي توان در مورد چگونگي عملكرد سازه مورد تحقيق اظهار نظر كرد و از نتايج آن در طراحي هاي بعدي سود برد.

امروز رسوب گذاري در رودخانه ها و تجمع رسوب در مخازن سدها در اكثر كشورها و مناطق جهان به عنوان يك چالش مهم مطرح مي شود. داده هاي آماري ارائه شده نشان مي دهد كه يك نرخ سالانه 0/3% در جهان و در آسيا در حدود 0/5 تا 1 درصد را نشان ميدهد.

ورود و ته نشيني رسو ب در تونل ها و كانال هاي آبگير كه باعث كاهش ظرفيت انتقال و وارد آمدن خسارت به اين سازه ها مي شود. اين تحقيق بر آن است تا با بررسي اثرات پديده رسوب در مخازن سدها، روش هاي مختلف پيشگيري و درمان مرور شده و با جزئيات بيشتر به بحث و بررسي عمليات شاس در سد سفيدرود پرداخته شود.

در نهايت نتايج حاصل از انجام اين عمليات مورد بررسي قرار گيرد.

تعداد صفحه : 68

قیمت : شش هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :       

        [email protected]