پایان نامه ارشد رشته علوم اقتصادی: اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

گرایش علوم اقتصادی

با عنوان : اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده اقتصاد

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی

 عنوان:

اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر عباس شاکری

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر فرشاد مومنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست منابع:

فصل اول:کلیات پژوهش………………………… 1

1-1-مقدمه………………………. 2

1-2- شرح مسئله و بیان سوالهای اصلی پژوهش……………. 5

1-2-1-فرضیات پژوهش………………………… 5

1-3-ضرورت انجام تحقیق……………………….. 5

1-4- معرفی مدل………………………. 8

1-5- روش انجام تحقیق……………………….. 9

1-6- اهداف پژوهش………………………… 9

1-7-مفاهیم و تعاریف……………………….. 10

1-7-1-مفاهیم اساسی نرخ ارز……………………… 10

1-7-1-1-ارز و بازار ارز……………………… 10

1-7-2-شاخص قیمت……………………….. 12

1-7-3-اثر اشاعهای نرخ ارز ………………………14

فصل دوم:ادبیات موضوع و مبانی نظری……………………….. 2

2-1-مقدمه………………………. 16

2-2-چگونگی شکل گیری نظام ارزی……………………….. 16

2-3-ملاحظات لازم در تعیین نظام ارزی………………………. 17

2-4-وضعیت بازار ارز در اقتصاد ایران………………………. 19

2-4-1 – عدم وجود نظام ارزی……………………….. 19

2-4-2- کارایی پایین سیاستهای ارزی……………………….. 20

2-5-اثر اشاعه ای نرخ ارز……………………… 21

2-5-1-تعریف اثر اشاعهای نرخ ارز……………………… 21

2-5-2- اثر اشاعه نرخ ارز به قیمتها……………………… 23

2-5-3-راهبردهای قیمتگذاری کالاها و اثر اشاعه ای………… 26

2-5-4-اشاعه نرخ ارز بر قیمتهای داخلی……………………….. 26

2-5-5- عوامل موثر بر اثر اشاعهای نرخ ارز ………………………28

2-5-6- ارائه مدل برای اثرات اشاعهای نرخ ارز بر قیمت…………. 31

2-6- نظریات اقتصادی در خصوص منشاء تورم……………. 35

2-6-1- نظریه تورم ناشی از فشار تقاضا ………………………36

2-6-3-نظریه ساختارگرایان در مورد تورم………………………. 37

2-6-4- نظریه روانی تورم………………………. 39

2-7-مروری بر مطالعات صورت گرفته………………………. 39

2-7-1-مطالعات بین المللی……………………….. 39

فصل سوم: روش شناسی……………………….. 16

3-1-مقدمه: ………………………48

3-2-معرفی مدل خود رگرسیون برداری:……………………… 48

3-3-مدلهای خودرگرسیون برداری(VAR)………………………

4-3-فرم استاندارد (فرم حل شده) VAR………………………..

5-3- VAR مقید و نامقید………………………. 53

6-3-انتخاب طول وقفهها در مدل VAR………………………..

7-3-شناسایی معادلات VAR………………………..

8-3-تخمین حداکثر درستنمایی……………………….. 57

9-3-آزمون روابط علّی……………………….. 59

10-3-توابع واکنش………………………… 60

11-3-تجزیه واریانس………………………… 61

12-3-مانایی در مدلهای VAR………………………..

13-3-مدلهای VAR بازگشتی……………………….. 66

14-3-مدلهای VAR ساختاری……………………….. 68

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ ها……………………… 48

4-1-مقدمه………………………. 76

4-2-تصریح مدل VAR و بررسی پویائیهای کوتاه مدت……. 76

4-2-1-پویائی کوتاه مدت:……………………… 76

4-2-1-2-آزمون ریشه واحد………………………. 76

4-3-توابع عکس العمل………………………. 79

فصل پنجم: جمع­بندی، خلاصه، نتیجه­ گیری و پیشنهادات…… 76

5-1-مقدمه………………………. 86

5-2-نتیجه گیری……………………….. 86

5-3-پیشنهادات:……………………… 88

5-3-1-راهکارهای پیشنهادی……………………….. 89

فهرست منابع و ماخذ………………………. 86

منابع فارسی……………………….. 91

منابع لاتین………………………. 92

پیوست ها……………………… 96

چکیده:

هدف اصلی مطالعه حاضر ، بررسی اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران است. برای انجام این امر یک مدل VAR تصریح و بر اساس آن توابع عکس­العمل استخراج و در آن از داده­های فصلی بین سالهای 1369 تا 1392 استفاده گردید.

نتایج بدست آمده پس از وارد کردن شوکی به اندازه یک واحد به نرخ­های دلار و یورو بر حسب ریال بیانگر این است که اثر اشاعه نرخ ارز در تورم قابل توجه و سریع است. همچنین اثر اشاعه­ای نرخ دلار از نرخ یورو در هر دو شاخص قیمتی مصرف­کننده و تولیدکننده بیشتر است. نتایج نشان دهنده این نکته نیز هستند که اثر اشاعه نرخ ارز (دلار و یورو) در شاخص قیمتی مصرف­کننده از شاخص قیمتی تولیدکننده بیشتر است.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

یکی از مهمترین مسائل اقتصادی مسئله ی تورم است . تورم بدان دلیل مهم است که می تواند ساختارهای اقتصادی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار دهد و ثبات و امنیت اقتصادی را مختل کند . عوامل بسیاری در ایجاد و اوج گیری تورم مؤثرند. یکی از عوامل عمده می تواند نوسانات نرخ ارز باشد. بنابراین بررسی تورم زایی یا عدم تورم زایی نوسانات ارزی و همچنین بررسی رابطه متقابل بین نرخ ارز و تورم از اهمیت خاصی برخوردار است.

نرخ ارز در هر اقتصادی که با دنیای خارج از خود ارتباط دارد ، یکی از مهمترین نرخهاست.ارزش پول ملی نسبت به پول خارجی ،آیینه اقتصاد یک کشور در مقابل سایر کشورها در محیط اقتصاد بین الملل است . نوسانات غیر عادی در سیستم ارزی یکی از معضلات اقتصادی است که ثبات اقتصادی را تهدید کرده و سلب اعتماد مردم به پول و کاهش نسبی قدرت خرید در مقایسه با موازنه های بین المللی را در پی دارد.

علت اصلی اهمیت نرخ ارز آن است که این نرخ برخلاف سایر قیمتها ،نه یک قیمت مطلق بلکه یک قیمت نسبی است. به زبان ساده تر نرخ ارز قیمت نسبی پول خارجی به پول داخلی است که افزایش (کاهش) آن از یکسو باعث ارزانتر(گرانتر) شدن قیمت کالاهای داخلی برای خریداران خارجی گشته و از سوی دیگر کالاهای وارداتی را برای مصرف کنندگان داخلی گرانتر (ارزانتر) خواهد نمود.

در کشورهایی نظیر ایران که قسمت عمده درآمد دولت از محل عایدات ارزی ناشی از صدور مواد معدنی است ، اهمیت نرخ ارز به مراتب بیشتر می شود ، زیرا این نرخ مستقیما بر وضع دولت ، درآمدها و هزینه های آن موثر است و نرخ برابری ارز درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت را به درآمد دولت بر حسب پول داخلی تبدیل می کند .وقتی درآمد حاصل از صادرات نفت و یا نرخ برابری ارز تغییر نماید درآمد ریالی دولت از محل فروش این فراورده ها نیز تغییر کرده و بر کسری یا مازاد بودجه اثر می گذارد.

بنابراین تغییرات نرخ ارز می تواند به طور گسترده بر متغیرهای اقتصادی از جمله تولید داخلی ، تراز پرداختها ، تخصیص منابع و … اثر بگذارد. علاوه بر موارد ذکر شده بر روی سطح عمومی قیمتها نیز اثر دارد. کاهش ارزش پول ملی ، از دو جنبه عرضه و تقاضا بر سطح عمومی قیمتها اثر می گذارد.

در طرف تقاضای اقتصاد تضعیف ارزش پول، باعث می شود تا نسبت قیمت کالای داخلی به قیمت کالای خارجی کاهش پیدا کند و تقاضا برای کالاهای تولیدی این کشور افزایش یافته و از این طریق موجب صعود قیمت کالاهای تجاری و بروز تورم در اقتصاد شود. از طرف عرضه اقتصاد نیز ،تضعیف ارزش پول ، موجب بالا رفتن قیمت کالاهای واسطه ای وارداتی شده و چون این کالاها به عنوان داده در فرایند تولید داخلی استفاده می شود، بدیهی است که افزایش قیمت این نوع کالاها باعث افزایش هزینه تولید در داخل کشور می شود.

از آنجا که تورم را مخربترین وسیله برای بر هم زدن نظم و بنیان اقتصادهای در حال توسعه به حساب می آورند و علاوه بر اینکه تورم به هم ریختگی های جدی در وضعیت اغلب متغیرهای اقتصاد کلان به وجود می آورد شرایط توزیع درآمد و ثروت جامعه را نیز به نفع گروههای فقیر تغییر می دهد به عنوان یک معضل اقتصادی مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است . بنابراین شناخت عوامل تشکیل دهنده تورم و کنترل آن نه تنها به سیاست عدالت اجتماعی کمک می کند، بلکه گامی مثبت در جهت دستیابی به ثبات و رشد پایدار اقتصادی می باشد .

یکی از موضوعاتی که بسیار مطرح است و تاکید می شود این است که رابطه ی نرخ ارز و تورم متناسب است، بنابراین متناسب با قیمت و تورم نرخ ارز هم باید تغییر کند . اساسا این رابطه مقتضای نظریه ی برابری قدرت خرید در مورد تعیین نرخ ارز است ، اما در عمل اینگونه نیست و این رابطه به طور متناسب شکل نمی گیرد.

به طور کلی مبنای ،هزینه های تولید و قیمتهای تمام شده است .لذا قیمت تمام شده در رقابت پذیری بازاری کالاها در سطح تجارت بین الملل بسیار مهم است . به طوری که کشورها برای تامین رقابت پذیری بازاری سعی می کنند قیمت کالاهای خود را تثبیت کرده یا حتی کاهش دهند .بعد از تامین کیفیت و روز آمدی بازارها این قیمت تمام شده است که برای رقابت پذیر شدن بین المللی کالاها حرف اول را میزند . کشورهایی مثل اعضای اتحادیه اروپا،ژاپن و کره جنوبی در دهه های اخیر سعی کرده اند علاوه بر ارتقای فنی، ایجاد نوآوری و بالا بردن کیفیت کالای خود ،از طریق ثبات قیمت تمام شده نیز صادرات خود را ارتقا داده و مزیت رقابتی کسب کنند اما در اقتصاد ایران وضعیت متفاوت است . قیمت تمام شده کالاها در اقتصاد ایران کاملا بی ثبات است . این بی ثباتی ،خود مولود بی انضباطی بنگاهها ،سوء مدیریت و تعیین بی مبنای قیمت نهاده ها و کالاهای واسطه است .رقابت پذیری فنی و کیفی هم در اقتصاد ایران تامین نیست.

بسیاری از صاحب نظران و افراد ذینفع چاره را در این می بینند که نرخ ارز را بالا ببریم تا هم کمبودهای فنی و کیفی و هم بی ثباتی قیمت تمام شده را جبران نموده و رقابت پذیری را برایمان تامین کند. براین اساس این کار را باید به دفعات تکرار کنیم چون در هر دو زمینه ، رقابت پذیری کالاهای تولید داخلی در معرض تهدید قرار دارد . این آسان ترین روش علاج کوتاه مدت برای درمان این مشکل است اما هزینه های زیادی را هم بر اقتصاد تحمیل می کند و اقتصاد را در مارپیچ هزینه های تولید و نرخ ارز گرفتار می کند.

تاثیر نوسات نرخ ارز هم برای سیاست گذارن و هم برای جامعه ی دانشگاهی مهم است .

جفری[1] در مقاله ای با عنوان اثر اشاعه نرخ ارز در پاکستان(2010)بیان می کند که: تغیرات نرخ ارز می تواند از کانالهای مستقیم و غیر مستقیم بر قیمتهای داخلی اثر بگذارد. کانال مستقیم به این ترتیب که یک افزایش در نرخ ارز می تواند باعث افزایش در قیمتهای تمام شده در داخل شود که این کالاها می توانند شامل کالاهای نهایی یا مواد اولیه باشند. اما کانال غیر مستقیم به این گونه است که افزایش نرخ ارز باعث ارزانتر شدن کالاهای داخلی برای خارجیان می شود در نتیجه تقاضای آن افزایش می یابد و به این ترتیب قیمتهای داخلی افزایش خواهد یافت و از آنجا که دستمزدهای اسمی در کوتاه مدت ثابت است باعث کاهش دستمزدهای حقیقی خواهد شد و باز هنگامی که دستمزدهای واقعی در طول زمان به سطح واقعی خود برسد هزینه ی تولید را افزایش می دهد و سطح قیمتها به طور کلی افزایش می یابد.

میزان انتقال تغییرات نرخ ارز بر قیمتها به نوع شاخص مورد استفاده و نحوه ی قیمت گذاری کالاها در بازارها بستگی دارد بدین صورت که راهبردهای قیمت گذاری مختلف نظیر قیمتهای رایج تولیدکننده که در آن قیمت گذاری بر اساس پول کشور تولیدکننده می باشد ،قیمتهای رایج محلی که در آن قیمت گذاری بر اساس پول کشور مصرف کننده صورت می گیرد و نیز راهبردهای دیگری که در بین این دو حد نهایی قرار می گیرند.

با توجه به اهمیت موضوع نرخ ارز و ساز و کار اشاعه ی آن به شاخص قیمتها تمرکز و توجه بیشتری بر ساز و کار انتقال آن به شاخص قیمتها صورت می گیرد . در ارتباط با نحوه ی انتقال تغییرات نرخ ارز به شاخص قیمتها قابل ذکر است که اولین بار “دورنبوش”[2] (1987) به طور دقیق و با استفاده از مدل به این موضوع پرداخته است به عبارتی مطالعه دورنبوش پایه گذار سایر مطالعات درباره ی نحوهی اشاعه ی نرخ ارز بر قیمتها بوده است.

2-1- شرح مسئله و بیان سوال های اصلی پژوهش

تجزیه و تحلیل منشا فشارهای تورمی یکی از مهمترین مسائلی است که علم اقتصاد در سالیان اخیر در پیش روی خود داشته است . یکی از اهداف پژوهش حاضر بررسی راجع به یکی از عوامل عمده متعدد است که به نظر می­رسد منشا شتاب­دهنده روند صعودی قیمت­ها باشد . امروز اثرگذاری نوسانات نرخ ارز بر شاخص قیمت­ها و تورم در سطوح کلان و ملی یکی از رایجترین مباحث در بحث­های اقتصادی است. مطالعاتی از این دست تلاشی است ماورای تلاش­های محدود یا گسترده در تئوری­های مطرح شده گذشتگان. امروز این نکته به­طور گسترده مطرح می­شود که قیمت­های داخلی تمایل دارند هرچه سریعتر با قیمت­های خارجی و نرخ­های ارز از طریق تغییر در انتظارات ، منطبق و تعدیل شوند.

لذا در واقع در غالب سوالات زیر قصد داریم به بحث راجع به اثرات اشاعه ای نرخ ارز بر تورم بپردازیم:

1-مقدار و سرعت اثر اشاعه ای نرخ ارز چقدر است؟

2-آیا اثر اشاعه ای نرخ ارز به انتخاب معیار نرخ ارز بستگی دارد؟

3-آیا اثر اشاعه نرخ ارز در شاخص قیمت مصرف کننده نسبت به شاخص قیمتی تولید کننده متفاوت است؟

1-2-1-فرضیات پژوهش

الف) اثر اشاعه نرخ ارز در تورم زیاد و سریع است.

ب) اثر اشاعه ای دلار از یورو بیشتر و سریعتر است.

ج) اثراشاعه نرخ ارز در شاخص قیمتی تولیدکننده نسبت به شاخص قیمتی مصرف کننده متفاوت است.

3-1- ضرورت انجام تحقیق

یکی از مهمترین مسائل اقتصادی مسئله تورم است . تورم در دهه های اخیر بویژه پس از جنگ جهانی دوم ذهن بسیاری از سیاستگذاران و اقتصاد دانان را به خود جلب نموده و طیف وسیعی از ادبیات اقتصادی را به خود اختصاص داده است . توجه به تورم و جلو گیری از افزایش بی رویه قیمتها به دلیل ایجاد ثبات اقتصادی و امنیت اقتصادی دارای اهمیت است . تورم در سطح بالا علاوه بر آنکه نظام قیمتها را مختل می کند موجب کاهش پس اندازها ، از بین بردن انگیزه سرمایه گذاری ، تحریک فرار سرمایه از بخشهای واقعی به سمت فعالیتهای سفته بازی و نهایتا کند شدن رشد اقتصادی می گردد. از دیگر اثرات تورم می توان به توزیع ثروت و درآمد به نفع افراد ثروتمند و به ضرر افراد فقیر بدون توجه به ضابطه کار و کارایی اشاره کرد . چنین توزیع مجددی در بسیاری از موارد از نظر اجتماعی عادلانه نیست که می تواند آثار روانی خاص و بسیار مضری را در سطح جامعه بوجود آورد و باعث کاهش سریع و اساسی کارایی تولید گردد . همچنین تورم قیمت نسبی کالاها و خدمات صادراتی کشور در بازارهای صادراتی را افزایش داده و قیمت نسبی کالاها و خدمات واردی به کشور را کاهش می دهد که این امر باعث کاهش صادرات و افزایش واردات می گردد که منجر به عدم تعادل در تراز پرداختهای کشور می شود.بنابراین با توجه به اثرات گسترده تورم بر تمامی ساختارهای اقتصادی و اجتماعی جامعه بسیار روشن است که امروزه تورم به عنوان یک معضل اقتصادی مورد توجه بسیاری از محققین قرار بگیرد.

در اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر نوسانات نرخ تورم قابل ملاحظه بوده است.افزایش سریع سطح قیمتها طی چند سال گذشته تورم را به صورت یکی از مشکلات عمده اقتصادی ایران تبدیل کرده است. بنا به تعریف هاربرگر[1] تورم زمانی مزمن و دارای سختی است که اقتصاد برای دوره های حدودا 10 ساله تورمی بیش از 20% داشته باشد .در ایران متوسط نرخ تورم طی 20 سال گذشته بیش از 20 % بوده است به این ترتیب تورم در ایران به نوع مزمن آن تبدیل گشته است . بنابراین شناخت عوامل تشکیل دهنده تورم و کنترل آن گامی مثبت در جهت دستیابی به ثبات و رشد پایدار اقتصادی است.

همانگونه که بیان گردید نرخ ارز یکی از متغبرهای مهم در نظام اقتصادی است که نوسانات آن به طور گسترده بر متغیرهای مختلف اقتصادی از جمله صادرات ، واردات ،توزیع درآمد ، تخصیص منابع و سطح عمومی قیمتها تاثیر می گذارد.کاهش ارزش پول از طریق تاثیر بر هزینه به دلیل افزایش قیمت داده های واسطه ای باعث ایجاد تورم می شود.همچنین به دلیل افزایش تقاضا برای کالاها تولید داخل به دلیل افزایش قیمت نسبی کالاهای خارجی به داخلی موجب افزایش سطح عمومی قیمتها می شود.

همچنین از آنجاییکه اقتصاد ایران به درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت وابسته است و درآمدهای ارزی مهمترین منبع درآمدهای بودجه عمومی دولت می باشد بنابراین نوسانات نرخ ارز ویا بودجه عمومی دولت نیز بر تورم اثر می گذارد.در صورت افزایش نرخ برابری ارز و یارونق درآمدهای نفتی داراییهای خارجی سیستم بانکی که مهمترین عامل در پایه ی پولی ونقدینگی بوده است افزایش می­یابد و در صورت کاهش نرخ برابری ارز و یا رکود درآمدهای نفتی ،کسری بودجه دولت و در نتیجه بدهی دولت به بانک مرکزی به دلیل تامین بخش عمده ای از کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی که یکی از اجزای پایه پولی است افزایش می یابد .لذا نوسانات نرخ ارز در هر جهت که باشد ممکن است به رشد نقدینگی و در نتیجه افزایش سطح عمومی قیمتها بیانجامد.

بنابراین ضرورت بررسی تورم زایی نوسانات نرخ ارز از دوبعد متفاوت و مهم قابل تشریح است :از یک طرف با توجه به اینکه بروز تورم بعنوان یک معضل اقتصادی مورد توجه بوده و همواره در نظر است که علل متعددی که ممکن است منجر به بروز این پدیده و معضل اقتصادی شود ، مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد و از طرف دیگر اهمیت نوسانات ارزی و اثرات متفاوتی که بر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی خواهند گذاشت ایجاب می کند که دامنه تورم زایی این نوسانات نیز به عنوان یکی از اثرات فوق الذکر در بوته آزمایش و تحقیق قرار گیرد و با توجه به اهمیت بیش از حد نوسانات نرخ ارز تاثیرات فوق العاده این نوسانات بر انتظار مردم که شتاب دهنده تورم است جای تردیدی راجع به ضرورت انجام چنین تحقیقاتی باقی نمی ماند.

به هر حال یکی از مهمتری اهدافی که از انجام چنین تحقیقاتی متصور است بررسی تورم زایی نوسانات ارزی و یاعدم تورم زایی این نوسانات و شدت آن و تعین مسیری که در آن سیستمهای ارزی موجبات تاثیرات تورمی کمتری را در جامعه فراهم سازند می باشد. بنابراین می خواهیم ببینیم که آیا در صورت تداوم نوسانات صعودی در نرخ ارز باید انتظارات تورمی را هم دنبال کنیم یا نه؟ همچنین برای فرموله کردن تصمیم های سیاست پولی لازم است سرعت و مقدار اثرگذاری کاهش ارزش پول بر تورم کمی شود.

یکی از چالش برانگیزترین مشکلات در کشورهای در حال توسعه برآورد اثر اشاعه نرخ ارز است .اثر اشاعه نرخ ارز به دلیل اثر گذاری بر قیمتهای وارداتی و صادراتی، قیمت مصرف کننده، سرمایه گذاری و حجم تجارت از اهمیت بالایی برخوردار است.سیاست گذاران عمدتا علاقه مند به شناخت میزان و زمان اثر انتقال نرخ ارز به عنوان یک عنصر مهم در سیاست پولی می باشند تا بوسیله ی آن بتوانند قیمتها را پیش بینی کنند. به عنوان مثال بانک مرکزی برای پاسخگو بودن به انواع شوکهای متفاوت نیاز به درک درستی از مکانیزم سیاست پولی دارد.

بانکهای مرکزی در سراسر جهان برای رسیدن به سطح تورم پایین و ثبات قیمتها در چارچوب سیاست پولی ، تورم را هدف قرار می دهند که این امر مستلزم شناخت عوامل تورم است .یکی از عوامل اصلی تعیین کننده تورم حرکت نرخ ارز است . هر دو ادبیات نظری و تجربی نشان می دهد که نوسانات نرخ ارز یک کشور به طور قابل توجهی می تواند بر تورم اثر بگذارد بویژه اگر آن کشور تجارت آزاد داشته و سیستم نرخ ارز شناور را تجربه کند.

تحلیل اشاعه نرخ ارز به توانایی قیمتها برای تعدیل در یک دوره خاص توجه می نماید .عمدتا این تعدیل مورد انتظار ، افزایش در قیمت کالاهای وارداتی برای کشور کاهش دهنده ارزش پول ملی و کاهش در قیمت صادرات کشور به بقیه جهان را به دنبال دارد .اگر قیمتها تعدیل نشونداثرات مطلوب کاهش ارزش پول داخلی بر روی تراز بازرگانی آشکار نمی شود بر این اساس تحلیل عبور نرخ ارز در کوتاه مدت و بلند مدت به نوسانهای مثبت و منفی تراز بازرگانی توجه می کند.

در طراحی سیاستهای کلان اقتصادی برای حمایت و رسیدن به ثبات و مدیریت تقاضای کل ، درجه و سرعت اشاعه نرخ ارزERPT))[2] بسیار مهم است. پیش بینی تورم و اثر سیاستهای پولی در پاسخ به شوک تورم نیاز به شناخت سرعت عبور شوک داردو نوسانات نرخ ارز باعث آسیب پذیری شاخص قیمتی مصرف کننده و تولید کننده می شود.برای فرموله کردن سیاست کاهش ارزش پول داخلی نیاز به این است که تعیین کنیم تغیرات نرخ ارز با چه سرعت و کمیتی بر تورم اثرگذار است.

[1] -Harberger

[2] – Exchenge Rate Pass-Through

[1] -Jaffri,a

[2] -Dorenbushc

تعداد صفحه : 137

14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :              [email protected]