پایان نامه ارشد رشته شیمی محیط زیست: شبیه سازی راکتورهای حلقوی هوایی با استفاده از دینامیک محاسباتی سیال

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی محیط زیست

با عنوان : شبیه سازی راکتورهای حلقوی هوایی با استفاده از دینامیک محاسباتی سیال

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران جنوب

دانشكده تحصيلات تكميلي

“M.Sc” پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

مهندسي شيمي محيط زيست

عنوان:

شبيه سازي راكتورهاي حلقوي هوايي با استفاده از ديناميك محاسباتي سيال

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده:

شبيه سازي يك مدل هيدروديناميك براي ماندگي گاز و گردش مايع سرعت پيشگيري در راكتور هاي بالا برنده هوا را توسعه داده است و اطلاعات بدست آمده از شبيه سازي با اطلاعات جمع آوري شده تجربي روييك راهنماي تاسيسات راكتور تجهيز شده با نوع توزيح كننده گاز مختلف چند ورودي و تك ورودي مقايسه كرديم با استفاده از آناليزهاي موجود در مدل اصلي به نتايج مطلوب رسيديم.

مقدمه:

راكتورهاي حلقوی  بالا برنده هوا بطور عمومي در صنعت شيميايي و بيولوژيكي براي حمل كردن راكتورهاي آرام مثل اكسيداسيون ها و كلردار شدن ها مورد استفاده قرار مي گيرد يك راكتور بالا برنده هوا از يك حباب تبديل شده است اين نوع راكتور شامل سه بخش مجزا يعني بر خيزنده، جدا كننده گاز و مايع و پايين آورنده مي باشد گردش مايع توسط تزريق گاز در پايين برخيزنده (Riser) پس ايجاد يك چگالي خالص تفاوت بين برخيزنده (Riser) و پايين آورنده down comer را مشخص می سازد.

در واقع براي طراحي، اهداف كنترل و عملكرد يك شبيه سازي صحيح اجرايي راكتور ضروري است مدل انتخاب شده براي شبيه سازي بايد شامل انتقال جرم، واكنش جنبشي، تركيب جريان و هيدروديناميك ها باشد. اگر چه مدل راكتورهاي بالا برنده هنوز بسيار سخت است چون كه فرض نظام واكنش آرام ممكن نبود بطور كامل ادا شود و اثر شرايط عملياتي، هندسه راكتورها و خصوصيات شيميايي –  فیزيكي فازها به ويژه رفتار غير به هم پيوسته آلي كه بطور كمي در صنعت با آن مواجه شده اند روي هيدروديناميك ها بطور كامل و بارز درك نمي شود. اهداف كار حاضر يك مدل براساس معادلات تعادل به منظور شبيه سازي پارامترهاي هيدروديناميك بوده و مدل براي اطلاعات جمع آوري شده تجربي روي راهنمايي تاسيسات راكتور و براي ماندگی گاز و سرعت گردش مايع و هيدروديناميك هاي بالا برنده هوا توسط الگوهاي جريان مختلف  مشخص مي شود كه اين ها هم وابسته به نسبت جريان گاز مي باشند.

در حالت كلي دو نظام بطور عادي تشخيص داده مي شوند:

1- حالت همگن.

2- نظام هم جنس نامتجانس( ناهمگن).

پارامترهاي هيدروديناميك بعلاوه فازهاي تركيبي و الگوهاي انتقال جرم سخت وابسته به نظام جريان متداول است براي مدل مناسب تشخيص طبيعت پراكندگي ضروري مي باشد با توجه به گفته هايي كه در بالا ذكر شد آناليز علامت فشار ديوار براي خلاصه اطلاعات  درباره نظام هاي جريان بكار گرفته مي شود. اين تكنيك براي دادن يك نبش عميق تر در هيدروديناميك پيچيده سيستم گاز – مايع نشان داده شده است.

در اين پايان نامه نظام انتقالات و تشخيص رفتار هيدروديناميكي راكتور بالا برنده ي هوا با استفاده از يك شبيه سازي و استفاده از آناليز هاي آماري و كسري و آناليز طيفي رسيدگي كرده ايم.

تركيب هيدروديناميك ها با انتقال جرم واكنش و شكل جريان يك مدل كامل را ثمر مي دهد كه قادر به فراهم كردن يك توصيف كاملاً مناسب از راكتورهاي بالا برنده هوا (Air- lift Reactor) می باشد.

فصل اول

ضرورت اجراي طرح و آشنايي با راكتورهاي (Air_Lift (ALRs

1-1- راكتورهاي هوايي حلقوی:

راكتورهاي هوايي به وسيله جرياني از هوا كار مي كند و يا بعضي وقتها با بعضي ديگر از گازها در اين حالت ها اگر از گاز استفاده شود راكتور گازي ناميده مي شود.

که در آن علاوه بر ایجاد جریان، جریان گاز عمل مهمی را در جابجایی مواد بین فاز گاز و مواد واسطه انجام می دهد اکسیژن اغلب به داخل مایعات انتقال پیدا می کند و در بعضی از شرایط واکنش محصول به دست آمده در حالت جابجایی در فاز گاز جدا می گردد. تفاوت اصلی بین ALR ها و ستون های حباب، در رابطه با نوع جریان مایعات می باشد که با ژئومتری سیستم ارتباط دارد ستون حباب یک لوله ساده ای است که گاز به داخل آن تزریق می شود و معمولا این عمل از پایین تزریق می شود و مخلوط کردن راندوم از طریق حباب های بالا رونده ایجاد می شود. در ALR مسیر اصلی چرخش مایع به وسیله طراحی راکتور مشخص می گردد که دارای کانالی برای گاز می باشد و جریان به طرف بالای مایع یا رایزر و کانال جداگانه ای برای جریان پایین رونده و این کانال ها در پایان و در قسمت بالا به همدیگر متصل شده است تا یک توپ بسته ای را ایجاد کند و گاز معمولا در قسمت پایین تر یک رایزر تزریق می شود و ادامه پیدا می کند به جایی که در بالای راکتور گاز جدا می گردد در قسمتی که به نام جدا کننده گاز نام گرفته است که طراحی این قسمت به وسیله و شرایط عملکرد راکتور برآورد و طراحی می شود.

اصطکاک گاز که جدا نشده داخل مایع پایین رونده قرار می گیرد و این گاز باقیمانده آن بخش می باشد و اثر زیادی در دینامیک مایعات در راکتور داشته و در عملکرد عمومی راکتور اثر می گذارد.

تعداد صفحه : 103

قیمت : شش هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :              [email protected]