پایان نامه ارشد رشته شیمی طراحی فرآیندهای صنایع نفت: مدل سازي حلاليت گاز CO2 در مخلوط حلال هاي آمين دار

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی طراحی فرآیندهای صنایع نفت

با عنوان : مدلسازی حلالیت گاز CO2 در مخلوط حلال های آمین دار

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران جنوب

دانشكده تحصيلات تكميلي

گروه مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيندهاي صنايع نفت

پروژه كارشناسي ارشد

عنوان:

مدل سازي حلاليت گاز CO2 در مخلوط حلال هاي آمين دار

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده

جداسازي گاز دي اكسيد كربن از فرآيندهاي اصلي در پالايش گاز مي باشد. براي جدا كردن گاز دي اكسيدي كربن از جريان گاز طبيعي اغلب از روش جذب به همراه واكنش شيميايي توسط حلال هاي آلكانل آمين استفاده مي شود. در اين تحقيق مدل ترموديناميكي حلاليت گاز دي اكسيد كربن در مخلوط آبي از MDEA و MEA مورد مطالعه قرار گرفته است و پارامترهاي مدل ارائه شده است. در اين مدل براي محاسبه نيروهاي برد كوتاه از مدل UNIQUAC-NRF به صورت يك مدل غير الكتروليتي و براي براي بيان بخش برد بلند از مدل پيتزر – دباي – هوكل استفاده شده است. اين مدل در دماهاي مختلف توسعه داده شد و پارامترهاي برهم كنش براي سيستم مخلوط MDEA-MEA-H2O-CO2 به دست آمد.

نتايج حاصل از اين مدل در مقايسه با مدل Li-Mather از دقت خوب برخوردار مي باشد.

مقدمه

گاز طبيعي عمدتا داراي مقادير متفاوتي از دي اكسيد كربن مي باشد. اين گاز را اصطلاحا گاز ترش مي نامند. گاز دي اكسيد كربن باعث اشكالات فراواني از جمله خوردگي مي شود. بنابراين اين گاز بايد از جريان گاز حذف مي شود . مهمترين روش در صنايع گاز براي جداسازي اين گاز روش جذب همراه با واكنش شيميايي توسط حلال هاي آلكانل آمين مي باشد.

مهمترين آمين هايي كه در صنايع شيرين سازي گاز استفاده مي شود عبارتند از MEA و MDEA و DGA و TEA و DEA. اخيرا براي بهبود راندمان جذب از مخلوط حلال ها با تركيب درصد هاي مختلف نيز استفاده مي شود. مدل هاي گوناگوني براي تخمين ضريب فعاليت كه يكي از مهمترين پارامترها در تعادل فازي مي باشد ارائه شده اند.

فصل اول: کلیات

گاز طبيعي عمدتا داراي مقادير متفاوتي از دي اكسيد كربن مي باشد. اين گاز را اصطلاحا گاز ترش مي نامند. گاز دي اكسيد كربن باعث اشكالات فراواني از جمله خوردگي مي شود. بنابراين اين گاز بايد از جريان گاز حذف مي شود. مهمترين روش در صنايع گاز براي جداسازي اين گاز روش جذب همراه با واكنش شيميايي توسط حلال هاي آلكانل آمين مي باشد.

مهمترين آمين هايي كه در صنايع شيرين سازي گاز استفاده مي شود عبارتند از MEA و MDEA و DGA و TEA و DEA و… كه هر كدام خواص مختلفي در جذب گازهاي مختلف دارند. اخيرا براي به بود راندمان جذب از مخلوط حلال ها با تركيب درصد هاي مختلف نيز استفاده مي شود. مدل هاي گوناگوني براي تخمين ضريب فعاليت كه يكي از مهمترين پارامترها در تعادل فازي مي باشد ارائه شده اند ولي در مورد مدل هاي مخلوط حلال ها هنوز توسط ديگر محققان كار مي شود. در ا ين تحقيق هدف استفاده از مدل هاي غيرالكتروليت براي تشريح و بيان سيستم هاي مخلوط الكتروليتي ارائه شده كه برطبق اين ايده مدل UNIQUAC-NRF برای سيستم هاي مختلف آميني MEA – H2O-CO2،MEDA-H2O-CO2 و MDEA-MEA H2O-CO2 در محدوده درجه حرارت هاي 40 و 60 و 80 و 100 درجه سانتيگراد به كار رفته و با استفاده از يك برنامه بهينه سازي پارامترهاي تنظيمي مدل به دست آورده شدند. نتايج حاصل از مدل با پارامترهاي بدست امده در مقايسه با كار ديگر محققان از دقت نسبتا خوبي برخوردار است.

تعداد صفحه : 123

قیمت : شش هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :              [email protected]