پایان نامه ارشد رشته زیست شناسی : ارتباط پلی مورفیسم Tru9I گیرنده ویتامین D با سرطان پستان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی  گرایش فیزیولوژی جانوری

با عنوان :  ارتباط پلی مورفیسم Tru9I گیرنده ویتامین D با سرطان پستان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده علوم پایه

پایان‌نامه کارشناسی ارشد(M.Sc)رشته زیست شناسی علوم جانوری

گرایش فیزیولوژی جانوری

عنوان:

«ارتباط پلی مورفیسم Tru9I گیرنده ویتامین D با سرطان پستان» در شمال ایران

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر غلامحسن واعظی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سهراب حلال‌خور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

خلاصه فارسی

سابقه و هدف :سرطان پستان شایع ترین سرطان در بین زنان است که هزینه‌های سنگینی را به بیمار و جامعه تحمیل می‌کند. بنابراین بررسی فاکتورهایی که ما را در پیش‌آگاهی و تشخیص کمک کند، بسیار ارزنده خواهد بود. از جمله این فاکتورها بررسی‌های ژنتیکی می‌باشد. وپژوهش های زیادی نشانداده اند که سطح ویتامینD رابطه معکوس با میزان ابتلا و پیشرفت بیماری دارد و از آنجا که گیرنده ویتامینDیعنیVDR واسطه اثرات ضدسرطانی ویتامینDمی‌باشد، لذا بررسی پلی‌مورفیسم‌های ژن گیرنده می‌تواند کمک زیادی در شناسایی ارتباط میان این ژن و سرطان پستان بنماید.

مواد و روش ها: در این مطالعه اثر پلی‌مورفیسمTru9I ژن VDR در احتمال بروز بیماری در میان جمعیت زنان مازندرانی بررسی شده و همچنین سطح سرمی ویتامینD در این جمعیت اندازه‌گیری شد.در این مطالعه مورد –شاهدی دو گروه از زنان شامل گروه مبتلا به سرطان پستان و گروه سالم انتخاب شدند واز آنها دو نمونه شامل خون تام (جهت استخراج DNA) و سرم (برای اندازه‌گیری سطح ویتامینD) تهیه شد. ابتدا سطح سرمی ویتامینD با روش کمی لومینسانس اندازه‌گیری شد و سپس قطعات ژنی مربوط به پلی‌مورفیسم Tru9Iبر روی ژن VDR با روش PCR تکثیر شد و ژنوتیپ آن ها تعیین گردید.

نتایج :میانگین سطح سرمی ویتامینD در افراد بیمار587/12 میکروگرم بر دسی لیتر و در افراد کنترل026/20میکروگرم بر دسی لیترتعیین شد وبین سطح سرمی ویتامین D بابیماری ارتباط معنا دار دیده شد (009/0=P). فراوانی الل‌هایUبرای گروه بیمار وسالم65/.وu برای گروه بیمار و سالم است%35/0مقدار P برای الل U، uبرابر 796/.اندازه‌گیری شد.بررسی نسبت شانس نشان داد که احتمال ابتلا به سرطان پستان در افراد با ژنوتیپuu تقریبا14/1برابر می‌باشد.این مطالعه نشان داد که ارتباط بین پلی‌مورفیسمTru9Iبا بروز سرطان پستان معنی‌دار نیست ولی ارتباط کاهش سطح ویتامینD با افزایش احتمال ابتلا به این سرطان کاملاً معنی‌دار است.

کلید واژه ها: مطالعه موردی –شاهدی ,سرطان پستان,پلی مورفیسم ژنTru9I, گیرنده ویتامینD

مقدمه :

سرطان چیست:

سرطان بیماری سلول ها است نتیجه تکثیر غیر طبیعی سلول های نئوپلازیا است که منجر به تشکیل توده سلول های غیر طبیعی نئوپلاسم می شود .

مفهوم سرطان یعنی رشد کنترل شده ایی که منجر به ایجاد حالتی می گردد که در آن زمان چرخه سلولی سلول های سرطانی کوتاه تر از همان سلول ها در حالت طبیعی است .

سرطان وقتی ایجاد می گردد که ژن ها درون یک سلول طبیعی دچار جهش شوند جهش به طور تصادفی یا در اثر عوامل جهش زا ایجاد می شود که برخی از مواد شیمیایی واشعه های مضر از جمله جهش زاها هستند.

سلول های سرطانی نیز در یک عضو اجتماعی از سلول ها را به وجود می آورند که متاسفانه به صورت یک اجتماع سلولی مخرب یا تومور بدخیم در می آید که ما اصطلاحا به آن غده سرطانی می گوییم واین غده های سرطانی در هر جایی از بدن که به وجود آیند از جنس همان سلول های بافت مخصوصی است که سرطانی شده و اجتماعی از سلول های مخرب وسرطانی را به وجود می آورد .

بیماری نئو پلاستیک به علت عدم پاسخ دهی سلول های سرطانی به مکانیزم های کنترلی حاکم بر رفتار طبیعی بدن و خروج ازحالت هموستاز بدن در تکثیر ,تزاید,تمایزوغشا سلولی تغییراتی ایجاد می شود که منجر به نئوپلاسم می شود(ميرمالك وهمکاران, 1388).

سرطان پستان:

سرطان پستان بیماری شایعی است، بطوری که %10 کل انواع سرطان ها را در جمعیت زنان ومردان  تشکیل می دهد و دومین سرطان شایع پس از سرطان ریه می باشد(بارتو وهمکاران1,2000).سرطان پستان شایع ترین سرطان دربین زنان بوده بطوری که%22 کل انواع سرطان را در زنان شامل می شود وپنجمین عامل مرگ ومیر ناشی از سرطان در میان زنان ایرانی گزارش شده است (ميرمالك و همکاران, 1388)سرطان سینه بیماری است که در سلول های بدخیم از بافت سینه منشا گرفته به طور نامنظم و فزاینده ایی تکثیر می یابند و بدون اینکه موجب عکس العمل تدافعی و تهاجمی در سیستم ایمنی بدن شوند از سیستم ایمنی و دفاعی عبور می کنند. سرطان سینه معمولابه صورت یک توده بدنی درد وسفتی در قسمت فوقانی و خارجی سینه شروع می شود و سرطان ممکن است به غدد لنفاوی ناحیه گودی زیر بغل و بعد از ان در سرتاسر بدن گسترش یابد(اسبومه وهمکاران,2002 )2. وضعیت جغرافیایی,وضعیت زندگی ,سن ازدواج وچاقی از جمله عوامل محیطی مستعد کننده ی ابتلا به سرطان سینه به شمار می روند(اسوز وهمکاران,2005)3.

بیان مساله:

سرطان پستان بيماري شايعي است، به طوري که  10 ٪کل انواع سرطان ها را در جمعيت زنان ومردان  تشکيل مي دهد و دومين سرطان شايع ساز سرطان ريه مي باشد(واینیو,2001 )4سرطان پستان شايع ترين سرطان در  بين زنان بوده به طوري که22 ٪ کل انواع سرطان را در زنان شامل مي شود(پورکین وهمکاران, 2003 ,)5.سرطان پستان جزﺀ ژنتيکي  قوي دارد،به طوري که خطر بروز سرطان پستان براي خانم

با يک ويا بيش از يک خويشاوند درجه يک  مبتلا به اين سرطان،به ترتيب سه و ده برابر مي باشد(نوسبایوم وهمکاران, 2001 1;اندرسون و همکاران 2005 2).بر اساس منبع ديگري خطر بروز سرطان  پستان براي زنان تا سن80سالگي در صورت نداشتن هيچ خويشاوند درجه يک مبتلا به اين سرطان7.8٪  و براي زنان بايک و يا دو خويشاوند درجه يک مبتلا به ترتيب13٪و21٪خواهد بود(پورکین وهمکاران ,2003) .با توجه به مشكلات مختلف اجتماعي،اقتصادي و . . . ناشي از فركانس بالاي سرطان پستان در انسان، مي  توان به لزوم انجام تحقيقات در مورد علل بروز آن پي برد. بر اساس تحقيقات مختلف انجام شده ، تاثير  ويتامينDوگيرندهاش(VDR) برعملكرد چرخه سلولي تا حدودي نشان داده شده است.فرم فعال ويتامينD  يعني 1,25(OH)2D3  تنظيم کننده بالقوه اي در کنترل رشد و تمايز سلولي بوده و شواهد اخير نشان مي دهند  که در مرگ سلولي،تهاجم توموري و رگ زايي نيز نقش دارد،به نحوي که ميتوان گفت که در تنظيم بروز و  پيشرفت سرطان نقش دارد. مسير کلاسيک سنتز 1,25(OH)2D3 شامل هيدروکسيلاسيون موقعيت هاي25و  1ويتامينD3جذب شده از طريق روده و يا ساخته شده در پوست،به ترتيب در کبد و کليه است.اما اخيراً  کنترل متابوليسم موضعي1,25(OH)2D3در بافت ها توسط هيدروکسيلازهاي بافتي به خصوص ﺁنزيم  کاتابوليزه کننده اصلي يعني24- هيدروکسيلاز مورد توجه است.مسير کلاسيک سيگنالينگ1,25(OH)2D3  باواسطهVDRکه نوعي فاکتور نسخه برداري براي ژن هاي هدف1,25(OH)2D3 است، صورت مي گيرد. اثرات اين مسير شامل مهار رشد سلولي و نيز مهار تهاجم توموري است. مسير هاي سيگنالينگ سيتوپلاسمي که به طور روزافزوني در حال شناسايي هستند نيز احتمالا در کنترل رشد و تمايز سلولي نقش  دارند،اما اين مسيرها در مرگ سلولي نيز نقش دارند. 1,25(OH)2D3داراي اثرات مهار کنندگي مهمي بر  G1/S Checkpoint سيکل سلولي با افزايش بيان مهار کننده هاي کينازي وابسته به سايکلين هايP27 و  P21و نيز با مهار سيکلينD1است  1,25(OH)2D3.ممکن است که موجب القا مرگ سلولي يا به طور  غير مستقيم ازطريق اثر برروي گيرنده رشد شبه انسوليني و فاکتور آلفاي نکروز توموري و يا به طور  مستقيم از طريق سيستم خانواده Bcl-2، مسير سرﺁميد،گيرنده هاي مرگ به عنوان مثالFas )و مسير هاي  پروتيين کينازي فعال شده توسط استرس(P38 و کيناز Nترمينال شود. اثر مهارکنندگي  1,25(OH)2D3 بر تهاجم و متاستاز توموري نشان داده شده و مکانيسم آن شامل مهار سرين پروتئينازها،متالو پروتئينازها و رگ زايي است. مدارک دال بر اثر ويتامينD3 بر سرطان شامل شواهدآزمايشگاهي  مبني بر تاثير ويتامينD3 بر رشد سلولي،تمايز سلولي،مرگ سلولي،تهاجم ومتاستاز توموري؛ و نيز شواهد  اپيدميولوژيکي درارتباط با همبستگي بين وقوع و ميزان پيشرفت سرطان با اختلال در متابوليسم ويتامين D3  و برخي از پلي مورفيسم هاي ژنVDRاست.ضمنا آنالوگ هايي از ويتامين D3به عنوان عوامل شيمي  درماني سرطان معرفي شده اند,(نوسبایوم وهمکاران 2001 ;فنگ وهمکاران,2000 1).تحقیقات نشان مي دهند که  1,25(OH)2D3موجب مهار رشد سلولي  و نيز القاء مرگ سلولي در سلول هاي سرطاني پستان هم در In vitroو هم در In vivoميشود( والرانس و همکاران,2004 2).VDRدرغدد پستان طبيعي بيان مي شوند، يعني جايي که به عنوان عامل مهار تکثير و القاء کننده تمايز  سلولي عمل مي کند و اين نشان مي دهد که1,25(OH)2D3در تنظيم مهار رشد سلول هاي اپيتليال پستان نقش  دارد(والش وهمکاران,2003 3).ضمناً ميزان بيان ژنVDRيعني سطحmRNA اين ژن در سرطان پستان همانند سرطان هاي  کولون و ريه کاهش و در سرطان تخمدان شديدا افزايش مي يابد(چکارباتی و همکاران, 42009) .ژنVDRبا طولي بالغ برKb75درمنطقه كروموزومي12q12-q14  قرار داشته وداراي پلي مورفيسم هاي مختلفي است كه ارتباط برخي از آن ها با بعضي از بيماري ها بررسي شده است. پلي مورفيسمFokI   که در سمت′  5ژنVDRدر اگزون2قرار دارد، موجب كوتاه تر شدن محصول پروتئيني اين ژن مي شود.  زيرا اين پلي مورفيسم در كدون1اين اگزون روي مي دهد ودرنتيجه ترجمه از كدون4شروع مي شود. اگر  اللfباشد محصول پروتئيني427اسيد آمينه، ولي اگر اللF باشد محصول پروتئيني بدست مي آيد كه فاقد سه  اسيد آمينه اول بوده(424aa) وفعاليت نسخه برداري بيشتري دارد. ساير جايگاه هاي پلي مورفيك اين ژن،  يعنيBsmI  وTaqI  اثری بر محصول پروتئيني حاصل ندارند،زيرا جايگاه پلي مورفيكBsmIدر  اينترون8 قرار دارد وجايگاه پلي مورفيكTaqIواقع در اگزون9به    گونه اي است كه هر دو الل آن همان  اسيد آمينه يعني ايزولوسين راكد مي كنند. مكانيسمي كه از طريق آن اين پلي مورفيسم ها ممكن است بر روي  عملكرد محصول ژنVDR تاثير بگذارند، مشخص نيست، اما احتمالا ازطريق تاثير بر روی پايداري  mRNA،تنظيم فعاليت نسخه برداري وكارايي ترجمه موجب تغيير عملكرد اين ژن مي شوند( ,ماکشیما و همکاران,2002 1;حمیدی و همکاران2003 ).تاكنون تحقيقات مختلفي در ارتباط با بررسي همبستگي بين پلي مورفيسم هاي مختلف ژنVDRبا سرطان  پستان در برخي جمعيت هاي انساني انجام شده است.نتايج بدست آمده از اين تحقيقات بسته به نوع جمعيت مورد  مطالعه و نيز نوع جايگاه هاي پلي مورفيك بررسي شده متفاوت بوده، به طوري كه برخي به وجود همبستگي و  بعضي ديگر به عدم وجود همبستگي اشاره كرده اندبنابراين انجام تحقيقات در جمعيت هاي ديگر از جمله  جمعيت كشورمان براي نتيجه گيري هر چه صحيح تر در مورد همبستگي بين جايگاه هاي پلي مورفيك  مختلف ژنVDRبا سرطان پستان الزامي است.

ضرورت انجام تحقیق:

در این زمینه تحقیقات زیادی در نقاط مختلف دنیا و در میان جمعیت‌های مختلف قومی و نژادی انجام گرفته است و نتایج حاصله ضد و نقیض بوده به طوری که نتایج قطعی تاکنون به دست نیامده است. با توجه به اهمیت موضوع و افزایش روز افزون شیوع بیماری و اختلاف نظر‌ها و خلاء‌های تحقیقاتی که وجود دارد و نظر به اینکه نتایج تحقیق فواید احتمالی نظری و عملی زیادی در پیشگیری، تشخیص و حتی احتمالاً درمان آن خواهد داشت، ما را بر آن داشت که تحقیق حاضر را بر پایه تحقیقات گذشته در میان جمعیت زنان استان مازندران انجام دهیم، تا شاید نتایج حاصله ما را یک گام به اهدافمان نزدیک‌تر کند.

اهداف پژوهش:

اهداف اصلي :

1-تعیین ارتباط جایگاه پلی مورفیک شایع ژن گیرنده ویتامین(VDR)D ، یعنی جایگاه Tru9Iبا سرطان پستان

2- تعیین ارتباط سطح ویتامینD سرمی با بروز سرطان پستان

اهداف فرعي:

ارتباط پارامترهای دموگرافیک با بروز سرطان پستان

– هدف کاربردی:

پیش‌بینی و پیشگیری از سرطان پستان.

– فرضیات:

1) همبستگی بین آلل‌ها و ژنوتیپ‌های مختلف جایگاهTru9I ژن VDR با سرطان پستان ارتباط معنا‌داری دارد.

2) کاهش سطح ویتامین D با بروز این سرطان ارتباط معنا‌داری دارد.

واژه‌ها

Exon: قسمتی از ژن که شامل توالی‌های کد کننده اسید‌های آمینه می‌باشد.

Intron: قسمتی از ژن که بین دو اگزون قرار می‌گیرد و فاقد توالی‌های کد کننده اسید‌های آمینه است.

Haplotype: دو یا چند جایگاه موجود بر روی یک کروموزوم.

Genotype: هویت ژنتیکی یک فرد، مجموع ژن‌های یک فرد ژنوتیپ او را تشکیل می‌دهد اما در اصطلاح اشاره به یک ژن با جایگاه خاص دارد.

PCR (polymerase chain reaction): چرخه‌های تکرار شونده‌ای است که درآن به کمک پرایمر‌ها و با کمک آنزیم پلی‌مراز از روی یک DNA الگو، عمل همانند‌سازی انجام می‌گیرد.

Primer: مولکولی است که دو انتهای قطعه مورد نظر برای تکثیر با PCR را شناسایی کرده و به آن می‌چسبد.

Promotor: توالی در انتهای5 ژن که میزان بیان ژن را کنترل می‌کند.

Polymorphism: چند شکلی، توالی‌هایی که از فردی به فرد دیگر متفاوتند.

Restriction enzyme: آنزیم محدود‌کننده، آنزیمی که برای برش DNA دو رشته‌ای در یک توالی خاص به کار می‌رود.

RFLP (Restriction Fragment Length polymorphism): اختلاف بین اندازه قطعات DNA حاصل از برش توسط آنزیم‌های محدود‌کننده.

Homozygote: جانداری که ژنوتیپش بر اساس دو الل یکسان مشخص شود.

Hetrozygote: جانداری که حاوی دو الل مختلف در منطقه مربوطه روی کروموزوم‌های مشابه باشد.

AKT: یک پروتئین کیناز نوع B که نقش کلیدی در فرایند‌های سلولی نظیرمتابولیسم گلوکز، آپوپتوزیس، تکثیر سلولی رونویسی و مهاجرت سلولی ایفا می‌کند.

PI3K:Phosphatidylinositol 3-kinases فسفواینوزیتید 3- کیناز یک دسته آنزیمی است که در تعدادی از عملکرد‌های سلولی نظیر رشد سلولی، تکثیر، تمایز، جابجایی‌های درون سلولی دخالت دارد.

RAS: دسته‌ای از پروتئین‌های درون سلولی هستند که SmallGTPase نامیده می‌شوند و در انتقال سیگنال درون سلولی نقش دارند. نام RAS به نام ژن کد‌کننده آن بر می‌گرددومخففRatsarcomaمیباشد.

MEK/ERK: mitogen-activated protein kinaseپروتئین کیناز‌های شرکت کننده درتنظیم تکثیر طبیعی سلول.

PTEN: phosphatase and tensin homolog یک پروتئین- لیپید فسفاتاز با فعالیت ضد توموری قوی.

تعداد صفحه :83

14700 تومان

پشتیبانی سایت :              serderehi@gmail.com