متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه شیراز

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

پایان نامه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی  زبان و ادبیات فارسی

 

شرح دشواری های کتاب مهمان نامه­ی بخارا

 نوشته فضل الله بن روزبهان خنجی

 

استاد راهنما

دکتر محمد حسین کرمی

 

اساتید مشاور

دکتر نجف جوکار

دکتر حسین بحتویی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

 

شرح قسمتی از کتاب مهمان نامه­ی بخارا

 

کتاب مهمان نامه بخارا از کتب تاریخی اوایل قرن دهم است. این کتاب را فضل الله بن روزبهان خنجی در شرح چهارده ماه از وقایع سلطنت محمد خان شیبانی ، به رشته ی تحریر درآورده است. مهمان نامه از پنجاه و چهار مبحث تشکیل شده است که، سی و هشت مبحث آن تاریخی ، سیزده مبحث آن فقهی و کلامی ، دو مبحث در شرح احوالات مؤلف و یک مبحث شامل خطبه و مقدمه است. مؤلف در ضمن بیان این مباحث 852 بیت شعر  در نصیحت و اندرز، وصف مناظر، ستایش از محمد خان شیبانی و مطالب دیگر آورده و همگی سروده ی او است. سبک مهمان نامه دو نوع بینابین و متکلّف است. مقدمه دارای متنی کوتاه اما متکلّف است. مباحث فقهی و کلامی آن، دشوار، سرد و سنگین نگاشته شده،  و گزارش های تاریخی آن دارای سبک بینابین است. اما توصیف ها  متکلّف و دارای آرایه ، لغات عربی و ترکی فراوان می باشد. دشواری مباحث فقهی و کلامی و استعمال آیات فراوان و استفاده از لغات عربی و ترکی باعث شده است متن بویژه این بخش، در ردیف نثر های دشوار قرار گیرد.

این پایان نامه از چهار فصل تشکیل شده و شامل:

فصل اول: کلیّات که شامل مقدمه، اهمیت، هدف، پیشینه، روش و سؤالات تحقیق می باشد.

فصل دوم: زندگی نامه و آثار نویسنده کتاب، سبک شناسی اثر ، که بررسی  ویژگی های فکری ، زبانی و ادبی کتاب و نکاتی از رسم الخط را در بر می گیرد.

فصل سوم: که قسمت عمده تحقیق است و شامل شرح لغات و عبارات دشوار، معنی آیات و احادیث، معنی اشعار عربی و فارسی  می باشد.

فصل چهارم: نتیجه گیری است و به میزان دشواری و نکاتی از سبک کتاب، آرایه های پر کاربرد آن و مطالب دیگر می پردازد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

فصل اول: مقدمه و کلیّات

1-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………… 3

1-3-هدف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-4-پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 3

1-5-روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-6- روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-7- سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 4

 

 

فصل دوم: زندگی نامه، آثار ، سبک شناسی اثر و نکاتی از رسم الخط

2-1-زندگی نامه…………………………………………………………………………………………………………………. 6

2-2-آثار………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

2-3-سبک شناسی اثر……………………………………………………………………………………………………….. 12

2-3-1ویژگی های زبانی…………………………………………………………………………………………………….. 14

2-3-2ویژگی های فکری……………………………………………………………………………………………………. 15

2-3-3ویژگی های ادبی……………………………………………………………………………………………………… 17

2-3-4نکاتی از رسم الخط…………………………………………………………………………………………………. 23

 

فصل سوم: متن کتاب و شرح و توضیحات

3-1-خطبه و مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 26

3-2-مباحث بخارا در ماه رمضان……………………………………………………………………………………….. 51

3-3-مباحثه ی توریث ولد ولد با وجود ولد صلبی ………………………………………………………… 85

3-4-مباحثه ی جمع میان خلق فی سته ایام و امر کن فیکون…………………………………….. 100

3-5-ذکر موعظه ی هرات………………………………………………………………………………………………….. 108

3-6-ذکر اموری که داعی شد به غزای قزاق……………………………………………………………………. 126

3-7-ذکر بعضی فواید منزل قصر عارفان که قرب مزار خواجه نقش بند است…………….. 140

3-8-ذکر مباحثه ی خشیت صدیقان……………………………………………………………………………….. 146

3-9-ذکر پایتخت پادشاهان عالم در کفر و اسلام……………………………………………………………. 161

3-10-ذکر واقعات منزل بغازی ده……………………………………………………………………………………. 171

3-11- ذکر نزول به قصبه ی غجدوان و واقعات آن منزل……………………………………………… 179

3-12-ذکر فواید منزل غجدوان ……………………………………………………………………………………….. 185

3-13-داستان توجه به بلاد ترکستان از راه بادیه ی بخارا……………………………………………… 208

3-14-مباحثه ی حدیث جبرئیل……………………………………………………………………………………… 230

3-15-ذکر وصول به قلعه ی ارقوق که اول فلاع ترکستان است…………………………………… 244

3-16-مباحثه ی حدیث حارث…………………………………………………………………………………………. 275

3-17-ذکر توجه از قلعه ی ارقوق به صوب دیار قزاق……………………………………………………. 308

3-18-ذکر عبور حضرت همایون بر یخ از نهر سیحون و جمع آمدن سلاطین دولت

افزون…………………………………………………………………………………………………………………………………… 350

3-19-ذکر ابتلای منشی این اوراق به امراض و رفتن به صوب سقناق ………………………. 368

3-20-ذکر کیفیت وقوع بلاد ترکستان و دیار قزاق ……………………………………………………….. 406

3-21-ذکر اسباب نزاع و مخالفت برندق خان با حضرت خلیفه الرحمان……………………….. 424

 

فصل چهارم: نتیجه گیری

4-1-نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………….. 436

-فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………… 438

 

 

 1-2- مقدمه

 

در میان متون نثر گذشته، موارد بسیاری از آنها دارای مضامین تاریخی است که با اهداف مختلفی به تحریر در آمده اند، مثلاً تاریخ بیهقی نوشته ابوالفضل بیهقی، که به منظور روشن کردن تاریخ غزنویان و نشان دادن حقایق رخ داده  در این دوره، و همچنین شناساندن این خاندان به آیندگان است. کتاب تاریخی دیگری مثل جهانگشای جوینی که به قصد نوشتن تاریخ مغولان به طور غیر مستقیم فجایع مغولان در ایران را نشان می دهد. حتی گاهی مواقع، نویسنده قصد تاریخ نویسی ندارد ولی با این اثر خود گوشه ای از تاریخ را شرح می دهد. مانند کتاب چهار مقاله نظامی عروضی که در مورد 4 طبقه از ندمای سلاطین است و هدفش نوشتن تاریخ نیست ولی ناخودآگاه، مطالبی تاریخی ، هر چند با اشکالات نسبتاً زیاد، به نگارش در می آورد، به طور مثال، به جنگ بین سلطان سنجر سلجوقی و سلطان علاء الدین غوری و شکست غوریان اشاره می کند. یا سفرنامه ی ناصرخسرو که نه تنها یک سفرنامه بلکه یک کتاب جغرافیا و تاریخ است . و از این دست آثار بسیار در متون کهن فارسی یافت می شود.

مهمان نامه بخارا تألیف فضل الله بن روز بهان خنجی متوفی(928) از جمله کتابهای تاریخی اوایل قرن دهم هجری است. این کتاب که در ابتدا سفرنامه ی بخارا نام داشت و به دستور محمد خان شیبانی مهمان نامه ی بخارا نام گرفت، از پنجاه و چهار مبحث تشکیل شده،  سی و هشت مبحث آن تاریخی، سیزده مبحث فقهی و کلامی، دو مبحث در شرح احوالات مؤلف و یک مبحث شامل خطبه و مقدمه می باشد. که این پایان نامه 21 مبحث  را مورد شرح و برسی قرار داده است.

کتاب مهمان­نامه ی بخارا که به محمد خان شیبانی ازبک، تقدیم شده است، گذشته از بحث های فقهی و کلامی، جنگهای محمد خان شیبانی علیه قزاق و بازگشت او به سمرقند و رفتن به مشهد و طوس را بیان می کند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 453

14700 تومان

 

 

 

پشتیبانی سایت :              info@elmyar.net

پایان نامه ها

 

مطالب مشابه را هم ببینید

Related Posts

زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه درباره:سیمای معصومین(ع) در دیوان ملاّ حسن کاشی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زبان و ادبیات فارسی عنوان : سیمای معصومین(ع) در دیوان ملاّ حسن کاشی مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه رشته ادبیات فارسی : بررسی جریان سیال ذهن Read more…

زبان و ادبیات فارسی

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی میزان رمزگردانی گویشوران مازندرانی، ترکی و کردی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زبان شناسی همگانی عنوان : بررسی میزان رمزگردانی گویشوران مازندرانی، ترکی و کردی مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه ارشد رشته ادبیات فارسی: فرایند نوستالژی در شعر Read more…

زبان و ادبیات فارسی

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:بازتاب اساطیر دینی و ملّی در اشعار فریدون مشیری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زبان و ادبیات فارسی عنوان : بازتاب اساطیر دینی و ملّی در اشعار فریدون مشیری   مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه ارشد زبان و ادبیات فارسی: تجلی Read more…