پایان نامه ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی: شرح دشواري هاي کتاب مهمان نامه­ی بخارا نوشته فضل الله بن روزبهان خنجي

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه شیراز

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

پایان نامه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی  زبان و ادبیات فارسی

 

شرح دشواري هاي کتاب مهمان نامه­ی بخارا

 نوشته فضل الله بن روزبهان خنجي

 

استاد راهنما

دکتر محمد حسین کرمی

 

اساتید مشاور

دکتر نجف جوکار

دکتر حسین بحتویی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

 

شرح قسمتی از کتاب مهمان نامه­ی بخارا

 

كتاب مهمان نامه بخارا از كتب تاريخي اوايل قرن دهم است. اين كتاب را فضل الله بن روزبهان خنجي در شرح چهارده ماه از وقايع سلطنت محمد خان شيباني ، به رشته ي تحرير درآورده است. مهمان نامه از پنجاه و چهار مبحث تشكيل شده است كه، سي و هشت مبحث آن تاريخي ، سيزده مبحث آن فقهي و كلامي ، دو مبحث در شرح احوالات مؤلف و يك مبحث شامل خطبه و مقدمه است. مؤلف در ضمن بيان اين مباحث 852 بيت شعر  در نصيحت و اندرز، وصف مناظر، ستايش از محمد خان شيباني و مطالب ديگر آورده و همگي سروده ي او است. سبك مهمان نامه دو نوع بينابين و متكلّف است. مقدمه داراي متني كوتاه اما متكلّف است. مباحث فقهي و كلامي آن، دشوار، سرد و سنگين نگاشته شده،  و گزارش هاي تاريخي آن داراي سبك بينابين است. اما توصيف ها  متكلّف و داراي آرايه ، لغات عربي و تركي فراوان مي باشد. دشواري مباحث فقهي و كلامي و استعمال آيات فراوان و استفاده از لغات عربي و تركي باعث شده است متن بويژه اين بخش، در رديف نثر هاي دشوار قرار گيرد.

اين پايان نامه از چهار فصل تشكيل شده و شامل:

فصل اول: كليّات كه شامل مقدمه، اهميت، هدف، پيشينه، روش و سؤالات تحقيق مي باشد.

فصل دوم: زندگي نامه و آثار نويسنده كتاب، سبك شناسي اثر ، كه بررسي  ويژگي هاي فكري ، زباني و ادبي كتاب و نكاتي از رسم الخط را در بر مي گيرد.

فصل سوم: كه قسمت عمده تحقيق است و شامل شرح لغات و عبارات دشوار، معني آيات و احاديث، معني اشعار عربي و فارسي  مي باشد.

فصل چهارم: نتيجه گيري است و به ميزان دشواري و نكاتي از سبك كتاب، آرايه هاي پر كاربرد آن و مطالب ديگر مي پردازد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

فصل اول: مقدمه و كليّات

1-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2-اهميت و ضرورت تحقيق…………………………………………………………………………………………… 3

1-3-هدف تحقيق………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-4-پيشينه تحقيق…………………………………………………………………………………………………………… 3

1-5-روش تحقيق……………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-6- روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-7- سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 4

 

 

فصل دوم: زندگي نامه، آثار ، سبك شناسي اثر و نكاتي از رسم الخط

2-1-زندگي نامه…………………………………………………………………………………………………………………. 6

2-2-آثار………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

2-3-سبك شناسي اثر……………………………………………………………………………………………………….. 12

2-3-1ويژگي هاي زباني…………………………………………………………………………………………………….. 14

2-3-2ويژگي هاي فكري……………………………………………………………………………………………………. 15

2-3-3ويژگي هاي ادبي……………………………………………………………………………………………………… 17

2-3-4نكاتي از رسم الخط…………………………………………………………………………………………………. 23

 

فصل سوم: متن كتاب و شرح و توضيحات

3-1-خطبه و مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 26

3-2-مباحث بخارا در ماه رمضان……………………………………………………………………………………….. 51

3-3-مباحثه ي توريث ولد ولد با وجود ولد صلبي ………………………………………………………… 85

3-4-مباحثه ي جمع ميان خلق في ستة ايام و امر كن فيكون…………………………………….. 100

3-5-ذكر موعظه ي هرات………………………………………………………………………………………………….. 108

3-6-ذكر اموري كه داعي شد به غزاي قزاق……………………………………………………………………. 126

3-7-ذكر بعضي فوايد منزل قصر عارفان كه قرب مزار خواجه نقش بند است…………….. 140

3-8-ذكر مباحثه ي خشيت صديقان……………………………………………………………………………….. 146

3-9-ذكر پايتخت پادشاهان عالم در كفر و اسلام……………………………………………………………. 161

3-10-ذكر واقعات منزل بغازي ده……………………………………………………………………………………. 171

3-11- ذكر نزول به قصبه ي غجدوان و واقعات آن منزل……………………………………………… 179

3-12-ذكر فوايد منزل غجدوان ……………………………………………………………………………………….. 185

3-13-داستان توجه به بلاد تركستان از راه باديه ي بخارا……………………………………………… 208

3-14-مباحثه ي حديث جبرئيل……………………………………………………………………………………… 230

3-15-ذكر وصول به قلعه ي ارقوق كه اول فلاع تركستان است…………………………………… 244

3-16-مباحثه ي حديث حارث…………………………………………………………………………………………. 275

3-17-ذكر توجه از قلعه ي ارقوق به صوب ديار قزاق……………………………………………………. 308

3-18-ذكر عبور حضرت همايون بر يخ از نهر سيحون و جمع آمدن سلاطين دولت

افزون…………………………………………………………………………………………………………………………………… 350

3-19-ذكر ابتلاي منشي اين اوراق به امراض و رفتن به صوب سقناق ………………………. 368

3-20-ذكر كيفيت وقوع بلاد تركستان و ديار قزاق ……………………………………………………….. 406

3-21-ذكر اسباب نزاع و مخالفت برندق خان با حضرت خليفة الرحمان……………………….. 424

 

فصل چهارم: نتيجه گيري

4-1-نتيجه گيري……………………………………………………………………………………………………………….. 436

-فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………… 438

 

 

 1-2- مقدمه

 

در میان متون نثر گذشته، موارد بسیاری از آنها دارای مضامین تاریخی است که با اهداف مختلفی به تحریر در آمده اند، مثلاً تاریخ بیهقی نوشته ابوالفضل بیهقی، که به منظور روشن کردن تاريخ غزنویان و نشان دادن حقایق رخ داده  در این دوره، و همچنین شناساندن این خاندان به آیندگان است. کتاب تاریخی دیگری مثل جهانگشای جوینی که به قصد نوشتن تاریخ مغولان به طور غیر مستقیم فجایع مغولان در ایران را نشان می دهد. حتی گاهی مواقع، نویسنده قصد تاریخ نویسی ندارد ولی با این اثر خود گوشه ای از تاریخ را شرح می دهد. مانند کتاب چهار مقاله نظامی عروضي که در مورد 4 طبقه از ندمای سلاطین است و هدفش نوشتن تاریخ نیست ولی ناخودآگاه، مطالبی تاریخی ، هر چند با اشكالات نسبتاً زياد، به نگارش در می آورد، به طور مثال، به جنگ بین سلطان سنجر سلجوقی و سلطان علاء الدین غوری و شکست غوریان اشاره می کند. یا سفرنامه ی ناصرخسرو که نه تنها یک سفرنامه بلکه یک کتاب جغرافیا و تاریخ است . و از این دست آثار بسیار در متون کهن فارسی یافت می شود.

مهمان نامه بخارا تألیف فضل الله بن روز بهان خنجی متوفی(928) از جمله کتابهای تاریخی اوایل قرن دهم هجری است. این کتاب که در ابتدا سفرنامه ي بخارا نام داشت و به دستور محمد خان شیبانی مهمان نامه ي بخارا نام گرفت، از پنجاه و چهار مبحث تشکیل شده،  سی و هشت مبحث آن تاریخی، سیزده مبحث فقهی و کلامی، دو مبحث در شرح احوالات مؤلف و یک مبحث شامل خطبه و مقدمه می باشد. كه اين پايان نامه 21 مبحث  را مورد شرح و برسي قرار داده است.

کتاب مهمان­نامه ي بخارا که به محمد خان شیبانی ازبک، تقدیم شده است، گذشته از بحث های فقهی و کلامی، جنگهای محمد خان شیبانی علیه قزاق و بازگشت او به سمرقند و رفتن به مشهد و طوس را بیان می کند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 453

14700 تومان

 

 

 

پشتیبانی سایت :              [email protected]