پایان نامه ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی: فرهنگ عامه مردم منطقه گنجان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

عنوان : فرهنگ عامه مردم منطقه گنجان

دانشگاه آزاد واحد بردسير

دانشکده علوم انساني، گروه زبان و ادبيّات فارسي

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد(M.A)

گرايش: زبان ادبيّات فارسي

عنوان:

فرهنگ عامه مردم منطقه گنجان

استاد راهنما:

جناب آقاي دكتر اسفنديارپور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول کليات تحقيق

بيان مسئله……………………………………………………………………………………………………………3

اهميت وضرورت تحقيق………………………………………………………………………………………….4

اهداف تحقيق………………………………………………………………………………………………………..4

پرسشهاي تحقيق…………………………………………………………………………………………………….4

فرضيه ها…………………………………………………………………………………………………………….5

فصل دوم

پيشينه تحقيق………………………………………………………………………………………………………..7

وجه تسميه گنجان…………………………………………………………………………………………………8

موقعيت جغرافيايي…………………………………………………………………………………………………8

محله هاي مسکوني کشاورزي……………………………………………………………………………….10

رودخانه هاي فصلي………………………………………………………………………………………………10

سابقه و بيوگرافي ايل شمس الديني آداب و رسوم گله داري در عشاير گنجان………………..11

جاهاي ديدني روستاي نمونه گنجان…………………………………………………………………………14

فصل سوم

روش تحقيق……………………………………………………………………………………………………..22

جمع آوري اطلاعات…………………………………………………………………………………………..22

تجزيه وتحليل اطلاعات…………………………………………………………………………………..22

فصل چهارم

بخش اول

توضيح در مورد فرهنگ عاميانه وتاريخچه آن…………………………………………………….24

مراسم واعياد……………………………………………………………………………………………………25

عقايد و باورها……………………………………………………………………………………………….38

بازيهاي محلي………………………………………………………………………………………………..53

نان ها وغذاهاي محلي………………………………………………………………………………………..56

پوشاك…………………………………………………………………………………………………………….60

بخش دوم

دوبيتي هاي محلي……………………………………………………………………………………..64

لالايي………………………………………………………………………………………………………….98

آبادون ها………………………………………………………………………………………………………104

ضرب المثل به ترتيب حروف الفبا……………………………………………………………………118

چيستان ………………………………………………………………………………………………………129

داستان…………………………………………………………………………………………………………132

بخش سوم

اصطلاحات محلي

همخوان ها…………………………………………………………………………………………………148

الف……………………………………………………………………………………………………………..153

ب……………………………………………………………………………………………………………..157

پ……………………………………………………………………………………………………………….160

ت………………………………………………………………………………………………………………..164

ج……………………………………………………………………………………………………………..167

چ……………………………………………………………………………………………………………..170

ح……………………………………………………………………………………………………………..172

خ……………………………………………………………………………………………………………….173

د………………………………………………………………………………………………………………….175

ر……………………………………………………………………………………………………………….177

ز………………………………………………………………………………………………………………….179

س………………………………………………………………………………………………………….181

ش………………………………………………………………………………………………………………185

ص………………………………………………………………………………………………………………187

ط……………………………………………………………………………………………………………….187

ع………………………………………………………………………………………………………………188

غ……………………………………………………………………………………………………………….189

ف……………………………………………………………………………………………………………..189

ق………………………………………………………………………………………………………………..191

ک……………………………………………………………………………………………………………193

گ……………………………………………………………………………………………………………..197

ل………………………………………………………………………………………………………..201

م……………………………………………………………………………………………………………..204

ن………………………………………………………………………………………………………………208

و……………………………………………………………………………………………………………….211

ه………………………………………………………………………………………………………………213

ي………………………………………………………………………………………………………………215

فصل پنجم نتيجه گيري

نتيجه گيري………………………………………………………………………………………………..218

پيشنهادها……………………………………………………………………………………………..219

محدوديت هاي پژوهش…………………………………………………………………………….219

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………..220

چکیده:

اين پايان نامه پژوهشي است درباره فرهنگ عامه مردم منطقه گنجان، يکي از راههاي شناخت فرهنگ و ادب هر قوم آشنايي با فرهنگ شفاهي آن است که مکتوب نمي شود بلکه سينه به سينه نقل مي شود و فولکلور آن ملت را شکل مي دهد هر چند که دامنه شناخت فرهنگ يک قوم بسيار وسيع و متنوع است بنابراين بررسي و ثبت آنان مي تواند ما را به ويژگيهاي اصلي آداب و رسوم ملتها رهنمون سازد.

يکي از مناطقي که تا کنون درباره ي آداب و رسوم و عناصر تشکيل دهنده ي فرهنگي آن اقدامي صورت نگرفته است محدوده منطقه گنجان از توابع شهرستان رابر مي باشد که به دليل بکر بودن و درعين حال پويايي و تنوع فرهنگي ويژگيهاي خاص خود را دارد و بر اين اساس موضوع فوق براي نوشتن پايان نامه انتخاب شد که مورد تأييد شوراي پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بردسير قرار گرفت اين پژوهش به صورت ميداني انجام شد در تدوين آن از 3 منبع اصلي و 7 منبع فرعي استفاده شده است و داراي 238 صفحه است.

بر اين اساس بنده حقير با ملاقاتي که با بسياري از افراد پير و مسن منطقه داشته ام و بسياري از آداب و رسوم اين منطقه هم چنين حدود 900 کلمه از کلمات گويش منطقه گنجان را در اين پايان نامه گردآوري کرده ام.

مقدمه:

در زمان گذشته که نياز يک روستايي در درون روستا برطرف مي شد و نيازي به ارتباط با شهر نبود اما اکنون اگر يک فرد روستايي نتواند با افراد شهرنشين ارتباط زباني و اجتماعي برقرار کند زندگي براي او بس دشوار مي گردد.

آري چنين است که لهجه ها و آداب و رسومهاي محلي کم کم رنگ مي بازند و دير نپايند که نابود شوند.

اما چيزي که مسلم است اين است که اين آثار را ثبت و ضبط کرد و اين وظيفه ي ماست که مدعيان فرهنگ و زبان فارسي هستيم.

گويش نيز نشانه اي از ميراث زباني هر جامعه به شمار مي رود گويش امروزي زباني است که اگر چه پيوند انسان ها به شمار ميرفت و از لطافت و شيرني خاصي بهره داشت معذالک در دنياي امروز در چمبر زندگي ماشيني و زبان فراگير رسانه اي گرفتار آمده و آخرين نفس هاي خود را در کشور زباني که چنان مهجور افتاده و از ياد رفته و کسي به حمايت از آن بر نمي خيزند.

در چنين وانفسايي هر گامي از سوي دلسوخته اي برداشته شود جاي سپاس و تشکر فراوان است.

اين تحقيق شامل 5 فصل مي باشد:

 فصل اول درباره بيان مسأله، اهميت و ضرورت تحقيق، اهداف و تحقيق و وفرضيه ها

فصل دوم توضيح در مورد روستا و موقعيت جغرافيايي

فصل سوم جمع آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل آن

فصل چهارم درباره گويش محلي، دوبيتي، لالايي، چيستان، داستان، مراسم واعياد، عقايد و باورها، غذاهاي محلي و پوشاک مي باشد.

فصل پنجم شامل: نتيجه گيري و محدوديت هاي پژوهشي است.

فصل اول: کلیات تحقیق

بیان مسأله:

در روزگاري که رسانه ها و وسايل ارتباط جمعي به قدري گسترش پيدا کرده که حتي پيران ما ديگر ان گويش هاي شيرين زبان محلي و آداب و رسوم را کمتر بکار مي برند در گذشته نيازهاي يک روستايي در درون روستا بر طرف مي شد اما اکون يک فرد روستايي اگر نتواند با شهرنشينان ارتباط زباني برقرار کند زندگي براي او دشوار است و همچنين است که لهجه ها و آداب و رسوم محلي کم کم رنگ و بازند و نابود مي شوند. فرهنگ عوام در زبان فارسي معادل کلمه ي بن المللي فولکلور است که مرکب از دو جزء folk و ديگري lore مي باشد و معني آن دانش عوام است که مرحوم هدايت آن را فرهنگ توده مي نامند و به طور مفصل در مجله سخن آورده است.

از نظر ديويد کريپستال گويش شفاهي مطالعه ي نظام مند همه صورت هاي يک گويش به خصوص از جمع گويش هاي يک منطقه است علم زبان شناسي اساسا به مطالعه ي زبان مي پردازد و گويش شفاهي يکي از شاخه هاي معتبر زبان شناسي است که مسائل مربوط به گويش ها و قواعد حاکم بر آنها را در زمينه ي صرف و نحو- واج شناسي و … مورد بررسي قرار مي دهد

غالب لهجه ها و گويش هاي ايراني تا کنون در قلمرو خود باقي مانده و گوويشوران آنها در همان مناطق به آنها لهجه ها سخن مي گويند علت بقاي اين لهجه ها و گويش ها علاقه ي شديد متکلمان نسبت به آن زبان ها دور بودن آن ها از مردم شهرهاي مجاور و کم سوايد است.

ولي با دفع علل مزبور مخصوصا با ايجاد طرق ارتباط و داد و ستد مردم کوهستان ها و دهها يا اهالي شهرها در روابط آنان با ساکنان پايتخت کشور و از همه مهم تر رواج تعليمات عمدي و زبان و لغت ايران بر زبان و لغت مردم شهرستان ها غلبه مي کند و به تدريج آنها را به سوي نابودي سوق مي دهد

در راستاي تحقق اين آرمان بخشي از پژوهش حاضر با هدف تدوين واژه نامه ي گويشي در ارتباط با گويش منطقه گنجان شهرستان رابر استان کرمان تدوين و ارائه گرديده است.

اهمیت و ضرورت تحقیق:

در حاليکه فرهنگ عاميانه برترين و بهترين تشخيص براي شناخت زندگي عقايد و رسوم يک منطقه مي باشد بر هر ايراني واجب است که گويشي از اين زبان و فرهنگ را زنده بدارد و هر کدام از ما در اين راه خشتي بنهيم يا سدي بسازيم و از ورود فرهنگ هاي بيگانه و نابودي فرهنگ غني ايران زمين جلوگيري کنيم.

اهداف تحقیق:

1-بررسي ادبيات و فرهنگ عاميانه منطقه گنجان

2-بررسي و شناسايي منطقه از نظر جغرافيايي تاريخي

3- شناسايي و آداب و رسوم که شامل مراسم سوگواري، لالايي، ترانه ها و … مي باشد.

4- ثبت ميراث و ازگاني گنجان براي پاسداري از اين ميراث

5- بررسي در حوزه واژگان در ارتباط با جغرافياي زباني منطقه گنجان

6- ارائه ي مواد زباني اصيل از يکي از مناطق زباني ايران به دست اندرکاران و صاحب نظران مسائل زباني

پرسش های تحقیق:

بر اين اساس چند پرسش هنگام طرح مسئله درصد نظر نگارنده بوده اند:

1-چه سنت ها و آداب رسومي داشته اند؟

2- به چه طريق روزگار مي گذراندند؟

3- به چه دليل تا کنون به گذشتگان آن طور که بايد  و شايد توجه نشده است؟

4- اشعار و دوبيتي ها در اين منطقه چه جايگاهي دارند؟

5- ديگر اين که شيوه ي زندگي کردن و دشواري ان در اصلاح امور آنان چه بوده است؟

فرضیه ها:

1-احتمال دارد مردم اين منطقه داراي فرهنگ عاميانه و گويش خاص خودشان باشند.

2- فرض بر اين است مردم اين منطقه ادبيات عمومي به خود را داشته باشند.

3- ممکن است قصه ها و افسانه ها منحصر به خودشان باشد.

4- شايد مراسم ها و جشن هاي آنها به شيوه ي خاص خودشان باشد.

فصل دوم

پیشینه تحقیق:

1-اسفنديارپور، هوشمند،1384، تاريخ بافت کرمان، مرکز کرمان شناسي

2-مرحوم علامه دهخدا يک سري از مقالات روزنامه صوراسرافيل- چرند و پرند و امثال و حکم را به زبان عامي نوشت.

3- آقاي اميد قلي اميني کتاب فرهنگ عوام را به زبان محاوره منتشر نمود

4- مرحوم صادق هدايت با کتاب ارزشمند نيز گلستان فولکلور را به طور همه جانبه به ما شناساند

5- آقاي سيد محمد علي جما زاده کتاب يکي بود يکي نبود را به زبان عاميانه به رشته تحرير در آورد.

6- آقاي مهندس رضا گنجه اي هفته نامه بابا شمل را نوشت

7- مرحوم کوهي کرماني نيز به تشويق و راهنمايي شادروان ملک الشعراي بهار اقدام به چاپ 700 ترانه و 140 افسانه نموده است.

8- بعضي از مطالعات انجام شده در استان کرمان پيرامون فولکلور.

1-ستوده، منوچهر، فرهنگ کرماني، فرهنگ ايران زمين 1355

2- مويد محسني، معماري، فرهنگ عاميانه سيرجان مرکز کرمان شناسي 1381

3- برومند، سعيد جواد واژه نامه گويش بردسير مرکز کرمان شناسي 1370

4- فرهادي راد، يوسف، بررسي ريشه شناسانه گويش بافت مرکز کرمان شناسي 1380

5- نيک نفس، اسلام، بررسي گويش جيرفت و هنوج مرکز کرمان شناسي

6- پورحسيني، ابوالقاسم فرهنگ مردم کرمان 1353 البته تحقيقات ديگري نيز صورت گرفته که اينجانب از نامه نگارنده آنها مطلع نبوده تا در اين تحقيق ذکر نمايم.

در مورد پژوهش انجام شده در مورد منطقه گنجان بايد گفت که اولين قدم را پزوهشگر تحقيق حاضر برداشته و تا جايي که نکارنده اطلاع دارد در اين مورد هيچ گونه تحقيقي انجام نشده است.

وجه تسمیه:

وجه تسميه به دو صورت است در فرهنگ دهخدا معني گنجيدن در مکان يا محلي جاي گرفتن  اما در فرهنگ عوام هم به اين صورت است که عده اي به دنبال پيدا کردن گنج بودند در اين منطقه ونام گنجان که بعدا به صورت امروزي گنجان تلفظ مي گردد. جايي که خاکش عنبرين ومشکبار است

جايي که ابش چون گلاب نقره واراست

خوانند نامش گنجان همتا ندارد

شهر شجر شهر هنر شهر ثمار است

شهر شهيدان شهر خوبان شهر باران

شهر شقايق شهرگل شهر بهار است

گنجان قديم به روايت جغرافياي ايران در سال 1320

 گنجان ده کوچکي است از دهستان رابر بخش بافت شهرستان سيرجان ،سه راه مالرو جواران به رابرواقع شده است هواي ان سرد وسکنه ان 300تن است اب ان از قنات تامين مي شود .محصول ان غلات حبوبات شفل اهالي زراعت وراه ان مالرواست،فرهنگ جغرافياي ايران جلد 6.

موقعیت جغرافیایی:

هروقت صحبت از روستاهاي پلكاني با آن معماري زيبا و خاصش كه مي شود همه به ياد ماسوله و ابيانه مي افتيم .اما تا به حال از خود پرسيده ايم ايراني كه چهارفصل را دارد مگر مي شود فقط دو روستا با اين نوع خاص ظاهري را داشته باشد ؟ بد نيست با ما همراه شويد تا اين زيبايي ها را بيشتر بشناسيد و بدانيد همه ايران پر از جذابيت هاي خاص به گونه هاي مختلف است.

روستاهايي كه همگي در دامنه كوه ها خود را نمايان كرده اند و زيبايي هاي كوهستاني به آن ها رنگ و لعابي داده است كه از رفتن و زندگي كردن در آنجا لذت مي بريد.جذابيت هاي اين روستاها به حدي است كه..

هر گردشگري را محو تماشاي خود كرده و آنها را به سمت روستاهاي پلكاني كشانده است.

آري اين روستاي پلکاني زيبا و جذاب گنجان مي باشد که جمعيت اين منطقه 1448 نفر مي باشد اين روستا داراي 1 خانه بهداشت و 2 مسجد و 1 حسينيه و 1 سالن ورزشي براي آقايان مي باشد 4 مدرسه، 1 مدرسه راهنمايي و 3 مدرسه ابتدايي مي باشد.

آب و هواي اين منطقه کوهستاني در تابستان 26 درجه بالاي صفر در زمستان 15 درجه زير صفر است.

گنجان از سمت شمال به کوه شاه ولاله زار شمال غربي به سيه بنوئيه ازغرب به ننيز ازجنوب به گلينوئيه از جنوب شرقي به جواران وباب گلوئيه ازسمت شرق به راين واز شمال شرقي به شيرينک وچهار تاق منتهي مي شود.

روستاي گنجان بعد از گذشتن از روستاهاي ننيز و سيه بنوئيه و عبور از جاده اي پر پيچ و خم از بين باغ ها و درختان گردو، روستاي پلکاني و زيباي گنجان چهره نمايي مي کند. اين روستا در بين کوه هاي که بيشتر سال پوشيده از برفند حصار شده است.اين روستا مردماني خون گرمي دارد که با عشق از روستاييان ميگويند. گنجان داراي آب و هواي سردي درزمستان و هواي معتدلي در تابستان است. که به خاطر هواي دلپذيرش در بهار و عيد نوروز پذيراي جمع کثيري از مهمانان نوروزي است.

مسير گردشگري رودخانه گنجان وگلينوئيه: در ضلع شرقي روستاي نمونه گنجان و9 کيلومتري شهرستان رابر رودخانه فصلي گنجان قرار دارد که از رشته کوههاي هزار ولاله زار سرچشمه ميگيرد اطراف رودخانه را مزارع سرسبز کشاورزي و درختان تنومند گردو وصنوبر احاطه نموده است وترکيب رود،چشمه ها،مزارع کشاورزي وکوههاي اطراف يک دره بسيار ديدني را به وجود آورده که هواي خنک بهار وتابستان ،زلالي آب و آواز پرندگان اين منطقه شما را بيشتر از يک بار به ديدن اين تفريحگاه ترغيب مي کند

مناطق ييلاقي وعشايري روسکين ،گشکين وصغدين وآبدر اين مناطق زيبا را با خودروي سواري نمي توانيد ببينيد ولي با وانت ميتوان رفت   زندگي بي آلايش عشايزي،کاروانسراي قديمي شيرزاد وهواي دلنشين وطبيعت بکر اين مناطق ارزش ديدن را دارد به علاوه اگر طالب عسل خالص محلي،کشک،دوغ،ماست،کره وپنير خوب وطبيعي گوسفندي هستيد سفر به اين منطقه را از دست ندهيد اين مناطق گردشگري در فاصله 4 الي10 کيلومتري شرق گنجان قرار دارند ودر مسير آنها سياه چادرهاي ابل ديداري وکمي متمايل به چپ آبشار زيباي کندغان قرار دارد.مسير زيباي رودخانه کندر کرنگ،جاده رويايي گيدوا وباقرآباد،مسير دلرباي رودخانه صباباد،دشت حاصلخيز پشته سليمان همگي در مرکز وغرب گنجان وکشتزار جوبنو درشمال گنجان نيز به سهم خود شما را از مواهب زيباي خداوند بي نصيب نمي کند

گنجان بهشت جنوب شرق ايران را هي است ميان بر وکوتاه براي کساني که  در منطقه جنوب شرق طالب طبيعت شمال هستند

دين مردم اين روستا اسلام ومذهب آنها شيعه است گويش فارسي تاحدودي محلي دارند شغل اصلي مردم کشاورزي دامداري وزنبورداري است  مهمترين محصولات کشاورزي اين روستا گردو ،آلبالو گيلاس قيسي پياز گل محمدي سيب زميني وهمه محصولات مناطق سردسير ومعتدل   مهمترين محصولات دامي نيز به کشک محلي پنير روغن گوسفندي تلف کره محلي(مسکه) اسپار ودوغ گوسفندي واز همه مهمتر عسل طبيعي.

تعداد صفحه : 238

قیمت : 14700تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --