پایان نامه ارشد رشته حقوق مالکیت فکری :بررسی ویژگی های حمایت از نرم افزارهای رایانه ای

 

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش :  مالکیت فکری

عنوان :  بررسی ویژگی های حمایت از نرم افزارهای رایانه ای 

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشددر رشته حقوق مالکیت فکری

عنوان:

بررسی ویژگی های حمایت از نرم افزارهای رایانه ای در مقایسه با سایر آثار ادبی و هنری

استاد راهنما :

دکتر ستار زرکلام

استاد مشاور :

دکتر ناهید جوانمرادی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

شناخت حقوق راجع به نرم­افزارهای رایانه­ای و سیستمی که قانون­گذار ایران در حمایت از این آثار برگزیده راه­گشای حمایت گسترده از این حقوق نوین می­باشد. از این رو بر آن شدیم که سیستم حمایتی از این حقوق را در مقایسه با حقوق سایر آثار ادبی و هنری به دلیل شباهت­های زیاد و تفاوت­های بنیادین مورد بررسی قرار دهیم.

در حقوق ایران منابعی وجود دارد که هر دوی این سیستم­ها را مورد بررسی قرار داده است اما تحقیقی که بطور جامع به بررسی ویژگی­ حمایت از نرم­افزارها در مقایسه با سایر آثار ادبی و هنری بپردازد نداشتیم بنابراین سعی شد که ضرورت وجود کامپیوتر و رابطه­ی بین قواعد حمایتی از این دو حقوق و شباهت­ها و تفاوت­های بین آنها بررسی شود و با این فرضیه که وجود کامپیوتر برای استفاده از نرم­افزار نظامی جداگانه را می­طلبد و شباهت بین آثار موجب می­شود که قواعد شباهتی باهم داشته باشند، از فرضیه­های این پایان نامه است. 

در این پایان نامه ابتدا به تعریف مفاهیم پرداخته شده و سپس با روشن شدن این که نرم­افزارها و سایر آثار ادبی و هنری چه ویژگی­هایی دارند بررسی مقایسه­ای بین آنها صورت گرفت.

با این که نرم­افزارهای رایانه­ای از خانواده آثار ادبی و هنری می­باشند اما ویژگی­های خاص آنها حمایت ویژه و خاص منطبق با شرایط روز و جامعه­ی فناوری اطلاعات و ارتباطات را طلب می­کند.

نرم­افزارهای رایانه­ای به دلیل ماهیت خاص و ویژه­ای که دارند و ویژگی­هایی نظیر ضرورت استفاده از کامپیوتر و به­کارگیری نرم­افزار، ماهیت عمدتا” کاربردی نرم­افزار و امکان حمایت دوگانه از نرم­افزار تحت عناوین اثر ادبی و اختراع، حمایت خاص را طلب می­کنند. پیشنهاد می­شود قانون­گذار ایران با مراجعه به قوانین اروپایی که به صورت کامل در این زمینه وضع شده­اند مستثنیات بیشتری را در مورد استفاده از نرم­افزارها برگزیند، حقوق معنوی در نرم­افزارها را جدی­ترگرفته و سرعت را جایگزین بروکراسی اداری در ثبت نرم­افزار کند و ضمانت اجرای مدنی برای ناقضان نرم­افزار (اشخاص حقوقی) برگزیند.

فهرست اجمالی :  
علائم اختصاری 3
مقدمه 4
بخش اول – مفهوم و مصادیق آثار ادبی و هنری و نرم افزار 8
فصل اول – مفهوم و مصادیق آثار ادبی و هنری 9
گفتار اول – تعریف آثار ادبی و هنری 10
گفتار دوم – مصادیق آثار ادبی و هنری 13
فصل دوم –  مفهوم و انواع نرم افزارها 19
گفتار اول – تعریف نرم افزار و تفکیک از آثار مشابه 20
گفتار دوم – انواع نرم افزارها     30
بخش دوم –  وجوه افتراق و اشتراک بین آثار ادبی ، هنری و نرم افزار 38
فصل اول – وجوه اشتراک 39
گفتار اول – ماهیت عمدتا نوشتاری نرم افزارها 40
گفتار دوم – کاربرد غیر صنعتی نرم افزار 46
گفتار سوم – ضرورت شرط اصالت در نرم افزارها 47
گفتار چهارم – عدم توجه به ویژگی های اثر 49
گفتار پنجم – خارج بودن فکر از شمول حمایت 50
فصل دوم –  وجوه افتراق 52
گفتار اول – ماهیت عمدتا کاربردی نرم افزار 53
گفتار دوم – ضرورت استفاده از رایانه در به کارگیری نرم افزار 54
گفتار سوم – امکان حمایت دوگانه ازنرم افزار ( اثرادبی واختراع ) 55
گفتار چهارم – تفاوت در قراردادهای انتقال 58
بخش سوم – ضرورت حمایت های ویژه از نرم افزار و تحلیل حقوق ایران از حیث نحوه ی حمایت از نرم افزارها  

62

فصل اول –  ضرورت حمایت های ویژه از نرم افزار 63
گفتار اول – تفاوت در حقوق مادی و مستثنیات آن 64
گفتار دوم – تفاوت در حقوق معنوی 83
فصل دوم – تحلیل حقوق ایران از حیث نحوه ی حمایت از نرم افزارها 97
گفتاراول–تلاش قانون 1379 در برقراری نظام مستقل حمایت از نرم افزارها 99
گفتار دوم – ایرادات قانون 1379 و آیین نامه ی اجرایی آن 107
نتیجه گیری

پیشنهاد ها

113

115

فهرست منابع 117
فهرست تفصیلی 121

واژگان کلیدی :

نرم افزارهای رایانه ای

حقوق مالکیت ادبی و هنری

حقوق مادی

حقوق معنوی

مستثنیات حقوق مادی

مقدمه :

بیان مساله :

پیشرفت سریع تکنولوژی ، به ویژه فناوری اطلاعات[1] و ارتباطات روز به روز چشم اندازها و افق های     روشن تری را جهت تسخیر قلل علمی ، فنی و صنعتی و حل مشکلات و مسائل بشر فراهم کرده است . در این بین نرم افزارهای رایانه ای که جزئی از خانواده ی بزرگ فناوری اطلاعات هستند سهم برجسته ای را به خود اختصاص داده است . شناخت حقوق راجع به نرم افزارهای رایانه ای و سیستمی که قانون گذار ایران در حمایت از این آثار برگزیده راه گشای حمایت گسترده و کامل تر از این حقوق نوین می باشد .

 قانون گذار ایران سیستمی دوگانه را در حمایت از نرم افزارهای رایانه ای برگزیده است که شناخت این سیستم دوگانه و حل مسائل راجع به آن در گرو بررسی این حقوق و حقوقی است که در حمایت از سایر آثار ادبی و هنری شناخته شده است . در واقع آثار نرم افزاری دارای تفاوت هایی با سایر آثار ادبی و هنری است که وضع مقررات ویژه در برخی موارد را ضروری می گرداند از جمله این که ، نرم افزارها برخلاف عمده آثار ادبی و هنری کمتر فاقد جنبه های ذوقی و زیباشناسانه هستند . از سوی دیگر ، نرم افزارها اصولا جنبه کاربردی دارند در حالی که سایر آثار ادبی و هنری به طور استثنایی قابل استفاده برای رفع نیازهای مادی بشر هستند . سرانجام ، برای بهره برداری از نرم افزار استفاده از رایانه یا کامپیوتر ضروری است ولی سایر آثار ادبی و هنری بدون استفاده از رایانه و مستقیما قابل استفاده هستند .

 علی رغم این تفاوت ها بین نرم افزارها و سایر آثار ادبی و هنری وجوه اشتراک فراوانی از جمله لزوم اصالت و عدم توجه به ویژگی های اثر و نیز از حیث برخی حمایت های ضروری وجود دارد . بنابراین شناختن ماهیت نرم افزارها و حقوق مادی و معنوی که به پدیدآورندگان آن ها تعلق می گیرد و به           طور خلاصه وجوه افتراق و اشتراک بین نرم افزارها و سایر آثار ادبی و هنری به ویژه از حیث حقوق پدیدآورندگان آن ها ضرورت دارد .

ضرورت و اهداف تحقیق :

همواره این مساله که نرم افزارها در حقوق ایران دارای چه شرایطی هستند و پاسخ به این سوال که آیا سیستم حمایتی آثار ادبی و هنری و یا حتی تلفیقی از دو سیستم ادبی و اختراع مناسب اندام نرم افزار است مورد تحقیق های بسیار بوده است . اما نکته ای که در اغلب موارد به آن توجهی نشده ، این است که نرم افزارها چه خصوصیاتی دارند و آیا با توجه به این خصوصیات لازم بوده که مورد حمایت خاص قرار بگیرند یا خیر؟ سوال دیگری که ضرورت این تحقیق را نشان خواهد داد این است که آیا با برگزیدن سیستم خاص مشکلات عمده در مورد نرم افزارها حل خواهد شد ؟

مجموعه این تردیدها و سوالاتی از این قبیل ما را بر آن داشت که به عنوان تحقیقی خاص در مورد نرم افزار و مقایسه آن با سایر آثار ادبی و هنری به موضوع بپردازیم . در این تحقیق سعی خواهد که ابتدا گزارشی واضح از سیر تولید یک نرم افزار مورد بررسی قرار بگیرد تا خصیصه های اصلی یک نرم افزار معلوم گردد سپس سیستم حمایتی قانون گذار ایران به طور کلی شناخته شود و تفاوت ها و شباهت های این دو گروه از آثار مورد بررسی قرار گیرد تا به وضوح معلوم گردد که نیاز ما در مورد حمایت از نرم افزار چه بوده است و آیا قانون و سیستم فعلی این نیاز را بر طرف ساخته است یا خیر ؟

سوالات تحقیق :

  پرسش اصلی :

– با توجه به ویژگی های نرم افزارها در مقایسه با سایر آثار ادبی و هنری نظیر ضرورت وجود کامپیوتر[2] برای بهره برداری از نرم افزار و ماهیت فنی برنامه های رایانه ای آیا حمایت های خاص از نرم افزارها ضروری است ؟

پرسش های فرعی :

– چه رابطه ای بین قواعد حمایت از نرم افزارهای رایانه ای با قواعد حاکم بر سایر آثار ادبی و هنری وجود دارد ؟

– حقوق نرم افزارهای رایانه ای با سایر آثار ادبی و هنری چه تفاوت ها و شباهت هایی دارد ؟

 فرضیه ها :

فرضیه اصلی :

نرم افزار رایانه ای دارای ویژگی هایي از قبیل ضرورت وجود کامپیوتر برای بهره برداری از نرم افزار ، ماهیت فنی برنامه های رایانه ای هستند که نیازمند حمایت هایی متفاوت از سایر آثار ادبی و هنری از حیث حقوق مادی ، حقوق معنوی و مستثنیات حقوق مادی و مدت حمایت است .

فرضیه های فرعی :

– در حقوق ایران نرم افزارها تحت نظام خاص حمایت می شوند هر چند این نظام برگردان ناقص نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری است .

– نرم افزارهای رایانه ای شباهت هایی با سایر آثار ادبی و هنری دارد که موجب می شود برخی از قواعد حقوق آثار ادبی و هنری در مورد نرم افزارها هم قابل اعمال باشد .

پیشینه و روش تحقیق :

 در زمینه حقوق نرم افزارهای رایانه ای و مالکیت های ادبی و هنری به طور کلی یا در مورد برخی از      جنبه های آنها تحقیقات زیادی صورت گرفته اما در مورد مقایسه بین این دو گروه و بررسی نرم افزارها تحقیق خاصی صورت نگرفته است . روش تحقیق مورد استفاده در این پایان نامه تحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی می باشد .

در این پایان نامه ابتدا مفاهیمی هم چون نرم افزار و آثار ادبی و هنری مورد شناسایی قرار خواهد گرفت سپس وجوه اشتراک و افتراق بین این دو گروه به تفصیل بیان خواهد شد و در انتها مباحثی تحلیلی از حقوق نرم افزاری ایران و  به ویژه قانون 1379  ، خصایص و معایب آن ارائه می شود .

تعداد صفحه :131

14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :        ------        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --