پایان نامه ارشد رشته جامعه شناسی با موضوع جامعه‌ پذيري سياسي و فرهنگ سياسي

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی – جامعه شناسی با عنوان :

جامعه‌پذيري سياسي و فرهنگ سياسي (بررسي فرهنگ سياسي دانشجويان و نقش تجربة دانشگاهي در شكل‌گيري آن) 

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

دانشگاه تهران دانشكده علوم اجتماعي

دانشگاه تهران

دانشكده علوم اجتماعي

گروه آموزشي جامعه‌شناسي

 

گواهي دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد

هيأت داوران پايان نامة كارشناسي ارشد آقاي  حامد شيري

 در رشتة  علوم اجتماعي  گرايش  جامعه‌شناسي

به عدد به حروف
19 نوزده

 

 با عنوان  جامعه‌پذيري سياسي و فرهنگ سياسي (بررسي فرهنگ سياسي دانشجويان و نقش تجربة دانشگاهي در شكل‌گيري آن) 

رديف هيأت داوران نام و نام خانوادگي مرتبة دانشگاهي دانشگاه امضاء
1 استاد راهنما دكتر عليرضا محسني‌تبريزي دانشيار تهران  
2 استاد مشاور دكتر حميدرضا جلائي‌پور دانشيار تهران  
3 استاد داور دكتر باقر ساروخاني استاد تهران  
4 مدير گروه آموزشي دكتر غلامعباس توسلي استاد تهران  
5 معاون تحصيلات تكميلي دكتر اعظم راودراد دانشيار تهران  

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده :

موضوع اين رساله، بررسي رابطة جامعه‌پذيري سياسي و فرهنگ سياسي در چارچوب مطالعات توسعة ‌سياسي است. در پژوهش حاضر، تلاش شده است تا فرهنگ سياسي دانشجويان مورد مطالعه قرار  گرفته و نقش تجارب جامعه‌پذيري در شكل‌دهي به اين فرهنگ بررسي شود. پيش‌فرض تحقيق بر اساس  رويكرد نظري اين است كه تجربة محيط دانشگاه به عنوان عرصه جديدي از تجربه براي دانشجويان، با شكل‌گيري فرهنگ سياسي دموكراتيك رابطه دارد.  زندگي دانشگاهي، القاكننده ارزشها و باورهاي دموكراتيك است و دانشجويان به عنوان اشغال كنندگان اين جايگاه، به دليل گرايش‌هاي فراطبقاتي، عدم وابستگي سياسي – اجتماعي به منابع و نهادهاي قدرت و درگيري و دخالت در امور شناختي و اطلاعاتي، حاملان و عاملان فرهنگ سياسي دموكراتيك هستند. جايگاه دانشجويان اين توانايي را به آنها مي‌بخشد كه فرهنگِ غيرخودجوش، جهت‌داده‌شده و ساختگيِ ناشي از مكانيزم‌هاي تحميلي و تبليغي را بازشناخته و مولد فرهنگ سياسي دموكراتيك باشند.

از نظر روش‌شناسي، پژوهش حاضر به شيوة پيمايش(survey) و با تكنيك پرسشنامه در ميان نمونه‌اي 300 نفري از دانشجويان كارشناسيِ دانشگاه تهران به اجرا درآمده است. با توجه به مسئلة تحقيق و نوع داده‌هاي مورد نياز از «طرح پانل گذشته‌نگر»(Retrospective Panel Design) براي جمع‌آوري داده‌ها استفاده شده است.

نتايج تحقيق در مورد شناخت الگوي فرهنگ سياسي نشان مي‌دهد كه دانشجويان «نسبتاً» از فرهنگ سياسي دموكراتيك برخوردارند. در شاخص‌هاي«آگاهي سياسي»، «اعتقاد به کارايي و صلاحيت سياسي خود به عنوان يک کنشگر سياسي» و «اعتقاد به تاثير سياست بر زندگي» (به عنوان شروط لازم داشتن فرهنگ‏سياسي دموکراتيک) دانشجويان نمرة بالايي مي‌گيرند(بالاتر از 50درصد). اما در شاخص‌هاي‌ «اعتقاد به دموکراسي و حمايت از آن به مثابه يك شيوة حكومت» و «اعتقاد به ارزشهاي دموکراتيک»( به عنوان شروط کافي) نمره‌ها متفاوت است. به اين معني كه در شاخص «اعتقاد به دموكراسي و حمايت از آن» دانشجويان نمرة بالايي گرفته‌اند اما در شاخص«اعتقاد به ارزشهاي دموکراتيک» نمرة دانشجويان پايين است. به طوريكه كمتر از يك سوم دانشجويان آن را تائيد كرده‌اند.

فرضية اول مبني بر اينكه «دانشجويان سال آخر به دليل تجربة زندگيِ دانشگاهيِ حداقل چهارساله و بهره‌مندي از اين شيوة جامعه‌پذيري، فرهنگ سياسي دموكراتيك‌تري نسبت به دانشجويان سال اول دارند»، بر اساس نتايج تحقيق تائيد شده است و در كلية شاخص‌ها به غير از شاخص اعتقاد به دموكراسي و حمايت از آن، دانشجويان سال آخر نمرة بالاتر و تفاوت ميانگين‌ معني‌داري با دانشجويان سال اول دارند.

نتايج فرضية دوم تحقيق، مبني بر اينكه «دانشجويان گروه علوم انساني – به دليل اقتضائات معرفت شناختي و درگيريهاي ذهني خاص رشتة تخصصي خود- از فرهنگ سياسي دموكراتيك‌تري نسبت به دانشجويان گروه فني- تجربي برخوردارند» نشان مي‌دهد كه اين فرض در مورد دانشكده‌هاي هر يك از اين گروه‌ها متفاوت است. دانشكدة فني در گروه فني – تجربي و دانشكدة  ادبيات در گروه علوم انساني مواردي هستند كه نتيجه‌اي عكس فرضية تحقيق را نشان مي‌دهند. دانشكده‌هاي هنرهاي زيبا، فني، و علوم‌اجتماعي، به ترتيب فرهنگ سياسي دموكراتيك‌تري نسبت به دانشكده‌هاي علوم پايه و ادبيات دارند.

واژگان كليدي: فرهنگ سياسي، جامعه‌پذيري سياسي، عوامل جامعه‌پذيري،فرهنگ سياسي دموكراتيك و غيردموكراتيك، توسعه سياسي،تجارب جامعه‌پذيري.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 314 به همراه ضمائم (کامل)

14700 تومان

 

 

پشتیبانی سایت :        ------        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --