پایان نامه ارشد رشته برق قدرت: برنامه ریزی تغییرات در سیستم قدرت تجدید ساختار شده

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق

با عنوان : برنامه ریزی تغییرات در سیستم قدرت تجدید ساختار شده

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
“M.S.C” پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
مهندسي برق- قدرت
عنوان:
برنامه ريزي تغييرات در سيستم قدرت تجديد ساختار شده

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده

برنامه ريزي تعميرات يكي از مسائل كليدي در سيستم قدرت تجديد ساختار شده مي باشد. در اين تحقيق برنامه ريزي تعميرات در سيستمي مبتني بر ISO و PX و بر پايه الگوريتم ژنتيك به انجام رسيده است . ابتدا گروه هاي شركت كننده در بازار به سه گروه شركت هاي توليدي، شر كت شبكه و اجتماع تقسيم شده و تابع هدف هر كدام در برنامه ريزي تعميرات بررسي شده است . در نهايت با روش تئوري وزن دهي ميانگين يك تابع هدف براي ايجاد برنامه ريزي تعميرات معرفي شده است با استفاده از اين تابع هدف در روشي بر پايه الگوريتم ژنتيك برنامه ريزي تعمير ات در يك شبكه IEEE-RTS با 32 واحد و پنج شركت توليدي شبيه سازي شده است و در نهايت با استفاده از روش سعي و خطا ضرايب وزني كه بهترين برنامه ريزي تعميرات كه براي اين شبكه ايجاد مي نمايد مشخص شده است.

پيشگفتار:

با توجه به اينكه ايجاد برنامه ريزي تعميرات ب ر روي قابليت اطمينان سيستم و اقتصاد شبكه تاثير مي گذارد ، انجام برنامه ريزي تعميرات به لحاظ مديريت و بهره برداري از شبكه در سيستم قدرت از اهميت بالايي برخوردار مي باشد.
براي ايجاد برنامه ريزي تعميرات در سيستم تجديد ساختار شده به علت وجود رقابت در آن ، بايد به طور همزمان به مسائل قابليت اطمينان شبكه ، منافع اركان مختلف بازار و محدوديت هاي شبكه رسيدگي نمود ، اين مهم باعث ايجاد پيچيدگي بيشتر مسئله برنامه ريزي تعميرات در اين سيستمها مي شود.
با توجه به اين مهم ميتوان فصول مطرح شده در اين پايان نامه را به صورت ذيل بيان نمود:

فصل اول دلايل لزوم وجود و انواع روشهاي انجام تعميرات را در سيستم قدرت مطرح مي نمايد.
فصل دوم ضمن بيان تاريخچه اي از سيستم هاي قدرت انحصاري و چگونگي پيدايش سيستم هاي تجديد ساختار شده ، اركان مختلف بازار را معرفي و در ادامه ويژگيهاي بازار را در اين سيستم شرح مي دهد.

در فصل سوم پس از بر رسي عوامل موثر در ايجاد برنامه ريزي تعميرات ،برخي از تحقيقات انجام شده در اين زمينه را در سيستمهاي انحصاري و تجديد ساختار شده معرفي مي نمائيم . در گام بعدي به سراغ معرفي الگوريتم ژنتيك به عنوان روش به كار رفته در اين تحقيق خواهيم پرداخت.
فصل چهارم به بررسي تئوري وزن دهي ميانگين مطرح شده بوسيله آقاي وانگ ، معرفي گروههاي ذي نفع در ايجاد برنامه ريزي تعميرات ، بيان توابع هدف هر كدام از اين گروهها و در نهايت ايجاد تابع ي به عنوان تابع هدف با استفاده از تئوري وزن دهي ميانگين به گونه اي كه تمامي اجزاء ذي نفع بازار را در رسيدن به اهدافشان ياري نمايد خواهد پرداخت . پس از ايجاد تابع هدف روشي ابتكاري بر پايه الگوريتم ژنتيك براي بهينه سازي تابع هدف و ايجاد برنامه ريزي تعميرات ايجاد ميشود.

در فصل پنجم الگوريتم ژنتيك ايجاد شده را برروي يك شبكه IEEE-RTS با 32 واحد و 5 شرکت توليدي بر پايه ISO پياده نموده و به كمك روش سعي و خطا حالات مختلف ممكن براي ضرائب وزن تابع هدف ر ا ب ررسي و برن امه ريزي هاي تعميرات و شرايط ي كه در نتيجه ايجاد اين تغييرات در ضرائب وزن ايجاد مي شود ر ا مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهيم. ودر انتها بهترين حالت ايجاد شده
براي ضرائب وزن معرفي و برنامه ريزي متناظر با اين حالت ر ا به عنوان برنامه ريزي تعميرات اين سيستم مطرح مي نمائيم.

تعداد صفحه : 99

قیمت : شش هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :       

        serderehi@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *