پایان نامه ارشد رشته اقتصاد: ارائه ساختار نرخ تعرفه بار و مسافر در راه آهن ایران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

با عنوان : ارائه ساختار نرخ تعرفه بار و مسافر در راه آهن ایران

عنوان پایان نامه:

ارائه ساختار نرخ تعرفه بار و مسافر در راه آهن ایران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

در ميان شيوه هاي حمل و نقل ، راه آهن به دليل مزاياي خاص خود از اهميت قابل توجهي برخوردار است . در همين راستا براي توسعه راه آهن و افزايش سهم آن در حمل و نقل کشور سياست هاي گوناگون مورد استفاده قرار گرفته است. اطلاع از کشش تقاضا و عرضه حمل، علاوه بر اين که ما را در تصميم گيري و انتخاب عرضه کنندگان خدمات ياري مي دهد، قدرت و توان انعطاف عرضه کنندگان در مقابل تأمين کنندگان مواد اوليه را نيز افزايش ميدهد. اگر راه آهن از اثر هر يک از عوامل مؤثر بر تقاضاي خدمات نهايي ريلي و کشش آنها مطلع باشد، زمينه هاي مناسب تري را براي تصميم گيري درباره عرضه زير بنا و همچنين تعيين مناسب قيمت دسترسي در اختيار خواهد داشت. روش فعلي محاسبه تعرفه حمل بار در ايران در بخش دولتي تن – کيلومتر خالص و تعرفه حمل مسافر نفر – کيلومتر مي باشد و در بخش خصوصي، تعرفه حمل بار به روش محور – کيلومتر و حمل مسافر درصد – درآمد مي باشد . در اين پايان نامه با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه، به شناسایی عوامل موثر بر کشش تقاضای بار و مسافر پرداخته ،و همچنین تمامی عوامل دخیل و تاثیر گذار در تعیین نرخ تعرفه باری و مسافری را شناسایی کرده ام.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

امروزه با توجه به افزایش روز افزون جمعیت و افزایش تقاضای سفر، رقابت میان بخشهای مختلف حمل ونقل در جذب بار و مسافر از اهمیت بالایی برخوردار است. از این رو راه آهن به عنوان یکی از ایمن ترین شیوه های حمل ونقل باید با شناسایی عوامل موثر بر کشش تقاضای بار و مسافر، و همچنین با داشتن یک ساختار مناسب نرخ تعرفه بار و مسافردر جذب هرچه بیشتر بار و مسافر اقدام نماید.

با توجه به این نکته، در این تحقیق به شناسایی عوامل موثر در تقاضای بار و مسافر و عوامل تاثیرگذار بر تعیین نرخ تعرفه پرداخته و در انتها یک ساختار مناسبی برای نرخ تعرفه بار و مسافر ارائه کرده ایم.

2-1- تعریف مسأله

چنانچه ملاحظه مي شود حمل و نقل ريلي از لحاظ مصرف سوخت، آلودگي محيط زيست، ايمني و بسياري از پارامتر هاي ديگر از ساير روش هاي حمل و نقل برتر است، به همين علت بررسي بر روي تقاضا و عوامل مؤثر بر روي آن مي تواند از اهميت بالايي برخوردار باشد. اگر راه آهن جمهوري اسلامي ايران اطلاع کامل از تأثير هريک از عوامل مؤثر بر تقاضاي خدمات نهايي ريلي وکشش آنها و همچنین عوامل موثر بر نرخ تعرفه داشته باشد، زمينه هاي مناسب تري را براي تصميم گيري درباره چگونگي و نحوه عرضه زير بنا و همچنين تعيين مناسب قيمت دسترسي در اختيار خواهد داشت.

3-1- ضرورت و اهمیت پژوهش

با توجه به نکات اشاره شده در بیان مسئله و نیز پی بردن به کششهای قیمتی تابع تقاضای حمل با راه آهن و تأثیر آن در انتخاب بهترین شیوه جهت سودآوری بیشتر و یا بکار بردن سیاست تبعیض قیمت و دیگر سیاستها، اهمیت و ضرورت تحقیق بیش از پیش روشن می گردد. راه آهن جمهوری اسلامی ایران، از یک طرف دارای امکانات و تجهیزات وسیعی بوده و از طرف دیگر می تواند نقش اساسی در رشد و توسعه اقتصادی ایران داشته باشد.

4-1- اهداف تحقیق

1-4-1- اهداف اصلی

ارائه ساختار نرخ تعرفه بار و مسافر در راه آهن ایران

2-4-1- اهداف فرعی

1- شناسایی عوامل موثر بر تقاضای بار و مسافر در راه آهن ایران

2- شناسایی عوامل موثر بر تعیین نرخ تعرفه باری و مسافری در راه آهن ایران

5-1- فرضیات تحقیق

فرضيه 1: قیمت نرخ دسترسی(بلیط) بر میزان تقاضای مسافر راه آهن موثر است.

فرضيه 2: قیمت شیوه های دیگر حمل و نقل بر میزان تقاضای مسافر راه آهن موثر است.

فرضيه 3: سرعت حرکت قطار بر میزان تقاضای مسافر راه آهن موثر است.

فرضيه 4: مسافت سفر بر میزان تقاضای مسافر راه آهن موثر است.

فرضیه5: کیفیت خدمات بر میزان تقاضای مسافر راه آهن موثر است.

فرضیه 6 : قیمت شیوه های دیگر حمل و نقل بر میزان تقاضای باردر راه آهن موثر است.

فرضیه 7 : مسافت سفر بر میزان تقاضای بار در راه آهن موثر است.

فرضیه 8 : سرعت متوسط قطار بر میزان تقاضای بار در راه آهن موثر است.

فرضیه 9 : قیمت حمل بار بر میزان تقاضای بار در راه آهن موثر است.

فرضیه 10 : میزان تخفیف با توجه به افزایش بار بر میزان تقاضای بار در راه آهن موثر است.

فرضیه 11 : آگاهی صاحبان کالا از قوانین و شیوه حمل بر میزان تقاضای بار در راه آهن موثر است.

فرضیه 12 : نوع قطارهای مسافری در تعیین نرخ تعرفه مسافری در راه آهن موثر است.

فرضیه 13 : زمان تقاضا در تعیین نرخ تعرفه مسافری در راه آهن موثر است.

فرضیه 14 : نوع مسیر (شیب و فراز) در تعیین نرخ تعرفه مسافری در راه آهن موثر است.

فرضیه 15 : ارائه خدمات و سرویس های جانبی در تعیین نرخ تعرفه مسافری در راه آهن موثر است.

فرضیه 16 : نوع محموله در تعیین نرخ تعرفه باری در راه آهن موثر است.

فرضیه 17 : نوع واگن های باری در تعیین نرخ تعرفه باری در راه آهن موثر است.

فرضیه 18 : زمان تقاضای سفر در تعیین نرخ تعرفه باری در راه آهن موثر است.

فرضیه 19 : حمل کالاهای خطرناک در افزایش میزان نرخ تعرفه باری در راه آهن موثر است.

فرضیه 20 : حمل کالاهای ترافیکی در افزایش میزان نرخ تعرفه باری در راه آهن موثر است.

فرضیه 21 : نوع مسیر(شیب و فراز) بر میزان نرخ تعرفه باری در راه آهن موثر است.

فرضیه 22 : میزان تخفیف بر میزان نرخ تعرفه باری در راه آهن موثر است.

6-1- روش گردآوری اطلاعات

روش گردآوری اطلاعات در این پروژه، مطالعات نظری برای پایه گذاری مدل، از نوع کتابخانه ای ، پرسش و استفاده از نظر خبرگان و استفاده از کتب، مقالات، طرحهای انجام شده مرتبط و سایر منابع موجود در زمینه مورد بحث است.

تعداد صفحه : 76

14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :        ------        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --