پایان نامه ارشد در رشته زبان و ادبیات فارسی: نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی

گروه زبان و ادبیات فارسی

 

نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته زبان و ادبیات فارسی

 

استاد راهنما:

آقای دکتر محمدحسن حسن­زاده نیری

استاد مشاور:

آقای دکتر شیرزاد طایفی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

یکی از جریان­های مهم شعر معاصر، شعر نمادین است. گرایش شاعران معاصر به شعر نمادین دلایل متعددی دارد؛ یکی از آنها خفقان موجود در فضای سیاسی _ اجتماعی کشور و سانسور شدید است. درنتیجه برخی شاعران و نویسندگان متعهد با بیان غیرمستقیم و نمادین، اندیشه و طرز تلقی خود را از مسائل سیاسی _ اجتماعی بیان می­کنند.

افزون بر این، پرهیز از ساده­گویی و ساده­اندیشی، ابهام­آفرینی هنری، عمق­بخشی و دوری از سطحی­نگری، آشنایی­زدایی و همراه­کردن مخاطب در آفرینش معانی جدید در شعر، موجب روی­آوردن شاعران و نویسندگان به نماد و نمادپردازی در آثار هنری خود شده است.

یکی از شاعران نمادپرداز معاصر «رضا براهنی» است. با توجه به اهمیت نمادپردازی در شعر معاصر و نقش آن در درک معنای مورد نظر شاعر، این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که نمادپردازی در شعر رضا براهنی به چه شیوه­هایی صورت گرفته است؟

با مطالعه، تأویل و تفسیر آثار شعری براهنی این نکته روشن شد که نمادها در بافت شعر او به سه شیوه (خرده­نماد،کلان­نماد و نماد ارگانیک) به کار رفته است که از میان آن­ها نمادهای ارگانیک و کلان­نمادها مضامین سیاسی _ اجتماعی دارند.

واژگان کلیدی: رضا براهنی، شعر معاصر، نماد، نمادپردازی، سبک شخصی.

 

 

فهرست مطالب

 

پیشگفتار………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 3

فصل اول: معرفی رضا براهنی…………………………………………………………………. 5

1-1. رضا براهنی…………………………………………………………………………………………… 6

1-1-1. زندگی شخصی……………………………………………………………………………….. 6

2-1-1. زندگی اجتماعی……………………………………………………………………………… 7

3-1-1. آثار رضا براهنی………………………………………………………………………………. 8

4-1-1. سبک رضا براهنی…………………………………………………………………………… 9

2-1. جایگاه رضا براهنی در ادبیات معاصر…………………………………………………. 10

فصل دوم: نماد…………………………………………………………………………………………….. 12

1-2. تعریف نماد…………………………………………………………………………………………… 13

1-1-2. تفاوت رمز و نماد…………………………………………………………………………….. 15

2-1-2. تفاوت نماد و استعاره……………………………………………………………………… 17

3-1-2. تفاوت نماد و کنایه………………………………………………………………………….. 20

4-1-2. تفاوت نماد و نشانه………………………………………………………………………….. 22

5-1-2. تفاوت نماد و تمثیل………………………………………………………………………… 23

6-1-2. نماد و اسطوره…………………………………………………………………………………. 26

2-2. نمادپردازی به عنوان یک مکتب………………………………………………………… 29

1-2-2. شباهت­ها و تفاوت­های سمبولیسم اروپایی و سمبولیسم شعر معاصر ایران……………………………………………………………………………………………………………………….. 32

3-2. ویژگی­های نماد……………………………………………………………………………………. 36

1-3-2. کارکرد نماد……………………………………………………………………………………… 39

2-3-2. قرینه­ها یا کلیدهای گشایش نماد………………………………………………….. 41

3-3-2. انواع نماد…………………………………………………………………………………………. 42

4-2. نمادپردازی در شعر معاصر………………………………………………………………….. 47

سیزده

فصل سوم: نمادپردازی در اشعار رضا براهنی……………………………………… 51

1-3. کلان­نمادها یا نمادهای تکرارشونده در اشعار رضا براهنی………………… 52

1-1-3. آفتاب و شب…………………………………………………………………………………… 53

2-1-3. جنگل و شهر…………………………………………………………………………………… 58

2-3. نمادهای اسطوره­ای……………………………………………………………………………… 63

1-2-3. کهن­الگوی آنیما در اشعار رضا براهنی………………………………………….. 76

3-3. خرده­نمادها در اشعار رضا براهنی………………………………………………………. 88

1-3-3. آینه………………………………………………………………………………………………….. 88

2-3-3. ابر…………………………………………………………………………………………………….. 90

3-3-3. باد…………………………………………………………………………………………………….. 92

4-3-3. باران…………………………………………………………………………………………………. 94

5-3-3. برف………………………………………………………………………………………………….. 95

6-3-3. پنجره……………………………………………………………………………………………….. 97

7-3-3. جانوران……………………………………………………………………………………………. 99

8-3-3. خانه…………………………………………………………………………………………………. 106

9-3-3. دریا…………………………………………………………………………………………………… 110

4-3. نمادهای ارگانیک در اشعار رضا براهنی……………………………………………… 113

فصل چهارم: نتیجه­گیری…………………………………………………………………………. 193

1-4. نتیجه­گیری………………………………………………………………………………………….. 194

کتاب­نامه………………………………………………………………………………………………………… 198 

مقدمه

نمادگرایی از گذشته تا به امروز، در تار و پود روان و ذهن آدمیان جای داشته است. بشر در گذشته با نمادهای خود زندگی می کرد بی آنکه بدان بیندیشد.در زمانِ معاصر است که کشفِ ریشۀ نمادها مورد توجه قرار گرفته است. امروزه، انسان­ها با روی­آوردن به جهانِ تعقل، به ظاهر از نمادهای خود دور شده­اند در حالی که بقایای آن درذهنِ انسانِ امروزی وجود دارد؛ بنابراین نمادها از دیدگاهِ روان­شناسی پلی هستند برای ارتباط ما با عمیق­ترین و مرموزترین بخشِ روانمان؛ بخشی که از دسترس خودآگاهی ما دور است و سرچشمۀ رفتارها و احساسات ما تلقی می­شود.

نمادپردازی به عنوان یک مکتب از اواخر قرن نوزدهم، از سوی شاعرانِ فرانسوی که از واقع¬گرایی و زبانِ خشکِ نویسندگان رئالیسم به ستوه آمده بودند، پایه­گذاری شد. سمبولیست­ها عقیده داشتند که اثر هنری باید تا حد ممکن از صراحت و بیانِ مستقیمِ مفاهیم فرار کند و به نمادها ونشانه­ها پناه آورد. نمادها و نشانه­ها ذهنِ خواننده را در کشف راز و رمزهای اثر به تحرّک وامی­دارد.

شعرِ امروز ایران با نیما آغاز می­شود؛ وی به عنوان بنیان­گذار شعرِ نو با بهره­گیری از ریشه­های فرهنگ و سنتِ گذشته و درآمیختن آن با شرایط سیاسی _ اجتماعی زمانۀ خود دست به نوآوری و ابتکار عمل زد؛ به طور مثال نیما برای نمادهایی با معنای از پیش تعیین­شده، کارکردهای جدیدی وضع کرد و با یاری زبانِ نمادین در شعر به طرح و بیانِ اندیشه­ها و انتقادات خود از مسائل سیاسی _ اجتماعی پرداخت. پیروانِ نیما پس از وی این شیوه را ادامه دادند تا در نهایت منجر به شکل­گیری جریان سمبولیسم اجتماعی در شعرِ معاصر ایران شد.

رضا براهنی نیز برای بیان اندیشه­های خود از نمادها و اساطیرِ نمادین بهره گرفته است. وی در آفرینش آثار خود هم از نمادهای عمومی و سنّتی استفاده کرده است و هم نمادهای شخصی و ابداعی.

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 224

14700 تومان

 

 

پشتیبانی سایت :              serderehi@gmail.com