پایان نامه ارشد: تعامل سازمان گمرك جهاني وسازمان تجارت جهاني دربسط نظام تجارت جهاني

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :

گرایش :حقوق بین الملل

عنوان : تعامل سازمان گمرك  جهاني وسازمان تجارت جهاني دربسط نظام تجارت جهاني

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران مركز

دانشكده حقوق

پايان نامه براي دريافت مدرك كارشناسي ارشد (M.A)

گرايش:

حقوق بين الملل

عنوان:

تعامل سازمان گمرك  جهاني وسازمان تجارت جهاني دربسط نظام تجارت جهاني

استاد راهنما:

جناب آقاي دكتر حاتم صادقي زيازي

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

عنوان                                                                                                                        صفحه

مقدمه 1

فصل اول:سازمان تجارت جهانی 7

مبحث اول- پيشينه و ساختار سازمان تجارت جهاني 8

گفتار اول-  پيشينه سازمان تجارت جهاني 8

گفتار دوم- ساختار سازمان تجارت جهاني 10

مبحث دوم- اصول و اهداف سازمان تجارت جهاني 14

گفتار اول-  اصول حاكم بر سازمان تجارت جهاني 14

گفتار دوم-اهداف و وظايف سازمان تجارت جهاني 15

مبحث سوم- ساختار دروني سازمان تجارت جهاني و الزامات گات 16

گفتار اول-  موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت(گات) 16

گفتار دوم-  فرآيند پيوستن به سازمان تجارت جهاني 23

مبحث چهارم- ايران و سازمان تجارت جهاني 30

گفتار اول- پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني 30

گفتار دوم-  الزامات ايران براي الحاق به سازمان تجارت جهاني 36

فصل دوم: سازمان گمرک جهانی 46

مبحث اول-  آشنايي با سازمان جهاني گمرك 47

گفتار اول- مفهوم لغوي گمرك 47

گفتار دوم-  تاريخچه شوراي همكاري گمركي 48

مبحث دوم-  تشكيلات سازماني و ساختار سازمان جهاني گمرك 50

گفتار اول- تشكيلات سازمان 50

گفتار دوم-وظايف،‌عضويت و دستورالعمل هاي سازمان 55

مبحث سوم- كنوانسيون های بین المللی گمرکی 57

گفتار اول- كنوانسيون ايجاد شوراي همكاري گمركي 57

گفتار دوم- كنوانسيون ارزش بروكسل 58

گفتار سوم-  کنوانسیون اصلاحی کیوتو 59

گفتار چهارم- کنترل براساس روال حسابرسی 68

گفتار پنجم- هماهنگی با همتاهای خارجی 70

گفتار ششم-  نیازهای حمل و نقل ترانزیتی 72

مبحث چهارم-  كنوانسيون نمانكلاتور 73

گفتار اول- كنوانسيون سيستم هماهنگ شده طبقه بندي كالا 74

گفتار دوم-  كنوانسيون سيستم ورود موقت 75

گفتار سوم- كنوانسيون نايروبي 77

گفتار چهارم-  كنوانسيون استانبول 77

مبحث پنجم- اقدامات سازمان جهاني گمرك 78

مبحث ششم- برنامه هاي راهبرد سازمان جهاني گمرك 79

فصل سوم: رابطه سازمان جهاني گمرك و سازمان تجارت جهاني 81

مبحث اول- نقش سازمان جهاني گمرك در امنيت و تسهيل تجارت جهاني 82

گفتار اول- شروط اصلي وكليدي 83

گفتار دوم- استانداردگمرك-گمرك 83

گفتار سوم- استاندارد گمرك با بازرگاني 86

گفتار چهارم – بازنگري روش هاي گمركي 88

مبحث دوم- تصميم گيري در موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت و سازمان جهاني تجارت 90

گفتار اول- فرآيند تصميم گيري در موافقت نامه عمومي و تعرفه وتجارت 92

گفتار دوم- فرآيند تصميم گيري در سازمان جهاني تجارت 93

گفتارسوم- بررسي دقيق فرآيند تصميم گيري توسط اعضاء سازمان جهاني تجارت 95

بنداول- رويه هاي جديد در تصميم گيري سازمان جهاني تجارت 96

بنددوم- آماده شدن برای مذاکرات در تسهیل تجارت: 97

مبحث سوم- استثنائات قانوني برتعهدات در سازمان تجارت جهاني و گات 99

مبحث چهارم- ديدگاه ها و اختيارات درباره تسهيل تجارت 102

گفتار اول- اختيارات درگات و سازمان تجارت جهاني 102

گفتار دوم- دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺑﺎره ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺠﺎري 103

مبحث پنجم- عوامل مرتبط با چارچوب بين المللي گمرك جهاني 118

گفتار اول- درستكاري با نگاهي به اعلاميه آروشا 118

گفتار دوم- نکسوس سامانه جدیدمدیریت یکپارچه سازی مرزی 119

بند اول- سامانه جديد مديريت يكپارچه سازي مرزي 119

بند دوم-  مزاياي نكسوس 119

گفتار سوم- مدیریت مرزی هماهنگ شده 120

نتيجه گيري و پیشنهاد ها 129

منابع و مأخذ 135

 


مقدمه

الف- بیان وتعريف مسأله

در دنياي امروز و در بستر جهاني شدن اقتصاد، كه تقسيم كار و تخصصي شدن توليد كالاها در مناطق مختلف جهان از نتايج آن است،‌تجارت بين الملل به يكي از راهكارهاي اساسي دولت ها براي برآورده ساختن نيازهاي كشورشان تبديل شده است.

براي نيل به اين مهم، در سال هاي واپسين هزاره دوم، در امتداد مذاكرات ادواري گات، سازماني تشكيل شد،‌تحت عنوان سازمان جهاني تجارت، كه هدف آن :آزاد سازي تجارت در روابط كشورهاي مختلف بود.

در راستاي برآورده ساختن اين هدف، سازوكارهاي مختلفي به كار گرفته شده واصولي بر اين سازمان حاكم گرديده است. اصول حاكم بر اين سازمان يعني : اصل عدم تبعيض ، اصل آزاد سازي تجاري، اصل شفافيت، اصل تجارت عادلانه يا منصفانه واصل حفظ رفتار متفاوت و ويژه با كشورهاي در حال توسعه، از اصول پايه اي اين سازمان مي باشند.

كشورهاي عضو اين سازمان ، بايد از تعرفه هاي گمركي به عنوان تنها عامل كنترل تجارت خارجي استفاده كنند. از اين رو، موانع غير تعرفه اي غيرضروري به صورت گام به گام حذف مي شوند و موانع ضروري ،‌حتي الامكان به تعرفه تبديل مي گردند. در ادامه نيز تعرفه ها كاهش يافته و در نهايت تثبيت مي گردند، با اين هدف كه دولت ها نتوانند با اقتضاء شرايط، آن ها را افزايش دهند. اين امر منجر به اجراي تمامي اصول پيشگفت و نيل به اهداف سازمان مي گردد.

گمرك به عنوان يكي از كهن ترين سازمان ها و نهادهاي اجتماعي، از ابتداي شكل گيري گات و در طول تمامي مذاكرات ادواري  آن نقش كليدي به عهده داشته است. اين نقش كليدي، ماحصل تغيير نگرش به نقش در آمد زدايي گمرك براي دولتهاست. تعرفه ها، در حقيقت ابزاري با مأخذ حكومتي، دردست دولتها هستند،‌كه سازمان جهاني تجارت براي اولين بار،‌از آن ها به عنوان ابزاري تسهيل كننده در تجارت بين الملل استفاده نمود.

با بررسي اصول، اهداف و كاركردهاي سازمان جهاني تجارت، مي توان اين سازمان را به عنوان اصلي ترين اداره كننده تجارت بين الملل در سطح جهان برشمرد. اين كاركرد، در حقيقت محصول اراده جمعي اي است،‌كه خالق اين سازمان و اعطا كننده قدرت به آن بوده اند. ابعاد قدرت اعطايي توسط اين اراده جمعي تا حدي وسيعي است، كه امروزه مي توان عضويت در اين سازمان را، به معياري جهت بررسي ميزان توسعه يافتگي اقتصادي و تجاري كشورها،‌تعبير نمود.

نظام گمركي در مسير تجارت جهاني مي تواند نقش دو گانه اي داشته باشد، اين نظام از يك طرف با اعمال محدوديت هاي متعدد، با تصور در امد زدايي و حمايت از توليدات داخلي، مي تواند محدود كننده تجارت جهاني باشد و از طرف ديگر، با پياده كردن نظام تعرفه اي قاعده مند به جاي محدوديت هاي مقداري، محدوديت هاي سرزميني ،‌نظام متزلزل و دلبخواهانه تعرفه اي نقش گسترش دهنده و تسريع كننده در تجارت جهاني داشته باشد.

درعرصه بين المللي و در شرايطي كه پيشرفت هاي بدون وقفه در زمينه هاي مختلف علمي و صنعتي دائماً در ايجاد تغيير در روابط اقتصادي، سياسي، علمي و……… است، گمرك به عنوان يك سازمان دو بعدي از يك سو مسئول اجراي قوانين و مقررات پيچيده حاكم بر تجارت خارجي است و از سوي ديگر با توجه به الزامات موجود در تجارت بين الملل و استانداردهاي جهاني در رابطه با ساده سازي رويه ها و تشريفات گمركي بايد تلاش  خود را در جهت ايجاد تسهيلات تجاري به منظور افزايش كارايي نظام گمركي، حفاظت از بهداشت و سلامت جامعه،‌رعايت حقوق مالكيت فكري، مبارزه موثر با قاچاق مواد مخدر، كالا وتخلفات گمركي و توسعه همكاري در سطح بين المللي با سازمان هايي مانند تجارت جهاني بنمايد.

ايفاي‌ نقش‌ گمرك‌ در حمايت‌ از صنايع‌ داخلي‌ (اعم‌ از كشاورزي‌ و توليد ماشين‌ آلات‌ صنعتي‌ و قطعات‌ و لوازم‌ يدكي‌ و مواد اوليه‌ و صنايع‌ پتروشيمي‌) با برنامه‌ريزيهائي‌ كه‌ دولت‌ در اين‌ زمينه‌ به‌ كمك‌ آمار و اطلاعات‌ دقيق‌ و هماهنگ‌ شده‌ از كليه‌ امكانات‌ مي‌نمايد، با وضع‌ مقررات‌ و ضوابط‌ ناظر بر واردات‌ و صادرات‌ كشور، اعمال‌ مي‌گردد. حقوق‌ گمركي‌، از طريق‌ مجلس‌ و يا رأساً به‌ عنوان‌ سود بازرگاني‌ توسط‌ دولت‌، تجديد واردات‌ بعضي‌ كالاها و همچنين‌ ممنوعيت‌ صدور بعضي‌ از انواع‌ مواد اوليه‌ يا محصولات‌ كشاورزي‌ و يا صنعتي‌، از جمله‌ ابزار مناسب‌ ساخت‌ و پرداخت‌ بنيه‌ اقتصاد كشور بشمار مي‌رود، كه‌ در همه‌ اين‌ احوال‌ به‌ عنوان‌ «مقررات‌ عمومي‌ صادرات‌ و واردات‌» جهت‌ اجرا و اقدام‌ در اختيار سازمان‌ گمرك‌ گذاشته‌ مي‌شود.

تشويق‌ صادرات‌ و توليد جهت‌ اشتغال‌ در داخل‌ كشور و تحصيل‌ ارز ، از جمله‌ جهات‌ ديگر، در معرض‌ نقش‌ اقتصادي‌ گمرك‌ است‌ كه‌ ممكن‌ است‌ مستقيم‌ و يا غيرمستقيم‌ با اعطاء امتيازات‌ ويژه‌ و كمكهاي‌ مادي‌ دولت‌ به‌ صادركنندگان‌ و يا اعمال‌ سياستهاي‌ گمركي‌ به‌ صورت‌ حمايت‌ از صنايع‌ توليدات‌ داخلي‌ در خصوص‌ آنان‌ و به‌ منظور نيل‌ به‌ هدف‌ اقتصادي‌ آن‌ از طريق‌ گمرك‌ اعمال‌ و اجرا شود.

افزایش حجم تجارت جهانی در طول چند دهه گذشته تأثیر به سزایی بر حجم عملیات‌ گمرک در زمینه ترخیص کالا داشته است.باید در نظر داشت افزایش حجم کالاها سبب‌ شده که محدوده کالاهایی که گمرکات به کنترل آن‌ها عادت کرده بودند نیز به شدت‌ تغییر کند به‌طوری که ساخت یک کالا با توجه به ترکیب آن و نیز تعیین تعرفه آن، کارشناسان را با مشکلات و مسائل عدیده‌ای مواجه می‌سازد.در این ارتباط تأثیر در ترخیص کالاها،بنادر،فرودگاه‌ها و انبارها را با حجم انبوهی از کالاهای ترخیص نشده، متروکه یا رسوبی مواجه خواهد ساخت که باعث افزایش زیان خواب سرمایه می‌شود. به‌علاوه حجم جابجایی کالاها به‌وسیله هواپیما هم اثرات خاص خود را بر گمرکات‌ داشته است.بازرگانان می‌توانند کالاهایشان را از دورترین نقاط در مدت کوتاهی به نقطه‌ دیگر منتقل کند.

تحقيق حاضر پيرامون بررسي  تعامل سازمان گمرك جهاني و سازمان تجارت جهاني است. در اين رابطه عوامل مرتبط با تسهيل تجارت از طريق گمرك را بررسي خواهيم كرد. همچنين تأثيراتي كه سازمان گمرك جهاني بر تجارت خواهد گذاشت .

تعداد صفحه : 171

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --