پایان نامه ارشد تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی: تأثیر فیلم تبلیغاتی خیرخواهانه بر میزان اوکسی توسین خون و میزان بخشش ورزشکاران در مقایسه با غیر ورزشکاران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

گرایش : مدیریت ورزشی

عنوان : تأثیر فیلم تبلیغاتی خیرخواهانه بر میزان اوکسی توسین خون و میزان بخشش ورزشکاران در مقایسه با غیر ورزشکاران

دانشگاه مازندران

دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی

پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد تربیت‌بدنی و علوم ورزشی

گرایش مدیریت ورزشی

عنوان:

تأثیر فیلم تبلیغاتی خیرخواهانه بر میزان اوکسی توسین خون و میزان بخشش ورزشکاران در مقایسه با غیر ورزشکاران

استاد راهنما: 

دکتر فرزام فرزان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

1-            طرح پژوهش…. 2

1-1                                          مقدمه. 2

1-2                                          بیان مسئله. 3

1-3                                          ضرورت و اهمیت تحقیق.. 5

1-4                                          اهداف پژوهش…. 6

1-5                                          فرضیههای پژوهش…. 6

1-6                                          محدوده تحقیق.. 6

1-7                                          محدودیت‌های تحقیق.. 7

1-8                                          تعریف واژه‌ها و اصطلاحات.. 7

2-            مبانی نظری و پیشینه پژوهش…. 9

2-1                                          مبانی نظری.. 9

2-2                                          پیشینه داخلی.. 40

2-3                                          پیشینه خارجی.. 40

3-            روش‌شناسی پژوهش…. 50

3-1                                          مقدمه. 50

3-2                                          طرح پژوهش…. 50

3-3                                          جامعه و نمونه آماری.. 51

3-4                                          الگوی طرح تحقیق.. 52

3-5                                          روش‌های آماری.. 53

4-            تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش…. 55

4-1                                          مقدمه. 55

4-2                                          تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی یافته‌ها 55

4-2-1                                                     تجزیه و تحلیل توصیفی یافته‌ها 55

4-2-2                                                        تجزیه و تحلیل استنباطی یافته‌ها 57

4-3                                          یافته‌های جانبی پژوهش…. 61

5-            بحث و نتیجه‌گیری.. 63

5-1                                          بحث و نتیجه‌گیری.. 64

5-1-1                            بررسی فرضیه اول.. 64

5-1-2                            بررسی فرضیه دوم. 65

5-1-3                              بررسی فرضیه سوم. 66

5-2                                          پیشنهاد برای مدیران.. 68

5-3                                          پیشنهاد برای پژوهشگران.. 68

 

جداول و نمودارها

جدول ‏2‑1 خلاصه‌ای از تحقیقات پیشین.. 46

جدول ‏3‑1: الگوی طرح تحقیق.. 52

جدول ‏4‑1 تجزیه و تحلیل توصیفی یافته‌ها 55

جدول ‏4‑2: تغییرات سطوح پلاسما اوکسی توسین خون در بین ورزشکاران و غیر ورزشکاران قبل و بعد از نمایش فیلم خیرخواهانه. 58

جدول ‏4‑3: سطوح اوکسی توسین  ورزشکاران در مقایسه با غیر ورزشکاران.. 59

جدول ‏4‑4: میزان بخشش ورزشکاران در مقایسه با غیر ورزشکاران.. 61

جدول ‏4‑5: قصد کمک مالی ورزشکاران در مقایسه با غیر ورزشکاران.. 61

جدول ‏5‑1 خلاصه مشخصات آزمودنی‌های تحقیق.. 63

جدول ‏5‑2 خلاصه نتایج آزمون‌های پارامتریک برای سنجش فرضیه‌های تحقیق.. 64

 

نمودار ‏4‑1: میزان اوکسی توسین خون ورشکاران در مقایسه با غیر ورزشکاران.. 58

نمودار ‏4‑2: میزان بخشش ورزشکاران در مقایسه با غیر ورزشکاران.. 6

چکیده

یکی از عواملی که امروزه بر روی آن تحقیقات زیادی انجام می‌شود عوامل فیزیولوژیکی حاکم بر رفتار و نیز عوامل رفتاری که بر فاکتو­رهای فیزیولوژیکی تاثیر می­گذارد است. هدف از تحقیق نیمه تجربی حاضر، بررسی تغییرات میزان اوکسی توسین خون در پاسخ به فیلم تبلیغاتی موسسه خیریه و تفاوت این میزان در بین ورزشکاران و غیر ورزشکاران بوده است. همچنین مقایسه میزان کمک نیکوکارانه آن‌ها به یک موسسه خیریه ناشناس هدف دیگر این تحقیق بوده است. دو گروه 10 نفری از دانشجویان پسر ورزشکار (سن: 3/21± 7/1) و غیر ورزشکار (سن 1/22 ± 7/1) برای این تحقیق انتخاب شدند. از شرکت کنندگان خون‌گیری به عمل آمده و بعد از نمایش فیلم و خون‌گیری مجدد میزان بخشش مالی آنان سنجیده شد یافته‌ها حاکی از این است که تماشای فیلم عاطفی مورد نظر می‌تواند اکسی توسین خون و میزان بخشندگی افراد را تحت تأثیر قرار دهید. میزان این تأثیرگذاری در بین دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار یکسان بوده است. بر این اساس به نظر می‌رسد که می‌توان از نمایش فیلم‌های عاطفی برای افزایش رفتارهای بخشندگی ورزشکاران و غیر ورزشکاران به یکسان استفاده نمود.

1-1    مقدمه
از دیرباز انسان را موجودی اجتماعی تعریف کرده­اند. انسان همواره به شكل اجتماعي زيسته است و تا آنجا كه تحقيقات باستان‌شناسی نيز تأييد می‌کند، در هيچ دوراني بشر به‌صورت انفرادي زندگي نكرده است. استاد مطهري منشأ زندگي اجتماعي انسان را امري طبيعي و فطري دانسته و می‌نویسد: «اجتماعي بودن يك غايت كلي و عمومي است كه طبيعت انسان بالفطره به‌سوی او روان است.» بسياري از انديشمندان نيز بر اين اعتقادند كه اجتماعي زيستن انسان از طبيعت او سرچشمه می‌گیرد و طبق نظریه‌ی معروف ارسطو «الانسان مدني بالطبع» انسان طبعاً اجتماعي است. انسان موجودي اجتماعي است كه اين اجتماعي بودن ريشه در ذات و سرشت و فطرت انسان دارد و همان‌گونه كه انسان‌های سالم و متعادل، زيبايي و پاكي و … را دوست دارند به‌سوی جامعه نيز گرايش و ميل دارند. ابونصر محمد فارابي نيز به اين مسئله پرداخته است و او نيز انسان را ذاتاً مدني الطبع می‌داند، يعني اینکه نياز به زندگي اجتماعي و تشكيل جامعه، در ذات و سرشت انسان‌ها نهفته است. بنابراين تشكيل جامعه براي انسان يك امر ضروری است. براي آنكه انسان بدون زندگي و همكاري اجتماعي نمی‌تواند به بلوغ و مراتب كمال دست يابد. پس علاوه بر فيلسوفي مانند ارسطو كه انسان را بالطبع اجتماعي می‌داند، دانشمند و عالم اجتماعي (فارابي) نيز به اين مسئله اشاره دارد ضمن اینکه او به «نياز» نيز به‌عنوان عامل ديگر براي گرايش انسان به زندگي اجتماعي توجه دارد.
این عامل محدودکننده البته درست است ولی نباید از یاد برد که این خصوصیت فقط به انسان تعلق ندارد. برخی از انواع عالی حیوانات به‌طور جمعی زندگی می­کنند (مانند مورچه­ها و زنبورها) آنچه انسان را از این حیوانات متمایز می­کند درواقع رفتار اجتماعی و فرا اجتماعی[1] اوست که شکل‌های متنوعی به خود می­گیرد.

رفتار فرا اجتماعی رفتار داوطلبانه خیرخواهانه به‌منظور سود رساندن به دیگران است (1) و متضمن کنش متقابل دو یا چند انسان و کمک‌رسانی است.

مردم غالباً در فعالیت‌هایی شرکت می‌کنند که به قیمت هزینه گذاشتن بر دوش خودشان به دیگران یاری و منفعت می‌رسانند. آن‌ها داوطلب می­شوند، به غریبه‌ها کمک می­کنند، رأی می­دهند­ به سازمان‌های سیاسی یا خیریه کمک می­کنند، خون اهدا می­کنند، به گروه­های امداد می­پیوندند و چیز­های دیگری که زندگی خود را برای غریبه‌ها قربانی می­کنند. بسیاری از پژوهش­ها تأیید می‌کنند که قسمت زیادی از مردم در این امور فعالیت می­کنند (2).

رفتار فرا اجتماعی اهمیت بسیاری زیادی در افزایش عملکرد تیم­های ورزشی دارد و رفتارهای فرا اجتماعی ستارگان تیم‌های ورزشی موجب بهبود عملکرد تیم‌های ورزشی شده است مانند بهبود ضربه پنالتی که می‌تواند به اثرات افزایش سطوح اوکسی توسین و اثرات رفتاری وابسته به آن تفسیر شود (3). این گفته شاهدی برای استفاده عملکردی از رفتار فرا اجتماعی برای همه‌گیر کردن و گسترش عواطف انسانی در ورزش به‌منظور افزایش عملکرد است.

تحقیقات عصبی-علمی نشان داده­اند که تعاملات اجتماعی مثبت مانند بخشش (4) و اعتماد (5)، رابطه معناداری با هورمون اوکسی توسین[2] دارند. اوکسی­توسین (OT) هورمونی است که در هیپوتالاموس ساخته و از ناحیه هیپوفیز خلفی ترشح می­شود و در زمان زایمان به حد قابل‌توجهی افزایش می­یابد و موجب انقباضات عضله رحم می­شود. هم‌چین نقش مهمی را دوران شیردهی بر عهده دارد (6).

در انسان‌ها سطح پلاسمای اوکسی توسین بستگی به نوع شرایط و حالات بیماری شامل تماس گرم، روابط اجتماعی، اعتماد و اعتماد متقابل، فشارهای ذهنی، اضطراب و پاسخ‌های هورمونی، پاسخ‌های جنسی مرد یا زن، اختلالات وضعی، شیزوفرنی و توهم دارد (7). اوکسی توسین همراه با کاهش استرس، افزایش گروه پذیری است و همچنین بر حافظه و شناخت اجتماعی تأثیر می­گذارد. به‌طورکلی تحقیقات حیوانی نشان داده­اند که اوکسی توسین تأثیرات بی‌شماری بر روی رفتار اجتماعی، استرس و شناخت می­گذارد (8). در دهه گذشته میلادی یک افزایش چهار برابری در تحقیقات چاپ‌شده در مورد تأثیرات اوکسی توسین بر روی شناخت اجتماعی و رفتار فرا اجتماعی در انسان‌ها مشاهده‌شده است (9).

در دهه گذشته افزایش زیادی در تحقیقات انتشاریافته درزمینه­ی اثرات اوکسی توسین بر شناخت اجتماعی و رفتار فرا اجتماعی به چاپ رسیده است (10،11).

تعداد صفحه : 87

14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :              serderehi@gmail.com