پایان نامه ارشد: تأثير تركيب تنوع هيات مديره بر كيفيت گزارشگري مالي و ريسك در شركت هاي پذيرفته شده در بورس

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

عنوان : تأثير تركيب تنوع هيات مديره بر كيفيت گزارشگري مالي و ريسك در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه الزهرا (س)

دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد

عنوان:

تأثير تركيب تنوع هيات مديره بر كيفيت گزارشگري مالي و ريسك در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر غلامرضا سلیمانی امیری

استاد مشاور:

سرکار خانم دکتر آزاده مداحی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

يك شركت ، تحت هدايت و رهبري اعضاي هيات مديره اش اداره مي شود سپس هدايت و رهبري از هيات مديره به مدير عامل و از مدير عامل به مديران ارشد ، به منظور مديريت و سازماندهي كارهاي روزانه شركت ، انتقال     مي يابد. بدين ترتيب ، هيات مديره به نمايندگي از سوي سهامداران شركت ، كار نظارت و كنترل بر شركت را انجام مي دهد؛ بنابراین هدف این پژوهش بررسی تأثیر ترکیب تنوع هیات مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.فرضیه های موجود رابطه بین ترکیب هیات مدیره و کیفیت گزارشگری مالی و ریسک را بررسی و آزمون کرده اند.برای آزمون فرضیه ها، تعداد 126 شرکت در طی سال های 1388 الی 1392 از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش غربال انتخاب شده است.در این پژوهش تعداد اعضای هیات مدیره، استقلال هیات مدیره ،رشته تحصیلی اعضای هیات مدیره، سوابق شغلی اعضای هیات مدیره و دانش مالی اعضای هیات مدیره بعنوان متغیرهای مستقل و کیفیت گزارشگری مالی و ریسک بعنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته شده است.اندازه شرکت و اهرم مالی هم بعنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده اند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که ارتباط مثبت و معناداری بین اندازه هیات مدیره و استقلال هیات مدیره با کیفیت گزارشگری مالی وجود دارد و  همچنین ارتباط مثبت و معناداری بین دانش مالی اعضای هیات مدیره و ریسک شرکت وجود دارد. و بین رشته تحصیلی اعضای هیات مدیره و سوابق شغلی اعضای هیات مدیره و دانش مالی اعضای هیات مدیره با کیفیت گزارشگری مالی ارتباط معناداری وجود ندارد و همچنین بین اندازه هیات مدیره و استقلال هیات مدیره و رشته تحصیلی اعضای هیات مدیره و سوابق شغلی اعضای هیات مدیره با ریسک شرکت ارتباطی وجود ندارد.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

يك شركت ، تحت هدايت و رهبري اعضاي هيات مديره اش اداره مي شود سپس هدايت و رهبري از هيات مديره[1] به مدير عامل و از مدير عامل به مديران ارشد ، به منظور مديريت و سازماندهي كارهاي روزانه شركت ، انتقال     مي يابد. بدين ترتيب ، هيات مديره به نمايندگي از سوي سهامداران شركت ، كار نظارت و كنترل بر شركت را انجام مي دهد.در حالي كه حاكميت شركتي مؤثر و كارآمد مسئول تمام كساني است كه با ذينفعان ارتباط برقرار        مي كنند، اين هيات مديره است كه در رأس امور، مسئوليت هماهنگي را بر عهده دارد و از وجود فرهنگ و فضاي مناسب در سيستم اطمينان حاصل مي كند.

كليد ايجاد يك حاكميت شركتي مؤفق ،اطمينان از گسترش اصول پايداري، مسئوليت، پاسخگويي، انصاف، شفاف سازي و اثربخشي در سازمان است. امروزه با بروز تغييرات مداوم در سبد ذينفعان سازمان ها و از طرفي پوياي هاي حاكميتي موجود در فضاي كسب و كار، تغييرات گسترده اي در سطوح حاكميتي و رهبري سازمان ها رخ داده است. هيات مديره ها يكي از اركان حاكميت در سازمان هاي امروزي به شمار مي روند كه بيشتر از آنها به عنوان اهرم اجرايي اصول حاكميتي سازماني و مسئول نظارت و سياست گذاري در شركت ها  ياد مي شود. (هوس[2]،2007).

 اعضاي هيات مديره ها بيشتر توسط مالكان سهام انتخاب مي شوند، در حالي كه در برخي سيستم هاي حاكميتي نوين، مجموعه نظرات كاركنان، نهادهاي دولتي، سرمايه گذاران و عرضه كنندگان نيز در انتخاب آنان تأثير گذار است. اثربخشي هيات مديره مستقيماً به ارتباطات بين اعضاي هيات مديره ، بين هيات مديره و مديريت اجرايي و بين هيات مديره و ساير ذينفعان مرتبط است.دليل اين موضوع، آن است كه مسئوليت هاي اصلي هيات مديره يعني فراهم كردن هدايت و نظارت، روي رفتار سايرين تأثير مي گذارد. اين تأثير و نفوذ مي تواند به طور مناسبي اعمال شود تنها اگر تصميمات به شكلي شفاف و متقاعدكننده اعلام شوند. بنابراين اعضاي هيات مديره كه مسئول تصويب موضوعات مهمي مانند راهبرد ، انتصاب مديران رده بالا و ريسك پذيري شركت هستند ، بصورت جمعي تصميم   مي گيرند. بنابراين، صميميت، دقت و صحت ارتباطات در درون هيات مديره، كيفيت تصميم گيري جمعي را بهبود مي بخشد.

در تعريف هيات مديره ها مي توان اين گونه عنوان كرد كه هيات مديره ها غالباً گروهي از افرادي هستند كه حق نظارت ،كنترل، سياست گذاري هاي كلان و “حاكميت ” بر يك سازمان خاص را در اختيار دارند (هلمس[3]،2005). اين مجموعه از افراد (در قالب يك تيم كاري اثربخش) مي بايست سلامت سازماني را در حوزه هاي متنوعي همچون عملكرد مالي مناسب شركت، قانوني بودن فعاليت ها، تناسب فرايندها و اقدامات صورت پذيرفته سازماني با اهداف راهبردي سازمان را تضمين كنند. 

بر اساس تعريفي ازاينگلي و وان دروالت [4](2003) ، تركيب هيات مديرها به مجموعه اي از منابع انساني اطلاق    مي گردد كه بر اساس تخصص، تجربه و دانش آنان در مورد مسائل سازمان، براي خلق ارزش افزوده اي جمعي براي سازمان گرد هم آمده اند. نكته كليدي در تركيب اثربخش هيات مديره، حصول اطمينان از اين امر است كه افرادي صندلي هاي تصدي عضويت در هيات مديره را تصاحب كنند كه از مهارت، تجربه و دانش كافي به منظور تحليل مسائل سازمان و چاره جويي براي پاسخگويي آنها برخوردار باشند. نادلر و همكارانش(1389) معتقدند كه براي ايجاد تركيبي بهينه در هيات مديره و انتخاب اعضايي مناسب مي بايست سه عنصر كليدي ويژگي هاي فردي، مسئوليت نمايندگي و مجموعه مهارت ها و تجارب اعضاء مدنظر قرار گيرد.(لگزیان و همکاران،1390).

2-1- موضوع و مسأله تحقیق

اساسی ترین و مهمترین مکانیزیم حاکمیت شرکتی ، هیات مدیره است که در ادبیات حاکمیت شرکتی و در کشورهای توسعه یافته و نوظهور بسیار به آن پرداخته شده و مورد توجه بوده است. آنچه در مبحث هیات مدیره در مرکز توجه بوده است ویژگی های آن است که ترکیب ، خصوصیات ، ساختار و فرایند را در بردارد.

در اين پژوهش سعي بر اين است كه تأثير تركيب تنوع هيات مديره بر كيفيت گزارشگري مالي و ريسك شركت مورد بررسي قرار گيرد. بنابراين،پرسش اصلي كه اين  تحقيق به دنبال يافتن پاسخ براي آن مي باشد، به اين صورت است كه چه تركيبي از هيات مديره بر كيفيت گزارشگري مالي و ريسك تاثير مي گذارد؟

3-1- اهداف و ضرورت پژوهش

در طول سال هاي اخير، در بحث هاي عمومي و در تحقيقات دانشگاهي تركيب تنوع در هيات مديره به يك موضوع پرطرفدار تبديل شده  است. (پیتر و همکاران، 2012).هيات مديره مهم ترين عامل دركنترل و نظارت بر مديريت شركت و محافظت از منافع سهامداران قلمداد مي شود.(فاما و جنسن،1983).

بررسي مباني نظري و اهداف گزارشگري مالي مبين اين موضوع است كه يكي از اهداف گزارشگري مالي كمك به سرمايه گذاران و اعتباردهندگان براي پيش بيني جريان هاي نقدي آتي است. در بسياري از تحقيقات از قبيل بيمن و وركچيا[1] (1996)، فيرفيلز[2] و ديگران(1996)، ادمتي و پليدرر[3](2000)، بارث و ديگران[4](2001)، ايسلي و اوهارا[5] (2003)و ميخائيل و ديگران[6](2003)، دقت اطلاعات مالي بعنوان معيار اندازه گيري كيفيت گزارشگري مالي مورد استفاده قرار گرفته است. دقت  اطلاعات مالي بيانگر توانايي اجزاي سود تعهدي حسابداري براي پيش بيني جريان هاي نقدي موردانتظار آينده مي باشد.بنابراين بالا بودن دقت و توان پيش بيني كنندگي اجزاي سود تعهدي از شاخص هاي تعيين محتواي اطلاعاتي و كيفيت بالاي گزارشگري مالي مي باشد.(كوهن[7]،2004).

 به منظور حفظ و پايداري حاكميت شركتي و دستيابي به موفقيت كسب و كار، مديريت ريسك بايد نظام مند اجرا شود. به همين دليل، اين نكته كه مديريت ریسك مي بايست در نگرش مديران نسبت به كسب و كار منعكس شده و در همه ي فرايندهاي كسب و كار نهادينه شود، حائز اهميت است. نقش هيات مديره، اطمينان يافتن از اين موضوع است كه روندهايي كه توسط مديريت در اين حيطه ايجاد شده اند، درست، صحيح و قابل اعتماد مي باشند.براي انجام مديريت ريسك، هيات مديره به موارد ذيل احتياج دارد:(امیدوار،1391).

1- آمادگي ذهني : شناسايي ريسك ها احتياج به فهم درست و صحيحي از صنعت و پويايي هايي رقابتي و روندهاي اجتماعي، اقتصادي ، سياسي ، تكنولوژيكي و زيست محيطي دارد. رشد و ارتقاي پيش بيني درست ، نه تنها به دامنه ي وسيعي از منابع اطلاعاتي نياز دارد، بلكه همچنين محتاج به برنامه هاي عملياتي جايگزين است كه بر اساس روش تجزيه و تحليل طرح ها و شبيه سازي تهيه شده باشند.(همان منبع).

2- به اشتراك گذاري ريسك : دلايل شكل گيري سرمايه گذاري مشترك در پروژه هاي بزرگ نه تنها شامل جمع آوري منابع مالي مي شود، بلكه سهيم شده در ريسك موجود را نيز در بر مي گيرد. ريسك ها نه تنها با شركاي سرمايه گذار بلكه همچنين با مشتريان و تأمين كنندگان مي توانند به اشتراك گذاشته شوند. .(همان منبع).

3- تنوع : يكي از دلايل كليدي در پيدايش بيشتر شركت هاي هلدينگ در بازارهاي در حال ظهور( جايي كه ريسكهاي اقتصادي و اجتماعي بزرگتر هستند) تنوع ريسك است.كليد برخورداري از يك تنوع ريسك خوب، فعاليت كردن در صنايع مختلفي است كه چرخه ي كسب و كارشان همبستگي كمي با يكديگر دارند. .(همان منبع).

4- تدبير مالي : استفاده بهينه از نسبت كمتر بدهي / خالص موجودي، تأكيد بر دارايي نقدي و يا كاهش ناهماهنگي هاي ارزي يا دوره هاي زماني در ترازنامه، ابزارهايي هستند كه عموماً دربازارهاي در حال ظهور بسيار پرنوسان و ناپايدار، محتاطانه به كار گرفته مي شوند. .(همان منبع).

محاسبه ريسك هاي بالقوه و احتمال مقابله با آنها بايد به طور مرتب در دستور كار هيات مديره قرار گيرد.در دنياي كسب و كار، ريسك ها ممكن است در سه طبقه مورد تحليل قرار گيرند:

1) ریسک های مالی

2) ريسك هاي عملياتي

3) ريسك هاي راهبردي ، ريسك هاي راهبردي به نوبه ي خود ممكن است به هفت گروه دسته بندي شوند:

1- ریسک پروژه

2- ریسک مشتری

3- ریسک تغییر مدیریت

4- ريسك رقيب

5- ريسك اعتباري

6- ريسك ساختار صنعت

7- ریسک اقتصادی

معمولاً هيات مديره ها ريسك هاي مالي مانند سطح اعتباري مشتريان يا موجودي را مكرراً پيگيري مي كنند. با اين حال، بازنگري نظامند همه ريسك هاي بالقوه و همه برنامه هاي كاهش ريسك از نشانه هاي عملكرد مناسب هيات مديره است. .(همان منبع).

با توجه به اينكه هيات مديره و موضوعات مرتبط با آنها چندان مورد توجه محققان داخل كشور قرار نگرفته است از اين رو اين موضوع محقق را بر آن داشت تا تأثير بين تركيب تنوع هيات مديره و كيفيت گزارشگري مالي و ريسك را مورد بررسي قرار دهد.

4-1- پرسش پژوهش

آیا ترکیب تنوع هیات مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک تاثیر دارد؟

[1]Baiman and Verrecchia

[2] Fairfielz

[3] Edmity and Plider

[4] Barth et al

[5] Easley and O’Hara

[6] Mikhail and et al

[7] Cohen

[1] Board Of Director

[2] Huse

[3] Helms

[4] Ingley and Van Der Walt

تعداد صفحه : 135

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --