پایان نامه ارشد: بهبود خواص لرزه اي سازه هاي بتني با استفاده از بتن مغناطيسي

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته عمران

گرایش : زلزله

عنوان : بهبود خواص لرزه اي سازه هاي بتني با استفاده از بتن مغناطيسي

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

دانشکده فني و مهندسي

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

در رشته مهندسي عمران- زلزله

عنوان :

بهبود خواص لرزه اي سازه هاي بتني با استفاده از بتن مغناطيسي

 

استاد راهنما :

دکتر محمد علی رهگذر

 

 

استاد مشاور :

دکتر مرتضی رئیسی

 

 

آذر    1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

 

چکیده———————————————————————– 1

فصل اول « كليات »

1-1 مقدمه——————————————————————- 3

1-2 دستگاه توليد اب مغناطيسي ———————————————— 5

1-3 مباني نظري توليد آب مغناطيسي ——————————————– 6

1-4 اثر دستگاه فراوري مغناطيسي روي خواص اب ———————————- 8

1-5 تاثير آب مغناطيسي بر روي ميزان هيدراسيون سيمان—————————- 9

1-6 علت افزايش واكنش هيدراسيون سيمان در تركيب با آب مغناطيسي —————- 10

1-7 افزايش مقاومت فشاري و افزايش كارايي خمير سيمان تهيه شده با آب مغناطيسي —– 13

فصل دوم « آزمايشات انجام گرقته در زمينه بتن مغناطيسي »

2-1 شركت مغناطيس شرق ( L.L.C ) ——————————————– 13

2-1-1 مقاومت فشاري سنگ سيمان———————————————- 13

2-1-2 مقاومت ملات ماسه سيمان ———————————————– 15

2-1-3 بررسي خاصيت رواني —————————————————- 16

2-1-4 افزايش شتاب واكنش هيدراسيون —————————————— 16

2-1-5 كاهش وقوع جمع شدگي خشك بتن ————————————— 16

2-1-6 نفوذپذيري بتن در برابر آب و بخار آب ————————————— 17

2-1-7 افزايش مقاومت در برابر يخ زدگي——————————————- 17

2-1-8 دوام بتن در برابر عوامل مخرب موجود در هوا و آب اطراف———————– 17

2-1-9 افزايش تراكم و دوام بتن در محصولات پيش ساخته و جلوگيري از خوردگي ارماتورهاي درون بتن    18

2-1-10 مقاومت در برابر محیط‌های نامناسب—————————————- 19

2-1-11 مقاومت فشاری و کششی بتن ——————————————– 20

2-1-12 افزايش مقاومت كششي بتن———————————————- 21

2-1-13 صرفه جويي در مصرف سيمان و استفاده از اب دريا ————————– 21

2-2 تحقيقات و ازمايشات McMahonدر دانشگاهSouthern Queensland ] 5[————- 22

2-2-1 دستگاه مغناطيس كننده آب———————————————– 22

2-2-2 مواد تشكيل دهنده بتن ————————————————– 23

2-2-3 آزمايش مقاومت فشاري بتن ———————————————– 23

2-3 آزمايش نان سو و همكاران ————————————————– 26

2-3-1 شرح ازمايش نان سو و همکاران ——————————————– 27

2-3-2 آزمايش رواني روي خمير سيمان ——————————————- 28

2-3-3 استفاده از GBFS (slag granulated blast furnace) در بتن مغناطیسی———– 28

2-3-4 تعيين مقاومت فشاري ————————————————— 31

2-3-5 رابطه بین مقاومت فشاری بتن با تغییر میدان مغناطیسی———————— 33

2-3-6 ميزان هيدراسيون——————————————————– 34

2-3-7 آزمايش بر روي بتن حاوي خاكستر بادي————————————- 35

2-3-8 اثر آب مغناطيسي روي نمونه‌هاي بتن————————————— 37

فصل سوم « تهيه بتن مغناطيسي و بررسي خواص بتن مغناطيسي »

3-1-1 دستگاه توليد آب مغناطيسي ———————————————- 39

3-1-2 راه‌هاي تشخيص مغناطسيسي شدن اب ————————————- 42

3-1-3 ازمايش كشش سطحي ————————————————— 43

3-1-4 اندازه گيري PH آب—————————————————– 43

3-1-5 بررسي تغيرات كشش سطحي و PH اب مغناطيسي نسبت به آب معمولي ——— 44

3-2-1 بررسي زمان گيرش سيمان (هيدراسيون سيمان)——————————- 46

3-2-2 تاثير زمان چرخش آب در ميدان بر مقاومت فشاري سنگ سيمان —————- 51

3-2-3 بررسي مدت جرخش اب د ميدان مغناطيسي بر كارايي خمير سيمان ( اسلامپ)—– 51

3-2-4 بررسي نسبت اب به سيمان بر مقاومت فشاري سنگ سيمان——————— 55

3-3-1 بررسي خواص بتن مغناطيسي ——————————————— 61

3-3-2 مشخصات سنگدانه‌هاي مصرفي——————————————— 62

3-3-3 طرح اختلاط———————————————————— 62

3-3-5 بررسي مقاومت فشاري و كارايي بتن معمولي و مغناطيسي———————– 63

3-3-6- بررسي مقاومت فشاري بتن مغناطيسي همراه با ميكروسليس——————– 66

فصل چهارم « بررسي شكل پذيري در بتن مغناطيسي »

4-1-1 مزاياي استفاده از بتن مغناطيسي —————————————— 70

4-1-2 تعريف بتن با مقاومت بالا————————————————– 71

4-1-3 محدوديتهاي آيين نامه‌اي استفاده از بتن با مقاومت با مقاومت بالا—————– 72

4-1-4 ملاحظات سازهاي بتنی با مقاومت بالا از جمله بتن مغناطیسی——————- 74

4-2 بررسي شكل پذيري سازههاي بتني با بتن مغناطيسي —————————- 78

4-2-1 بررسي شكل پذيري در بتن ———————————————– 79

4-2-6 شكل پذيري تيرهاي بتن مسلح ——————————————– 80

4-2-2 شكل پذيري تيرهاي بتن مسلح ——————————————– 81

4-2-3 پارامترهاي بلوك تنش فشاري بتن با مقاومت بالا——————————- 83

4-2-4 اثر محصور كنندگي ميلگردهاي جانبي————————————— 83

4-2-5 طرح شكل پذيري مقاطع خمشي داراي بتن با مقاومت بالا بكمك جداول و نمودارهاي طرح   85

4-2-7- بررسي شكل پذيري ستونهاي ساخته شده با بتن مغناطيسي ——————- 89

فصل پنجم « نتيجه گيري »

منابع———————————————————————— 96

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                 صفحه

 

جدول (2-1 ) مقاومت فشاري بتن مغناطيسي و بتن معمولي————————— 20

جدول (2-2) مقاومت كششي بتن مغناطيسي و بتن معمولي ————————— 21

جدول : (2-3) مواد تشكيل دهنده بتن——————————————— 23

جدول (2-4) مشخصات آب مصرفي آزمايش نان سو وهمكاران————————– 27

جدول (2-5) مشخصات فيزيكي شن و ماسه—————————————- 27

جدول (2-6) تغييرات رواني با افزايش ميدان مغناطيسي——————————- 28

جدول (2-7) مشخصات شیمیایی و فیزیکی GBFS———————————– 29

جدول (2-8) مواد تشكيل دهنده خمير سيمان با درصدهاي متفاوت GBFS————— 30

جدول (2-9) مواد تشكيل دهنده بتن با درصدهاي متفاوت GBFS———————- 30

جدول(2-10) جايگزيني سيمان با GBFS در درصد‌های مختلف W/B——————– 31

جدول(2-11)تاثير اب مغناطيسي بر روي مقاومت فشاري بتن در ميدان مغناطيسي متفاوت واحد (Mpa)     31

جدول (2-12)تاثير اب مغناطيسي بر روي مقاومت فشاري در ميدان مغناطيسي متفاوت واحد (Mpa)          32

جدول (2-13)تاثير اب مغناطيسي بر روي مقاومت فشاري در ميدان مغناطيسي متفاوت واحد (Mpa)          32

جدول (2-14) تاثير اب مغناطيسي بر روي مقاومت فشاري در ميدان مغناطيسي متفاوت واحد (Mpa)         33

جدول (2-15) رابطه بين مقاومت فشاري بتن در ميدان مغناطيسي متفاوت————— 33

جدول (2-16) ميزان هيدراسيون نمونه‌هاي بتن با ميزان اب به سيمان (485/ =  ( W/B واحد : %    34

جدول (2-17) ميزان هيدراسيون نمونه‌هاي بتن با ميزان اب به سيمان (485/ = ( W/B واحد : %     35

جدول (2-18) ميزان هيدراسيون نمونه‌هاي بتن با ميزان اب به سيمان (485/ =  ( W/B واحد : %    35

جدول (2-19) ميزان هيدراسيون نمونه‌هاي بتن با ميزان اب به سيمان (485/ = ( W/B واحد : %     35

جدول (2-20) جايگزيني سيمان با خاكستر بادي نسبت آب به سيمان 35/0————– 36

جدول (2-21)  جايگزيني سيمان با خاكستر بادي نسبت آب به سيمان 4/0————— 36

جدول (2-22 ) جايگزيني سيمان با خاكستر بادي نسبت آب به سيمان 485/0———— 36

جدول (2-23) جايگزيني سيمان با خاكستر بادي————————————- 36

جدول (3-1) : مقادير كشش سطحي و آب با تغييرات ميدان مغناطيسي—————— 44

جدول (3-2) : مشخصات شيميايي و فيزيكي سيمان تيپ 1 شهركرد——————— 47

جدول (3-3) : زمان گيرش اوليه و ثانويه خمير سيمان مغناطيسي و خمير سيمان معمولي— 51

جدول (3-4) : درصد تغييرات و رواني خمير مغناطيسي سيمان با تغيير در زمان چرخش اب در ميدان مغناطيسي    55

جدول (3-4) : تغيير مقادير مقاومت فشاري سنگ سيمان با تغيير زمان چرخش آب در ميدان مغناطيسي     56

جدول (3-5) : مقادير محاسبه شده برااي مقاومت فشاري سنگ سيمان در نسبت‌هاي مختلف آب به سيمان   59

جدول (3-6) : مشخصات سنگدانه مصرفي در توليد بتن——————————- 62

جدول (3-7) : طرح اختلاط بتن————————————————– 62

جدول (3-8) : مقاومت فشاري و كارايي بتن معمولي و مغناطيسي———————– 63

جدول (3-9) : طرح اختلاط بتن با عيار مختلف سيمان——————————– 65

جدول (3-10) : مقاومت فشاري بتن 7 روزه و 28 روزه با عيار مختلف سيمان————- 65

جدول (3-11) : طرح اختلاط بتن همراه با ميكروسليس——————————- 66

جدول (3-12) : مقاومت فشاري بتن 7 روزه و 28 روزه مغناطيسي همراه با ميكروسليس—– 67

جدول (4-1) :حد بالايي مقاومت فشاري مشخصه مجاز بتن و ابعاد نمونه‌هاي استاندارد آزمايشگاهي   73

جدول (4-2) : ضرايب بلوك مستطيلي تنش—————————————- 76

جدول (4-3) : مدول ارتجاعي بتن در آيين نامه‌هاي مختلف—————————- 77

جدول (4-4) : مدول گسيختگي بتن در آيين نامه‌ها و مراجع مختلف——————– 78

جدول (4-5) : درصدهاي مختلف فولاد براي نسبتهاي شكل پذيري گوناگون در حالت محصور نشدگي         85

جدول (4-6) :درصدهاي مختلف فولاد براي نسبت‌هاي شكل پذيري گوناگون در حالت محصور شدگي 87

جدول (4-7) : درصدهاي مختلف  براي مقادير متفاوت 1000  در حالت محصور شدگ— 87

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                 صفحه

 

نمودار (2-1 ) : تغيرات مقاومت فشاري نمونه‌‌هاي خمير سيمان نسبت به عمر نمونه‌ها——- 14

نمودار(2-2 ) : تغييرات مقاومت پلاستيك نمونه‌هاي خمير سيمان نسبت به زمان ———- 14

نمودار (2-3 ) : مقایسه مقاومت فشاری بتن مغناطیسی و بتن معمولی——————– 22

نمودار ( 2-4 ) افزايش PH اب با افزايش ميزان چرخش اب در ميدان مغناطيسي———- 29

نمودار ( 2-5 ) رابطه بین مقاومت فشاری بتن با تغییر میدان مغناطیسی—————— 34

نمودار (3-1) : تغييرات كشش سطحي آب بر اساس تغيرات ميدان مغناطيسي ———— 45

نمودار (3-2) : تغييرات PH بر اساس تغيير ميدان مغناطيسي————————– 45

نمودار (3-3) : نمودار گيرش اوليه خمير سيمان معمولي و مغناطيسي بر اساس مقادير مختلف W/C 48

نمودار (3-4) : نمودار گيرش ثانويه خمير سيمان معمولي و مغناطيسي بر اساس مقادير مختلف W/C 49

نمودار (3-5) : نمودار ميله‌اي گيرش اوليه خمير سيمان معمولي و مغناطيسي بر اساس مقادير W/C 49

نمودار (3-6) : نمودار ميله‌اي گيرش ثانويه خمير سيمان معمولي و مغناطيسي بر اساس مقادير W/C           50

نمودار (3-6) : تغيير مقادير مقاومت فشاري سنگ سيمان با تغيير زمان چرخش آب در ميدان مغناطيسي     51

نمودار (3-7) : تغييرات و رواني خمير مغناطيسي سيمان با تغيير در زمان چرخش اب در ميدان مغناطيسي  55

نمودار (3-8) : تاثير مقدار نسبت آب به سيمان بر مقاومت فشاري بتن——————– 56

نمودار (3-9) : مقاومت فشاري سنگ سيمان 1 روزه معمولي و مغناطيسي با نسبت آب به سيمان متفاوت     60

نمودار (3-10) : مقاومت فشاري سنگ سيمان 7 روزه معمولي و مغناطيسي با نسبت آب به سيمان متفاوت   60

نمودار (3-11) : مقاومت فشاري سنگ سيمان 28 روزه معمولي و مغناطيسي با نسبت آب به سيمان متفاوت 61

نمودار (3-12) : كارايي بتن معمولي و مغناطيسي با نسبتهاي مختلف آب به سيمان——— 63

نمودار (3-13) : مقاومت فشاري بتن 7 روزه معمولي و مغناطيسي با نسبتهاي مختلف آب به سيمان 64

نمودار (3-14) : مقاومت فشاري بتن 28 روزه معمولي و مغناطيسي با نسبتهاي مختلف آب به سيمان         64

نمودار (3-15) : مقاومت فشاري بتن 7 روزه با عيار مختلف سيمان———————– 65

نمودار (3-16) : مقاومت فشاري بتن 28 روزه با عيار مختلف سيمان——————— 66

نمودار (3-17) : تغييرات مقاومت فشاري بتن معمولي و مغناطيسي7 روزه ( سيمان همراه با ميكرو سيليس ) با تغيير نسبت آب به مواد چسبنده ———————————————————– 67

نمودار (3-17) : : تغييرات مقاومت فشاري بتن معمولي و مغناطيسي28روزه ( سيمان همراه با ميكرو سيليس ) با تغيير نسبت آب به مواد چسبنده———————————————————— 68

نمودار (4-1) : منحني تنش كرنش بتن با مقاومت‌هاي فشاري مختلف——————– 74

نمودار (4-2) :مدل پيشنهادي تنش-كرنش بتن————————————– 83

نمودار (4-3) : ضريب شكل پذيري و درصد فولاد، بتن با مقاومت بالا بدون محصور شدگي280=    85

نمودار (4-4) : ضريب شكل پذيري و درصد فولاد، بتن با مقاومت بالا بدون محصور شدگي (420= )         86

نمودار (4-5) : نمودار  و كرنش نهايي بتن با مقاومت بالا محصور شده ( )—- 88

نمودار (4-6) : نمودار  و كرنش نهايي بتن با مقاومت بالا محصور شده ( )——– 88

نمودار (4-7) : درصد فولاد و ضريب شكل پذيري بتن با مقاومت بالا با محصور شدگي( mpa 280= )        88

نمودار (4-8) : درصد فولاد و ضريب شكل پذيري بتن با مقاومت بالا با محصور شدگي (mpa 420 = )       89

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                 صفحه

 

شکل 1-1 استفاده از آهنرباي دائمي و سيم پيچها براي ايجاد ميدان مغناطيسي———— 4

شكل 1-2 دستگاه AQUA و طرز كار ان جهت تهيه آب مغناطيسي ——————– 5

شكل 1-3: مولكول‌هاي آب قبل از قرار گرفتن در معرض ميدان مغناطيسي————— 6

شکل 1-4: مولکول‌های دو قطبی اب كه مانند يك اهن ربا عمل مي‌كنند—————— 7

شکل 1-5: کاهش کشش سطحی مولکول‌های اب در اثر میدان مغناطیسی—————- 7

شکل 1-6 : شكل مولکول‌های آب بعد از قرار گرفتن در میدان مغناطیسی و کاهش زاویه بین مولکولها         8

شكل1-7 : اجتماع مولكول‌هاي آب معمولی—————————————– 8

شكل 1-8 : کوچکتر شدن اجتماع مولکولها و یون‌های موجود در اب بعد از عبور از میدان مغناطیسی 9

شکل (2-1) : ساختار خمير سيمان 3 روزه ساخته شده با اب معمولي و مغناطيسي——— 15

شکل (2-2) : ازمايش رواني ) slump test ) براي نمونه‌هاي تهيه شده از اب معمولي و مغناطيسي   16

شكل (2-3): ميزان دوام نمونه‌هاي بتن بعد از انجماد و ذوب مداوم———————– 17

شكل (2-4 ) : ساخت و سازهاي كرانه دريا به صورت پيش ساخته با عمر 5 سال ———- 18

شكل (2-5 ) : پانل‌هاي پيش ساخته بتني ببا عمر 5 سال در شهر مسكو كشور روسيه —— 18

شكل (2-6 ) قطعه پيش ساخته بزرگراه با عمر سه سال Rostov-na-donu در كشور روسيه- 19

شكل (2-7) : بلوك‌هاي پيش ساخته بزرگراه تحت شرايط تغيير سريع دما (در تابستان بالاي 40 درجه سانتيگراد و در زمستان پايينتر از 40- درجه سانتيگراد ) با عمر يك سال در سيبري روسيه———————- 19

شکل (2-8 ) 15 دستگاه KONMAG و نحوه استفاده در بتن ريزي در محل————– 22

شكل (2-9 ) : دستگاه مورد استفاده جهت مغناطيس نمودن اب شامل 6 جفت اهن رباي دائمي       22

شکل (2-10 ) نمونه‌‌‌های استوانه ای مغناطیسی سمت چپ و نمونه معمولی سمت راست—- 24

شکل (2-11 ) : عمل اوري نمونه‌‌هاي بتن در دما و رطوبت مناسب———————– 24

شكل (3-1 ) : سيم پيچ و هسته آهني جهت توليد ميدان مغناطيسي براي توليد آب مغناطيسي     39

شكل (3-2 ) : دستگاه تسلا متر جهت اندازه گيري ميدان مغناطيسي——————– 40

شكل (3-3 ) : نماي كلي از دستگاه طراحي شده جهت توليد آب مغناطيسي————– 41

شكل (3-4 ) : قسمت سيم پيچ دستگاه توليد آب مغناطيسي كه از مهمترين قسمت‌هاي دستگاه توليد آب مغناطيسي مي‌باشد              41

شكل (3-5 ) : دستگاه ويكات جهت اندازه گيري زمان گيرش سيمان——————— 47

شكل (3-6 ) : مراحل مختلف عمل هيدراسيون و گيرايي سيمان بر حسب زمان———— 51

شكل (3-7 ) : ميز جريان جهت اندازه گيري كارايي بتن يا خمير سيمان—————— 54

شكل (3-8 ) : قطر باز شده خمير سيمان جهت اندازه گيري كارايي خمير سيمان———- 54

شكل (4-1 ) : بلوك تنش مستطيلي———————————————– 75

شكل (4-2 ) : (a انحناي تسليم   (b انحناي نهايي   (c پارامترهاي بلوك تنش——– 81

 

فصل اول

« كليات »

1-1 مقدمه

اولين تحقيقات و آزمايشات علمي در مورد كاربرد ميدان‌هاي مغناطيسي در توليد بتن و بلوك‌هاي بتني براي ساخت و ساز ابنيه‌‌هاي نظامي نظير لنگرگاه‌هاي و فرودگاه‌هاي نظامي در سال 1964 در شوروي سابق آغاز شد

اين تحقيقات به تدريج در مورد ساير زمينه‌‌هاي صنعت ساختمان انجام يافت و نتايج مثبتي به دست امد ادامه اين آزمايشات باعث شد كه ديد گاه دانشمندان امريكا و كشور‌هاي ديگر در مورد استفاده از آب مغناطيسي در صنعت بتن تغير كند

در سال 1993 دولت جماهير شوروي آيين نامه‌اي تحت عنوان كاربرد ميدان مغناطيسي در اقتصاد بين الملل منتشر كرد و صنعت ساختمان روسيه ملزم به استفاده از اين تكنولوژي جديد در توليد بتن و سيمان شد

در سال 1998 مقاله‌اي تحت عنوان كاربرد آب القاء شده مغناطيسي در خواص فيزيكي و مكانيكي بتن تازه توسط آبديس مگالهاس گمز انتشار يافت در اين مقاله، نويسنده به مقايسه بتن تهيه شده با آب معمولي و مغناطيسي پرداخته و در پايان نتيجه گرفت كه آب مغناطيسي مقاومت فشاري و كششي بتن را تا 20% افزايش مي‌دهد.تحقيقاي از اين نوع باعث شد نظرها به سمت تهيه وتوليد دستگاها توليد آب مغناطيسي جلب شود هم اكنون دستگاه‌هاي مختلفي براي توليد آب مغناطيسي و كاربردهاي ان در بتن در كشورهاي مختلف جهان توليد مي‌شود كه به بررسي طرز كار آنها مي‌پردازيم

1-2 دستگاه توليد اب مغناطيسي

براي تهيه بتن مغناطيسي ابتدا بايد اب مغناطيسي تهيه كرد براي اين منظور از يك دستگاه كه داراي يك يا چند آهنرباي دائمي و يا از يك يا چند سيم پيچ با هسته آهني كه از اين سيم پيچها جريان الكتريسيته مي‌گذرد و موجب ايجاد ميدان مغناطيسي مي‌شود استفاده می‌گردد مزيت سيم پيچ‌هاي متصل به جريان اين است كه در اين حالت مي‌توان ميدان مغناطيسي را تغيير داد و بهترين مقدار ميدان را جهت بهبود خواص بتن پيدا كرد

 

شکل 1-1 استفاده از آهنرباي دائمي و سيم پيچها براي ايجاد ميدان مغناطيسي] 3[

 

ميدان ايجاد شده در سيم پيچ به عوامل زير بستگي دارد

تعداد دور سيم پيچ ( N )، شدت جريان عبوري از سيمها ( I )، طول سيم پيچ ( L )

با افزايش تعداد دور و شدت جريان و كاهش طول ميتوان ميدان مغناطيسي را افزايش داد

 

1-3 مباني نظري توليد آب مغناطيسي

اصول كار بر مبناي بر همكنش ميدان مغناطيسي و بار الكتريكي متحرك است به اين صورت كه هرگاه يك ذره بار دار كه داراي بار مثبت يا منفي مي‌باشد را از درون ميدان مغناطيسي عبور دهيم طبق قانون دست راست امپر بر اين ذره درون ميدان يك نيروي عمود بر مسير وارد مي‌شود كه موجب تغيرات در سطح ذره باردار يا يونها مي‌شود

اب عبوري از اين دستگاه تحت انرژي مغناطيسي موجود در دستگاه قرار گرفته واين انرزی با تاثير بر روي ذرات كلوئيدي و مولكول‌هاي كربنات كلسيم نمكها و ساير املاح موجود در اب كه مانند ذرات باردار عمل مي‌كنند خواص فيزيكي و الكتريكي انها را تغيير مي‌دهد وآرايش خاصي را ايجاد ميكند اين تغيير آرايش الكتروني در يونها يك نوع بي ميلي در تركيب و نهايتا عدم تشكيل رسوب را باعث ميگردد از طرفي انرژي مغناطيس قادر است كشش سطحي اب را به ميزان 10 درصد كاهش دهد در شكل زير دستگاه AQUA CORRECT همراه با طرز كار ان نشان داده شده اين يكي از بهترين دستگاه‌هاي مورد استفاده جهت توليد آب مغناطيسي است اين دستگاه ساخت كشور آلمان است طريقه كار اين دستگاه به اين صورت است كه با استفاده از يك اهن ربا ي دائمي ميدان مغناطيسي قوي در حدود 1.3 T توليد مي‌كند انگاه اب را از درون اين ميدان مغناطيسي با سرعت ثابت.85 متر بر ثانيه با دبي 2.26 ليتر بر دقيقه عبور مي‌دهند و در اثر عبور اب از ميدان آب مغناطيسي به وجود مي‌ايد كه از اين آّب براي ساخت بتن استفاده مي‌كنند

 

شكل 1-2 دستگاه AQUA و طرز كار ان جهت تهيه آب مغناطيسي ] 3[

1-4 اثر دستگاه فراوري مغناطيسي روي خواص اب

طريقه كار دستگاه فراوري مغناطيسي به اين صورت است كه هنگامي كه اب را از درون اين ميدان عبور مي‌دهيم با توجه به اينكه مولكول‌هاي اب قطبي ميباشند مولكول‌هاي آب در جهت ميدان قرار ميگيرند مولكول‌هاي قطبي به مولكول‌هاي گفته مي‌شود كه از دو اتم با بار‌هاي مثبت ومنفي تشكيل شده است مانند شكل 1-3

شكل 1-3: مولكول‌هاي آب قبل از قرار گرفتن در معرض ميدان مغناطيسي

شکل 1-4: مولکول‌های دو قطبی اب كه مانند يك اهن ربا عمل مي‌كنند

 

همانگونه كه در شكل مشاهده مي‌شود مولكول اب از يك اتم اكسيژن با بار منفي و دو اتم هيدروژن با بار مثبت تشكيل شده است اما روي هم رفته بار الكتريكي كل مولكول اب منفي است كه موجب ايجاد قطبيدگي P شده است كه مانند يك آهن ربا با دو قطب مغناطيسي N , S عمل مي‌كند در اين اتم زاويه بين دو پيوند ايجاد شده 105 درجه است با قرار گرفتن اب در ميدان مغناطيسي اين بردار دو قطبي در جهت ميدان مغناطيسي قرار مي‌گيردو زاويه بين دو پيوند هيدروژني از 105 درجه كمتر ميشود كه اين موضوع باعث كاهش نيروي بين مولكول‌هاي اب و كاهش اندازه مولكولها ميشود به همين علت كشش سطحي اب نيز كاهش مي‌يابد كاهش در كشش سطحي اب موجب بالا رفتن رواني ويا ويسكوزيته اب ميشود

شکل 1-5: کاهش کشش سطحی مولکول‌های اب در اثر میدان مغناطیسی

شکل 1-6 : شكل مولکول‌های آب بعد از قرار گرفتن در میدان مغناطیسی و کاهش زاویه بین مولکولها

 

1-5 تاثير آب مغناطيسي بر روي ميزان هيدراسيون سيمان

ساختار مولکولی آب در حالت عادی دارای اجتماع 13 تا 14 مولکولی می‌باشد بدین معنی که مولکولها در اجتماع 14 مولکولی در کنار یکدیگر قرار میگیرند. (شکل 1-7).

شكل1-7 : اجتماع مولكول‌هاي آب معمولی

با اعمال ميدان مغناطيسي بر روي مولكول‌هاي آب تعداد اجتماع مولكول‌هاي اب را از 14 مولكول به 5يا6 مولكول نقصان مي‌يابد اين كاهش تعداد يا به عبارتي پخش شدگي و جدا شدن بيشتر مولكول‌هاي اب از هم باعث مي‌شود كه تعداد مولكول‌هاي شركت كننده در واكنش هيدراسيون سيمان افزايش يابد

شكل 1-8 : کوچکتر شدن اجتماع مولکولها و یون‌های موجود در اب بعد از عبور از میدان مغناطیسی] 3[

 

1-6 علت افزايش واكنش هيدراسيون سيمان در تركيب با آب مغناطيسي

ذرات سيمان داخل مخلوط بتن بصورت اجتماعي از مولكولها پخش شده اند و واكنش هيدراسيون در ابتدا در سطح ذرات سيمان اتفاق مي‌افتد در نتيجه يك لايه نازك از محصولات واكنش هيدراسيون روي ذرات سيمان شكل مي‌گيرد كه از نفوذ مولكول‌هاي آب به داخل اجتماع ذرات و هيدراسيون بيشتر ذرات سيمان جلوگیري مي‌كند و مانع از هيدراسيون كامل ذرات سيمان مي‌شود

اگر آب مغناطيسي بجاي اب معمولي استفاده شود به دليل اندازه كوچكتر اجتماع مولكول‌هاي آب اين مولكولها به راحتي مي‌توانند درون اجتماع ذرات سيمان نفوذ كنند در نتيجه فرايند هيدراسيون كاملتري در حالت استفاده از آب مغناطيسي اتفاق ميا فتد

اگر در زیر میکروسکوپ به كريستال‌هاي هيدروكسيد كلسيم در خمير سيمان تهيه شده با اب معمولي و اب مغناطيسي نگاه کنیم می‌بینیم که كريستال‌هاي CH با صفاحات هشت وجهي مشخص در خمير سيمان تهیه شده با اب معمولي داراي ابعاد بزرگتر از اب مغناطيسي مي‌باشد كه علت ان هم ريزتر بودن مولكولها در حا لت مغناطيس بودن اب است كه دليل افزايش مقاومت فشاري خمير سيمان نيز همين مطلب مي‌باشد

يكي از مشخصات اساسي آب مغناطيسي كه اهميت زيادي در توليد بتن دارد وابستگي آب به ذرات و محلول‌هاي كلوئيدي است وقتي كه آب با سيمان مخلوط مي‌شود محلول كلوئيدي سيمان به دست ميايد اگرآب مورد استفاده مغناطيسي باشد ذرات سيمان به وسيله يك لايه تك مولكولي آب با چگالي كمتر احاطه مي‌شود اين پديده باعث مي‌شود كه در اختلاط بتن بتوان مقداري از اب مصرفي كاست كه اين كاهش در ميزان آب مزاياي بسياري در بتن خواهد داشت مغناطيس كردن اب هيدراسيون يون‌هاي منفي را افزايش مي‌دهد به اين معني كه به ساختار كريستال اب صدمه ميزند

در اختلاط بتن مغناطيس كردن باعث مي‌شود كه در سطح تماس بين مولكول‌هاي اب و ذرات سيمان جذب سطحي كاهش يابد استفاده از اب مغناطيسي روي فرايند هيدراسيون و سخت شدن سيمان اثر مي‌گذارد ذرات سيمان داخل مخلوط بتن به صورت اجتماعي از مولكولها پخش شده اند و واكنش هيدراسيون در ابتدا در سطح ذرات سيمان اتفاق مي‌افتد در نتيجه يك لايه نازك از محصولات واكنش هيدراسيون روي ذرات سيمان شكل مي‌گيرد كه از نفوذ مولكول‌هاي اب به داخل اجتماع ذرات و هيدراسيون بيشتر ذرات سيمان جلوگيري مي‌كند و مانع از هيدراسيون كامل ذرات سيمان مي‌شود در صورتيكه در اب مغناطيسي به دليل اندازه كوچكتر اجتماع مولكولها ي اب اين مولكولها به راحتي درون اجتماع ذرات سيمان نفوذ مي‌كنندو در نتيجه فرايند هيدراسيون كاملتري در حالت مغناطيسي اتفاق مي‌افتد

تعداد صفحه :113

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --