پایان نامه ارشد برق الکترونیک: بهبود کیفیت از طریق ویژگی های استخراج شده

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق

با عنوان : بهبود کیفیت از طریق ویژگی های استخراج شده و کنتراست در تصاویر ماموگرافی به کمک ویولت

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
“M.Sc” پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی برق – الکترونیک
عنوان :
بهبود کیفیت از طر یق ویژگیهاي استخراج شده و کنتراست در تصاویر ماموگرافی به کمک ویولت

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:
یکی از مهمترین و مؤثرترین راههاي تشخیص سرطان پستان بخصوص در مراحل اولیه بیماري، ماموگرافی میباشد. آمار نشان میدهد که در رده سنی 15 – 54 سال بانوان، سرطان پستان نسبت به سایر انواع سرطان بیشترین تعداد قربانی را میگیرد. مسأله، زمانی مهمتر جلوه میکند که بدانیم در رده سنی 35 – 54 سال مهمترین علت مرگ و میر زنان سرطان پستان میباشد. یکی از مؤثرترین راههاي مبارزه با این بیماري، تشخیص آن در مراحل اولیه پیدایش است.

در سالیان اخیر، متخصصین و محققین در زمینۀ پردازش سیگنال روشهاي کارآمدي جهت ارائه چند دقتی و تحلیل سیگنالها مبتنی بر ویولت ارائه نمودهاند که بر خلاف تبدیل معمول فوریه، اطلاعات را به حوزه زمان  فرکانس نگاشت میکند و قادر به تغییر دقت زمانی و فرکانسی در مقابل یکدیگر است. از این رو ابزاري مناسب جهت تحلیل سیگنالهاي غیر ایستان میباشند. با توجه به غیر ایستان بودن
سیگنالهاي مورد بررسی در پزشکی، عملکرد مناسب ویولت در آنالیز اینگونه سیگنالها درمقالات متنوع گزارش شده است.

به مرور زمان رادیولوژیستها بطور تجربی قواعدي را کشف کردهاند که با در نظر گرفتن شکل ظاهري کلسیفیکاسیونها، میزان پراکندگی آنها و ویژگیهاي دیگري از این قبیل، در مورد خوشخیم یا بدخیم بودن یک خوشه میکروکلسیفیکاسیون تصمیمگیري میکنند. تمامی ویژگیهاي ذکر شده در حوزه مکان یعنی از تصویر خام اولیه به وسیله سیستم بینایی رادیولوژیست استخراج میشود که معمولاًُ بطور
صددرصد دقیق هم انجام نمیشود. به خصوص با خستگی، میزان دقت نیز بطور چشمگیري کاهش مییابد. در این پایان نامه به بررسی مواردي از این دست پرداخته شده است.

مقدمه:
ماموگرافی تنها روشمطمئنی است که میتوان از طریق آن یکتوده را در سینه پیش از آنکه از طریق لمس قابل تشخیص باشد، آشکار نمود. بعضی از سرطانهاي پستان را میتوان حدود دو سال پیشاز آنکه به اندازهاي برسند که از طریق لمسقابل تشخیصباشند، به کمک
ماموگرافی آشکار نمود. البته باید توجه داشت که ماموگرافی هیچگاه نمیتواند جایگزینی براي بیوپسی (نمونه برداري از بافت) باشد، زیرا این روش نمیتواند سرطان را در سینه هاي با چگالی بافت بالا آشکار نماید. بطور کلی در حدود 40% از سرطانهاي پستان در مراحل اولیه، فقط از طریق ماموگرافی قابل تشخیص هستند.

ماموگرامها بر حسب اینکه از چه جهتی تهیه میشوند به دو دسته اصلی تقسیم میشوند: کرانیو کودال یا CC که از جهت بالا به پایین گرفته میشود و مدیولترال  ابلیک یا MLO که به صورت نیمرخ و اریب گرفته میشود. هدف از این کار این است که سینه از جهات مختلف
مورد آزمایش قرار گیرد تا بتوان ضایعات را بهتر مشاهده نمود.
در حال حاضر تبدیل ویولت گستره کاربرد وسیعی در زمینه مهندسی پزشکی یافته است که از تحلیل سیگنالهاي معمول و قدیمیتر حاصل از الکتروکاردیوگرافی تا تصاویر حاصل از سی تی اسکن و (Positron Emission Tomography) PET را شامل می شود.

اغلب کاربردهاي ویولت منحصراً مربوط به سیگنالهاي پزشکی نمیباشند و در بسیاري از موارد دیگر از سیگنالهاي یکبعدي نیز کارآیی دارند اما در حالات دو بعدي وضعیت متفاوت است و بجز حالاتی که در بخش حذف نویز به آنها اشاره میشود و در کاربردهاي دیگر در تصویربرداري پزشکی معادلی در کاربردهاي غیر پزشکی نمیتوان یافت.

انجام عمل بیوپسی معمولاُ بًه لحاظ فاکتورهایی که سلامتی بیمار را به مخاطره میاندازد مطلوب نیست و ترجیح داده میشود که حتی الامکان از این عمل احتراز شود. بنابراین یافتن راهی که بتواند به دقیقترین نحوي بین نمونه هاي خوشخیم و بدخیم افتراق ایجاد کند، به لحاظ جلوگیري از بیوپسیهاي غیر لازم بسیار سودمند خواهد بود. از این رو تکیه بر تکنیکهاي پردازش تصویر در این زمینه یکی از بهترین روشها است.

تعداد صفحه : 84

قیمت : شش هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :       

        serderehi@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *