پایان نامه ارشد: بررسي برهمكنش كمپلكسهاي ضد سرطان دي فنيل تين دي كلرايد با استفاده از ذرات نانو با C.T DNA و دي متيل تين دي كلرايد با F.S DNA

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی 

گرایش : شیمی معدنی

عنوان :  

بررسي برهمكنش كمپلكسهاي ضد سرطان دي فنيل تين دي كلرايد با استفاده از ذرات نانو با  C.T DNA و دي متيل تين دي كلرايد با F.S DNA

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد كرج

دانشكده علوم

گروه تحصيلات تكميلي

پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد M.Sc” “

شيمي معدني

عنوان:

بررسي برهمكنش كمپلكسهاي ضد سرطان دي فنيل تين دي كلرايد با استفاده از ذرات نانو با  C.T DNA و دي متيل تين دي كلرايد با F.S DNA

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب :

فصل اول : مقدمه                                                                                                 1

1-1- داروهای مورد مطالعه در شیمی درمانی                                                           3

2-1 ویژگیهای داروهای درمان نئوپلاسم3

1-2-1- انواع داروهای شیمی درمانی نئوپلاسم                                                          4

3-1- ساختمان DNA                                                                                         12

1-3-1- DNA معمولاً به صورت مارپيچ مضاعف است                                             12

2-3-1- – توالي بازهاي دو زنجيره DNA مكمل يكديگر است                                       13

3-3-1- کار DNAدر سلول‌ها                                                                              14

4-3-1- حالتهاي DNA در شرايط متفاوت   20

4-1-همانندسازی DNA                                                                                      26

5-1-متیلاسیون DNA                                                                                        27

1-5-1-نقش متیلاسیون DNAدر وقوع بدخیمی‏های خونی                                           29

6-1-استخراج DNAاز باكتري هاي گرم منفي                                                           30

7-1-تاثير حلالهاي مختلف بر روي برهمكنشهاي DNA                                              31

8-1-حلالپوشي نوكلئوزيدها در مخلوط حلالهاي آلي و ارتباط آن با جفت بازهاي   DNA     34

9-1-برهمكنش تركيبات آلي قلع با DNA                                                                  36

10-1-برهمكنش يون هاي فلزي و اسيدهاي نوكلئيك                                                    37

11-1-پيوند شدن ليگاند به ماكرومولكول                                                                 38

فصل دوم : مواد وروشها

1-2مواد شيميايي                                                                                             41

2-2روش ها                                                                                                   41

3-2آزمايشات ويسكوزيته                                                                                    43

فصل سوم : برهمكنش كمپلكس دي فنيل دي كلريد قلع با DNA

1-3سنجش پيوندي كمپلكس DNA-SnCl2(Ph)2                                                    45

2-3آناليز جايگاه هاي پيوندي  SnCl2(Ph)2  در بر هم كنش با DNA                         53

3-3بررسي هاي ويسكوزيته                                                                                54

4-3تاثير نانو ذرات نقره بر پيوند ليگاند با DNA                                                     56

فصل چهارم: برهمكنش كمپلكس دي متيل دي كلريد قلع با F.S DNA

1-4سنجش پيوندي كمپلكس F.S DNA -SnCl2(Me)2                                           58

2-4آناليز جايگاه هاي پيوندي  SnCl2(Me)2   در بر هم كنش با DNA                       64

3-4بررسي هاي ويسكوزيته                                                                                65

هدف از کار                                                                                                       67

پیشنهاد                                                                                                              68

فهرست منابع و مراجع                                                                                        70

 

چكيده :

در اين مطالعه برهمكنش تركيب دي فنيل دي كلريد قلع با Calf thymus DNA با استفاده از نانوذرات نقره و  تركيب دي متيل دي كلريد قلع با Fish sperm DNA در250C و 7= pH   با استفاده از روشهاي مختلف شامل طيف سنجي هاي ماوراءبنفش –مرئي UV-Vis) ) ، و اندازه گيري ويسكوزيته مطالعه شده است .

بررسي جايگاههاي پيوندي ليگاند SnCl2(Ph)2 با استفاده از نمودارهاي اسكاچارد و هيل نشان مي دهد كه دي فنيل دي كلريد قلع با برهمكنش با جايگاههاي بيروني همانند گروههاي فسفات بر هم كنش دارد. بدون حضور نانو ذرات نقره اتصال ليگاند به DNA  امكان پذير نمي باشد. در بررسي هاي انجام شده عليرغم نامحلول بودن ليگاند SnCl2(Ph)2 در حلال آب ، اتصال به DNA اتفاق مي افتد و در غلظتهاي بسيار پايين ليگاند تا حد بالايي اين برهمكنش راسبب مي شود.

همچنين براي ليگاند  SnCl2(CH3)2 بررسي جايگاههاي پيوندي نشان مي دهد كه ليگاند دي متيل دي كلريد قلع ابتدا با جايگاههاي بيروني DNA همانند گروههاي فسفات برهمكنش دارد و درنهايت شروع به متصل شدن به گروههاي بازي مي كند.

 

 

فصل اول

مقدمه

 

 

مقدمه

تاریخچه

اصول علم شیمی درمانی، عمدتا در طول سالهای ۱۹۳۵ – ۱۹۱۹ برقرار گردید. ولی فقط از این موقع و بخصوص با ظهور سولفونامیدها و آنتی بیوتیکها بود که استفاده از مواد به عنوان محصولات مفید طبی واقعیت یافت. تنها مواد شیمی درمانی که قبل از زمان پل ارلیش شناخته شده بود، از گنه گنه برای درمان مالاریا، اپیکا برای اسهال آمیبی و جیوه برای درمان علائم سیفلیس تجاوز نمی‌کرد. 30سال اول قرن بیستم، شاهد پیشرفت مواد شیمی درمانی مفیدی بود که در بین آنها، ترکیبات آلی حاوی فلزات سنگین مانند آرسنیک، جیوه و آنتیموان، رنگها و تغییرات چندی در مولکول کینین Quinine) (بود. این مواد، پیشرفتهای فوق‌العاده مفیدی را نشان داد، ولی با این حال زیانهایی در برداشت. ۳۰ سال دیگر از قرن بیستم، شامل دوران بیشترین پیشرفت در زمینه شیمی درمانی است.

برای اولین بار شیمی درمانی بین‌المللی در سال ۱۳۳۴ (ه.ش.) صورت گرفت. در آن زمان، تنها یک داروی ضد سرطان وجود داشت، اما امروزه هزاران داروی جدید و موثر کشف شده‌است

جراحي، اشعه درماني و شيمي درماني سه روش اصلي معالجه سرطان هستند. روش ناخوشايند جراحي ، در جلوگيري از انتشار سرطان ناموفق است. اشعه درماني و شيمي درماني در معالجه سرطانهايي كه از يك ناحيه به نواحي ديگر بدن گسترش مي يابند مانند سرطان خون مؤثرتر عمل مي كنند اما داراي عوارض جانبي هستند مثل ريزش مو كم خوني و تهوع.

مطالعات برهمكنش دارو-DNA بسيار گسترده شده است[1-2]. به اين دليل كه بسياري از داروهاي ضد سرطان ، تاثير خود را با برهمكنش با DNA  سلول نشان مي دهند. اغلب اين داروها به عنوان عامل جلوگيري كننده از تهيه اسيد نوكلئيك ايفاي نقش كرده و در برهمكنش با DNA ، آن را از ساختار عادي خود خارج ساخته و باعث برهم خوردن فعاليت طبيعي DNA  مي شوند.

يك گروه از داروهاي ضد سرطان سيس پلاتين ها هستند كه جزو كمپلكسهاي كوئورديناسيون معدني مي باشند[3-4].

عملكرد سيس پلاتين جلوگيري از نسخه برداري DNA است. اين تركيب با حمله به نيتروژن هفتم و اكسيژن ششم گوانين برهمكنش خود را انجام مي دهد[5-6]. سيس پلاتين يونهاي كلريد خود را در جريان خون بدليل غلظت بالاي يون كلريد حفظ مي كند، اما در درون سلول ، با توجه به غلظت پايين يون كلريد با يك واكنش هيدروليز ، تعادل برقرار مي شود. [7]

.

عوارض ناشی از شیمی درمانی

تهوع، استفراغ، سرکوب مغز استخوان، اختلالات خونی، پوستی و متابولیک، عصبی و گوارشی و عفونی، ریزش مو، زخم و عفونت زبان و دهان، تغییرات و قطع عادت ماهانه در زنان، اختلال و کاهش اسپرم در مردان.

 

 

1-1 -داروهای مورد مطالعه در شیمی درمانی

هدف درمان یک بیماری عفونی بدون صدمه زدن به میزبان، تا حدودی بوسیله آنتی بیوتیکی به نام پنی‌سیلین به انجام رسیده‌است. به تدریج ترکیبات متعدد دیگری مانند سولفانامیدها و انواع آنتی بیوتیکها کشف شدند. مواد شیمی درمانی می‌توانند بر حسب بیماریها و عفونتهایی که در درمان آنها مصرف می‌شوند یا بر اساس فرمول شیمیایی و ترکیبات وابسته به هم رده‌بندی گردند.

2-1 –ویژگیهای داروهای درمان نئوپلاسم

الف-آنزیم هدف در سرطان دخیل باشد.

ب-داروهای ضد سرطان برای سلولهای سرطانی حساس به دارو بکار روند.

ج-دارو باید به سلول بدخیم برسد.

د-باید تنها در مرحله سیکل سلولی تجویز شود برای آنکه دارو موثر باشد.

ه-پیش از ایجاد مقاومت دارویی، سلول‌های سرطانی از بین برود. [8]

 

1-2-1- انواع داروهای شیمی درمانی نئوپلاسم

عمده داروهای مورد استفاده در شیمی درمانی می‌تواند در دسته‌های زیر قرار بگیرد:

-آنتی‌متابولیت‌ها مانند آنتی فولاتها (نظیر متوتروکسات) و آنالوگهای پورین و پیریمیدین

-داروهای هورمونی ضد نئوپلاسم مانند تاموکسیفن و آنتی آندروژنها

-مهارکننده های رونویسی DNA مانند عوامل آلکیلان، نیتروژن موستارد و مهارکننده‌های توپوایزومراز (آنتراسیکلین ها)

-مهارکننده های میتوز مانند وینکریستین

-مهارکننده های آنژیوژنز

-مهارکننده های تیروزین کیناز مانند Gefitinib

-پادتن‌های مونوکلونال مانند Rituximab

-مهارکننده های پروتئازوم مانند Bortezomib

اغلب این داروها بر روی تقسیم سلولی اثر می‌گذارد و یا مانع سنتز شدن DNA می‌شوند. بعضی از داروهای جدید به DNA وارد نمی‌شوند این‌ها شامل پادتن‌های مونوکلونال و مهار کننده‌های جدید تیروزین کیناز می‌شوند که مخصوصا سلول‌های غیر طبیعی انواع خاصی از سرطان‌ها را مورد حمله قرار می‌دهد. علاوه بر این‌ها بعضی از داروها به منظور کنترل و تعدیل رفتار سلول‌های توموری بدون حمله مستقیم به این سلول‌ها به کار برده می‌شود. داروهای هورمونی از این نوع معالجه‌ها می باشد.

یک سیستم طبقه بندی و کدبندی برای مواد شیمی درمانی وجود دارد که این مواد را به گروه‌های مختلفی تقسیم می‌کند که به اختصار به آن می‌پردازیم.

عامل‌های آلکالوئید: عامل‌های آلکالوئید (شبه قلیایی) به این خاطر اسم گذاری شده‌اند که توانایی این را دارند که گروه قلیایی این داروها با تعداد زیادی از گروههای الکترونگاتیو در محیط سلول جفت شوند و پیوند دهند.سیس پلاتین و کربو پلاتین واکسالی پلاتین همه از این نوعند. دیگر داروها مکلورتامین، سیکلوفسفامید و کلرامبوسیل هستند. این عامل‌ها به وسیله تغییر شیمیایی در DNA سلول عمل می‌کنند.

آنتی متابولیت‌ها  :این داروها از تقسیم سلول با مهارساخت DNA جلوگیری می کنند.

وینکا آلکالوئید: وینکا آلکالویید در محل‌های مخصوصی در توبولین‌ها محصور می‌شوند واز جمع شدن توبولین‌ها در میکرو تیوبها جلو گیری می‌کنند. (یعنی فاز M چرخه سلولی). این داروها از پری وینکیل ماداگاسکار و کاتاراتس روسیس مشتق می‌شوند. وینکا الکالویدها شامل وینکریستین و وین بلاستین و وینور لبین و ویندستاین هستند.

پودوفایلو توکسین: از ترکیبات مشتق شده گیاهی است که برای تولید دو داروی سایتوستاتیک که “اتوپوساید”و “تنی پوساید” هستند استفاده می‌شود. این‌ها از وارد شدن سلول به فاز۱ G (شروع ساخت مجدد DNA) و شبیه سازی DNA یعنی فاز S جلو گیری می‌کند. البته مکانیسم دقیق این عمل‌ها هنوز به طور کامل شناسایی نشده‌ است.[9]

 

تعداد صفحه : 88

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --