پایان نامه ارشد: استفاده از روش تجزیه بندرز در طراحی شبکه توزیع در زنجیره تامین دو سطحی با تابع تقاضای تصادفی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی

عنوان : استفاده از روش تجزیه بندرز در طراحی شبکه توزیع در زنجیره تامین دو سطحی با تابع تقاضای تصادفی

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی

عنوان:

استفاده از روش تجزیه بندرز در طراحی شبکه توزیع در زنجیره تامین دو سطحی با تابع تقاضای تصادفی

استاد راهنما :

دکتر رضا توکلی مقدم

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل 1- مقدمه و کلیات تحقیق.. 1

1- 1 مقدمه. 2

1-2 بيان مسأله. 3

1-3 مفروضات تحقيق. 4

1-4 اهداف تحقيق. 4

1-5 جمع بندی. 5

فصل 2- مرور ادبیات و پیشینه تحقیق.. 6

2-1 مقدمه. 7

2-2 طراحي شبکه زنجيره تامين : پيش زمينه و تعاريف.. 7

2-2-1 مديريت زنجيره تامين. 7

2-2-2 طراحي شبکه زنجيره تامين در موضوع مديريت زنجيره تامين. 9

2-2-3 برنامه ريزي تصادفي  12

2-2-4 کمينه کردن ارزش در ريسک شرطي. 14

2-3 مدل­های برنامه ریزی ریاضی در طراحی شبکه زنجیره تامین. 15

2-4 مدل­هاي طراحي شبکه زنجيره تامين. 17

2-4-1 مدل­های قطعی طراحی شبکه زنجیره تامین. 17

2-4-2 مدل­های تصادفی طراحی شبکه زنجیره تامین. 21

2-4-3 مدل­هاي زنجیره تامین عملیاتی و تاکتیکی. 28

2-5 جمع بندی. 31

فصل 3- مدل ریاضی پیشنهادی.. 32

3-1 مقدمه. 33

3-2 تعريف مسأله. 33

3-3 مدلسازي رياضي. 34

3-4 طراحي شبکه در شرايط عدم قطعيت.. 36

3-4-1 مجموعه­ها…….. 39

3-4-2 پارامترها…………………………………………………………………39

3-4-3 متغيرها………………    40

3-4-4 مدل برنامه ريزي تصادفي. 40

3-5 جمع بندی. 41

فصل 4- روش حل پیشنهادی و نتایج محاسباتی.. 42

4-1 مقدمه. 43

4-2 مثال عددی. 43

4-3 روش تجزيه بندرز 45

4-3-1 زيرمسأله بندرز……………… 47

4-3-2 زير مسأله دوگان .. 47

4-3-3 مسأله اصلي بندرز………………………………………….………………48

4-3-4 روند کلي الگوريتم تجزيه بندرز 50

4-4 نتايج عددي. 52

4-4-1 حالت تک محصولي  53

4-4-2 حالت چند محصولي. 58

4-5 جمع بندی. 66

فصل 5- نتیجه گیری و پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 68

5-1 جمع بندي. 69

5-2 پيشنهاد براي تحقيقات آتي. 70

مراجع. 72

 

فهرست جداول
جدول‏3‑1 پارامترها ومتغيرهاي به­کارگرفته شده براي مدل رياضي. 34

جدول4‑1 نتايج محاسبه شده براي مدل قطعي. 45

جدول4‑2 نتايج محاسبه شده براي مدل احتمالي. 45

جدول‏4‑3 نتايج حاصل از حل مثال عددي توسط روش تجزيه بندرز 51

جدول‏4‑4 سناريوهاي ممکنه براي تقاضاي خرده­فروش­ها 53

جدول‏4‑5 هزينه­هاي حمل ونقل بين انبارهاي توزيع وخرده­فروش­ها 54

جدول‏4‑6 هزينه­هاي حمل ونقل بين کارخانه­ها و انبارهاي توزيع. 54

جدول‏4‑7 سناريوهاي ممکنه براي تقاضاي خرده­فروش­ها براي محصول اول. 58

جدول‏4‑8 سناريوهاي ممکنه براي تقاضاي خرده­فروش­ها براي محصول دوم. 59

جدول‏4‑9 هزينه­هاي حمل ونقل بين انبارهاي توزيع وخرده­فروش­ها براي محصول اول. 59

جدول‏4‑10 هزينه­هاي حمل ونقل بين انبارهاي توزيع وخرده­فروش­ها براي محصول دوم. 60

جدول‏4‑11 هزينه­هاي حمل ونقل بين کارخانه­ها و انبارهاي توزيع. 60

جدول‏4‑12 هزينه­هاي حمل ونقل بين کارخانه­ها و انبارهاي توزيع. 61

 

فهرست تصاویر و نمودار
شکل ‏2‑1 يک زنجيره تامين معمولي (Shapiro, 2007) 8

شکل ‏4‑1 موقعيت نسبي خرده فروش­ها و مکان­هاي بالقوه براي انبارها و کارخانه­ها 44

شکل ‏4‑2 همگرايي روش تجزيه بندرز 52

شکل ‏4‑3 مکان نسبي خرده فروش­ها و مکان­هاي کانديد براي انبارهاي توزيع و کارخانه­ها 53

شکل ‏4‑4 نحوه همگرايي روش تجزيه بندرز براي مثال مورد بررسي. 55

شکل ‏4‑5 شبکه توزيع طراحي شده 55

شکل ‏4‑6 نحوه برآورده شدن تقاضاي خرده فروش­ها براي سناريوي اول. 56

شکل ‏4‑7 نحوه برآورده شدن تقاضاي خرده فروش­ها براي سناريوي دوم. 56

شکل ‏4‑8 نحوه برآورده شدن تقاضاي خرده فروش­ها براي سناريوي سوم. 57

شکل ‏4‑9 نحوه برآورده شدن تقاضاي خرده فروش­ها براي سناريوي چهارم. 57

شکل ‏4‑10 نحوه همگرايي روش تجزيه بندرز براي مثال مورد بررسي. 61

شکل ‏4‑11 شبکه توزيع طراحي شده 62

شکل ‏4‑12 نحوه برآورده شدن تقاضاي محصول اول خرده فروش­ها براي سناريوي اول. 62

شکل ‏4‑13 نحوه برآورده شدن تقاضاي محصول اول خرده فروش­ها براي سناريوي دوم. 63

شکل ‏4‑14 نحوه برآورده شدن تقاضاي محصول اول خرده فروش­ها براي سناريوي سوم. 63

شکل ‏4‑15 نحوه برآورده شدن تقاضاي محصول اول خرده فروش­ها براي سناريوي چهارم. 64

شکل ‏4‑16 نحوه برآورده شدن تقاضاي محصول دوم خرده فروش­ها براي سناريوي اول. 64

شکل ‏4‑17 نحوه برآورده شدن تقاضاي محصول دوم خرده فروش­ها براي سناريوي دوم. 65

شکل ‏4‑18 نحوه برآورده شدن تقاضاي محصول دوم خرده فروش­ها براي سناريوي سوم. 65

شکل ‏4‑19 نحوه برآورده شدن تقاضاي محصول دوم خرده فروش­ها براي سناريوي چهارم. 66

1-1- مقدمه
برای پاسخ دادن به شرایط در حال تغییر در عرصه اقتصاد و تجارت، و نیز تاثیر مسایل مربوط به جغرافیای سیاسی[1] و فناوری­های مخرب، شرکت­های تولیدکننده محصولات صنعتی مجبور شدند تا مبادرت به انجام برنامه­ ریزی استراتژیک، که شامل طراحی شبکه زنجیر تامین[2] (SCND) می­شود، نمایند. بویژه در صنعت خودروسازی، عوامل فراوانی چون بازارهای آسیایی، معرفی فرآورده­های جدید مثل خودروهای هیبریدی[3] و برقی، ادغام شرکت­ها در یکدیگر و به تملک درآمدن شرکت­ها توسط شرکت­های دیگر، نرخ برابری ارزهای در حال نوسان، هزینه­های مربوط به سوخت که به طور فزاینده بر نوسانات آن افزوده می­شود، شرکت­ها را بر آن داشت تا اقدام به تجزیه و تحلیل و بهبود استراتژی­های مربوط به زنجیره تامین خود نمایند. بعلاوه، زنجیره­های عرضه تولید صنعتی مدرن با مشتریانی روبه­رو است که خواهان افزایش در تنوع فرآورده­ها، چرخه حیات محصول کوتاه مدت­تر، هزینه پایین­تر، کیفیت بهتر و واکنش سریع­تر هستند. برای موفقیت در بازارهایی که به شکل فزاینده­ای جهانی گردیده و رقابتی است، شرکت­ها باید پیوسته تلاش کنند تا در حالی که برای رویارویی با این شرایط غیره منتظره برنامه­ ریزی می­کنند، از هزینه­های زنجیره تامین بکاهند و خدمات مشتریان را بهبود دهند] 1[.

طراحی شبکه زنجیره تامین، عبارت است از برنامه­ ریزی استراتژیک زنجیره­های تامین، که به تعداد، موقعیت مکانی، و ظرفیت تاسیسات و مراکز توزیع، فناوری تولیدی که در هر یک از تاسیسات بکار گرفته می­شود، انتخاب عرضه­کننده، تصمیمات در خصوص مسأله ساختن یا خریدن[4]، و طراحی شبکه حمل و نقل مربوط می­شود] 2[. طراحی شبکه زنجیره تامین، فناوری، فرآیند و دارایی­های تولیدی یک شرکت ظرف سال­های آینده را مشخص می­کند، سال­هایی که طی آن شرکت باید دارای توان رقابت با شرکت­های دیگر را داشته باشد و همچنین بتواند تقاضاهای مشتریان را به بهترین نحو برآورده نماید.

علاوه بر این، معمولا تصمیمات استراتژیک مستلزم هزینه­های سرمایه­گذاری بالا هستند، هزینه­هایی که به راحتی قابل بازگشت نیستند. بنابراین، برای موفقیت بلند مدت هر شرکت تولیدی، طراحی شبکه زنجیره تامین بسیار ضروری است. چهار جنبه اصلی این مساله عبارتند از (1) توپولوژی یا مکان­شناسی[5] زنجیره تامین، (2) زمان­بندی تصمیمات، (3) لحاظ کردن عدم قطعیت به دلیل تصادفی بودن[6] داده­های ورودی، و (4) هدف حداکثر کردن سود] 3[. برای پشتیبانی از مدیران هنگام اتخاذ تصمیمات در مورد این مسأله به شدت پیچیده، به مدل­های کمی، مبتنی بر داده[7] نیاز است] 2[. در این پایان نامه، سعی می­شود در راستای مدل­کردن واقعی­تر شبکه توزیع در سیستم­های زنجیره تامین، این شبکه با در نظر گرفتن تقاضاهای تصادفی و با استفاده از روش برنامه­ ریزی تصادفی دو مرحله­ای فرموله ­شود.

1-2- بیان مسأله
در این پایان نامه، یک مسأله طراحی شبکه توزیع در یک سیستم زنجیره تامین مورد مطالعه قرار می­گیرد. این مسأله شامل مکان­یابی کارخانه­ها و انبارهای توزیع و تعیین بهترین استراتژی برای توزیع محصول از کارخانه­ها به انبارهای توزیع و از انبارهای توزیع به خرده­فروش­ها است. هدف این مسأله عبارت است از پیدا کردن تعداد، مکان و ظرفیت بهینه برای کارخانه­ها و انبارهای توزیع طوری که تقاضای خرده فروش­ها برآورده شده و هزینه کل طراحی شبکه کمینه شود. برخلاف اکثر تحقیقات انجام شده در زمینه طراحی شبکه توزیع زنجیره تامین، در این تحقیق فرض می­شود که گزینه­های مختلف برای ظرفیت کارخانه­ها و انبارهای توزیع وجود دارد. همچنین در این تحقیق یک شبکه توزیع چند محصولی در نظر گرفته می­شود، یعنی توزیع بیش از یک محصول مدنظر است. در نهایت، تقاضا به صورت احتمالی در نظر گرفته شده، سعی در مدل­سازی این مسأله با استفاده از رویکرد برنامه­ ریزی احتمالی دو مرحله­ای می­شود. در برنامه­ ریزی احتمالی دو مرحله­ای متغیرهای تصمیم به دو دسته تقسیم می­شوند: متغیرهای مرحله اول که شامل تصمیم­های استراتژیک بلند مدت هستند و متغیرهای مرحله دوم که شامل تصمیم­های عملیاتی و کوتاه مدت هستند. در مدل مورد مطالعه تصمیم­های مرحله اول عبارتند از: تعیین تعداد، مکان و ظرفیت کارخانه­ها و انبارهای توزیع و تصمیم­های مرحله دوم عبارتند از نحوه انتقال محصولات از کارخانه­ها به انبارهای توزیع و از انبارهای توزیع به خرده فروش­ها.

 

تعداد صفحه : 85

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --