پایان نامه ارشد:طراحی سلول فلوتاسیون ستونی در مقیاس پایلوت بر مبنای نتایج آزمایشگاهی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی معدن

گرایش :فراوری مواد معدنی

عنوان : طراحی سلول فلوتاسیون ستونی در مقیاس پایلوت بر مبنای نتایج آزمایشگاهی(مطالعه موردی فسفات اسفوردی)

دانشگاه یزد

دانشکده مهندسی معدن و متالورژی

گروه مهندسی معدن

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی معدن

گرایش فراوری مواد معدنی

 

طراحی سلول فلوتاسیون ستونی در مقیاس پایلوت بر مبنای نتایج آزمایشگاهی(مطالعه موردی فسفات اسفوردی)

استاد راهنما : دکتر خداکرم غریبی

استاد مشاور: دکتر علی دهقانی

 

تیر 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف اصلی در این تحقیق طراحی و امکان سنجی بکارگیری سلول فلوتاسیون ستونی در مقیاس نیمه صنعتی به جای سلول های مکانیکی در مدار فراوری فسفات اسفوردی بر اساس نتایج مطالعات آزمایشگاهی بوده است. برای این منظور از مدل فینچ و دوبای استفاده شده است. در این خصوص آزمایش هایی جهت تخمین ثابت سینتیک جمع آوری فسفات و آهن انجام شده وتاثیر پارامتر عملیاتی سرعت ظاهری گاز بر روی آنها مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس ثابت سینتیک برای عناصر فسفات و آهن به ترتیب 241/ 0(min-1) و 199/0(min-1) بدست آمد. پارامتر متداول دیگری که در بزرگ مقایس نمایی مورد استفاده قرار می گیرد، ظرفیت حمل است. مقدار این فاکتور برای دو عمق کف 80 و 45 سانتیمتر برابر 0135/0 و 022/0(  بدست آمد. در نهایت بر اساس پارامترهای موجود در فلوشیت کارخانه و بر اساس خوراک ورودی 5 تن بر ساعت، سلول پایلوت طراحی شده است. با توجه به محاسبات طراحی و بزرگ مقیاس نمایی ستون پایلوتی با  قطر 24/0 متر و ارتفاع 7 متر طراحی گردید. براي تعيين مناسب‌ترين محل بكارگيري سلول ستوني در مدار فرآوري كارخانه فسفات اسفوردی، با قرار دادن سلول ستونی در مراحل ﭘﺮﻋﻴﺎرﻛﻨﻲاوﻟﻴﻪ (راﻓﺮ) ، ﭘﺮﻋﻴﺎر ﻛﻨﻲ  ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ  (اسکونجر) و ﻛﻠﻴﻨﺮ آزمايش‌هايي انجام شد. به منظور مقايسه، براي هر آزمايش با سلول ستوني، بطور همزمان از سلول‌هاي مكانيكي در تمام مراحل نمونه برداری انجام شد. مقدار بازیابی و عیار سلول ستونی با توجه به عیار آپاتیت بار ورودی به مراحل مختلف رافر، اسکونجر و کلینر به ترتیب 5/13، 5/3 و 5/34 بازیابی و عیار کنسانتره و هر مرحله به ترتیب 59%-5/36%، 66/27%-61/16% و 87%-41/39% بوده است. با توجه به اینکه بازیابی و عیار سلول ستونی به عنوان رافر از حالت های دیگر برتری نسبی داشت، لذا بهترین محل بکارگیری سلول ستونی در مرحله رافر می باشد.

واژه های کلیدی:

فلوتاسیون ستونی، بزرگ مقیاس نمایی،ظرفیت حمل،سینتیک جمع اوری، طراحی پایلوت ،فسفات اسفوردی


         فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                    صفحه

فصل اول: مقدمه 1

1-1-تاریخچه 2

1-2-مجتمع صنعتی و معدنی فسفات اسفوردی 3

1-2- 1- معدن فسفات اسفوردی 3

1-2-2- کارخانه فسفات اسفوردی 5

1-2-2-1-  فلوتاسيون آپاتيت 5

1-2-2-2- بازیابی کنسانتره آهن 8

1-3- ماشين هاي فلوتاسيون ستوني 9

1-3-1- ﻃﺮحﻛﻠﻲوﻧﺤﻮهﻛﺎر 10

1-4- پارامترهای عملیاتی موثر در عملکرد ستون های فلوتاسیون 14

1-4-1-  ﻣﺎﻧﺪﮔﻲﮔﺎز 14

1-4-2- سرعت ظاهری گاز 15

1-4-3- سرعت ظاهری سطح حباب 18

1-4-4- سطح ویژه حباب 19

1-4-5- سطح ویژه مشترک 19

1-6- بررسی الگوهای اختلاط در ستون های فلوتاسیون 20

1-6-1- الگوی جریان پیستونی 21

1-6-2- الگوی جریان مخلوط کامل 22

فصل دوم: مروری بر تحقیقات گذشته 25

2-1- کاربرد سلول ستونی در ایران 26

2-1-1 كاربرد در مقياس آزمايشگاهي 26

2-1-2- كاربرد در مقياس نيمه صنعتي 27

2-2- مقدمه ای بر روش های طراحی و بزرگ مقیاس نمایی ستون های فلوتاسیون 28

2-3- بحث سینتیکی فلوتاسیون و کاربرد آن در طراحی و بزرگ مقیاس نمایی ستونهای فلوتاسیون 30

2-4- محدودیتهای روش سینتیکی در طراحی و بزرگ مقیاس نمایی ستونهای فلوتاسیون 32

2-5- تقابل بین زونهای جمع آوری و کف 35

2-6- مدل بزرگ مقیاس نمایی و طراحی 37

2-6- 1- فرآیند جمع‌آوری ذرات 37

2-6-2- ظرفیت حمل: 40

2-6-3- سطح جانبی حباب‌سازها 40

2-7- متوسط زمان ماند ذرات در ستون فلوتاسیون 41

2-7-1- مفهوم توزیع زمان ماند در سیستمهای ایده آل 41

2-7-2- توزیع زمان ماند در رآکتورهای واقعی 43

2-8- نرخ حمل و ظرفیت حمل جامد در ستونهای فلوتاسیون 45

2-8-1 مدلهای تجربی ظرفیت حمل 46

2-9-مدل ثابت سینتیک جمع اوری در ستونهای فلوتاسیون 49

فصل سوم: روش تحقیق و مواد 50

3-1- روش های تجربی تعیین متوسط زمان ماند 51

3-1-1- روش انجام آزمایش های RTD 52

3-2- روش اندازه گیری ظرفیت حمل 54

3-2-1- روش انجام آزمایش ظرفیت حمل 55

3-3- روش های اندازه گیری ثابت سینتیک جمع آوری 57

3-3-1- تخمین ثابت سینتیک از طریق آزمایش های ناپیوسته 57

3-3-2- تخمین ثابت سینتیک از طریق آزمایش های پیوسته 58

3-3-3- روش انجام آزمایش سینتیک ناپیوسته 59

3-4- اندازه‌گیری پارامترهای عملیاتی 60

3-4-1- اندازه‌گیری دبی هوا،دبی پالپ و آب شستشو 61

3-4-2- اندازه گیری ماندگی گاز 62

3-4-3- اندازه گیری عمق کف 63

3-5- تعيين مناسب‌ترين محل بكارگيري سلول ستوني 65

3-5-1- استفاده از سلول ستوني در مرحله پرعياركني اولیه (رافر) 65

3-5-2-استفاده از سلول ستوني در مرحله اسکونجر 66

3-5-3- كاربرد سلول ستوني در مرحله پرعياركني نهایی 67

فصل چهارم: ارائه یافته ها و نتایج 68

4-1- نتایج آزمایش های ظرفیت حمل 69

4-1-1- تحلیل آزمایشات 70

4-1-2- تخمین ظرفیت حمل 73

4-1-3- تخمین ظرفیت حمل با استفاده از مدل های موجود 74

4-2- نتایج آزمایش سینتیک ناپیوسته 76

4-2-1- تصحیح عیارها برای برقراری موازنه جرم 76

4-2-2- نتایج آزمایش 76

4-3- نتایج آزمایش RTD 81

4-4- نتایج محاسبات بزرگ مقیاس نمایی و طراحی 84

4-4-1- محاسبه درصد کانیها در خوراک 85

4-4-2- ثابت سینتیک جمع آوری 85

4-5- محاسبات مرحله به مرحله بزرگ مقیاس نمایی 85

4-5-1- مراحل طراحي 87

4-5-2- بزرگ مقیاس نمایی با استفاده از ظرفیت حمل 89

4-6- طراحی ستون پایلوت 90

4-6-1- طراحی اسپارجرها 91

4-6-2- بخش ته ریز ستون 92

4-6-3- ارتفاع کلی ستون 93

4-6-4- محل ورودی خوراک 93

4-6-5- طراحی لاوک 94

4-6-6- دوش ها 95

4-6-7- سیستم اندازه گیری ماندگی گاز 95

4-6-8- سیستم اندازه گیری و کنترل عمق کف 96

4-7- نتایج استفاده از سلول ستوني به جای سلول های مکانیکی در مراحل مختلف مدار فلوتاسیون 98

4-7-1- نتایج استفاده از سلول ستوني به جای سلول های مکانیکی در مراحله پر عیار کنی اولیه 98

4-7-2- نتایج استفاده از سلول ستوني به جای سلول های مکانیکی در مراحله پر عیار کنی ثانویه(اسکونجر) 101

4-7-3- نتایج كاربرد سلول ستوني در مرحله پرعياركني نهایی 103

4-7-4- نتایج مقایسه انرژِی مصرفی (برق)سلول ستونی با سلول های مکانیکی در مرحله پرعیار سازی نهایی 106

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات 107

5-1- بحث 108

5-2- نتیجه گیری 109

5-3- پیشنهادها 109

منابع و مراجع 111

پیوست 113

پیوست یک: تحلیل واریانس 114

پیوست دو: روش لاگرانژ 119

پیوست سه: نتایج آنالیزهای شیمیایی 122

پیوست چهار : نقشه های ساختمانی و فلوشیت کارخانه مجتمع فسفات اسفوردی 129

 

  

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                    صفحه

جدول 2-1: تغییرات زمان واکنش بدون بعد (عدد دامکولر) با ارتفاع زون بازیابی 34

جدول 2-2: تغییرات عدد دامکولر با ارتفاع زون بازیابی در دو جریان پیستونی و مخلوط کامل 34

جدول 2-3:داده های مورد استفاده در بدست آوردن ظرفیت حمل 47

جدول 3-1: الگوریتم نرمال کردن توزیع زمان ماند 52

جدول 3-2: شرایط عملیاتی اعمال شده در تستهای ظرفیت حمل 57

جدول3-3: تست انجام شده و هدف آن 60

جدول4-1:آزمایشات انجام شده در عمق کف 80 سانتیمتر 69

جدول4-2:آزمایشات انجام شده در عمق کف 45 سانتیمتر 70

جدول 4-3: بدست آوردن میانگین و مجموع برای داده های جدول 4-4 71

جدول 4-4: محاسبه  برای داده های جدول 4-6 71

جدول 4-5: بدست اوردن میانگین و مجموع برای داده های جدول 4-5 72

جدول 4-6 : محاسبه  برای داده های جدول 4-8 72

جدول 4-7:مقادیر میانگین نرخ حمل 73

جدول 4-8 : مقایسه ظرفیت های حمل های حاصله از آزمایشات با مدل های تجربی 75

جدول 4-9: نتایج آزمایشگاهی و محاسباتی تست سینتیک ناپیوسته 78

جدول 4-10 : رایط عملیاتی اعمال شده و نتیجه بدست آمده از تست سینتیک ناپیوسته 81

جدول 4-11: شرایط عملیاتی اعمال شده در تست های RTD 83

جدول 4-12: نتایج آزمایش ها تعیین متوسط زمان ماند 83

جدول 4-13: مشخصات خوراك ورودي به مرحله پرعياركني نهایی 86

جدول 4-14: مشخصات ستون پايه 86

جدول4-15:كارآيي مورد نظر ستون فلوتاسیون 86

جدول 4-16: محاسبه بازیایی جرمی کل کنسانتره 88

جدول 4-17: مقايسه كارآيي سلول ستوني هنگام استفاده در مرحله پرعياركني اولیه (رافر) با سلول‌هاي مكانيكي 100

جدول 4-18: كارآيي سلول ستوني هنگام استفاده در مرحله اسکونجر 102

جدول 4-19: مقايسه كارآيي سلول ستوني هنگام استفاده در مرحله پرعياركني نهايي با سلول‌هاي مكانيكي اين مرحله 105

 

 فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                    صفحه

شکل 1-1: نمایی از معدن فسفات اسفوردی   4

شکل1-2: نمایی از واحد فلوتاسیون آپاتیت   7

شكل 1-3: نماي كلي سلول فلوتاسيون ستوني مورد استفاده در تحقيق   9

ﺷﻜﻞ1-4: (a) ﺷﻤﺎيﻛﻠﻲﻳﻚﺳﺘﻮنﻓﻠﻮﺗﺎﺳﻴﻮن (b) ساختمان کف در ستون فلوتاسیون     11

ﺷﻜﻞ1-5: روشﻫﺎي اﻧﺪازهﮔﻴﺮيﻣﺎﻧﺪﮔﻲﮔﺎز    15

شکل 1- 6: سرعت ظاهري پيشنهادي براي گاز باتوجه به ابعاد ذرات GL&V/Dorr-Oliver   17

شکل 1-7: نشان دهنده سطح فرضی و شار عبوری حباب   19

شکل 2-1: تقابل بین دو زون جمع آوری و کف   36

شکل 2-2: مدل های weller و n-mixer برای راکتورهای واقعی   44

شکل3-1: ( a) دستگاه مورد استفاده در اندازه گیری (PH) (b) ظروف جهت اندازه گیری PHخروجی   53

شکل 3-2: نرم افزارRTDWEN تحت اکسل و منحنی  توزیع زمان ماند در تست RTD   54

شکل 3-3: نمایی از مخزن خوراک دهی به سلول ستونی نصب شده کارخانه فسفات اسفوردی   62

شکل 3-4: اندازه گیری ماندگی گاز با استفاده از اختلاف فشار   63

شکل 3-5 : استفاده از مانومتر برای تعیین عمق کف   64

شكل 3-6:محل قرارگیری سلول فلوتاسیون ستونی مرحله رافر در مدار كارخانه فسفات اسفوردی   66

شكل 3-7:محل قرارگیری سلول فلوتاسیون ستونی مرحله اسکنوجردر مدار كارخانه فسفات اسفوردی   66

شکل 3-8: محل قرارگیری سلول فلوتاسیون ستونی درمدار كارخانه فسفات اسفوردی در مرحله کلینر   67

شکل 4-1:نحوه چیدن اسپارجرها (a)دید از بالا(b) دید از جلو   92

شکل 4-2: طرح کلی بخش ته ریز؛(a) دید از بالا(b) دید از جلو   92

شکل 4-3: طراحی محل ورودی خوراک   93

شکل 4-4: طرح کلی لاوک(a)دید از بالا(b) دید از جلو   94

شکل 4-5: طرح پیشنهادی برای دوش های آب   95

شکل 4-6: نمای کلی  از سلول ستونی پایلوت طراحی شده و قسمت های مختلف آن   97

شكل 4-7: مقايسه کارایی جدایش  سلول‌هاي مكانيكي مرحله پرعياركني اولیه با سلول ستوني در اين مرحله   98

شكل 4-8: مقايسه تغييرات بازیابی  سلول‌هاي مكانيكي مرحله پرعياركني اولیه با سلول ستوني در اين مرحله   99

شكل 4-9: مقايسه تغييرات عیار  سلول‌هاي مكانيكي مرحله پرعياركني اولیه با سلول ستوني در اين مرحله   99

شکل 4-10: تغييرات بازیابی ،عیار،کارایی جدایش  سلول‌ ستونی مرحله اسکونجر   101

شكل 4-11: مقايسه تغييرات بازیابی  سلول‌هاي مكانيكي مرحله پرعياركني نهايي با سلول ستوني در اين مرحله   103

شكل 4-12: مقايسه کارایی جدایش  سلول‌هاي مكانيكي مرحله پرعياركني نهايي با سلول ستوني در اين مرحله   104

شكل 4-13: مقايسه تغييرات عیار  سلول‌هاي مكانيكي مرحله پرعياركني نهايي با سلول ستوني در اين مرحله   104

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                    صفحه

نمودار1-1: ﻣﺎﻧﺪﮔﻲﮔﺎزﺑﻪﺻﻮرتﺗﺎﺑﻌﻲازﻧﺮخﮔﺎزدﻫﻲ 16

نمودار1-2: ارتباط بین db، sbو jgدر jlثابت 20

نمودار 1-3: بازیابی با استفاده از مدل جریان پیستونی و به صورت تابعی از عدد پراکندگی،ثابت سرعت سینتیکی و زمان ماند(بیانگر حالت نموداری معادله1-12) 23

نمودار2-1: مقادیر پیش بینی شده برای بازیابی به عنوان تابعی از عدد دامکولر 32

نمودار2-2: توزیع زمان ماند در الگوی جریان پیستونی 42

نمودار 2-3: توزیع زمان ماند در الگوی جریان مخلوط کامل 43

نمودار2-4:نمودار Ca بر حسب 47

نمودار2-5:عدم وابستگی ظرفیت حمل به سرعت ظاهری گاز در m/s 5/1   48

نمودار 4-1: منحنی نرخ حمل برای عمق کف 80 سانتی متر 73

نمودار 4-2: منحنی نرخ حمل برای عمق کف 45 سانتی متر 74

نمودار 4-3 : مقایسه ظرفیت های حمل حاصله از آزمایشات با مدل های تجربی 76

نمودار4-4: منحنی بازیابی – زمان برای تست سینتیک ناپیوسته 79

نمودار 4-5: رابطه سينتيكي شناور شدن  فسفات در سلول ستوني 79

نمودار4 -6: تعیین ثابت سینتیکی فسفر برای تست سینتیک ناپیوسته 80

نمودار 4-7: رابطه سينتيكي شناور شدن  آهن در سلول ستوني 80

نمودار4-8: تعیین ثابت سینتیکی آهن برای تست سینتیک ناپیوسته 80

نمودار 4-9: تغییرات غلظت ماده ردیاب در خروجی سلول ستونی مورد آزمایش 82

نمودار 4-10: تغییرات غلظت ماده ردیاب در خروجی سلول ستونی مورد آزمایش بر اساس تکرار و زمان نمونه گیری 82

نمودار4-11: تغییرات متوسط زمان ماند با توجه به نرخ خوراک دهی به سلول فلوتاسیون ستونی 84

نمودار4-12: تغییرات متوسط زمان ماند با توجه به میزان گازدهی به سلول فلوتاسیون ستونی 84

نمودار 4-13: رابطه عیار ـ بازيابي  براي سلول‌هاي مكانيكي و سلول ستونی در مرحله پرعياركني اولیه 98

نمودار 4-14: رابطه عیار ـ بازيابي  براي  سلول ستونی در مرحله اسکونجر 101

نمودار 4-15: رابطه عیار ـ بازيابي  براي سلول‌هاي مكانيكي و سلول ستونی در مرحله پرعياركني نهايي 103

 

 

فصل اول:
مقدمه

 

 

 

 

 

 

 

1-1-تاریخچه

اولین بار ستون های فلوتاسیون صنعتی در اواسط دهه 1910 توسط Gahl در کمپانی مس Inspiration طراحی و نصب گردید اما موفقیت های اصلی و تجاری این تکنیک در دهه 1960 توسط Wheeler و Boutin که مشکلات ناشی از ته نشینی ذرات روی حبابسازها را رفع کرده بودند،آغاز گردید و به طور گسترده ای برای آرایش مواد معدنی مختلف مانند مس و مولیبدینیت،مس و نیکل،سیلیس و آهن،ذغال سنگ و ناخالصی های آن،سرب و روی و فسفات استفاده شد[1].

توجه اصلی به فلوتاسیون ستونی و کاربرد آن در کانه آرایی در سال 1980 اغاز گردید و در این زمان اولین سلول ستونی صنعتی در معدن Gaspe در کانادا طراحی و نصب شد. امروزه سلول های ستونی دستخوش تغییرات زیادی شده اند.به دلیل اینکه فلوتاسیون ستونی اولین بار توسط متخصصین کانادایی ثبت گردید گاهی به ان سلول کانادایی نیز گفته می شود[2].

در ایران اولین بار ستون فلوتاسیون نیمه صنعتی در کارخانه پایلوت پلنت مجتمع مس سرچشمه توسط دکتر بنیسی و همکارانش طراحی و ساخته شدو تست های مختلفی بر روی کارایی و قابلیت کاربرد آن در طرحهای توسعه ای کارخانه تغلیظ مس سرچشمه انجام گرفت و توانایی آن برای ارتقاء کارایی فلوتاسیون به اثبات رسید[3].

با توجه به کاربرد روزافزون این سلول های فلوتاسیون،کسب تجربه های عملی و گسترش دانسته های تئوری در مورد فرایندهای جدایش در انها ضروری است.از آنجایی که یکی از مهمترین قسمت های سلول فلوتاسیون ستونی بخش کنترل اتوماتیک انها می باشد،وجود بخش کنترل و ابزار دقیق بر روی کارایی ستون اثر بسزایی دارد و به کمک آن می توان فرایند جدایش در ستون را به خوبی تنظیم و کنترل نمود و شرایط فرآیند جدایش مواد را بهبود بخشید.

تعداد صفحه : 195

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --