پایان نامه ارشد:بررسی رابطه بین ظرفیت یادگیری سازمانی و بهر¬ه¬وری نیروی انسانی سازمان امور مالیاتی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت دولتی

گرایش :مدیریت منابع انسانی

عنوان : بررسی رابطه بین ظرفیت یادگیری سازمانی و بهر¬ه¬وری نیروی انسانی سازمان امور مالیاتی استان آذربایجان غربی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات آذربایجان غربی

دانشکده مدیریت و اقتصاد

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته : مدیریت دولتی

گرایش:  مدیریت منابع انسانی

عنوان:

بررسی رابطه بین ظرفیت یادگیری سازمانی و بهر­ه­وری نیروی انسانی سازمان امور مالیاتی استان آذربایجان غربی

استاد راهنما:

دکتر عابدی

استاد مشاور:

دکتر —–

پاییز 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                             صفحه

  1. فصل اول: کلیات تحقیق.. 5

1-1. مقدمه.. 6

1-2. بیان مسأله تحقیق.. 6

1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق.. 7

1-4. اهداف تحقیق.. 8

1-5. روش تحقیق.. 9

1-6. جامعه آماری تحقیق.. 9

1-7. سوالات تحقیق.. 9

1-8. فرضیات تحقیق.. 10

1-9. مدل مفهومی تحقیق.. 11

1-10. تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق.. 11

  1. فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق.. 13

2-1. مقدمه.. 14

2-2. بخش اول یادگیری سازمانی.. 14

2-2-1. مفهوم يادگيري.. 14

2-2-2. نظريه­هاي يادگيري.. 16

2-2-2-1.نظريه رفتاري.. 16

2-2-2-2. نظريه شناختي.. 16

2-2-2-3.نظريه شرطيكردن عامل.. 17

2-2-2-4. نظريه يادگيري اجتماعي.. 18

2-2-3. يادگيري در سازما­ن­ها.. 19

2-2-4.فرآيندها و ساختارهاي يادگيري در سازمان ها.. 21

2-2-4-1.كسب دانش.. 22

2-2-4-2.توزيع اطلاعات.. 22

2-2-4-3.تفسير اطلاعات.. 24

2-2-4-4.حافظه سازماني.. 26

2-2-5.انواع يادگيري سازماني.. 28

2-2-5-1. يادگيري انطباقي.. 30

2-2-5-2. يادگيري پيش­بينيكننده.. 32

2-2-5-3. يادگيري ثانويه.. 33

2-2-5-4. يادگيري عملي.. 33

2-2-6. سطوح يادگيري سازماني.. 35

2-2-6-1.يادگيري فردي.. 35

2-2-6-2. يادگيري تيمي و گروهي.. 36

2-2-6-3. يادگيري فرابخشي.. 36

2-2-6-4. يادگيري سازماني.. 36

2-2-7. مدل­هاي سازماني به عنوان يك سيستم يادگيري.. 37

2-2-8. برنامه­هاي يادگيري در سازمان­ها.. 38

2-2-9. سازمان یادگیرنده.. 40

2-2-10.مدل هاي سازماني تبديل شدن به سازمان يادگيرنده.. 43

2-2-11. مدل چرخه يادگيري در سازمان يادگيرنده.. 49

2-2-12. يادگيري سازماني در مقابل سازمان يادگيرنده.. 51

2-2-13. ويژگيهاي سازمانهاي يادگيرنده.. 52

2-3. بخش دوم: بهره­وری نیروی انسانی.. 55

2-3-1. تاريخچة بهره‌وري.. 55

2-3-1-1. بهره‌وري در ايران.. 58

2-3-1-2. لزوم توجه به بهره‌وري در ايران.. 59

2-3-2. مفهوم بهره‌وري.. 61

2-3-3. مؤلفه‌هاي بهره‌وري.. 62

2-3-4. راهبردهاي بهره‌وري.. 64

2-3-4-1. راهبرد تحول و نوآوري.. 65

2-3-4-2. راهبرد بهبود.. 65

2-3-5. عوامل مؤثر بر بهره‌وري.. 66

2-3-5-1. عوامل مطرح شده توسط سومانس.. 67

2-3-5-2. عوامل مطرح شده توسط پروكپنكو.. 67

2-3-6. اندازه‌گيري بهره‌وري.. 68

2-3-6-1. اندازه‌گيري بهره‌وري كل.. 71

2-3-6-2. اندازه‌گيري بهره‌وري عامل سرمايه.. 72

2-4. بخش سوم: سازمان امور مالیاتی.. 74

2-4-1. تشكيل سازمان امورمالياتي.. 74

2-4-2. اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم :.. 74

2-5. بخش چهارم پیشینه تحقیق.. 77

2-5-1. پیشینه تحقیقات داخلی.. 77

2-5-2. پیشینه تحقیقات خارجی.. 80

  1. فصل سوم: روش­شناسي پژوهش.. 82

3-1. مقدمه.. 83

3-2. روش پژوهش.. 83

3-2-1. روش پژوهش برحسب هدف.. 83

3-2-2. روش پژوهش برحسب روش.. 83

3-3. متغیرهای پژوهش.. 84

3-3-1. متغير مستقل.. 84

3-3-2. متغیر وابسته.. 84

3-4. جامعه آماری مورد بررسی.. 84

3-4-1. جامعه آماری تحقیق.. 84

3-4-2. روش نمونه گیری.. 84

3-4-3. تعیین حجم نمونه.. 85

3-5. روش و ابزار گردآوری  داده­ها.. 85

3-6. تأیید روایی پرسشنامه.. 86

3-7. تأیید پایایی پرسشنامه.. 86

3-8. روشهای آماری.. 87

3-9.خلاصه فصل.. 88

  1. منابع.. 89

 

 

1. فصل اول: کلیات تحقیق


1-1. مقدمه

امروزه اهمیت بهره‏ورى و لزوم بررسى آن باتوجه به گسترش سطوح رقابت، پیچیدگى تکنولوژى، تنوع سلیقه‏ها، کمبود منابع و سرعت تبادل اطلاعات بر کسى پوشیده نیست. بهره‏ورى واژه‏اى است که هم در سطح کلان و هم در سطح خرد مطرح است و طیفى از بهره‏ورى جهانى تا بهره‏ورى فردى را شامل مى‏شود. بهره­وري ازجمله عواملي است كه بقاء و دوام سازمان­ها را در دنيايي پر رقابت فعلي تضمبن مي­كند. حاكم شدن فرهنگ بهره­وري، موجب استفاده بهينه از كليه امكانات مادي و معنوي سازمان مي­شود و دائماً توان­ها، استعدادها و امكانات بلقوه سازمان شكوفا مي­شود و بدون اضافه كردن فن­­آوري و نيروي انساني جديد مي­­توان از امكانات، شرايط، توان و قابليت نيروي انساني موجود با خاصيت زايشي و خلاقيت در جهت تحقق اهداف سازمان حداكثر بهره را برد. بهره­وري مطلوب با تغيير ساختارها، اضافه كردن فن­آوري، تدوين دستور كار و صدور بخش­نامه حاصل نمي­شود بلكه انسان محور هر نوع بهره­وري فردي- اجتماعي و سازماني است. در این فصل به بررسی کلیات تحقیق بررسی رابطه بین ظرفیت یادگیری سازمانی و بهر­ه­وری نیروی انسانی سازمان امور مالیاتی استان آذربایجان غربی می­پردازیم.

1-2. بیان مسأله تحقیق

 

یکی از ابزارهای ارتقاء بهره­وری در سازمان­ها توانمندسازی کارکنان و به عبارت دیگری افزایش دانش آنها و توجه به یادگیری سازمانی است. يادگيري سازماني فرآيند يافتن خطاها و اشتباهات و رفع و اصلاح آنهاست. يادگيري سازماني فرآيندي است كه با كسب دانش و بهبود عملكرد در طول زمان رخ مي­دهد. يادگيري سازماني به عنوان يك مزيت رقابتي براي سازمان­ها مطرح مي­باشد. تغييرات روزافزون علم، فناوري و تغييرات محيط و پيچيدگي­هاي آن كه هر لحظه حيات سازمان­ها را تحت تأثير قرار مي دهد، ضرورت توجه به يادگيري سازماني و ارتقاي فنون و مهارت هاي كاركنان را بيش از پيش مشخص مي­سازد. بي­توجهي به  يادگيري سازماني موجبات فنا و نيستي افكار و ايده­هاي جديد مي­شود كه جهت بقاء و پيشرفت و حتي حفظ وضع موجود، تداوم جريان يادگيري در سازمان­ها از ضروريات مي­باشد. توسعه قابليت يادگيري سازماني، سازمان­ها را براي كار كردن در دنياي واقعي كسب و كار با توجه به تغيير پارادايم مديريت آماده مي­سازد و قابليت خود تنظيمي و خود تطبيقي آن­ها را افزايش و دستيابي به معيارهاي كارآمدي سازماني را در جهت بقاء و پايداري در موقعيت رقابتي مقدور مي­سازد (نژادایرانی و همکاران، 1390). هدف نهايي سازمان يادگيرنده آن است كه به افراد سازماني بياموزد چگونه به طور مستمر يادگيري و افزايش دانش را درون سازمان و در فرايندهاي كاري، هدف اصلي خود قرار دهند. بسياري از سازمان­ها يادگيري حاصل نكرده­اند و به تكرار اشتباهات و اتخاذ تصميمات غيرهوشمندانه مي­پردازند. مهمتر از همه شيوه­هاي قديمي فكري كه باعث اين شكست­ها مي­شوند به بحث گذاشته نمي­شوند (نادی و همکاران، 1389). بنابراین تحقیق حاضر درصدد پاسخ به این سوال اصلی است که: آیا ظرفیت یادگیری سازمانی ارتباط معناداری با بهره­وری نیروی انسانی امور مالیاتی استان آذربایجان غربی دارد؟

تعداد صفحه : 92

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --