پایان نامه ارشد:بررسی حقوق شهروندی متهم و شاکی در قوانین آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی حقوق شهروندی متهم و شاکی در قوانین آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین المللی بندر انزلی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: حقوق M.A

گرایش: جزا و جرم شناسی

 

 موضوع :

بررسی حقوق شهروندی متهم و شاکی در قوانین آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر محمود علیزاده

سال تحصیلی: 1394-1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                   صفحه

چکیده 1

فصل اول، كليات.. 2

1-1-مقدمه. 3

1-2-بیان مساله. 3

1-3-سوابق تحقیق. 5

1-4-اهمیت و ضرورت تحقیق. 6

1-5- پرسش های تحقيق : 6

1-6- فرضيه های تحقیق: 7

1-7- اهداف تحقيق: 7

1-8-قلمرو مطالعاتی: 7

1-8-1- قلمرو زمانی.. 7

1-8-2 قلمرو موضوعی.. 7

1-9-گفتار اول ، حقوق شهروندی.. 7

1-9-1- مبحث اول، حقوق شهروندی از دیدگاه اسلام. 7

1-9-1-1- مفهوم شهروندی در اسلام. 8

1-9-1-2- چه کسی شهروند است؟. 11

1-9-2- مبحث دوم ، مفهوم شهروندی در حقوق ایران. 15

1-9-2-1- تفکیک بین حقوق شهروندی و حقوق بشر. 16

1-10-گفتار دوم، بررسی انواع حقوق شهروندی.. 17

1-10-1-مبحث اول،حقوق مدنی.. 19

1-10-2- مبحث دوم،حقوق سیاسی.. 20

1-10-3-مبحث سوم،حقوق اقتصادی ـ اجتماعی.. 22

1-10-4-مبحث چهارم،حقوق فرهنگی.. 27

1-10-5-مبحث پنجم،حقوق قضایی.. 28

 

فصل دوم، حقوق شهروندی متهم در آیین دادرسی.. 31

2-1-گفتار اول،حقوق متهم. 32

2-1-1-مبحث اول، حقوق قانونی متهم و حق دفاع وکیل مدافع. 32

2-1-2-مبحث دوم، ابتکارات و نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید : 34

2-1-2-1-تغییر در تعریف قانون آئین دادرسی کیفری و اصول حاکم برآن : 34

2-1-2-2-لزوم رعایت حقوق مساوی طرفین پرونده و ضرورت رعایت حقوق اساسی، بشری و شهروندی مردم : 35

2-2-گفتار دوم،حقوق متهم در قانون آین دادرسی  کیفری 92  : 35

2-2-1-مبحث اول،حق دفاع و وکالت برای متهم در فرایند دادرسی کیفری : 36

2-2-1-1-حق حضور وکیل و ملاقات با متهم : 36

2-2-1-2-لزوم تفهیم مکتوب و مستند حقوق متهم: 37

2-2-1-3-تضمین سلب حق دفاع قانونی وکیل مدافع : 38

2-2-1-4-مطالعه پرونده و قرار عدم دسترسی به مدارک پرونده : 41

2-2-1-5-الزام بازپرس به رسیدگی به جهات و دلائل جدید ابرازی از سوی متهم یا وکیل وی و آخرین دفاع: 42

2-2-1-6-حقوق متهم و وظایف قانونی ضابطان دادگستری: 42

2-2-2-مبحث دوم،عدالت کیفری و حقوق شهروندی.. 44

2-2-2-1- حریم خصوصی و حقوق اساسی مردم و شهروندان : 44

2-2-2-2-مکانیسم حمایت از بزه دیده، شاهد و مطلع و خانواده متهم : 45

2-2-2-3-گامي مهم به سوي تامين عدالت كيفري و حقوق شهروندي.. 45

2-2-2-4-حاکمیت قانون. 46

فصل سوم، حقوق شاکی و متهم در قانون آیین دادرسی مصوب 92. 48

3-1-گفتار اول ، حقوق متهم در مراحل دادرسی.. 49

3-1-1-مبحث اول ، احضار متهم. 49

3-1-1-1-در احضار متهم. 50

3-1-1-1-1- تشریفات احضار متهم. 50

3-1-1-1-1-1- احضار بوسیله احضارنامه. 51

3-1-1-1-1-2- احضار از طریق نشرآگهی.. 53

‌3-1-2- مبحث دوم،حقوق و تضمیمنات ناظر براحضار متهم. 56

3-1-2-1- دلیل کافی در احضار. 56

3-1-2-2- ذکر علت احضار و نتیجه عدم حضور. 58

3-1-2-3- ذکر حق همراه داشتن وکیل در احضارنامه. 60

3-2-گفتار دوم ،بررسی حقوق شاکی و متهم. 61

3-2-1-مبحث اول،حقوق متهم در بحث جلب متهم. 61

3-2-1-1- تشریفات جلب متهم. 61

3-2-1-1-1- جلب متهم به موجب برگ جلب.. 61

3-2-1-1-2- شیوه‌های استثنایی جلب متهم. 64

3-2-1-1-2-1- جلب بدون احضار. 64

3-2-1-1-2-2- جلب در شب.. 65

3-2-1-1-2-3- جلب سیار. 66

3-2-2- مبحث دوم،حقوق و تضمینات متهم مجلوب.. 67

3-2-2-1- مدلل و مستند بودن جلب.. 67

3-2-2-2- رعایت حیثیت و کرامت انسانی متهم هنگام جلب.. 68

3-2-2-3- تحویل فوری متهم مجلوب به مرجع قضایی.. 70

3-2-2-4- تفهیم اتهام و شروع فوری تحقیق پس از جلب.. 71

3-2-3-مبحث سوم،حقوق شاکی.. 74

3-2-3-1-حفاظت از شاکی در رويارويي با متهم. 76

3-2-3-2-حفاظت از شاکی در برابر تهديد. 76

3-2-3-3-حفاظت از هويت شاکی.. 76

3-2-3-4-حق بهره مندي از جبران و مؤلفه هاي آن. 76

نتیجه گیری.. 77

منابع. 79

 

چکیده

حقوق شهروندی در کشور ما اصطلاح جدیدی است که خیلی زود وارد ادبیات حقوقی نیز شده است. بدون آنکه خواسته باشیم تعریفی از این اصطلاح ارائه دهیم و به ابعاد اجتماعی و حقوقی آن بپردازیم ضروری می‌دانیم با زبان ساده به نکاتی درخصوص حفظ حریم حقوق شکات و متهمین اشاره کنیم. رعایت این حقوق هم از سوی قضات و مراجع انتظامی و هم سایر وابستگان و مرتبطین با پرونده‌های قضایی لازم و ضروری است تا هم به کشف واقع و هم به رسیدگی‌ها و دادرسی عادلانه و بی طرفانه امیدوار باشیم و راه را برای رسیدگی‌های خودسرانه و غیرقانونی ببندیم و به جلوگیری از اطاله جریان دادرسی کمک کنیم. د.با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی مصوب سال 1392 که قدمی رو به جلو در طول این چند سال بوده ،می توان توجه هر چه بیشتر به حقوق شهروندی متهم و شاکی را در این قانون مشاهده نمود.مقنن در قانون جدید برای متهم حقوقی همچون حق حضور وکیل،لزوم تفهیم حقوق متهم،اطلاع رسانی به خانواده متهم در صورت بازداشت،و برای شاکی حقوقی همچون حفاظت از شاکی در برابر رویارویی با متهم،حفاظت از هویت شاکی،حق بهره مندی از جبران خسارت و حق حفاظت از شاکی در برابر تهدید را در نظر گرفته است که این مولفه ها هر کدام به نوعی اعتدال در زمینه به رسمیت شناختن حقوق شهروندی متهم وشاکی است.
واژگان کلیدی :  حقوق شهروندی،حقوق شاکی، حقوق متهم و …

 

فصل اول

كليات

 

در این فصل به بررسی کلیات طرح از قبیل سوال ، فرضیات ، و اهداف تحقیق می پردازیم و  به صورت اجمالی به تعریف حقوق شهروندی متهم و شاکی اشاره خواهیم کرد.

1-1-مقدمه

شهروندی از جمله مفاهیم نو پدیدی است که به طور ویژه‌ای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. مقوله «شهروندی» وقتی تحقق می‌یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت‌های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. ضمن اینکه شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه‌های مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیت‌هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده می‌گیرند، و شناخت این حقوق و تکالیف نقش مؤثری در ارتقاء شهروندی و ایجاد جامعه‌ای بر اساس نظم و عدالت دارد. اسلام به عنوان یک دین فراگیر که به همه ابعاد زندگی بشر توجه نموده است، دستورات صریح و شفافی برای روابط اجتماعی انسان‌ها دارد و نه تنها به کمال معنوی انسان‌ها توجه نموده است بلکه به چگونگی ساختن جامعه‌ای نمونه نیز توجه دارد. از جمله مسائل مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامت انسانها به عنوان اشرف مخلوقات، ارزش حیات و زندگی افراد، برابری بدون توجه به نژاد، رنگ، پوست و …، هدفمند نمودن خلفت انسانها و بیهوده نبودن زندگی انسان می‌باشد.(رضایی پور، آرزو ،1385)

1-2-بیان مساله

حقوق شهروندی در مکاتب مختلف اعتقادی و اجتماعی تعاریف گوناگونی دارد مفهوم این حقوق در فرهنگ غرب بیشتر بر جنبه های سیاسی و اجتماعی آن تکیه دارد و بر الفاظی مانند تابعیت و حق رأی تکیه بیشتری دارد اصولاً در بعضی از کشورها مفهوم حقوق شهروندی را مترادف استفاده آزادانه از فرهنگ لیبرالی میدانند و در بعضی دیگر از کشورهای غربی واژه حقوق شهروندی را مساوی استفاده از حقوق اجتماعی و سیاسی همانند حق رأی افراد تابع همان کشور می دانند، امّا مفهوم حقوق شهروندی در فرهنگ جامعه اسلامی، معنائی به مراتب بسیار وسیع و گسترده ای دارد. حقوق شهروندی جنبه های بسیار زیادی از حق و تکلیف را مشخص می کند و نمی توان آن را محدود به حق رأی و یا موارد جزئی تر کرد امروزه حقوق شهروندی مجموعه ای از حقوق اجتماعی  حقوق سیاسی  حقوق قضائی  حقوق زنان  حقوق بزهدیدگان، حقوق کودکان و … را شامل می شود. در تعریفی جامعتر شاید بتوان گفت حقوق شهروندی مجموعه ای از قواعد و مقرراتی است که در جهت حفظ شخصیت و کرامات انسانی در تمامی حدود سیاسی قضائی  اجتماعی برای انسان متصور می باشد و جامعه و حکومت به صورت مشترک ستون اجرای آن می باشند. به اختصار می توان به مواردی از حقوق شهروندی اشاره نمود از جمله حق زیستن ، آزادی بیان و اندیشه  آزادی عقیده و دین  حق امنیت اجتماعی و… آزادی مالکیت  حق اشتغال.

در يك بررسي اوليه مي توان براي قانون جديد محاسن بسياري برشمرد كه در اين نوشتار فقط به يك بعد آن مي پردازیم و آن اينكه اين قانون چندين گام موثر به سوي رعايت حقوق شهروندي برداشته است : رويكردي كه براي مردم، حكومت و دولت بسيار فرخنده و پرثمر است. اين امر بسيار موجب خرسندي است كه مقارن با طرح گفتمان حقوق شهروندي از سوي قوه مجريه و وعده تدوين منشور حقوق شهروندي و اجرايي شدن آن از سوي رييس قوه مجريه، در يك هماهنگي و يكدلي مثمرثمر قواي محترم قضاييه و مقننه نيز در فرآيند تدوين و تصويب اين قانون به ضرورت توجه به حقوق شهروندي در عمل توجه كرده و احكام بسيار مهمي را در جهت شناسايي و اجراي آن وضع كرده اند. براي نمونه به سه مصداق بارز آن اشاره مي شود. (شیبانی، ملیحه ،1384)

1- در ماده (7) قانون، رعايت حقوق شهروندي مقرر در «قانون اقدام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 15/2/1383» در تمامي مراحل دادرسي كيفري از سوي مقامات قضايي، ضابطان دادگستري و ساير اشخاصي كه در فرآيند دادرسي مداخله دارند، الزامي شده است و متخلفان را مستحق عقوبت دانسته است.

2- ماده (25) به رياست قوه قضاييه اختيار تشكيل دادسراهاي تخصصي از جمله تشكيل دادسراي حقوق شهروندي را اعطا كرده است. اين نهاد سازي و به رسميت شناختن حقوق شهروندي و تعيين مرجع اختصاصي براي رسيدگي به تخلفات نقض حقوق شهروندي مي تواند به نحو غير قابل انكاري به شكوفايي در رشد حقوق شهروندي منجر شده و عزم حكومت به شناسايي و رعايت آن را به ظهور برساند.

3- ماده (66) در جهت نقش دادن به سازمان هاي مردم نهاد و واگذاري كار مردم و نظارت بر حقوق شهروندي به شهروندان، اجازه داده است تا سازمان هاي مردم نهاد كه اساسنامه آنها در جهت حمايت از حقوق شهروندي است بتوانند نسبت به جرايم ارتكابي در زمينه حقوق شهروندي اعلام جرم كنند و در تمامي مراحل دادرسي جهت اقامه دليل شركت و حتي نسبت به آراي قضايي اعتراض كنند. هر يك از سه ماده اقتضاي بررسي هاي دقيق حقوقي و كاربردي را دارد كه آن را به مجال ديگري محول مي كنم. هر سه ماده پنجره يي را به فضاي روشن «شهروند مداري»، «و حق مداري شهروندان» باز مي كند و تصوير جامعه ايده آلي را ارائه مي دهد كه «حقوق شهروندي» روح آن است و حاكمان و دولتمردان خود را حافظ آن مي دانند، كه مولاعلي (ع) فرموده است: رعايت حقوق بندگان خدا پيش درآمد اداي حقوق الهي است و اداي حقوق بندگان خدا منجر به رعايت حقوق الهي مي شود. قانون آيين دادرسي كيفري جديد نشان از آن دارد كه «حقوق شهروندي» فصل مشترك گفتمان هر سه قوه است و دغدغه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران. (حیدری نراقی، علی محمد ،1385)

لذا در این تحقیق ، ما به دنبال بررسی حقوق شهروندی از قبیل حقوق شاکی و حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 هستیم و ملاحظات حقوقی در این رابطه را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

تعداد صفحه : 92

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --