پایان نامه ارشد:بررسي عوامل مؤثر بر اختلالات يادگيري در بين دانش آموزان پايه‌هاي سوم و چهارم ابتدايي

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسي عوامل مؤثر بر اختلالات يادگيري در بين دانش آموزان پايه‌هاي سوم و چهارم ابتدايي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فصل اول : كليات

عنوان :

«بررسي عوامل مؤثر بر اختلالات يادگيري در بين  دانش آموزان پايه‌هاي سوم و چهارم ابتدايي استان قزوين در سال تحصيلي 87-1388»

 

مقدمه وبيان‌ مسئله‌

اختلالات‌ يادگيري‌ از جمله‌ مسائلي‌ هستند كه‌ استعداد و توانايي كودكان‌ را تحت‌ تأثير قرار داده‌ و سبب‌بروز مشكلات‌ رفتاري‌ و روان‌ شناختي‌، نظير اضطراب‌، افسردگي‌، فرار از مدرسه‌، اختلال‌ در خوردن و خوابيدن‌ وغيره‌ در آن‌ها مي‌شوند. مطالعات انجام‌ شده‌ در كشورهاي مختلف‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ حدود ده‌ درصد از كودكان‌نوعي‌ مشكل‌ ويژه يادگيري‌ دارند.با اين‌ حال‌، اين‌ موضوع‌ نبايد مايه ي‌ نااميدي‌ والدين‌ و مربيان‌ گردد؛ چرا كه‌تجارب‌ چندين‌ ساله‌ ي‌ متخصصاني‌ كه‌ با چنين كودكاني‌ سروكار داشته‌اند، نشان‌ مي‌دهد كه‌ چنين‌ كودكاني‌ به‌شرط تشخيص‌ زود هنگام‌ توسط والدين‌ و مربيان‌ و ارجاع‌ آن‌ها به‌ متخصصان قابل‌ درمان‌ هستند.، دانش‌ آموزان LD  و داراي  اختلالات‌ يادگيري‌، از بهره‌ هوشي‌ تقريبا متوسط يا بالاتر از متوسط برخوردارند؛ از نظر حواس‌ مختلف‌ بينايي‌، شنوايي‌و… سالم‌ اند؛از امكانات‌ محيطي‌ و آموزشي‌ نسبتا مناسبي‌ برخوردارند؛ داراي‌ نابهنجاري‌هاي‌ شديد رفتاري‌ نيستند و پيشرفت‌ آموزشي‌ اين‌ كودكان‌ به‌ طور قابل‌ملاحظه‌اي‌ از بهره‌ هوشي‌، سن‌ و امكانات‌ آموزشي‌ كه‌ از آن‌ برخوردارند، كمتر است (باباپور خيرالدين‌ و صبحي‌قراملكي‌، 1379).

باباپور و قراملكي‌ (1379) برخي‌ از ويژگي‌هاي‌ كودكان‌ مبتلا به‌ اختلالات‌ يادگيري‌ را به‌ شرح‌ زير عنوان‌كرده‌اند:

عملكرد تحصيلي‌ پايين، بر‌تري‌ حافظه‌ كوتاه‌ مدت‌، اختلالات‌ زبان‌ شامل اختلال‌ در زبان‌ دروني‌، زبان‌دريافتي‌ شنيداري‌، وارونگي‌ كلمات‌، بازشناسي‌ ضعيف‌ كلمات‌، رشد نايافتگي‌ زبان‌ بياني‌، اشكال‌ در حافظه‌زبان‌ گفتاري‌، اختلال‌ خواندن‌، پاسخ‌ نامربوط به‌ موضوع‌ مورد بحث‌، استفاده‌ از انگشتان‌ به‌ هنگام‌ حساب‌كردن‌، اشكال‌ در نمادسازي‌، حواس‌ پرتي‌ و فراموشي‌ جزئيات‌ مهم‌، دست‌ پاچگي‌، هماهنگي‌ ضعيف‌ چشم‌ ودست‌، اعتماد به‌ نفس‌ پايين‌، فقدان‌ انگيزه‌، مداومت‌ كاري‌، ناتواني‌ در جفت‌ و جور كردن‌ رنگ‌ها و شكل‌ها،حركات‌ چشمي‌ نامنظم‌، اشكال‌ درجهت‌ يابي‌، بيش‌ فعالي‌ يا برعكس‌ فعاليت‌ كمتر، عمل‌ تكانشي‌، علايم‌مشكوك‌ عصب‌ شناختي‌، اختلال‌ هيجاني‌، پرخاشگري‌، خيالاتي‌ بودن‌، بي‌توجهي‌ و ناتواني‌ در تمركز روي‌بخشي‌ از موضوع‌، تأخير در انجام‌ و اتمام‌ كارها، فراخناي‌ كوتاه‌ حافظه‌، اشكال‌ در ادراك‌ زمان‌ و مكان‌ و تخمين‌زمان‌.

ويژه‌:

ـ بررسي‌ ارتباط آسيب‌هاي‌ مغزي‌ در دوران‌ رشد و اختلال‌هاي‌ يادگيري‌.

ـ بررسي‌ ارتباط ابتلاي مادر به‌ بيماري‌هاي عفوني‌ در دوران‌ بارداري‌ و اختلال‌هاي‌ يادگيري‌.

ـ بررسي‌ ارتباط جانبي‌ شدن‌ مغز و اختلال‌هاي‌ يادگيري‌.

ـ بررسي‌ ارتباط اختلال‌ در ادراك‌ بينايي‌ و اختلال‌هاي‌ يادگيري‌.

ـ بررسي‌ ميزان‌ و سهم‌ عوامل‌ مختلف‌ در اختلال‌هاي‌ يادگيري‌.

فرضيه‌هاي‌ تحقيق‌:

1 ـ بين‌ آسيب‌هاي‌ مغزي‌ در دوران‌ رشد و اختلال‌هاي‌ يادگيري‌ ارتباط معني‌ داري‌ وجود دارد.

2 ـ بين‌ ابتلاي مادر به‌ بيماري‌هاي‌ عفوني‌ در دوران‌ بارداري‌ و اختلال‌هاي‌ يادگيري‌ رابطه‌ معني‌ داري‌ وجوددارد.

3 ـ بين‌ اختلال‌ در برتري‌ جانبي‌ و اختلال‌هاي‌ يادگيري‌ ارتباط معني‌ داري‌ وجود دارد.

4 ـ بين‌ اختلال‌ در ادراك‌ بينايي‌ و اختلال‌هاي‌ يادگيري‌ ارتباط معني‌داري‌ وجود دارد.

5 ـ بين‌ اختلال‌ در حافظه‌ ديداري‌ و اختلال‌هاي‌ يادگيري‌ ارتباط معني‌داري‌ وجود دارد.

سؤال‌هاي‌ پژوهشي‌:

1 ـ آيا بين‌ آسيب‌ مغزي‌، بيماري‌هاي‌ عفوني‌ مادر، برتري‌ جانبي‌، ادراك‌ بينايي‌ و… دانش‌آموزان‌ مبتلا به‌ناتواني‌هاي‌ يادگيري‌ و دانش‌ آموزان‌ عادي‌ تفاوت‌ معني‌داري‌ وجود دارد؟

2 ـ سهم‌ هر يك‌ از عوامل‌ مختلف‌ در اختلال‌هاي‌ يادگيري‌ به‌ چه‌ ميزان‌ است‌؟

متغيرهاي‌ پژوهش‌:

 1 ـ متغير وابسته: اختلال‌هاي‌ يادگيري‌

2ـ متغيرهاي‌ مستقل‌:  شامل‌ آسيب‌ مغزي‌، بيماري‌هاي‌ عفوني‌ مادر در دوران‌ بارداري‌، برتري‌ جانبي‌ وادراك‌ بينايي و استفاده از فورسپس و تأخير در تنفس

3 ـ متغيرهاي‌ كنترل‌:  هوش‌، جنس‌، سن‌، پايه‌ تحصيلي‌

q   تعاريف‌ مفهومي‌ و عملياتي‌ متغيرها

 

اختلال‌ يادگيري‌

كميته‌ مشاوره‌ ملي‌ كودكان‌ معلول‌ تعريف‌ زير را ارائه‌ نموده‌ است‌:

((كودكان‌ مبتلا به‌ اختلال‌ يادگيري‌ در يك‌ يا چند فرايند اساسي‌ روان‌ شناختي‌ از قبيل‌ فهم‌ مطالب‌ زبان‌گفتاري‌ يا نوشتاري‌ مشكل‌ دارند، اين‌ اشكالات‌ به‌ صورت‌ اختلالاتي‌ در گوش‌ دادن‌، فكر كردن‌، صحبت‌ كردن‌،خواندن‌، نوشتن‌، هجي‌ كردن‌ يا حساب‌ كردن‌ ظاهر مي‌شود. اين‌ تعريف‌ شامل‌ مشكلات‌ ادراكي‌، آسيب‌ مغزي‌،اختلال‌ جزئي‌ مغز، اختلال‌ خواندن‌، زبان‌ پريشي‌ تحولي‌ و غيره‌ مي‌شود، اما آن‌ دسته‌ از مشكلات‌ يادگيري‌ را كه‌نتيجه‌ نقص‌ بينايي‌، شنوايي‌ يا حركتي‌، عقب‌ ماندگي‌ ذهني‌، اختلالات‌ هيجاني‌ يا محروميت‌هاي‌ محيطي‌است‌، شامل‌ نمي‌شود (اداره‌ آموزش‌و پرورش‌ آمريكا، 1968، به‌ نقل‌ از لرنر، 1993).

در اين ‌پژوهش‌ دانش‌آموز مبتلا به‌ اختلال ‌در يادگيري‌ به ‌دانش‌آموزي ‌اطلاق‌ مي‌شود كه‌ملاك‌هاي‌ زير را دارا باشد:

ـ دارا بودن‌ هوش بهر متوسط يا بالاتر.

ـ دارا بودن‌ نمره‌ 2 انحراف‌ معيار پايين‌تر از ميانگين‌ كلاس‌ در دروس‌ انشا، قرائت‌، املا و رياضي‌ كه‌ در كارنامه‌تحصيلي‌ درج‌ شده‌ است‌.

ـ كسب‌ نمره‌ خطاي‌ حداقل‌ يك‌ نمره‌ انحراف‌ معيار بيش‌ از ميانگين‌ در آزمون‌ بندر گشتالت‌.

ـ عملكرد ضعيف‌ حداقل‌ در يكي‌ از آزمون‌هاي‌ مهارت‌ تحصيلي‌ خواندن‌، نوشتن‌ و رياضي‌.

ـ فقدان‌ معلوليت‌ حسي‌، جسمي‌ ـ حركتي‌ يا عاطفي‌ عمده (براساس‌ مشاهدات‌ فردي‌(.

ـ حضور در مدرسه‌ بطور مرتب‌ و عدم‌ غيبت‌ طولاني‌ مدت‌.

آسيب‌ مغزي‌:

در اين‌ مورد اين‌ سئوال‌ مطرح‌ نيست‌ كه‌ آيا كودكاني‌ كه‌ ضايعات‌ مغزي‌ دارند، اختلالات‌ يادگيري‌ نيز دارند يا نه‌؛بلكه‌ سئوال‌ اين‌ است‌: كودكاني‌ كه‌ اختلالات‌ يادگيري‌ دارند و هيچ‌ گونه‌ ضايعه‌ مغزي‌ مشخص‌ شده‌اي‌ درآنان‌ وجود ندارد، آيا دچار ضايعات‌ جزئي‌ مغز، يا عدم‌ رشد اعصاب‌‌اند (باباپور خيرالدين‌ و صبحي‌قراملكي‌، 1380، ص‌ 60).  كودك  با آسيب‌ مغزي‌، كودكي‌ است‌ كه‌ پيش‌ از زايمان‌، در طول‌ مدت‌ آن‌ و يا پس‌ ازتولد دچار صدمه‌ يا عفونت‌ مغزي‌ شده‌ باشد، در نتيجه‌ اين‌ آسيب‌ جسمي‌، ممكن‌ است‌ نقص‌ها يا‌ اشكالاتي‌در سيستم‌ اعصاب‌ كودك‌ به صورت‌ آشكار يا پنهان‌ ايجاد كنند، چنين‌ كودكي‌ داراي‌ مشكلات‌ در ادراك‌، تفكر يارفتار هيجاني‌ بطور جداگانه‌ يا تركيبي‌ از آن هاست‌. اين‌ دشواري‌ها را مي‌توان‌ از طريق‌ آزمون‌هاي‌ ويژه‌اي‌ نشان‌داد (سيف‌ نراقي‌ و نادري‌، 1379، ص‌ 24).

دراين‌ پژوهش‌ دانش‌آموزي‌ مبتلا به‌ آسيب‌ مغزي‌ تشخيص‌ داده‌ مي‌شود كه‌ در آزمون‌ بندر گشتالت‌ نمره‌ اوحداقل‌ 2 انحراف‌ معيار بيش‌ از ميانگين‌ نمرات‌ خطاي‌ همسالان‌ وي‌ باشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :38

قیمت : 2500تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --