پایان نامه:بررسي عوامل ايجاد انگيزه معلمان و مديران مقاطع مختلف تحصيلي جهت استفاده از راه كارهاي نوين آموزشي

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسي عوامل ايجاد انگيزه معلمان و مديران مقاطع مختلف تحصيلي جهت استفاده از راه كارهاي نوين آموزشي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فصل اول

مقدمه:

شايد اغراق نباشد كه بگوييم « آدمي‌شاهكار خلقت است » و به يقين مي‌توان او را آشكارترين و قوي ترين شاهد ثابت وجود خداوند بزرگ دانست . انساني كه خود مخلوق آفريدگاري توانمند است و از طرفي خالق حوادث . به اين معنا كه هر حادثه اي روي رفتارش تأثير مي‌گذارد و خودش نيز حادثه مي آفريند كه با عظمت ترين حادثه ساخته دست او فرهنگ (cutlure)است . (شعاري نژاد ، علي اكبر ، 1378)

اين شاهكار خلقت موجود بسيار پيچيده است كه با وجود تمام پيشرفت هاي ساخته دست خودش هنوز بسياري از توانمندي هاي خود را شناخته است و مهمترين و      پيچيده ترين جنبه اش ، انسان را چه عواملي متأثر مي‌شود؟ بحث از عليت رفتارهاي انسان از جمله مسائل اساسي روان شناسي است ،‌چون تا علت رفتار شناخته نشود پيش بيني و كنترل رفتار انسان امكان نخواهد داشت. به همين سبب اصطلاح « انگيزش » هم قديمي‌ترين و هم جديدترين اصطلاح در روان شناسي است . بحث از انگيزش در واقع بحث از تعليل يا علت يابي رفتار انسان است بحث از اينكه چرا مردم تفاوت عمل مي‌كنند و حتي يك فرد متفاوت عمل مي‌كند.

داشتن انگيزه در كاري رابطه مستقيم با بهبود نتيجه به دست آمده دارد يعني هر چه قدر انگيزه در كاري پر نگ تر ،‌ديده شود نتيجه بهتري حاصل مي‌شود.

بديهي است كه شغل و كار يكي از مسائل مهم در زندگي هر فرد مي‌باشد كه گاه به صورت حساب شده وب رنامه ريزي شده انتخاب مي‌شود وگاه بدون هيچ گونه برنامه و تفكري آنچه مسلم است داشتن انگيزه در هر كاري تأثير بسزايي درنتيجه خواهد داشت.

همه ما مي دانيم يكي از سازمانهايي كه در تعليم و تربيت نيروي كار آمد انساني جامعه نقش كليدي دارد آموزش و پرورش است كه وظيفه بسيار مهمي در شناختن و شكوفا كردن استعدادهاي پيچيده ترين شاهكار خلقت را دارد ، پس بايد با ايجاد انگيزه قوي در دست اندركاران امر خطير تعليم و تربيت براي بهبود و بالا بردن كيفيت نتايج به دست آمده كوشيد.

هدف از انجام اين تحقيق اين است كه چگونه با استفاده از راه كاريهاي مناسب ، در مديران و معلمان سطوح مختلف مقاطع تحصيلي انگيزه ايجاد كرد تا آنها با رغبت بيشتر از راه كارهاي نوين در آموزش و پرورش استفاده كنند. به اميد روزي كه شاهد رشد وشكوفايي اين سازمان بزرگ باشيم . (‌عباس زاده ، سيد محمد ، 1369 )

 

 

 

بيان مسئله :

در سالهاي اخير تعداد بي شماري كنفرانس و سمينار در اغلب نقاط دنيا در مورد چگونگي استفاده از راه كارهاي نوين آموزشي در آمزش و پرورش رسمي در سطوح مختلف مقاطع تحصيلي رابطه آن با بازدهي و نتايج بدست آمده انجام گرفته است . در ايران نيز كتب و رسالاتي در اين زمينه نوشته شده و سمينارهاي نه چندان زياد ولي قابل توجه برگزار گرديده است. اغلب متخصصان رسانه‌هاي آموزشي كشورهاي در حال توسعه معتقد هستند كه تاكنون برنامه‌ريزي هاي محلي و مناسبي جهت استفاده ازرسانه‌هاي آموزشي و راه كارهاي نوين به نحوي كه متناسب با محدوديتها و نيازهاي جوامع اين كشور ها باشد ، نشده است . در اغلب موارد يا اين راه كارها براي مسئولين آموزشي ناشناخته است و يا اينكه آنها انگيزه استفاده از آن را در خود نمي‌بينند. منطق ايجاد مي‌كند كه علاوه بر سرمايه گذاري ،‌در معرفي اين راه كارها در كشور كوشش شود به گونه اي كه استفاده از اين راه كارها در سراسر نقاط كشور به صورت خودجوش توسط مديران و معلمان در داخل مدارس استفاده شود و اين هدف ميسر نمي‌شود مگر باايجاد انگيزه لازم در مسئولين آموزشي مدارس. (توليد و كاربرد مواد آموزشي، 1379)

لغت انگيزه ازنظر دستور زبان فارسي اسم و انگيزش اسم مصدر انگيختن است ،‌بنا به نوشته لغت نامه دهخدا، انگيختن يعني به حركت در آوردن . ‌چنان كه حافظ مي‌گئيد:

اگر غم لشكر انگيزد كه خود عاشقان ريزد

   من و ساقي به هم سازيم و بنيادش براندازيم

انگيزه يعني سبب، علت وانچه كسي را به كاري وادار كند. انگيزش يعني تحرك و ترغيب  و انگيزش يك عامل دروني است كه انسان يا به طور كلي موجود زنده را به حركت در مي آورد و انگيزش حالتي است كه در اثر دخالت انگيزه به موجود زنده دست مي دهد. براي مثال مي‌توان گفت كمبود آب بدن يا نياز به آب انگيزه و احساس تشنگي انگيزش است . انگيزه را مي‌توان به دو گروه عمده تقسيم كرد:

1ـ انگيزه هاي فيزيولوژيك : بر اساس نيازهاي زيستي موجود زنده مي‌باشد مثل گرسنگي ، تشنگي ،‌انگيزه هاي فيزيولوژيك را سيقهاي فيزيولوژيك يا انگيزه هاي حيواني نيز مي‌نامند چون بين انسان و حيوان مشترك هستند  .

2ـ انگيزه هاي اجتماعي يا ثانويه : يعني انگيزه هايي كه نياز زيستي را بر طرف نمي‌كنند بلكه در اثر يادگيري به وجود مي آيند مثل انگيزه هاي كسب قدرت ، پذيرش اجتماعي ،‌تسلط طلبي و … انگيزه هاي اجتماعي به طور عمده تحت تأثير اجتماعي كه انسان در آن رشد كرده است قرار دارند . (‌عباس زاده ، سيد محمد ، 1369 )

راه كار :

راه و روشي مناسب براي نيل به هدفي مشخص در زماني معين به گونه اي كه بهترين و سريعترين روش براي مقابله با مشكلات موجود در آن زمينه باشد. از گذشته هاي دور هميشه انسان در برخورد با مسائل به دنبال آسان ترين و منطقي ترين راه حل براي رسيدن به جواب مسئله مي‌گشت . به عبارتي وجود راه كار براي رسيدن به هدف اجتناب ناپذير است . مسلم است كه در دنياي پيچيده تكنولوژي امروزي راه كارهاي تعليماتي دهه هاي قبل نمي‌تواند مؤثر باشد . پس همگام با پيشرفت مسئله راه كار هم بايد متناسب با آن باشد.

درجامعه ما كه آموزش و پرورش داراي هدفهاي معنوي و اقتصادي است و سعي دارد كه فرد را در تحقق آن اهداف به فعاليت نهادي وادار بايد با ايجاد رغبت و انگيزه ، مديران و معلمان را تشويق به استفاده از اين راه كارهاي نوين نمايد.

 

اهميت مسئله و ضرورت تحقيق:

در گذشته اين تصور وجود داشت كه هر گاه فردي در يك موضوع ،‌دانش و تخصص كافي را دارا باشد مي‌تواند آموزش آن را نيز به عهده بگيرد . امروزه داشتن دانش و تخصص در يك موضوع براي اشتغال به كار ،‌اموزش ان موضوع اگر چه شرط لازم به شمار مي‌رود اما كافي نيست . كسي كه به كار آموزش و پرورش اشتغال مي وزرد علاوه برداشتن خصصي در موضوع مورد تدريس مي‌بايد به دانش و مهارت عملي در اصول و روشهاي تعليم و تربيت نيز مجهز باشد. (توليد و كاربرد مواد آموزشي، 1379)

از جمله اطلاعاتي كه هيچ معلم و دست اندر كار آموزشي از آن بي نياز نيست ،‌آشنايي با راه كارهاي مناسب و نوين آموزش و پروري در رابطه با يادگيري دانش آموزان مي‌باشد. راه كارهاي نوين از يك طرف به عنوان عامل كنترل كننده تمامي عناصر تعليم و تربيت مانندهدف ، برنامه و از طرف ديگر وسيله اي براي هدايت فعاليتهاي تحصيلي دانش آموزان به كار مي‌رود. اين راه كارها يكي از اركان اصلي و جدايي ناپذير آموزش و پرورش است. بنابراين يكي از صلاحيتهاي فردي براي احراز شغل در آموزش و پرورش علاوه بر داشتن دانش نظري ، داشتن مهارتهاي عملي دراين زمينه است . براي محقق اين هدف وجود كتابها، فيلمهاي آموزشي، سمينارها براي آشنايي مديران و معلمان از يك طرف و ايجاد زمينه‌هايي براي تقويت انگيزش در مديران و معلمان مثلاً انگيزه پيشرفت شغلي،‌تشويق مادي، استفاده از انگيزش موفقيت ، ايجاد انگيزش گرايش و رغبت از جمله راه كارهاي موثر در اين زمينه مي‌باشد . مثلاً به علت رشد جمعيت و عدم توانايي مالي بودجه دولت در تأمين هزينه هاي مورد نياز براي ايجاد زمينه‌هاي شغلي و جذب افراد با علاقه و شايسته سال به سال كيفيت آموزش و پرورش پائين آمده است واين امر باعث گرديده كه هر سال هزينه زيادي به علت افت تحصيلي و پائين بودن كيفيت آموزش برجامعه تحميل گردد ولي بر عوامل ياد شده، كمبود انگيزش شغلي معلمان و مديران بيش از هر چيز جلب توجه مي‌كند.

ايجاد عشق و علاقه و انگيزش در افراد مي‌تواند به نحوي در بالا بردن كيفيت تعليم و تربيت نقش بسيار مؤثري داشته باشد. ولي چگونه ؟

عدم توانايي در تأمين احتياجات مادي ما را از ساير نيازهاي آنها غافل كرده است و يكي از عوامل عدم انگيزه در معلمان و مديران براي استفاده از راه كارهاي مناسب در امر يادگيري نداشتن انگيزه پيشرفت ، تعلق پذيري ، قدرشناسي و نداشتن پايگاه مناسب اجتماعي است . در كشورهايي كه كاربرد يافته هاي روان شناسي جايگاه خود را در ابعاد گوناگون حيات اجتماعي يافته است . در آغاز قرن و بين چهل تا پنجاه سال گذشته مسئله انتخاب كاركنان سازمانها تاكنون بعنوان يكي از وظايف اساسي روان شناسي تلقي مي‌شود. در كشور ما توجه به رشد جمعيت ، ضعف پرداخت و موانع عديده ديگر مانع از توفيق آموزش و پرورش در گزينش بهتر نيروي انساني علاقه‌مند شده است .

چون داشتن انگيزه تأثير مستقيم در استفاده بهينه  از راه كارهاي آموزشي در تمام مقاطع تحصيلي دارد . اين ضرورت احساس شدكه رابطه بين انگيزه و استفاده از راه كارهاي نوين يا به عبارتي بررسي راه كارهاي موثر ايجاد انگيزه در معلمان و مديران مقاطع مختلف تحصيلي براي كاربرد هر چه بيشتر تكنولوژي نوين مورد بررسي قرار گيرد. (شعاري نژاد ، علي اكبر ، 1378)

 

هدف پژوهش :

  1. بررسي ارتباط بين داشتن انگيزه و رضايت شغلي در معلمان و مديران در تمام سطوح و مقاطع تحصيلي و استفاده از راه كارهاي نوين آموزشي .
  2. ارائه راه كارهاي مناسب جهت ايجاد انگيزه در معلمان و مديران براي استفاده از راه‌كارهاي نوين .
  3. بررسي اينكه ايا اخر حرفه حاضر به عنوان بهترين شغل براي معلمان و مديران بوده است يا نه ؟

 

فرضهاي پژوهش :

  1. داشتن رضايت شغلي موجب افزايش استفاده از راه كارهاي نوين در معلمان و مديران مي‌شود.
  2. ميزان رضايت شغلي براساس جنسيت (زن و مرد) متفاوت است.
  3. ميزان استفاده از راه كارهاي نوين براساس جنسيت متفاوت است.

تعريف عملياتي اصطلاحات :

انگيزه : سبب و علت ، آنچه كسي را به كاري وادار كند. عامل رواني گاه آگاهانه و گاه ناآگاهانه كه انسان يا حيوان را به منظور تحقق بخشيدن به بعضي از اعمال يا گرايشها به بعضي از هدفها آماده مي‌كند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :43

قیمت : 2500تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --