پایان نامه­ ارشد گروه زبان و ادبیات فارسی: بررسی بازنویسی­ها و بازآفرینی­های کلیله و دمنه برای کودکان و نوجوانان، منتشر شده از سال 1384 تا 1389

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه شیراز

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

پایان نامه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی زبان و ادبیات فارسی

 

بررسی بازنویسی­ها و بازآفرینی­های کلیله و دمنه برای کودکان و نوجوانان، منتشر شده از سال 1384 تا 1389

 

استاد راهنما

دکتر سعید حسام­پور

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

 

بازنویسی و بازآفرینی که در چند دهه­ی اخیر مورد توجه­ی نویسندگان قرار گرفته است، راهی است در جهت آشنایی کودک و نوجوان با منابع غنی و کتاب­های ادبی و اخلاقی کهن. در این میان کلیله و دمنه به دلیل دربرداشتن
آموزه­های اخلاقی، تمثیلی بودن و حضور شخصیت­های حیوانی، بارها از سوی نویسندگان گوناگون بازنویسی شده است.

به دلیل اهمیت بازنویسی و بازآفرینی در رشد و شکوفایی استعدادهای کودک و نوجوان، در این پژوهش که به روش کتاب­خانه­ای و توصیفی و تحلیلی فراهم آمده است، پنجاه بازنوشته­ی کلیله و دمنه از ده نویسنده در سال­های 1384 تا 1389گزینش شد و شیوه­ی پرداخت و عناصرداستانی به کار رفته در آن  بررسی و با متن اصلی مقایسه شد.

پژوهش نشان داد بازنویسی چنان که باید مسیر تکاملی خویش را نپیموده است. بیشتر آثار به روش ساده نگارش یافته و بسامد بازنویسی خلاق و به ویژه بازآفرینی در این دوره اندک است. نویسندگان نیز برای خلاق کردن داستان­ها به اندک تغییری در ساختار آن بسنده کرده­اند. به طوری­که خلاقیت آثار مژگان شیخی، جعفر ابراهیمی، امید پناهی­آذر و محمدحسن شیرازی بیشتر در زمینه­ی شخصیت­پردازی درست نمایان می­شود. کشاورز و شیرازی با کاربرد درست و متناسب زبان، بیشترین تأثیر را بر مخاطبان خود می­نهند؛ به خصوص کشاورز که قالب شعر را برای معرفی متن کهن برگزیده است. بی دقتی در کاربرد زبان و سبک سست نویسندگی در کنار بی­توجهی نسبت به عواطف کودک و هم­چنین گزینش آثاری به دور از ارزش محتوایی، برخی از نویسندگان و از جمله بتول سعیدی را در زمره­ی بازنویسان ناموفق قرار داده است.

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

 

فصل اول: مقدمه

1-2- پيشينه‌ پژوهش… 3

1-3- هدف پژوهش… 6

1-4- اهميت و ضرورت پژوهش… 6

1-5-روش پژوهش… 7

1‑6‑ سؤالات پژوهش… 9

2-1- روشهای خلق آثار 11

2-1-1- خلق بیواسطهی آثار( آفرینش) 11

2-1-2- تصویرگری.. 11

2-1-3- گزیدهنویسی.. 12

2-1-4- گردآوری.. 12

2-1-5- ترجمه. 12

2-1-6- ترجمه-بازنویسی.. 12

2-1-7- بازآفرینی.. 12

2-1-8- بازنویسی.. 13

2-1-8-1- بازنویسی توأم با بازآفرینی.. 13

2-1-8-2- بازنویسی ساده و خلاق. 13

2-1-8- 3- سایر انواع بازنویسی.. 14

2-1-8-3-1- کاستیهای تقسیمبندیها موجود از لحاظ ساختار 15

2-2- قدمت بازنویسی و بازآفرینی در ایران و جهان. 17

2-2-1-2 تاريخچهی بازنويسي برای کودک و نوجوان. 18

2-2-1-2-1- تاریخچهی بازنويسي ادبيات عامه. 18

2-2-1-2-2-تاريخچهی بازنويسي ادبيات كهن براي كودك و نوجوان. 19

2-3- كليله و دمنه. 20

2-3-1- مخاطبان کلیله و دمنه. 22

3-1- جعفر ابراهیمی.. 25

3-1-1-نقد و بررسی داستان «دزد ساده دل». 25

3-1-1-1-  خلاصهی داستان. 25

3-1-1-2- تطبیق متن بازنویسی‌ شده با متن اصلی.. 26

3-1-1-3-  روش خلق اثر. 26

3-1-1-4- عناصر داستانی.. 28

3-1-2-نقد و بررسی داستان «زاغ و مار». 32

3-1-2-1-  خلاصه‌ی داستان. 32

3-1-2-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 33

3-1-2-3- روش خلق اثر. 33

3-1-2-4- عناصر داستانی.. 34

3-1-3- نقد و بررسی داستان «مرغابی ساده دل». 39

3-1-3-1-  خلاصه‌ی داستان. 40

3-1-3-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 40

3-1-3-3- روش خلق اثر. 41

3-1-3-4-عناصر داستانی.. 42

3-1-3-5- ارزيابي.. 45

3-2- امید پناهیآذر 47

3-2-1- نقد و بررسي«خرگوش زيرك». 48

3-2-1-1-خلاصهی داستان. 48

3-2-1-2- تطبیق متن بازنويسي شده با متن اصلي.. 49

3-2-1-3- روش خلق اثر. 49

3-2-1-4-عناصر داستان. 50

3-2-2-نقد و بررسي داستان «ديو و دزد گاو». 57

3-2-2-1- خلاصه‌ي داستان. 57

3-2-2-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي.. 57

3-2-2-3- روش خلق اثر. 58

3-2-2-4-عناصر داستان. 58

3-2-3- نقد و بررسي  داستان «شير و دوستان حيله‌گر». 63

3-2-3-1- خلاصه‌ي داستان. 63

3-2-3-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي.. 63

3-2-3-3- روش خلق اثر. 64

3-2-3-4- عناصر داستان. 65

– پيرنگ… 65

3-2-4- نقد و بررسي داستان «شيطان دريا و مرغ دريايي». 70

3-2-4-1- خلاصه‌ي داستان. 70

3-2-4-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي.. 70

3-2-4-3- روش خلق اثر. 71

3-2-4-4- عناصر داستان. 72

3-2-5- نقد و بررسي داستان «كبوتر باهوش». 77

3-2-5-1- خلاصه‌ي داستان. 77

3-2-5-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي.. 78

الف. بخشي از متن بازنويسي شده 78

3-2-5-3- روش خلق اثر. 78

3-2-5-4- عناصر داستان. 79

3-2-6- نقد و بررسي داستان «كلاغ و مار». 83

3-2-6-1- خلاصه‌ي داستان. 83

3-2-6-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي.. 83

3-2-6-3- روش خلق اثر. 84

3-2-6-4- عناصر داستان. 84

3-2-7- نقد و بررسي داستان «مار سخنگو». 89

3-2-7-1- خلاصه‌ي داستان. 89

3-2-7-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي.. 90

الف. بخشي از متن بازنويسي شده 90

3-2-7-3- روش خلق اثر. 90

3-2-7-4- عناصر داستان. 91

3-2-7-5- ارزيابي.. 95

3-3- بتول سعیدی.. 99

3-3-1- نقد و بررسي داستان «شكارچي، گراز و شغال». 100

3-3-1-1- خلاصه‌ي داستان. 100

3-3-1-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي.. 101

3-3-1-3- روش خلق اثر. 101

3-3-1-4- عناصر داستان. 102

3-3-2- نقد و بررسي داستان «خر در پوست شير». 104

3-3-2-1- خلاصه‌ي داستان. 104

3-3-2-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي.. 105

3-3-2-3- روش خلق اثر. 105

3-3-2-4- عناصر داستان. 105

3-3-3- نقد و بررسي داستان «بافنده‌اي به نام منتر». 108

3-3-3-1- خلاصه‌ي داستان. 109

3-3-3-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي.. 109

3-3-3-3- روش خلق اثر. 109

3-3-3-4- عناصر داستان. 110

3-3-4- نقد و بررسي داستان «مرغاني كه دو كله ويك شكم داشتند». 114

3-3-4-1- خلاصه‌ي داستان. 114

3-3-4-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي.. 114

3-3-4-3- روش خلق اثر. 115

3-3-4-4- عناصر داستان. 115

3-3-5- نقد و بررسي داستان «مار و مورچه». 117

3-3-5-1- خلاصه‌ي داستان. 118

3-3-5-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي.. 118

3-3-5-3- روش خلق اثر. 118

3-3-5-4- عناصر داستان. 119

3-3-5-5- ارزيابي.. 121

3-4- مژگان شیخی.. 125

3-4-1- نقد و بررسي «شير و خرگوش دم سياه». 125

3-4-1-1-  خلاصه‌ي داستان. 126

3-4-1-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي.. 126

3-4-1-3- روش خلق اثر. 127

3-4-1-4- عناصر داستان. 127

3-4-2- نقد و بررسي داستان «ماهي‌خوار حيله‌گر، ماهي‌هاي خوش باور». 132

3-4-2-1- خلاصه‌ي داستان. 133

3-4-2-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي.. 133

3-4-2-3- روش خلق اثر. 134

3-4-2-4- عناصر داستان. 134

3-4-3- نقد و بررسي داستان «چشمه‌اي كه مال ماه بود». 140

3-4-3-1- خلاصه‌ي داستان. 140

3-4-3-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي.. 141

3-4-3-3- روش خلق اثر. 141

3-4-3-4- عناصر داستان. 142

3-4-4- نقد و بررسي داستان «مرد جهانگرد، مار خط‌خطي». 146

3-4-4-1- خلاصه‌ي داستان. 146

3-4-4-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي.. 147

3-4-4-3- روش خلق اثر. 147

3-4-4-4- عناصر داستان. 149

3-4-5- نقد و بررسي داستان «خانم كلاغه و مار سياه». 153

3-4-5-1- خلاصه‌ي داستان. 154

3-4-5-2-تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلی.. 154

3-4-5-3- روش خلق اثر. 155

3-4-5-4- عناصر داستان. 155

3-4-6- نقد و بررسي داستان «موشي كه دختر شد». 159

3-4-6-1- خلاصه‌ي داستان. 159

3-4-6-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي.. 160

3-4-6-3- روش خلق اثر. 160

3-4-6-4- عناصر داستان. 161

3-4-6-5- ارزيابي.. 167

3-5- محمدحسن شیرازی.. 171

3-5-1- نقد و بررسي داستان «عاقبت طمع». 172

3-5-1-1- خلاصه‌ي ‌داستان. 172

3-5-1-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي.. 173

3-5-1-3- روش خلق اثر‌ 174

3-5-1-4 عناصر داستان. 174

3-5-2- نقد و بررسی داستان «سرانجام نصیحت جاهلان». 178

3-5-2-1- خلاصهی داستان. 179

3-5-2-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 179

3-5-2-3- روش خلق اثر. 179

3-5-2-4- عناصر داستان. 180

3-5-3- نقد و بررسي داستان «تصميم عجولانه». 183

3-5-3-1- خلاصه‌ي داستان. 184

3-5-3-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي.. 184

3-5-3-3- روش خلق اثر. 185

3-5-3-4- عناصر داستان. 186

3-5-4- نقد و بررسي داستان «قورباغه غافل». 190

3-5-4-1- خلاصه‌‌ي داستان. 191

3-5-4-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي.. 191

3-5-4-3- روش خلق اثر. 192

3-5-4-4- عناصر داستان. 193

3-5-4-5- ارزيابي.. 199

3-6- بدرالسادات عیوقی.. 204

3-6-1- نقد و بررسی داستان «شاهزاده و پرنده». 204

3-6-1-1- خلاصه‌ی داستان. 204

3-6-1-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 205

3-6-1-3- روش خلق اثر. 206

3-6-1-4-عناصر داستان. 206

3-6-2- نقد و بررسی داستان «شاهزاده و یارانش». 211

3-6-2-1- خلاصه‌ی داستان. 212

3-6-2-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 212

3-6-2-3- روش خلق اثر. 213

3-6-2-4- عناصر داستان. 213

3-6-3- نقد و بررسی داستان «ماده شیر و فرزندش». 219

3-6-3-1- خلاصه‌ی داستان. 219

3-6-3-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 219

3-6-3-3- روش خلق اثر. 220

3-6-3-4- عناصر داستان. 221

3-6-4- نقد و بررسی داستان «موش و گربه». 226

3-6-4-1- خلاصه‌ی داستان. 226

3-6-4-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 226

3-6-4-3- روش خلق اثر. 227

3-6-4-4- عناصر داستان. 228

3-6-4-5- ارزيابي.. 231

3-7- بهزاد قلانی.. 235

3-7-1- نقد و بررسي داستان «قورباغه دانا». 236

3-7-1-1- خلاصه‌ي داستان. 236

3-7-1-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي.. 237

3-7-1-3- روش خلق اثر. 237

3-7-1-4- عناصر داستان. 238

3-7-2- نقد و بررسی داستان «دختر پادشاه و حکیم ماهر». 243

3-7-2-1- خلاصهی داستان. 243

3-7-2-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 243

3-7-2-3- روش خلق اثر. 244

3-7-2-4- عناصر داستان. 245

3-7-3- نقد و بررسی داستان «بازرگان و مرد امانت‌دار». 250

3-7-3-1- خلاصهی داستان. 251

3-7-3-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 251

3-7-3-3- روش خلق اثر. 252

3-7-3-4- عناصر داستان. 252

3-7-4- نقد و بررسی داستان «دزد نادان و مرد ثروتمند». 257

3-7-4-1- خلاصهی داستان. 258

3-7-4-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 258

3-7-4-3- روش خلق اثر. 259

3-7-4-4- عناصر داستان. 259

3-7-5- نقد و بررسی داستان «دوستان مهربان». 264

3-7-5-1- خلاصهی داستان. 264

3-7-5-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 264

3-7-5-3- روش خلق اثر. 266

3-7-5-4- عناصر داستان. 267

3-7-6- نقد و بررسي داستان «گربه ناقلا». 271

3-7-6-1-  خلاصه‌ي داستان. 271

3-7-6-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي.. 272

3-7-6-3- روش خلق اثر. 273

3-7-6-4- عناصر داستان. 273

3-7-7- نقد و بررسي داستان « مرد نادان و گوسفند بيچاره». 278

3-7-7-1- خلاصه‌ي داستان. 278

3-7-7-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي.. 278

3-7-7-3- روش خلق اثر. 279

3-7-7-4- عناصر داستان. 279

3-7-7-5- ارزيابي.. 283

3-8- ناصر کشاورز 287

3-8-1- نقد و بررسي داستان «لاك‌پشت و دام آهو». 288

3-8-1-1- خلاصه‌ي داستان. 288

3-8-1-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي.. 288

3-8-1-3- روش خلق اثر. 290

3-8-1-4- عناصر داستان. 291

3-8-2- نقد و بررسي داستان «جنگ لك‌لك و خرچنگ». 296

3-8-2-1- خلاصه‌ي داستان. 297

3-8-2-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي.. 297

3-8-2-3-  روش خلق اثر. 299

3-8-2-4- عناصر داستان. 300

3-8-3- نقد و بررسي داستان «كلاغي و كلاغي بود». 309

3-8-3-1- خلاصه‌ي داستان. 309

3-8-3-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي.. 309

3-8-3-3-  روش خلق اثر. 311

3-8-3-4- عناصر داستان. 312

3-8-3-5-ارزيابي.. 321

3-9- مجید گلمحمدی.. 327

3-9-1- نقد و بررسی داستان «تيرانداز و ماده شير». 327

3-9-1-1- خلاصهی داستان. 328

3-9-1-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي.. 328

3-9-1-3- روش خلق اثر. 329

3-9-1-4- عناصر داستان. 329

3-9-2- نقد و بررسی داستان «پادشاه و فنزه». 334

3-9-2-1-  خلاصهی داستان. 334

3-9-2-2-تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 334

3-9-2-3- روش خلق اثر. 336

3-9-2-4- عناصر داستان. 336

3-9-3- نقد و بررسی داستان «زاهد و راسو». 341

3-9-3-1- خلاصهی داستان. 342

3-9-3-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 342

3-9-3-3- روش خلق اثر. 343

3-9-3-4- عناصر داستان. 344

3-9-4- نقد و بررسی داستان «زاهد و مهمان او». 348

3-9-4-1- خلاصهی داستان. 348

3-9-4-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 349

3-9-4-3- روش خلق اثر. 350

3-9-4-4- عناصر داستان. 350

3-9-5- نقد و بررسی داستان «شیر و شغال». 353

3-9-5-1- خلاصهی داستان. 353

3-9-5-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 354

3-9-5-3- روش خلق اثر. 355

3-9-5-4- عناصر داستان. 355

3-9-5-5- ارزيابي.. 362

3-10- اسماعیل هنرمندنیا 366

3-10-1- نقد و بررسی داستان «آرزوی کبوتر چاهی». 367

3-10-1- 1- خلاصهی داستان. 367

3-10-1-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 367

3-10-1-3- روش خلق اثر. 368

3-10-1-4-عناصر داستان. 369

3-10-2- نقد و بررسی داستان «الاغ نادان». 373

3-10-2-1-  خلاصه‌ي داستان. 374

3-10-2-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 374

3-10-2-3- روش خلق اثر. 375

3-10-2-4- عناصر داستان. 376

3-10-3- نقد و بررسي داستان «جغد و كلاغ». 382

3-10-3-1- خلاصه‌ي داستان. 382

3-10-3-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي.. 382

3-10-3-3- روش خلق اثر. 383

3-10-3-4- عناصر داستان. 384

3-10-4- نقد و بررسي داستان «كليله و دمنه». 388

3-10-4-1- خلاصه‌ي داستان. 388

3-10-4-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي.. 389

3-10-4-3- روش خلق اثر. 390

3-10-4-4- عناصر داستان. 391

3-10-5- نقد و بررسی داستان «لاك‌پشت پرنده». 396

3-10-5-1- خلاصه ی داستان. 396

3-10-5-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي.. 397

3-10-5-3-  روش خلق اثر. 397

3-10-5-4- عناصر داستان. 398

3-10-6- نقد و بررسی داستان «ميمون و لاك‌پشت». 401

3-10-6-1- خلاصهی داستان. 401

3-10-6-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي.. 402

3-10-6-3- روش خلق اثر. 402

3-10-6-4- عناصر داستان. 403

3-10-6-5- ارزیابی.. 408

4-1  عناصر داستانی.. 413

4-2-  مقایسهی نویسندگان در ردههای سنی مختلف.. 415

4-3- تصوير و ساير اجزاي تكميلي.. 418

4-4- روش پرداخت آثار 419

4-5- سهم گروههای سنی مختلف از بازنوشتهها 422

4-6- بررسی قالب بازنوشتهها 423

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                     صفحه

 

جدول 3-1: گزینش آثار از کلیله و دمنه………………………………………………………………………………….. 99

جدول 3-2: فراوانی گزینش حكايات از هر باب………………………………………………………………………. 171

جدول 3-3: فراوانی آثار بازنوشته­ی کلیله و دمنه …………………………………………………………………. 203

جدول 3-4: فراوانی گزینش آثار باز نوشته کلیله ودمنه ……………………………………………………….. 365

جدول 3-5: حذفیات نویسنده …………………………………………………………………………………………………. 365

جدول 3-6: فراوانی آثار بازنوشته کلیله و دمنه ……………………………………………………………………… 410

جدول 3-7: آثار باز نوشته از انوار سهیلی ………………………………………………………………………………. 410

جدول 4-1: شیوه پرداخت آثار باز نوشته از کلیله و دمنه…………………………………………………….. 421

جدول 4-2: سهم گروه های سنی مختلف از آثار بازنوشته …………………………………………………… 422

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                     صفحه

 

نمودار 2-1: انواع بازنویسی از لحاظ ساختار …………………………………………………………………………….. 16

نمودار 4-1:  انواع بازنویسی و باز آفرینی ……………………………………………………………………………….. 422

نمودار 4-2:  گروه سنی…………………………………………………………………………………………………………….. 423

نمودار 4-3: قالب آثار…………………………………………………………………………………………………………………. 423

 

 

 

 

مقدمه

هر چند مدت زمان بسياري از پيدايش ادبيات كودك و نوجوان نمي‌گذرد، اما در همين دوره­ي محدود نيز نويسندگان با عزمي استوار تلاش كردند در انواع مختلف ادبي از جمله، داستان، شعر، نمايش‌نامه و …. رسالت خود را نسبت به اين گروه به انجام رسانند.

عده‌اي از اين نويسندگان بر آن بودند تا آثارشان علاوه ‌بر داشتن وجهه­ی ‌ادبي و هنري، ميراث گران‌بهاي كهن را نيز به كودك انتقال دهد؛ گنجينه‌هايي كه در طول تاريخ، نسل به نسل منتقل گشته و به نوعي جزء مفاخر ملي و فرهنگي اين سرزمين محسوب مي‌شوند، اما به دلايل مختلف و از جمله سبك مصنوع و دشوار، كودكان و نوجوانان از آن بي‌بهره‌اند.

بازنويسي و ساده‌نويسي حلقه‌ي اتصال زنجيره‌ي ادب كهن با نسل امروزي و زمينه‌ساز انس و ارتباط كودك با شاهكارهاي ادبي گذشته است.

مهدي آذريزدي از جمله پيشگامان نهضت بازنويسي براي كودكان است كه موفقيتش در اين راه، او را الگوي ساير نويسندگان قرار مي‌دهد تا هر يك به نوعي در اين زمينه دست به هنرنمايي زنند. در سال‌هاي اخير بسياري از متون برجسته و اخلاقي كهن از جمله شاهنامه، مرزبان‌نامه، بوستان و گلستان سعدي و … به بركت بازنويسي در اختيار كودكان و نوجوانان قرار گرفته است.

«پيش از آن، كودكان بايد شاهنامه، گلستان يا بوستان را همان‌گونه كه نوشته شده بود، مي‌خواندند. هدف، تنها خواندن بود، نه فهميدن. اما هنگامي كه به گنجايش شناختي كودك و نوجوان توجه شد، اين پرسش براي دست‌اندركاران ادبيات كودكان پيش آمد كه آيا كودكان مي‌توانند متن‌هاي دشوار ادبيات كهن را بفهمند؟ هدف اين بود كه آنان با اين آثار آشنايي يابند، نه اين كه به اجبار و بدون منطق روشن آن­ها را بخوانند. اين مرحله در فرآيند شكل‌گيري بازنويسي براي كودكان از اهميت بسيار برخوردار بود». (محمدي و قاييني، 1382: 6/455).

كليله و دمنه نيز گنجينه‌اي است غني و پربار كه علاوه بر مفاهيم اخلاقي و آموزنده، به دليل تمثيلي بودن و بيان سرگذشت حيوانات كه مورد علاقه‌ي كودكان است، توجه‌ هر نويسنده‌اي را كه در حيطه‌ي ادبيات كودك فعاليت دارد، به خود جلب مي‌كند.

اين پژوهش به بررسي 50 بازنوشته­ی کلیله و دمنه از 10 نويسنده برگزيده پرداخته و شيوه‌هاي خلق و عناصر داستاني آن را نسبت به متن كهن بررسي كرده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 449

14700 تومان

 

 

پشتیبانی سایت :              serderehi@gmail.com