متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه شیراز

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

پایان نامه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی زبان و ادبیات فارسی

 

بررسی بازنویسی­ها و بازآفرینی­های کلیله و دمنه برای کودکان و نوجوانان، منتشر شده از سال 1384 تا 1389

 

استاد راهنما

دکتر سعید حسام­پور

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

 

بازنویسی و بازآفرینی که در چند دهه­ی اخیر مورد توجه­ی نویسندگان قرار گرفته است، راهی است در جهت آشنایی کودک و نوجوان با منابع غنی و کتاب­های ادبی و اخلاقی کهن. در این میان کلیله و دمنه به دلیل دربرداشتن
آموزه­های اخلاقی، تمثیلی بودن و حضور شخصیت­های حیوانی، بارها از سوی نویسندگان گوناگون بازنویسی شده است.

به دلیل اهمیت بازنویسی و بازآفرینی در رشد و شکوفایی استعدادهای کودک و نوجوان، در این پژوهش که به روش کتاب­خانه­ای و توصیفی و تحلیلی فراهم آمده است، پنجاه بازنوشته­ی کلیله و دمنه از ده نویسنده در سال­های 1384 تا 1389گزینش شد و شیوه­ی پرداخت و عناصرداستانی به کار رفته در آن  بررسی و با متن اصلی مقایسه شد.

پژوهش نشان داد بازنویسی چنان که باید مسیر تکاملی خویش را نپیموده است. بیشتر آثار به روش ساده نگارش یافته و بسامد بازنویسی خلاق و به ویژه بازآفرینی در این دوره اندک است. نویسندگان نیز برای خلاق کردن داستان­ها به اندک تغییری در ساختار آن بسنده کرده­اند. به طوری­که خلاقیت آثار مژگان شیخی، جعفر ابراهیمی، امید پناهی­آذر و محمدحسن شیرازی بیشتر در زمینه­ی شخصیت­پردازی درست نمایان می­شود. کشاورز و شیرازی با کاربرد درست و متناسب زبان، بیشترین تأثیر را بر مخاطبان خود می­نهند؛ به خصوص کشاورز که قالب شعر را برای معرفی متن کهن برگزیده است. بی دقتی در کاربرد زبان و سبک سست نویسندگی در کنار بی­توجهی نسبت به عواطف کودک و هم­چنین گزینش آثاری به دور از ارزش محتوایی، برخی از نویسندگان و از جمله بتول سعیدی را در زمره­ی بازنویسان ناموفق قرار داده است.

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

 

فصل اول: مقدمه

1-2- پیشینه‌ پژوهش… 3

1-3- هدف پژوهش… 6

1-4- اهمیت و ضرورت پژوهش… 6

1-5-روش پژوهش… 7

1‑6‑ سؤالات پژوهش… 9

2-1- روشهای خلق آثار 11

2-1-1- خلق بیواسطهی آثار( آفرینش) 11

2-1-2- تصویرگری.. 11

2-1-3- گزیدهنویسی.. 12

2-1-4- گردآوری.. 12

2-1-5- ترجمه. 12

2-1-6- ترجمه-بازنویسی.. 12

2-1-7- بازآفرینی.. 12

2-1-8- بازنویسی.. 13

2-1-8-1- بازنویسی توأم با بازآفرینی.. 13

2-1-8-2- بازنویسی ساده و خلاق. 13

2-1-8- 3- سایر انواع بازنویسی.. 14

2-1-8-3-1- کاستیهای تقسیمبندیها موجود از لحاظ ساختار 15

2-2- قدمت بازنویسی و بازآفرینی در ایران و جهان. 17

2-2-1-2 تاریخچهی بازنویسی برای کودک و نوجوان. 18

2-2-1-2-1- تاریخچهی بازنویسی ادبیات عامه. 18

2-2-1-2-2-تاریخچهی بازنویسی ادبیات کهن برای کودک و نوجوان. 19

2-3- کلیله و دمنه. 20

2-3-1- مخاطبان کلیله و دمنه. 22

3-1- جعفر ابراهیمی.. 25

3-1-1-نقد و بررسی داستان «دزد ساده دل». 25

3-1-1-1-  خلاصهی داستان. 25

3-1-1-2- تطبیق متن بازنویسی‌ شده با متن اصلی.. 26

3-1-1-3-  روش خلق اثر. 26

3-1-1-4- عناصر داستانی.. 28

3-1-2-نقد و بررسی داستان «زاغ و مار». 32

3-1-2-1-  خلاصه‌ی داستان. 32

3-1-2-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 33

3-1-2-3- روش خلق اثر. 33

3-1-2-4- عناصر داستانی.. 34

3-1-3- نقد و بررسی داستان «مرغابی ساده دل». 39

3-1-3-1-  خلاصه‌ی داستان. 40

3-1-3-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 40

3-1-3-3- روش خلق اثر. 41

3-1-3-4-عناصر داستانی.. 42

3-1-3-5- ارزیابی.. 45

3-2- امید پناهیآذر 47

3-2-1- نقد و بررسی«خرگوش زیرک». 48

3-2-1-1-خلاصهی داستان. 48

3-2-1-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 49

3-2-1-3- روش خلق اثر. 49

3-2-1-4-عناصر داستان. 50

3-2-2-نقد و بررسی داستان «دیو و دزد گاو». 57

3-2-2-1- خلاصه‌ی داستان. 57

3-2-2-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 57

3-2-2-3- روش خلق اثر. 58

3-2-2-4-عناصر داستان. 58

3-2-3- نقد و بررسی  داستان «شیر و دوستان حیله‌گر». 63

3-2-3-1- خلاصه‌ی داستان. 63

3-2-3-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 63

3-2-3-3- روش خلق اثر. 64

3-2-3-4- عناصر داستان. 65

– پیرنگ… 65

3-2-4- نقد و بررسی داستان «شیطان دریا و مرغ دریایی». 70

3-2-4-1- خلاصه‌ی داستان. 70

3-2-4-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 70

3-2-4-3- روش خلق اثر. 71

3-2-4-4- عناصر داستان. 72

3-2-5- نقد و بررسی داستان «کبوتر باهوش». 77

3-2-5-1- خلاصه‌ی داستان. 77

3-2-5-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 78

الف. بخشی از متن بازنویسی شده 78

3-2-5-3- روش خلق اثر. 78

3-2-5-4- عناصر داستان. 79

3-2-6- نقد و بررسی داستان «کلاغ و مار». 83

3-2-6-1- خلاصه‌ی داستان. 83

3-2-6-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 83

3-2-6-3- روش خلق اثر. 84

3-2-6-4- عناصر داستان. 84

3-2-7- نقد و بررسی داستان «مار سخنگو». 89

3-2-7-1- خلاصه‌ی داستان. 89

3-2-7-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 90

الف. بخشی از متن بازنویسی شده 90

3-2-7-3- روش خلق اثر. 90

3-2-7-4- عناصر داستان. 91

3-2-7-5- ارزیابی.. 95

3-3- بتول سعیدی.. 99

3-3-1- نقد و بررسی داستان «شکارچی، گراز و شغال». 100

3-3-1-1- خلاصه‌ی داستان. 100

3-3-1-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 101

3-3-1-3- روش خلق اثر. 101

3-3-1-4- عناصر داستان. 102

3-3-2- نقد و بررسی داستان «خر در پوست شیر». 104

3-3-2-1- خلاصه‌ی داستان. 104

3-3-2-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 105

3-3-2-3- روش خلق اثر. 105

3-3-2-4- عناصر داستان. 105

3-3-3- نقد و بررسی داستان «بافنده‌ای به نام منتر». 108

3-3-3-1- خلاصه‌ی داستان. 109

3-3-3-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 109

3-3-3-3- روش خلق اثر. 109

3-3-3-4- عناصر داستان. 110

3-3-4- نقد و بررسی داستان «مرغانی که دو کله ویک شکم داشتند». 114

3-3-4-1- خلاصه‌ی داستان. 114

3-3-4-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 114

3-3-4-3- روش خلق اثر. 115

3-3-4-4- عناصر داستان. 115

3-3-5- نقد و بررسی داستان «مار و مورچه». 117

3-3-5-1- خلاصه‌ی داستان. 118

3-3-5-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 118

3-3-5-3- روش خلق اثر. 118

3-3-5-4- عناصر داستان. 119

3-3-5-5- ارزیابی.. 121

3-4- مژگان شیخی.. 125

3-4-1- نقد و بررسی «شیر و خرگوش دم سیاه». 125

3-4-1-1-  خلاصه‌ی داستان. 126

3-4-1-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 126

3-4-1-3- روش خلق اثر. 127

3-4-1-4- عناصر داستان. 127

3-4-2- نقد و بررسی داستان «ماهی‌خوار حیله‌گر، ماهی‌های خوش باور». 132

3-4-2-1- خلاصه‌ی داستان. 133

3-4-2-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 133

3-4-2-3- روش خلق اثر. 134

3-4-2-4- عناصر داستان. 134

3-4-3- نقد و بررسی داستان «چشمه‌ای که مال ماه بود». 140

3-4-3-1- خلاصه‌ی داستان. 140

3-4-3-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 141

3-4-3-3- روش خلق اثر. 141

3-4-3-4- عناصر داستان. 142

3-4-4- نقد و بررسی داستان «مرد جهانگرد، مار خط‌خطی». 146

3-4-4-1- خلاصه‌ی داستان. 146

3-4-4-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 147

3-4-4-3- روش خلق اثر. 147

3-4-4-4- عناصر داستان. 149

3-4-5- نقد و بررسی داستان «خانم کلاغه و مار سیاه». 153

3-4-5-1- خلاصه‌ی داستان. 154

3-4-5-2-تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 154

3-4-5-3- روش خلق اثر. 155

3-4-5-4- عناصر داستان. 155

3-4-6- نقد و بررسی داستان «موشی که دختر شد». 159

3-4-6-1- خلاصه‌ی داستان. 159

3-4-6-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 160

3-4-6-3- روش خلق اثر. 160

3-4-6-4- عناصر داستان. 161

3-4-6-5- ارزیابی.. 167

3-5- محمدحسن شیرازی.. 171

3-5-1- نقد و بررسی داستان «عاقبت طمع». 172

3-5-1-1- خلاصه‌ی ‌داستان. 172

3-5-1-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 173

3-5-1-3- روش خلق اثر‌ 174

3-5-1-4 عناصر داستان. 174

3-5-2- نقد و بررسی داستان «سرانجام نصیحت جاهلان». 178

3-5-2-1- خلاصهی داستان. 179

3-5-2-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 179

3-5-2-3- روش خلق اثر. 179

3-5-2-4- عناصر داستان. 180

3-5-3- نقد و بررسی داستان «تصمیم عجولانه». 183

3-5-3-1- خلاصه‌ی داستان. 184

3-5-3-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 184

3-5-3-3- روش خلق اثر. 185

3-5-3-4- عناصر داستان. 186

3-5-4- نقد و بررسی داستان «قورباغه غافل». 190

3-5-4-1- خلاصه‌‌ی داستان. 191

3-5-4-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 191

3-5-4-3- روش خلق اثر. 192

3-5-4-4- عناصر داستان. 193

3-5-4-5- ارزیابی.. 199

3-6- بدرالسادات عیوقی.. 204

3-6-1- نقد و بررسی داستان «شاهزاده و پرنده». 204

3-6-1-1- خلاصه‌ی داستان. 204

3-6-1-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 205

3-6-1-3- روش خلق اثر. 206

3-6-1-4-عناصر داستان. 206

3-6-2- نقد و بررسی داستان «شاهزاده و یارانش». 211

3-6-2-1- خلاصه‌ی داستان. 212

3-6-2-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 212

3-6-2-3- روش خلق اثر. 213

3-6-2-4- عناصر داستان. 213

3-6-3- نقد و بررسی داستان «ماده شیر و فرزندش». 219

3-6-3-1- خلاصه‌ی داستان. 219

3-6-3-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 219

3-6-3-3- روش خلق اثر. 220

3-6-3-4- عناصر داستان. 221

3-6-4- نقد و بررسی داستان «موش و گربه». 226

3-6-4-1- خلاصه‌ی داستان. 226

3-6-4-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 226

3-6-4-3- روش خلق اثر. 227

3-6-4-4- عناصر داستان. 228

3-6-4-5- ارزیابی.. 231

3-7- بهزاد قلانی.. 235

3-7-1- نقد و بررسی داستان «قورباغه دانا». 236

3-7-1-1- خلاصه‌ی داستان. 236

3-7-1-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 237

3-7-1-3- روش خلق اثر. 237

3-7-1-4- عناصر داستان. 238

3-7-2- نقد و بررسی داستان «دختر پادشاه و حکیم ماهر». 243

3-7-2-1- خلاصهی داستان. 243

3-7-2-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 243

3-7-2-3- روش خلق اثر. 244

3-7-2-4- عناصر داستان. 245

3-7-3- نقد و بررسی داستان «بازرگان و مرد امانت‌دار». 250

3-7-3-1- خلاصهی داستان. 251

3-7-3-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 251

3-7-3-3- روش خلق اثر. 252

3-7-3-4- عناصر داستان. 252

3-7-4- نقد و بررسی داستان «دزد نادان و مرد ثروتمند». 257

3-7-4-1- خلاصهی داستان. 258

3-7-4-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 258

3-7-4-3- روش خلق اثر. 259

3-7-4-4- عناصر داستان. 259

3-7-5- نقد و بررسی داستان «دوستان مهربان». 264

3-7-5-1- خلاصهی داستان. 264

3-7-5-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 264

3-7-5-3- روش خلق اثر. 266

3-7-5-4- عناصر داستان. 267

3-7-6- نقد و بررسی داستان «گربه ناقلا». 271

3-7-6-1-  خلاصه‌ی داستان. 271

3-7-6-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 272

3-7-6-3- روش خلق اثر. 273

3-7-6-4- عناصر داستان. 273

3-7-7- نقد و بررسی داستان « مرد نادان و گوسفند بیچاره». 278

3-7-7-1- خلاصه‌ی داستان. 278

3-7-7-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 278

3-7-7-3- روش خلق اثر. 279

3-7-7-4- عناصر داستان. 279

3-7-7-5- ارزیابی.. 283

3-8- ناصر کشاورز 287

3-8-1- نقد و بررسی داستان «لاک‌پشت و دام آهو». 288

3-8-1-1- خلاصه‌ی داستان. 288

3-8-1-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 288

3-8-1-3- روش خلق اثر. 290

3-8-1-4- عناصر داستان. 291

3-8-2- نقد و بررسی داستان «جنگ لک‌لک و خرچنگ». 296

3-8-2-1- خلاصه‌ی داستان. 297

3-8-2-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 297

3-8-2-3-  روش خلق اثر. 299

3-8-2-4- عناصر داستان. 300

3-8-3- نقد و بررسی داستان «کلاغی و کلاغی بود». 309

3-8-3-1- خلاصه‌ی داستان. 309

3-8-3-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 309

3-8-3-3-  روش خلق اثر. 311

3-8-3-4- عناصر داستان. 312

3-8-3-5-ارزیابی.. 321

3-9- مجید گلمحمدی.. 327

3-9-1- نقد و بررسی داستان «تیرانداز و ماده شیر». 327

3-9-1-1- خلاصهی داستان. 328

3-9-1-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 328

3-9-1-3- روش خلق اثر. 329

3-9-1-4- عناصر داستان. 329

3-9-2- نقد و بررسی داستان «پادشاه و فنزه». 334

3-9-2-1-  خلاصهی داستان. 334

3-9-2-2-تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 334

3-9-2-3- روش خلق اثر. 336

3-9-2-4- عناصر داستان. 336

3-9-3- نقد و بررسی داستان «زاهد و راسو». 341

3-9-3-1- خلاصهی داستان. 342

3-9-3-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 342

3-9-3-3- روش خلق اثر. 343

3-9-3-4- عناصر داستان. 344

3-9-4- نقد و بررسی داستان «زاهد و مهمان او». 348

3-9-4-1- خلاصهی داستان. 348

3-9-4-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 349

3-9-4-3- روش خلق اثر. 350

3-9-4-4- عناصر داستان. 350

3-9-5- نقد و بررسی داستان «شیر و شغال». 353

3-9-5-1- خلاصهی داستان. 353

3-9-5-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 354

3-9-5-3- روش خلق اثر. 355

3-9-5-4- عناصر داستان. 355

3-9-5-5- ارزیابی.. 362

3-10- اسماعیل هنرمندنیا 366

3-10-1- نقد و بررسی داستان «آرزوی کبوتر چاهی». 367

3-10-1- 1- خلاصهی داستان. 367

3-10-1-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 367

3-10-1-3- روش خلق اثر. 368

3-10-1-4-عناصر داستان. 369

3-10-2- نقد و بررسی داستان «الاغ نادان». 373

3-10-2-1-  خلاصه‌ی داستان. 374

3-10-2-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 374

3-10-2-3- روش خلق اثر. 375

3-10-2-4- عناصر داستان. 376

3-10-3- نقد و بررسی داستان «جغد و کلاغ». 382

3-10-3-1- خلاصه‌ی داستان. 382

3-10-3-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 382

3-10-3-3- روش خلق اثر. 383

3-10-3-4- عناصر داستان. 384

3-10-4- نقد و بررسی داستان «کلیله و دمنه». 388

3-10-4-1- خلاصه‌ی داستان. 388

3-10-4-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 389

3-10-4-3- روش خلق اثر. 390

3-10-4-4- عناصر داستان. 391

3-10-5- نقد و بررسی داستان «لاک‌پشت پرنده». 396

3-10-5-1- خلاصه ی داستان. 396

3-10-5-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 397

3-10-5-3-  روش خلق اثر. 397

3-10-5-4- عناصر داستان. 398

3-10-6- نقد و بررسی داستان «میمون و لاک‌پشت». 401

3-10-6-1- خلاصهی داستان. 401

3-10-6-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 402

3-10-6-3- روش خلق اثر. 402

3-10-6-4- عناصر داستان. 403

3-10-6-5- ارزیابی.. 408

4-1  عناصر داستانی.. 413

4-2-  مقایسهی نویسندگان در ردههای سنی مختلف.. 415

4-3- تصویر و سایر اجزای تکمیلی.. 418

4-4- روش پرداخت آثار 419

4-5- سهم گروههای سنی مختلف از بازنوشتهها 422

4-6- بررسی قالب بازنوشتهها 423

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                     صفحه

 

جدول 3-1: گزینش آثار از کلیله و دمنه………………………………………………………………………………….. 99

جدول 3-2: فراوانی گزینش حکایات از هر باب………………………………………………………………………. 171

جدول 3-3: فراوانی آثار بازنوشته­ی کلیله و دمنه …………………………………………………………………. 203

جدول 3-4: فراوانی گزینش آثار باز نوشته کلیله ودمنه ……………………………………………………….. 365

جدول 3-5: حذفیات نویسنده …………………………………………………………………………………………………. 365

جدول 3-6: فراوانی آثار بازنوشته کلیله و دمنه ……………………………………………………………………… 410

جدول 3-7: آثار باز نوشته از انوار سهیلی ………………………………………………………………………………. 410

جدول 4-1: شیوه پرداخت آثار باز نوشته از کلیله و دمنه…………………………………………………….. 421

جدول 4-2: سهم گروه های سنی مختلف از آثار بازنوشته …………………………………………………… 422

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                     صفحه

 

نمودار 2-1: انواع بازنویسی از لحاظ ساختار …………………………………………………………………………….. 16

نمودار 4-1:  انواع بازنویسی و باز آفرینی ……………………………………………………………………………….. 422

نمودار 4-2:  گروه سنی…………………………………………………………………………………………………………….. 423

نمودار 4-3: قالب آثار…………………………………………………………………………………………………………………. 423

 

 

 

 

مقدمه

هر چند مدت زمان بسیاری از پیدایش ادبیات کودک و نوجوان نمی‌گذرد، اما در همین دوره­ی محدود نیز نویسندگان با عزمی استوار تلاش کردند در انواع مختلف ادبی از جمله، داستان، شعر، نمایش‌نامه و …. رسالت خود را نسبت به این گروه به انجام رسانند.

عده‌ای از این نویسندگان بر آن بودند تا آثارشان علاوه ‌بر داشتن وجهه­ی ‌ادبی و هنری، میراث گران‌بهای کهن را نیز به کودک انتقال دهد؛ گنجینه‌هایی که در طول تاریخ، نسل به نسل منتقل گشته و به نوعی جزء مفاخر ملی و فرهنگی این سرزمین محسوب می‌شوند، اما به دلایل مختلف و از جمله سبک مصنوع و دشوار، کودکان و نوجوانان از آن بی‌بهره‌اند.

بازنویسی و ساده‌نویسی حلقه‌ی اتصال زنجیره‌ی ادب کهن با نسل امروزی و زمینه‌ساز انس و ارتباط کودک با شاهکارهای ادبی گذشته است.

مهدی آذریزدی از جمله پیشگامان نهضت بازنویسی برای کودکان است که موفقیتش در این راه، او را الگوی سایر نویسندگان قرار می‌دهد تا هر یک به نوعی در این زمینه دست به هنرنمایی زنند. در سال‌های اخیر بسیاری از متون برجسته و اخلاقی کهن از جمله شاهنامه، مرزبان‌نامه، بوستان و گلستان سعدی و … به برکت بازنویسی در اختیار کودکان و نوجوانان قرار گرفته است.

«پیش از آن، کودکان باید شاهنامه، گلستان یا بوستان را همان‌گونه که نوشته شده بود، می‌خواندند. هدف، تنها خواندن بود، نه فهمیدن. اما هنگامی که به گنجایش شناختی کودک و نوجوان توجه شد، این پرسش برای دست‌اندرکاران ادبیات کودکان پیش آمد که آیا کودکان می‌توانند متن‌های دشوار ادبیات کهن را بفهمند؟ هدف این بود که آنان با این آثار آشنایی یابند، نه این که به اجبار و بدون منطق روشن آن­ها را بخوانند. این مرحله در فرآیند شکل‌گیری بازنویسی برای کودکان از اهمیت بسیار برخوردار بود». (محمدی و قایینی، 1382: 6/455).

کلیله و دمنه نیز گنجینه‌ای است غنی و پربار که علاوه بر مفاهیم اخلاقی و آموزنده، به دلیل تمثیلی بودن و بیان سرگذشت حیوانات که مورد علاقه‌ی کودکان است، توجه‌ هر نویسنده‌ای را که در حیطه‌ی ادبیات کودک فعالیت دارد، به خود جلب می‌کند.

این پژوهش به بررسی 50 بازنوشته­ی کلیله و دمنه از 10 نویسنده برگزیده پرداخته و شیوه‌های خلق و عناصر داستانی آن را نسبت به متن کهن بررسی کرده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 449

14700 تومان

 

 

پشتیبانی سایت :              info@elmyar.net

پایان نامه ها

 

مطالب مشابه را هم ببینید

Related Posts

زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه درباره:سیمای معصومین(ع) در دیوان ملاّ حسن کاشی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زبان و ادبیات فارسی عنوان : سیمای معصومین(ع) در دیوان ملاّ حسن کاشی مطالب مشابه را هم ببینید دانلود پایان نامه ارشد: مقایسۀ سبک شناسانۀ اشعار حافظ و Read more…

زبان و ادبیات فارسی

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی میزان رمزگردانی گویشوران مازندرانی، ترکی و کردی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زبان شناسی همگانی عنوان : بررسی میزان رمزگردانی گویشوران مازندرانی، ترکی و کردی مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات فارسی: اخلاق در بوستانپایان نامه Read more…

زبان و ادبیات فارسی

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:بازتاب اساطیر دینی و ملّی در اشعار فریدون مشیری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زبان و ادبیات فارسی عنوان : بازتاب اساطیر دینی و ملّی در اشعار فریدون مشیری   مطالب مشابه را هم ببینید دانلود پایان نامه ارشد: تحلیل قیاسی مفهوم سفر Read more…