متن کامل مقاله ISI با ترجمه فارسی

عنوان فارسی :مولفان دانش آموز و مبتکران معلم

تکه هایی از متن مقاله ISI با ترجمه فارسی به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

bahram_001 bahram_002 bahram_003 bahram_004 bahram_005 bahram_006

تعداد صفحه : 17

تکه هایی از متن ترجمه فارسی به عنوان نمونه :

مولفان دانش آموز و مبتکران معلم: از جان پاری john pary

 

این مقاله، سه بعد مربوط به تایید تدریس و آموزش از طریق آی. سی. تی (ICT) را مورد بررسی و تحقیق قرار می دهد. این سه بعد عبارتنداز:

  1. استفاده و ارزش داستان گویی و تشریح به عنوان یک تکنیک ترجیحی. اولی بر خلق سی دی رام (CD0ROM) که توسط دانش آموزان 14و 9ساله نوشته میشود. 2. عکس العمل نسبت به ابتکار ونوآوری معلمان شرکت کننده. 3. درس هایی که در تلاش برای ضمیمه کردن سی دی رام در تربیت معلم انگلستان آموخته میشود. این مقاله به پیشنهاداتی در ارتباط با شیوه های تدریس ICT ختم می شود. محتوای این سی دی رام بر آموزش محیطی و استفاده از اماکن حیات وحش محلی در انگلستان متمرکز می شود. به طور خلاصه این مقاله بیان می کند که دستاوردهای قابل ملاحظه ای در قادرساختن کودکان برای خلق زنجیره های چندرسانه ای شان وجود دارد. اما محدودیت های سازمانی نیل به آن را مشکل می سازد. تربیت مدرسه محور معلم در بریتانیا اکنون فرصت آزمایش و نوآوری را محدود می کند که به نوبه خود بر امکان تعلیم و تدریس از طریق ICT تاثیر می گذارد.

مقدمه:

اولین هدف این تحقیق، بررسی و مطالعه مزایا یا معایب مجازساختن دانش آموزان برای ارائه کارهای خود اعم از تصاویر منسجم و نظام یافته نوار ضبط و متن در یک سی دی رام می باشد.

آیا ظهور تکنولوژی چندرسانه ای با قابلیت برای سیر آسان میان عناوین ارائه شده به شیوه های گوناگون با استفاده از ضبط متن و تصاویر چیزی مهم را در رابطه با محیط حیات وحش درنزدیکی ارائه میکند؟ آیا قادر ساختن دانش آموزان 9- و 14 ساله برای ارائه رشته ای از عکس ها، تصاویر نظام یافته، نوار و متن برای سی دی رام نفع ویژه ای دارد. این رشته ها ونتایج «داستان سرایی» نام دارد.

همانطور که پارو و ضامن آن ابزار پارزون را به وجود می آورد ابزاری مانند کامپیوتر و داستان گویی مکتوب نه تنها کار ما را کنترل می کند بلکه کار ما را حتی قبل از انجام آن تعریف می نماید. چنین ابزار و وسایلی می تواند ابعاد و شیوه های کار ما را مانند تربیت مدرس تعریف کرده، شکل دهند.

درک عموم از برخورداری دانش آموزان از تکنولوژی کامپیوتر نسبتا مثبت است. با این وجود، این خطر وجود دارد که ترکیب تنزل قیمت و افزایش قابلیت های کامپیوتر شبیه سو سوزدن شمع برای شب پره در تاریکی باشد. ما جذب آن می شویم و همزمان ممکن است محو و گرفتار مقوله وسوسه انگیز نشان داده شدن راه شویم. با اینکه شرکت های نرم افزار کامپیوتری قابلیت های سریعتر و درخشانتری را قول می دهند، اما اینترنت، ادعای فراهم کردن دسترسی «بیشتر» به اطلاعات برای افراد «بیشتر» را دارد.

دِوی (Dewey) چندین دهه قبل گفته:

در زمان حاضر گسترش ارتباطات، ابداع ابزارهایی برای حفظ آشنایی با قسمت های دورافتاده جهان و وقایع قدیمی و گذشته تاریخ، ارزان شدن وسایل ودستگاه ها، مانند چاپ، برای ضبط و ثبت و پخش اطلاعات واقعی و اظهارشده، توده انبوهی از موضوعات ارتباطی را تشکیل داده است.

.غرق کردن دانش آموز با این موضوعات از تجربه کردن مستقیم آن توسط خود او آسانتر است. غالب اوقات این، جهان عجیب دیگری را شکل می دهد که دنیای آشنایی شخصی را بیش ازحد به اشتباه می اندازد. «دوی، سال 1916، صفحه 186»

در مقایسه، پیشرفت های کنونی تکنولوژی ادعای تعهد و نوید برای جهت و محتوا با پیامدهای دور از دسترس برای تعلیم و تدریس دارد. با این حال تکنولوژی اطلاعات ممکن است کمی بیش از ترفند وسوسه انگیز بازاریابی طراحی شده برای جذب مشتریان دستپاچه حول یک پرتو درخشان که دائما با ویر «ارتقاء» و «قدرت پنتیوم» می درخشد و مصرف کننده را به درون مارپیچ تعهدات گرانقدر می کشاند و دانش آموزان را غرق در حس اندک یابی حسی هدایت می کند.

نهایتا اینکه، این تکنولوژی «اطلاعات» و نه تکنولوژی «دانش» است که با مهارت کنترل می شود و پریستون ( prestan1992) می گوید: در نتیجه می تواند محصول شود. بنابراین می توان استدلال کرد که باید توجه بیشتری به چگونگی تدریس با کامپیوتر به جای یادگیری صرف استفاده از کامپیوتر معطوف شود. پریستون خواستار قراردادن کامپیوتر در دبیرستانها در خلال آموزش تاریخ، جغرافیا و شهروندی می باشد. به طوری که سواد کامپیوتر درسواد اجتماعی استقرار یابد. به این صورت کامپیوتر وتکنولوژی از ابهام درمی آید و مجددا در کنترل عامل انسانی قرار می گیرند. تا «بخشی از دانش شود که آزاد می کند به جای آنکه اسیر نماید» (پریستون، سال 1992، صفحه 55)

 

 

تحقیق

این نوآوری در دو کلاس جداگانه در چهار مدرسه و چهار دبیرستان (هریک تقریبا با 25 دانش آموز) نزدیک اماکن حیات وحش شهر در بخش های مختلف انگلیس در طول زمانی نسبتا کوتاه روی داد. کار عملی و کلاسی طی یک ترم به 15 ساعت بالغ می شد که به دنبال فاصله یکساله قبل از پیدایش مجدد این نوآوری به صورت سی دی رام بود که در دسترس همه دانش آموزان قرار گرفت.

تفاوت میان هر جفت از کلاس ها در هر مدرسه در معرفی فرایند داستان سرایی به یکی از کلاس ها بود. هر دو کلاس برنامه مطالعه یکسانی، دنبال می کردند. افزودن روند داستان سرایی، عاقبت این نوآوری را به غیر از استفاده محض از محیط حیات وحش سوق داد و در عوض آنرا به مساله هسته ای درس ومطالعه پیوند داد که به معنای برخوردای یا عدم برخورداری از روند توسعه یک برنامه کامپیوتری در محیط و نیز عکس العمل نسبت به استفاده از محصول منتج به شکی سی دی رام بود.

کلاس های داستات گویی یا داستان سازی مورد تشویق قرار گرفتند تا اطلاعات پوشش یافته در برنامه درسی را ماهرانه کنترل کنند و به صورتی منطقی در قالب ارائه اطلاعات از طریق استفاده از عکس، متن، وسایل شنیداری، کلیپهای ویدئویی و سکانسهای انیمیشن بیندیشید. به عبارت دیگر، دانش آموزان تشویق شدند که صرفا تجربه خود را برای نمایش روی دیوار ننویسند بلکه در مورد نظم منطقی موارد از قبیل عکس، متن و کلیپهای صوتی، برای ارتباط با کاربران بعدی برنامه کامپیوتری با همان سن به مذاکره پرداختند. این کلاس های قراردادی به شیوه ای معمولی کار کردند و مسیرهای نرمال را برای مطالعات و بررسی «کار عملی» در مکان کلاس درس و غیر آن دنبال نمودند که شامل خلق پوستر، نشریه دیواری یا کارهای فردی به شکل یک گزارش کوتاه می شد.

ترکیب کار عملی و داستان سرایی همزممان مستلزم صرف وقت است اما به نظر می رسد که نتیجه به اندیشه بیشتر (درعمل) تا )(روی عمل) منتهی شود. این موضوع تکرار بازدید از بخش های یکسان اماکن حیات وحش را به جای بازدید از قسمت های آنجا تشویق می کند که به نوبه خود به توجه و تمرکز بیشتر به مناطق ویژه آنجا منجر می گردد که برخی از آنها با بقیه متفاوت هستند گروه های پخش خبری به جای آنکه گیرنده های تکنولوژی باشند تشویق می شوند تا با ایجاد شالوده های اساسی اطلاعاتی که برنامه های کامپیوتری از جانب آنها در نهایت ارائه می شود به درون تکنولوژی گام برمی دارند. به منظور نیل به انسجام کلی به بحث و بررسی مذاکره، تقسیم کار و حس نیاز به دقت لازم است این ابزار به خودی خود هیچ پاسخی را فراهم نمی کند بلکه واکنش های لازم اجتماعی و عقلایی را بین شرکت کنندگان موجب می شوند تا ارتباط رضایت بخشی را ازطریق ترکیب رسانه که قبلا غیرقابل دسترس بوده ارائه دهند. این طرح قیاسی به تنهایی نقش نمی تواند داشته باشد. این واقعیت که من این نوآوری و بازدید از اماکن حیات وحش را هدایت می کنم مستلزم دقت در دخالت و نیز عدم دخالت را می طلبد که ماهیتا چگونگی دیدگاه دانش آموزان را نسبت به فن و نوآوری تحت الشعاع قرار می دهد. واکنش من انتخاب شیوه پذیرش نقش به جای ایفای نقش به وسیله شامل کردن «خود در یک وضعیت آشکار و حساس بود» با این وجود برخلاف لیسی (Laciy) من عضو تمام وقت پرسنل نبودم و این ابداع به مدت کوتاهی برقرار بود. زمان کافی برای من وجود نداشت که وارد وضعیت جریمه شدم یا تبینه کردم تا اینکه جان سالم به در بردن را یاد بگیرم و هنوز هم نه خواست آن وجود دارد ونه امکان دور کردن خودم از این اقدامات.اینچنین پذیرش خود را به سیزده شکل مختلف نشان می دهم.

 

اقدام شکل نقش
معرفی کامپیوتر مبدع
فراهم کردن اطلاعات درمورد سایت نگهبان فضای سبز بیرون شهر
انجام اقدامات لازم در سایت مامور بهداشت وسلامت
پاسخ به ایده های دانش آموزان در گروه های کوچک راهنما
رهبری و یاری کردن در روند گزارش دهی معلم مبتکر
فراهم کردن اطلاعات بیشتر کتابدار
نوشتن نامه به معلمان مشاور / همکار
استفاده از دوربین ویدئویی محقق / تکنیسین/ گزارشگر
انجام اقدامات لازم در کلاس معلم
فراهم کردن پشتیبانی لوجیستکی پرسنل حامی و پشتیبان
مشاهده بی صدا از پشت کلاس محقق
تنظیم مصاحبه های گروهی تکنسین/ محقق
نمایش سی دی رام نهایی همکار / محقق
 

 

متعاقبا نقش من به عنوان عامل منتقد با این دیدگاه، تعهد، ایمان، مهارت ها و روابط به منظور معقول کردن وطراحی این پروژه و هماهنگ کردن آن، ارتقاء و به ثمررساندن آن، حول یک واقعه مهم و مستمر، که توسط سیاست کلی مدرسه طی یک دوره واضح و تعریف شده حمایت شود، متمرکز نمی شد بلکه درعوض این ابداع مستلزم نقشی موثرند در قالب قوم شناسی تاریخ بود که در آن وقایع با استفاده از متدهای کیفی و طبیعی مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرند هک هدف آنها کندوکاو مفاهیم و ادراکات می باشد. این نوآوری، نشانگر یک حرکت جزئی اما مهم از تدریس معمولی برنامه های آموزشی در قالب فرایند شرح گزارش می باشد که هدف آن به کارگرفتن وسیله ای است که فقط در مدارس وجود دارد و به وضوح در قالب نقشی که در تعلیم و تدریس دارد درک می گردد. این وسیله، یا دارای مشخصه های خاصی است که تا حدی شیوه هر کاربری را برای این پروژه تعریف می نماید. به عنوان مثال، (اتکنیز 1993) Atkeniz مزیت برنامه ریزی هدف محور را به این عنوان توصیف می کند که به کاربر یک چنین برنامه ای آزاد می دهد تا اهداف آموزشی خود را تعریف و «مسیرهای» احتمالی پیش روی خود را کنترل کند. فعالیت هایی که کاربر به عهده می گیرد به عنوان «هدف» ارائه می شود. (که هرکدام با برنامه کوتاه خود یا شرح گزارش خاص می باشند که قابل پیوند با دیگری هستند).

کاربر می تواند تعیین کند که چه چیز را انتخاب و ترتیب انجام آن به چه صورت است. این طرح و برنامه که قبل از مشخصه برنامه ریزی هدف می باشد محیط آموزشی را به صورت یک کل و نه استفاده ویژه کردن از آن معرفی می کند. برخلاف برنامه ریزی قراردادی و مرسوم که در آن کاربر در راس ترتیبی از دستورالعمل های فهرست شده و فعالیت ها شروع به کار می کند و تا نقاط از پیش تعیین شده به جلو می رود، سی دی رام تحقیقی دانش آموز، شامل چنین نتیجه ای برای ایفای نقش در یادگیری نمی باشد. کاربر در هر مرحله می تواند انصراف دهد و از یک گزارش به سراغ گزارش دیگر به صورت راندوم یا تصادفی برود. با این وجود تاثیر یک چنین برنامه ریزی هدفدار روی روند طرح و برنامه دانش آموز به یک آزادی کلی برای گروه های دانش آموزی منجر می شود تا طبق «اهداف» خود عمل کنند در حالی که توانایی محقق برای پیوند دادن دو یا سه شرح گزارش مشابه که مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته یا تهیه شده به صورت یک موضوع ویژه دانش آموزی می شود. متاسفانه زمان و پول به این معنی بود که این پیوند و ارتباط ممکن نمی باشد. درعوض یک دکمه فلاش ارتباطی ابداع و به هنگامی که کاربر به پایان شرح گزارش رسید فعال گردید. وقتی این دکمه فشار داده میشود معلوم می شود که کدام بخش دیگر برنامه را کاربر می تواند دسترسی داشته باشد تا به اطلاعات بیشتر یا چشم اندازی متفاوت دست یابد. در برخی بخش ها و بنابر نیاز ویژه دانش آموز انشعابات بیشتری فراهم می شود به طوری که کاربران حق انتخاب برای جستجوی دو یا سه مقوله جدا از تحقیق و جستجو در یک شرح گزارش دارند که این به بهترین صورت به عنوان «شعبه گذاری» بُرد گزارش توصیف می شود.

تعداد صفحه:28

قیمت : 14300تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود مقاله به شما نشان داده می شود

——-

پشتیبانی سایت :               info@elmyar.net

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --

پایان نامه ها

 

مطالب مشابه را هم ببینید

Related Posts

ترجمه مقاله ISI

مقاله ISI با ترجمه فارسی:معلّم دانشجو و اجتماع شیوه مدرسه ملاحظه و بررسی ( یادگیری در حین مشارکت )

متن کامل مقاله ISI با ترجمه فارسی عنوان فارسی :معلّم دانشجو و اجتماع شیوه مدرسه ملاحظه و بررسی  ( یادگیری در حین مشارکت )  مطالب مشابه را هم ببینید مقاله ISI با ترجمه:عوامل موثر بر Read more…

ترجمه مقاله ISI

مقاله ISI با ترجمه فارسی:همکاری بین مدرسه و والدین برای رشد سواد اطلاعاتی (IL) دانش آموزان در جوامع اطلاعاتی

متن کامل مقاله ISI با ترجمه فارسی عنوان فارسی :همکاری بین مدرسه و والدین برای رشد سواد اطلاعاتی  (IL) دانش آموزان در جوامع اطلاعاتی مطالب مشابه را هم ببینید مقاله ISI با ترجمه فارسی:مدل خزشی Read more…

ترجمه مقاله ISI

مقاله ISI با ترجمه فارسی:مذاکره چالش های علمی در فکر و عمل

متن کامل مقاله ISI با ترجمه فارسی عنوان فارسی :مذاکره چالش های علمی در فکر و عمل،بررسی موردی ابزار سواد و تحقیق به عنوان واسطه گفتگوی حرفه ای مطالب مشابه را هم ببینید مقاله ISI Read more…