مقاله ISI با ترجمه فارسی:مولفان دانش آموز و مبتكران معلم

متن کامل مقاله ISI با ترجمه فارسی

عنوان فارسی :مولفان دانش آموز و مبتكران معلم

تکه هایی از متن مقاله ISI با ترجمه فارسی به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

bahram_001 bahram_002 bahram_003 bahram_004 bahram_005 bahram_006

تعداد صفحه : 17

تکه هایی از متن ترجمه فارسی به عنوان نمونه :

مولفان دانش آموز و مبتكران معلم: از جان پاري john pary

 

اين مقاله، سه بعد مربوط به تاييد تدريس و آموزش از طريق آي. سي. تي (ICT) را مورد بررسي و تحقيق قرار مي دهد. اين سه بعد عبارتنداز:

  1. استفاده و ارزش داستان گويي و تشريح به عنوان يك تكنيك ترجيحي. اولي بر خلق سي دي رام (CD0ROM) كه توسط دانش آموزان 14و 9ساله نوشته ميشود. 2. عكس العمل نسبت به ابتكار ونوآوري معلمان شركت كننده. 3. درس هايي كه در تلاش براي ضميمه كردن سي دي رام در تربيت معلم انگلستان آموخته ميشود. اين مقاله به پيشنهاداتي در ارتباط با شيوه هاي تدريس ICT ختم مي شود. محتواي اين سي دي رام بر آموزش محيطي و استفاده از اماكن حيات وحش محلي در انگلستان متمركز مي شود. به طور خلاصه اين مقاله بيان مي كند كه دستاوردهاي قابل ملاحظه اي در قادرساختن كودكان براي خلق زنجيره هاي چندرسانه اي شان وجود دارد. اما محدوديت هاي سازماني نيل به آن را مشكل مي سازد. تربيت مدرسه محور معلم در بريتانيا اكنون فرصت آزمايش و نوآوري را محدود مي كند كه به نوبه خود بر امكان تعليم و تدريس از طريق ICT تاثير مي گذارد.

مقدمه:

اولين هدف اين تحقيق، بررسي و مطالعه مزايا يا معايب مجازساختن دانش آموزان براي ارائه كارهاي خود اعم از تصاوير منسجم و نظام يافته نوار ضبط و متن در يك سي دي رام مي باشد.

آيا ظهور تكنولوژي چندرسانه اي با قابليت براي سير آسان ميان عناوين ارائه شده به شيوه هاي گوناگون با استفاده از ضبط متن و تصاوير چيزي مهم را در رابطه با محيط حيات وحش درنزديكي ارائه ميكند؟ آيا قادر ساختن دانش آموزان 9- و 14 ساله براي ارائه رشته اي از عكس ها، تصاوير نظام يافته، نوار و متن براي سي دي رام نفع ويژه اي دارد. اين رشته ها ونتايج «داستان سرايي» نام دارد.

همانطور كه پارو و ضامن آن ابزار پارزون را به وجود مي آورد ابزاري مانند كامپيوتر و داستان گويي مكتوب نه تنها كار ما را كنترل مي كند بلكه كار ما را حتي قبل از انجام آن تعريف مي نمايد. چنين ابزار و وسايلي مي تواند ابعاد و شيوه هاي كار ما را مانند تربيت مدرس تعريف كرده، شكل دهند.

درك عموم از برخورداري دانش آموزان از تكنولوژي كامپيوتر نسبتا مثبت است. با اين وجود، اين خطر وجود دارد كه تركيب تنزل قيمت و افزايش قابليت هاي كامپيوتر شبيه سو سوزدن شمع براي شب پره در تاريكي باشد. ما جذب آن مي شويم و همزمان ممكن است محو و گرفتار مقوله وسوسه انگيز نشان داده شدن راه شويم. با اينكه شركت هاي نرم افزار كامپيوتري قابليت هاي سريعتر و درخشانتري را قول مي دهند، اما اينترنت، ادعاي فراهم كردن دسترسي «بيشتر» به اطلاعات براي افراد «بيشتر» را دارد.

دِوي (Dewey) چندين دهه قبل گفته:

در زمان حاضر گسترش ارتباطات، ابداع ابزارهايي براي حفظ آشنايي با قسمت هاي دورافتاده جهان و وقايع قديمي و گذشته تاريخ، ارزان شدن وسايل ودستگاه ها، مانند چاپ، براي ضبط و ثبت و پخش اطلاعات واقعي و اظهارشده، توده انبوهي از موضوعات ارتباطي را تشكيل داده است.

.غرق كردن دانش آموز با اين موضوعات از تجربه كردن مستقيم آن توسط خود او آسانتر است. غالب اوقات اين، جهان عجيب ديگري را شكل مي دهد كه دنياي آشنايي شخصي را بيش ازحد به اشتباه مي اندازد. «دوي، سال 1916، صفحه 186»

در مقايسه، پيشرفت هاي كنوني تكنولوژي ادعاي تعهد و نويد براي جهت و محتوا با پيامدهاي دور از دسترس براي تعليم و تدريس دارد. با اين حال تكنولوژي اطلاعات ممكن است كمي بيش از ترفند وسوسه انگيز بازاريابي طراحي شده براي جذب مشتريان دستپاچه حول يك پرتو درخشان كه دائما با وير «ارتقاء» و «قدرت پنتيوم» مي درخشد و مصرف كننده را به درون مارپيچ تعهدات گرانقدر مي كشاند و دانش آموزان را غرق در حس اندك يابي حسي هدايت مي كند.

نهايتا اينكه، اين تكنولوژي «اطلاعات» و نه تكنولوژي «دانش» است كه با مهارت كنترل مي شود و پريستون ( prestan1992) مي گويد: در نتيجه مي تواند محصول شود. بنابراين مي توان استدلال كرد كه بايد توجه بيشتري به چگونگي تدريس با كامپيوتر به جاي يادگيري صرف استفاده از كامپيوتر معطوف شود. پريستون خواستار قراردادن كامپيوتر در دبيرستانها در خلال آموزش تاريخ، جغرافيا و شهروندي مي باشد. به طوري كه سواد كامپيوتر درسواد اجتماعي استقرار يابد. به اين صورت كامپيوتر وتكنولوژي از ابهام درمي آيد و مجددا در كنترل عامل انساني قرار مي گيرند. تا «بخشي از دانش شود كه آزاد مي كند به جاي آنكه اسير نمايد» (پريستون، سال 1992، صفحه 55)

 

 

تحقيق

اين نوآوري در دو كلاس جداگانه در چهار مدرسه و چهار دبيرستان (هريك تقريبا با 25 دانش آموز) نزديك اماكن حيات وحش شهر در بخش هاي مختلف انگليس در طول زماني نسبتا كوتاه روي داد. كار عملي و كلاسي طي يك ترم به 15 ساعت بالغ مي شد كه به دنبال فاصله يكساله قبل از پيدايش مجدد اين نوآوري به صورت سي دي رام بود كه در دسترس همه دانش آموزان قرار گرفت.

تفاوت ميان هر جفت از كلاس ها در هر مدرسه در معرفي فرايند داستان سرايي به يكي از كلاس ها بود. هر دو كلاس برنامه مطالعه يكساني، دنبال مي كردند. افزودن روند داستان سرايي، عاقبت اين نوآوري را به غير از استفاده محض از محيط حيات وحش سوق داد و در عوض آنرا به مساله هسته اي درس ومطالعه پيوند داد كه به معناي برخورداي يا عدم برخورداري از روند توسعه يك برنامه كامپيوتري در محيط و نيز عكس العمل نسبت به استفاده از محصول منتج به شكي سي دي رام بود.

كلاس هاي داستات گويي يا داستان سازي مورد تشويق قرار گرفتند تا اطلاعات پوشش يافته در برنامه درسي را ماهرانه كنترل كنند و به صورتي منطقي در قالب ارائه اطلاعات از طريق استفاده از عكس، متن، وسايل شنيداري، كليپهاي ويدئويي و سكانسهاي انيميشن بينديشيد. به عبارت ديگر، دانش آموزان تشويق شدند كه صرفا تجربه خود را براي نمايش روي ديوار ننويسند بلكه در مورد نظم منطقي موارد از قبيل عكس، متن و كليپهاي صوتي، براي ارتباط با كاربران بعدي برنامه كامپيوتري با همان سن به مذاكره پرداختند. اين كلاس هاي قراردادي به شيوه اي معمولي كار كردند و مسيرهاي نرمال را براي مطالعات و بررسي «كار عملي» در مكان كلاس درس و غير آن دنبال نمودند كه شامل خلق پوستر، نشريه ديواري يا كارهاي فردي به شكل يك گزارش كوتاه مي شد.

تركيب كار عملي و داستان سرايي همزممان مستلزم صرف وقت است اما به نظر مي رسد كه نتيجه به انديشه بيشتر (درعمل) تا )(روي عمل) منتهي شود. اين موضوع تكرار بازديد از بخش هاي يكسان اماكن حيات وحش را به جاي بازديد از قسمت هاي آنجا تشويق مي كند كه به نوبه خود به توجه و تمركز بيشتر به مناطق ويژه آنجا منجر مي گردد كه برخي از آنها با بقيه متفاوت هستند گروه هاي پخش خبري به جاي آنكه گيرنده هاي تكنولوژي باشند تشويق مي شوند تا با ايجاد شالوده هاي اساسي اطلاعاتي كه برنامه هاي كامپيوتري از جانب آنها در نهايت ارائه مي شود به درون تكنولوژي گام برمي دارند. به منظور نيل به انسجام كلي به بحث و بررسي مذاكره، تقسيم كار و حس نياز به دقت لازم است اين ابزار به خودي خود هيچ پاسخي را فراهم نمي كند بلكه واكنش هاي لازم اجتماعي و عقلايي را بين شركت كنندگان موجب مي شوند تا ارتباط رضايت بخشي را ازطريق تركيب رسانه كه قبلا غيرقابل دسترس بوده ارائه دهند. اين طرح قياسي به تنهايي نقش نمي تواند داشته باشد. اين واقعيت كه من اين نوآوري و بازديد از اماكن حيات وحش را هدايت مي كنم مستلزم دقت در دخالت و نيز عدم دخالت را مي طلبد كه ماهيتا چگونگي ديدگاه دانش آموزان را نسبت به فن و نوآوري تحت الشعاع قرار مي دهد. واكنش من انتخاب شيوه پذيرش نقش به جاي ايفاي نقش به وسيله شامل كردن «خود در يك وضعيت آشكار و حساس بود» با اين وجود برخلاف ليسي (Laciy) من عضو تمام وقت پرسنل نبودم و اين ابداع به مدت كوتاهي برقرار بود. زمان كافي براي من وجود نداشت كه وارد وضعيت جريمه شدم يا تبينه كردم تا اينكه جان سالم به در بردن را ياد بگيرم و هنوز هم نه خواست آن وجود دارد ونه امكان دور كردن خودم از اين اقدامات.اينچنين پذيرش خود را به سيزده شكل مختلف نشان مي دهم.

 

اقدام شكل نقش
معرفي كامپيوتر مبدع
فراهم كردن اطلاعات درمورد سايت نگهبان فضاي سبز بيرون شهر
انجام اقدامات لازم در سايت مامور بهداشت وسلامت
پاسخ به ايده هاي دانش آموزان در گروه هاي كوچك راهنما
رهبري و ياري كردن در روند گزارش دهي معلم مبتكر
فراهم كردن اطلاعات بيشتر كتابدار
نوشتن نامه به معلمان مشاور / همكار
استفاده از دوربين ويدئويي محقق / تكنيسين/ گزارشگر
انجام اقدامات لازم در كلاس معلم
فراهم كردن پشتيباني لوجيستكي پرسنل حامي و پشتيبان
مشاهده بي صدا از پشت كلاس محقق
تنظيم مصاحبه هاي گروهي تكنسين/ محقق
نمايش سي دي رام نهايي همكار / محقق
 

 

متعاقبا نقش من به عنوان عامل منتقد با اين ديدگاه، تعهد، ايمان، مهارت ها و روابط به منظور معقول كردن وطراحي اين پروژه و هماهنگ كردن آن، ارتقاء و به ثمررساندن آن، حول يك واقعه مهم و مستمر، كه توسط سياست كلي مدرسه طي يك دوره واضح و تعريف شده حمايت شود، متمركز نمي شد بلكه درعوض اين ابداع مستلزم نقشي موثرند در قالب قوم شناسي تاريخ بود كه در آن وقايع با استفاده از متدهاي كيفي و طبيعي مورد تحقيق و بررسي قرار مي گيرند هك هدف آنها كندوكاو مفاهيم و ادراكات مي باشد. اين نوآوري، نشانگر يك حركت جزئي اما مهم از تدريس معمولي برنامه هاي آموزشي در قالب فرايند شرح گزارش مي باشد كه هدف آن به كارگرفتن وسيله اي است كه فقط در مدارس وجود دارد و به وضوح در قالب نقشي كه در تعليم و تدريس دارد درك مي گردد. اين وسيله، يا داراي مشخصه هاي خاصي است كه تا حدي شيوه هر كاربري را براي اين پروژه تعريف مي نمايد. به عنوان مثال، (اتكنيز 1993) Atkeniz مزيت برنامه ريزي هدف محور را به اين عنوان توصيف مي كند كه به كاربر يك چنين برنامه اي آزاد مي دهد تا اهداف آموزشي خود را تعريف و «مسيرهاي» احتمالي پيش روي خود را كنترل كند. فعاليت هايي كه كاربر به عهده مي گيرد به عنوان «هدف» ارائه مي شود. (كه هركدام با برنامه كوتاه خود يا شرح گزارش خاص مي باشند كه قابل پيوند با ديگري هستند).

كاربر مي تواند تعيين كند كه چه چيز را انتخاب و ترتيب انجام آن به چه صورت است. اين طرح و برنامه كه قبل از مشخصه برنامه ريزي هدف مي باشد محيط آموزشي را به صورت يك كل و نه استفاده ويژه كردن از آن معرفي مي كند. برخلاف برنامه ريزي قراردادي و مرسوم كه در آن كاربر در راس ترتيبي از دستورالعمل هاي فهرست شده و فعاليت ها شروع به كار مي كند و تا نقاط از پيش تعيين شده به جلو مي رود، سي دي رام تحقيقي دانش آموز، شامل چنين نتيجه اي براي ايفاي نقش در يادگيري نمي باشد. كاربر در هر مرحله مي تواند انصراف دهد و از يك گزارش به سراغ گزارش ديگر به صورت راندوم يا تصادفي برود. با اين وجود تاثير يك چنين برنامه ريزي هدفدار روي روند طرح و برنامه دانش آموز به يك آزادي كلي براي گروه هاي دانش آموزي منجر مي شود تا طبق «اهداف» خود عمل كنند در حالي كه توانايي محقق براي پيوند دادن دو يا سه شرح گزارش مشابه كه مورد تحقيق و بررسي قرار گرفته يا تهيه شده به صورت يك موضوع ويژه دانش آموزي مي شود. متاسفانه زمان و پول به اين معني بود كه اين پيوند و ارتباط ممكن نمي باشد. درعوض يك دكمه فلاش ارتباطي ابداع و به هنگامي كه كاربر به پايان شرح گزارش رسيد فعال گرديد. وقتي اين دكمه فشار داده ميشود معلوم مي شود كه كدام بخش ديگر برنامه را كاربر مي تواند دسترسي داشته باشد تا به اطلاعات بيشتر يا چشم اندازي متفاوت دست يابد. در برخي بخش ها و بنابر نياز ويژه دانش آموز انشعابات بيشتري فراهم مي شود به طوري كه كاربران حق انتخاب براي جستجوي دو يا سه مقوله جدا از تحقيق و جستجو در يك شرح گزارش دارند كه اين به بهترين صورت به عنوان «شعبه گذاري» بُرد گزارش توصيف مي شود.

تعداد صفحه:28

قیمت : 14300تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود مقاله به شما نشان داده می شود

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --