مقاله ISIبا ترجمه فارسی:دانشجويان فقير چه جايگاهي دارند؟ گفتگويي دربارة طبقه اجتماعي و حضور در كالج

متن کامل مقاله ISI با ترجمه فارسی

عنوان فارسی :دانشجويان فقير چه جايگاهي دارند؟ گفتگويي دربارة طبقه اجتماعي و حضور در كالج

تکه هایی از متن مقاله ISI با ترجمه فارسی به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

16934913_001 16934913_002 16934913_003 16934913_004

تعداد صفحه : 7

تکه هایی از متن ترجمه فارسی به عنوان نمونه :

دانشجويان فقير چه جايگاهي دارند؟

گفتگويي دربارة طبقه اجتماعي و حضور در كالج

تغيير در خط مشي‌هاي حمايت مالي دولت فدرال در دو دهة گذشته حضور فقيرترين دانشجويان را در كالج بطور چشمگيري مشكل ساخته است اما زمانيكه اين دانشجويان ثبت نام مي‌كنند، آن دسته كه از نظر اقتصادي عقب ماندگي بيشتري دارند زمان فارغ التحصيلي كمتري نسبت به ساير همسن و سالان خود دارند. به همين خاطر حمايت مالي بطور چشمگيري روي گرفتن وامهايي با بهره تاكيد مي‌كند. بسياري از دانشجويان فقير هنگام ترك دانشگاه با قرضهايي كه به دانشگاه دارند از نظر مالي ضعيف‌ترند از زمانيكه به دانشگاه مي‌آيند. اينها مسائلي هستند كه تغييراتي در مالياتهاي فدرال بوجود مي‌آورند، مانند دادن اعتبارهاي مالياتي و كاهش مالياتها تقويت بيشتر از آموزش و پرورشي كه شامل خانواده‌هاي كم درآمد مي‌شود. در مواجه با چنين مشكلات پايداري، شماري از راهبردها براي حمايت از دانشجويان فقير در دسترس اساتيد است. آدم هاروارد، پژوهشي بر روي راههاي حمايت از دانشجويان داشته است زمانيكه ثبت نام مي‌كنند گفتگويي با آرتور لوين، نمايندة اساتيد كالج در دانشگاه كلمبيا دربارة موانعي كه دانشجويان بي بضاعت قبل و در طول دورة تحصيل با آن روبرو مي‌شوند و كمكهايي كه مسئولان در رسيدن آنها به موفقيت مي‌توانند انجام دهند. لوين مشهورترين فردي است كه روي اين مساله كار كرده است او كتابي در سال 1996 منتشر كرده Beating the odds: بي‌بضاعت چگونه به كالج مي‌رود؟ با جانانيديفر نوشته است.

آدام هاروارد: در مقالة اخير با نام «تاريخ آموزش عالي» پيتر ساكس نشان مي‌دهد كه اعتقاد به مساوات در آموزش عالي در همة دانشجوياني كه سخت تلاش مي‌كنند و مصمم هستند كه خوب باشند امروزه وجود دارد. اعتقاد هميشگي امروزي اين است كه چيزي كه سبب زيان دانشجوياني كه سخت تلاش مي‌كنند وجود ندارد. ارتباط بين كوشش فردي و شانس رفتن به كالج در واقع اين است كه براي بسياري از دانشجويان آنجا مي‌تواند بسياري از موانع رسيدن به كالج ادامه داشته باشد.

شما فكر مي‌كنيد چه موانع عمده‌اي وجود دارد كه از رسيدن بسياري از دانشجويان فقير به كالج جلوگيري مي‌كند؟

آرتور لوين: فقير بطور چشمگيري در حال افزايش است. نمونه‌هايي از موفقيت در اكثريت دانشجويان فقير وجود ندارد، در ميان آنها افرادي كه بيشترين موفقيت را داشته‌اند، رهبران باندهاي جنايتكاران و اداره‌كنندگان فاحشه خانه‌ها و توزيع‌كنندگان مواد مخدر بوده‌اند براي يك چنان شرايطي نيازهاي آموزشي وجود ندارد (آموزش لازم نيست). آنجا دنيايي است كه در آن دانشجويان از خيابانهاي بيرون از خانه ناآگاه هستند و والدين آنها نيز با موفقيتهاي بزرگ سر و كاري نداشته‌اند. هيچ رابطه‌اي بين تحصيلات و فرصتهاي آينده ديده نشده است. بچه‌هايي كه در تحصيلات تا زمان ورود به كالج موفقيتي داشته‌اند، در بسياري موارد با انتظاراتي روبرو هستند و بيشترين افت نمره را در سال سوم دارند. عليرغم اين موانع، من نظامي را توصيف كردم كه افراد را آماده مي‌كند در هر جايي به زندگي ادامه دهند. اين يك فرصت پنهان است. براي بسياري از كودكان فقير، تحصيلات فاقد كارايي است. من اخيراً از افغانستان بازديد كردم و اين فرصت را داشتم تا كلاسهايي را كه در ميان خشونت و افسردگي و شوك ناشي از جنگ اداره مي‌شد را ببينم. من به كلاسي رفتم كه 60 دختر بدون ميز و صندلي روي زمين نشسته بودند و حساب مي‌خواندند. اين دختران بوسيلة طالبان از مدرسه محروم شده بودند و اكنون دربارة مدرسه رفتن و يادگيري در فقيرترين مكان و بدترين شرايطي كه من شاهد آن بودم دلسوزي مي‌كنيم. آنها به تحصيلات اهميت مي‌دهند و ما آنرا تلاش و كوشش سخت براي ساختن آينده مي‌بينيم. اين مقايسه‌اي با چهار كودك بود كه من دربارة همساية قديمي خود در برانكس جنوبي مطالعه داشته‌ام. بيش از چهار سال مطالعه ما مشغول ادامة گفتگوها درباره اهميت آموزش و پرورش بوده‌ايم. فرصتها و شرايط بهتري براي رسيدگي به مدارس (تحصيلات فراهم شد.

تقويت سرويسهايي كه به آمادگي دانش آموزان در آزمونهاي آموزش عالي كمك كرد‌ه‌اند، هنوز چهار نمايندة ديگر كه همسايه قديمي هستند متقاعد نشده‌اند كه آموزش و پرورش يك سرمايه‌گذاري مفيد است، آنان اين نظريه را مي‌شناسند و آن را در يادداشتهاي خود براي مطالعه مي‌آورند. اما آن يادداشتها عمل آنان را در رابطه با حضور در مدرسه، تكنيكها يا مربوط به نمرات فارغ التحصيلان و يا همين حضور را در كالج هم نشان نمي‌دهد تا اين تاريخ، مدارسي كه بطور ملموسي به آنها اهميت دهد موجود نبوده اين كار امكان‌پذير نشده است. مخالفتها يا اعتراضات آشكاري به عمل آنان شده است. نشانه‌هاي آن از همسالان دانش آموزان مدرسه و از مشاغل افراديكه در جدار آنها هستند گرفته مي‌شود. براي آنان تحصيل يك مراسم تشريفاتي بدون ترتيب است اين نوعي عدم ارتباط با پيشرفت در دنياي واقعي كه آنها زندگي مي‌كنند است.

هاروارد: شما در تحقيق خود، درباره دانشجويان فقيري كه در رفتن به كالج احتمالاً را با مشكل روبرو مي‌شوند مطالعه كرديد چه چيزي كشف نموديد؟ چه چيزي ورود دانش‌آموزان فقير را به كالج يا تحصيلات پس از دبيرستان مشكل ساخت؟

لوين: من واقعاً شگفت زده شدم پس از گذراندن چند هفته زندگي در ميان خانواده‌هايي كه درآمد پايين داشتند من واقعاً افسرده و متأسف بازگشتم. از بچه‌ها مي‌پرسيدم تا چه فاصله‌اي به مدرسه مي‌رفتي اگر مي‌توانستي به اندازه‌اي كه دوست داري بروي؟ پاسخ معمول كلاس دهم بود، اين پرسش تا كلاس دوازدهم دنبال شد. من از مادران آنها كه براي بچه‌هايشان چه چيز مي‌خواهند؟ و آنها پاسخ دادند كه خواستار چيزي هستند كه هر پدر و مادري آنرا براي فرزندانش مي‌خواهد.

آنها مي‌گفتند: من مي‌خواهم بچة من خوب انجام دهد (تكاليف)، به دردسر نيفتد و شاد باشد. من دربارة رفتن آنها به كالج پرسيدم و اينكه آيا دوست دارند كه فرزندانشان به كالج بروند؟ چشمان آنها از تعجب برق مي‌زد، احتمالاً سوال من به اين شبيه بود كه آيا شما انتظار داريد كه فرزندتان به مريخ برود؟

زمانيكه پس از بازديدم از آنجا به دانشكده بازگشتم من رئيس كالج برادفورد بودم، ما يك بورس تحصيلي بوجود آورديم كه بطور ويژه براي بچه‌هايي كه در آن منطقه زندگي مي‌كردند طراحي شد. اولين دانشجويي كه به كالج رسيد و چند هفته از آمدنش گذشت، من او را به دفتر كارم دعوت كردم و از او پرسيدم، بورس تحصيلي كالج باعث شد كه به كالج بيائيد؟ و او پاسخ داد: نه من هميشه قصد داشتم به كالج بروم، كمك هزينة تحصيلي شما مرا مجبور كرد كه به اين كالج بيام. من فهميدم كه تمركز من بر روي اين مساله اشتباه بوده است، من بر روي آسيب‌شناسي‌ها متمركز شده بودم. آن چيزي كه فقط موانع رفتن به كالج ناميديم. من مي‌بايست بر روي مسائل غيرعادي متمركز مي‌شدم. مسائل بچه‌هايي كه بايد به حامله شدن، مردن، زنداني شدن و روسپي‌گري‌هايشان و استفاده از مواد مخدر توسط اين بچه‌ها خاتمه داده شود، مطابق آمار، آنها هنوز بنحوي از اين مسائل در رنج‌اند و به همين دليل من مطالعه بر روي نوجوانان آنها در مدرسه شروع كردم. (جمعيت كالجي در بوستون و دانشگاه هاروارد) جالب‌ترين قسمت آن موضوع زماني بود كه يكي از دانشجويان صحبت كرد، روش خواندن او مانند خواندن رماني بود كه رمان نويس آنرا پشت سر هم تكرار مي‌كند، آنها همه شبيه يك داستان گفتند و اينكه كسي در زندگي آنها اثر مي‌گذاشت و آن چه كه در اين دانش آموزان متداول است، بويژه كسانيكه قصد داشتند در بهترين مدارس كشور فارغ التحصيل شوند اين است كه اين موضوع به آنها كمك كرد كه موانعي كه ساير بچه‌هايي كه در همسايگي آنها نيز با آن درگير بودند از بين ببرند و اين به پيشرفت آنان كمك كرد اينها مشكلاتي بود كه شخصي وارد كالج مي‌شد تا هنگام فارغ التحصيلي با آن درگير مي‌شد. آنها دانش‌آموز را از هر جايي مي‌گرفتند و فرصتي براي او فراهم مي‌كردند، و ديدگاه گسترده‌اي از جهان مي‌ساختند و حتي ممكن بود آن دانش آموزان را تا دروازة كالج به شكلي نظامي وار برده باشند.

هاروارد: وقتي من دانش آموز بودم، داستاني شنيدم كه پس از آن، نقش مهمي در كمك كردن من به همسالانم در رفتن به كالج ايفا كرد، من هرگز بدون راهنمايي يكي از معلمانم (آقاي ماتينگي) حاضر نمي‌شدم.

در تحقيقتان، آيا اين حمايت و راهنمايي فقط با مشاوران و دوستان فردي خودتان اتفاق افتاد؟ آيا خدمات سازمانها اين نوع از رايزني و راهنمايي را براي بچه‌ها فراهم كرد؟ تعداد بيشماري سازمانهاي غيرحرفه‌اي و مناسب وجود دارد كه بعنوان مثال كوشش مي‌كند اين رايزني را براي عدم پيشرفت دانش آموزان فراهم كند.

لوين: من سازمانهايي را كه اين نوع حمايت را داشته‌اند نديدم. هميشه يك فرد بود، احتمالاً شخصي در كنار سازمان بوده كه مخصوصاً براي بزرگسالان اين فعاليت غلط را داشته است. سازمانهاي اجتماعي، مانند بهزيستي براي ما خيلي اهميت دارد، بعنوان مثال، كلينيك‌هاي توانبخشي، مشاورة روانشناختي، تعيين محل مناسب براي زندگي دانش‌آموز و انواع تجربه‌هايي كه احتمالاً بيشتر به دانش آموزان بزرگتر مربوط مي‌شده است.

دانش آموزاني كه قبل از آن مشاوره در زندگي آنها جايي نداشت.

هاروارد: ساختن كالج قابل دسترس‌تر از عوامل ديگر در كمك به دانش‌آموزان فقيري است كه شرايط غيرعادي دارند آيا آموزش عالي به سمت هدايت دانش آموزان فقير در وارد شدن آنان به كالج پيش مي رود؟

لوين: نه، من فكر مي‌كنم ما در جهت عكس اين پيش مي‌رويم. وقتي كه با روساي كالج صحبت مي‌كنم، مي فهمم كه بودجه‌ها در حال افزايش هستند و آنها بايد اين كار را قطع كنند، من مي‌خواهم كيفيت و تسهيلات را حفظ كنم. تاكيد واقعي بر روي روحيه و هر چيزي كه ما بعنوان كيفيت تعريف مي كنيم، و در اين جهان دست يافتن به اين مساله به جستجوي يك روشنايي در تاريكي مطلق مي‌ماند كه از طريق روشهاي آموزشي نمي توان آنرا انجام داد.

انتظار اين است كه دولت يا ايالت فدرال دسترسي به اين امر را ممكن خواهد ساخت. حقيقت اين است كه شهريه كالج ها در حال افزايش هستند و افت مالي دانش آموزان به افزايش شهريه مربوط است و كودكان فقير قصد رفتن به كالج را با اين شرايط موجود ندارند بويژه مردان فقير.

هاروارد: ما بيشترين افزايش شهريه را در مؤسسات آموزشي دولتي ديده‌ايم كه بيشترين تعداد دانش آموز فقير را دارد بنابراين آموزش عالي مسئول چه چيزي بايد باشد؟

لوين: آموزش عالي در آمريكا با اين اعتاد شروع به كار كرد كه دسترسي افراد فقير به آموزش عالي ممكن شود هاروارد آنرا روشن ساخت، زمانيكه دربارة پذيرش پولي دانش‌آموزان فقير صحبت مي‌كردند.

از آن زمان هر كالجي بعنوان يك هيأت تبليغي گرفته شده است، بطور تاريخي، آموزش عالي اعتبار و كمك مالي را فقط براي نياز آن دانش آموزان فراهم مي‌كرد. آنچه ما سالهاي اخير فهميديم اين است كه يك كليد وجود داشته است. اخيراً ما كمك قابل توجه و بيشتري را مي‌بينيم كه به دانش جوياني داده مي‌شود كه ممكن است بدان احتياج نداشته باشند. اين مساله همانند يك ابزاري است كه آنها را به كالج جذب مي كند و سپس آنرا در اخبار و گزارشات جهاني تبليغ مي‌كنند. كه مثلاً كيفيت آموزشي دانشجويان كالج ها استاندارد است اما چه كسي شكست خورده است؟ جواب اين است كه كودكان فقير. مقاديري از كمك مالي قابل دسترس از موسسات كم شده است، بخاطر تغيير نگرش حمايت مالي به حمايت در لياقت و شايسته شدن دانش آموزان.

هاروارد: در بودن در كالج آزاد هنري، من يك معني جديد براي خدمات اضافي ياد گرفته‌ام. خانواده‌ها بندرت شهريه خدمات اضافي را مي‌پردازند. به اين خاطر كه كالج‌ها براي دانشجويان بقدر كافي كمك غير مالي فراهم مي‌كنند به اندازه‌اي كه خانواده‌ها احساس مي‌كنند با شرايط جذب و مناسبي روبرو هستند.

تعداد صفحه:11

قیمت : 14300تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود مقاله به شما نشان داده می شود

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --