مقاله ISIبا ترجمه فارسی:تعليم و تربيت و نظم اجتماعي،دوباره نگري ميراث برايان سايمون

متن کامل مقاله ISI با ترجمه فارسی

عنوان فارسی :تعليم و تربيت و نظم اجتماعي،دوباره نگري ميراث برايان سايمون

تکه هایی از متن مقاله ISI با ترجمه فارسی به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

zarea_001 zarea_002 zarea_003 zarea_004 zarea_005 zarea_006

تعداد صفحه : 9

تکه هایی از متن ترجمه فارسی به عنوان نمونه :

كنفرانس ياد وخاطره برايان سايمون(2002-1915 )براي كميته برگزار كننده هم يك امتياز وهم يك چالش به شمار مي رفت.سايمون يك متخصص تعليم وتربيت،يك فعال مدني،وقايع نگار ويك منتقد بود.حوزه فكري او روان شناسي،آموزش،سياست ونيز تاريخ را در بر مي گرفت.ميراث فكري به جا مانده از وي در دو رشته تعليم وتربيت وتاريخ بود.بنا بر اين هر گونه دوباره نگري ميراث او،آن گونه كنفرانس وعده آن را داده بود،نه تنها به دوره ي دگرگوني هاي آموزشي ونقشي كه درآن ايفا كرده بود،معطوف بود بلكه ياد آور تاريخ نگاري كه وي بسياربه آن خدمت كرده بود نيز مي شد.

مراسم بزرگداشت برايان حدودا چند ماه پس از در گذشتش،در ژوئن2002 در دانشگاه لايسستر برگزار شد.شركت كنندگان در آن رويداد،دغدغه هاي مختلف برايان پيرامون انديشه ي راديكال وي واصلاح نظام آموزشي بريتانيا به ويژه مبارزه اش درزمينه ي آموزش جامع متوسطه كه در دهه هاي پس از جنگ رونق يافت يادآور شدند.آنها همچنين تلاش او را دردانشگاه در زمينه ي ترغيب وتجهيز نسل هايي از معلمان به كشف عظمت كارشان وقابليت تحول حرفه ي معلمي از طريق باز نگري فرايند واقعي تحصيل ياد آور شدند.علاوه بر احترام به كار معلمي،وي كنجكاوي عميقي در باره ي تعامل درون كلاسي داشت كه به دنبال انتشار گزارش پلودن(1967)،بر آن شد تابه طرح عظيم پژوهشي موسوم به اوراكل(ORACLE )با روش شناسي پيچيده ي مشاهده ي كلاسي اش دست زند.خدمت برايان به مدارس بريتانيا در اشكال ديگري نظير تاسيس و سردبيري نشريه فروم كه براي معلمان ووالدين ونيز دانشگاهيان دگر انديش تريبوني جهت اظهار عقيده به شمار مي رفت،وتلاشهايش در زماني كه مدير مدرسه اي دركاونتستروپ بود پاس داشته شد.اوج كار وي ابتكار در برنامه ي آموزشي وباز انديشي ارتباط ميان معلمان ودانش آموزان بود.در پايان،اعضاي شركت كننده در كنفرانس بزرگداشت برايان،ياد آور شدند كه وي به حمايت والهام بخشي وتشويق نسل جديدي از دانش آموختگان كارشناسي ارشد در دهه هاي 1980 و1990 پرداخته است.

كار كنفرانس انجمن تعليم وتربيت وتاريخ قرار نبود چنين پاسداشتي باشد. برايان در نزد اعضاءبه عنوان يك بنيانگذار وبراي علاقه وحمايت مداوم اواز انجمن، صميمي شمرده مي شد. آن دسته از اعضاي انجمن كه برايان را مي شناختند مي توانستند تصور كنند كه كنفرانس مزبور احتمالا چه واكنشي همراه با آشفتگي در خود مرد ايجاد مي كرد.واعضاي انجمن كه شناخت خوبي ازنوشته هاي تاريخي برايان داشتند،به انتظاراتي كه احيانا وي از بازنگري نقادانه ي دائمي تاريخ وتاريخ نگاري داشت واقف بودند.بخشي از عمر او صرف تشويق چنين استاندارد هايي در درون انجمن وبه صورتي گسترده در درون رشته تحصيلي وپژوهشي خود او شده بود. با اينكه ما به خاطر تاثيري كه در پژوهشهايمان در رشته ي تاريخ تعليم وتربيت داشت ونيز به خاطررهبري عملي وفكري او،مديونش بوديم،ما مي خواستيم آن گونه كه او احتمالا مايل بود،ياد وخاطره ا ش را با دعوت از مقالاتي كه از نوشته هاي تاريخي او پا را فراتر مي نهادند ويا مخالف آنها بودند پاس بداريم.

انجمن تاريخ تعليم وتربيت(HES )كنفرانس مزبور را به عنوان يكي از سلسله جلسات سالانه اش تشكيل داد.به طور عادي اين جلسات حول يك موضوع پژوهشي خاص برگزار مي شدند واز زمان تشكيل انجمن،اين اولين باري بود كه به بزرگداشت يكي از اعضاي سابق خود با مركزيت آثار خود او مي پرداخت.برايان نقش مهمي در تاسيس انجمن داشت و دردهه هاي بعدي يكي از حاميان فعال ومتعهد آن به شمار مي رفت.هدف از انجمن فوق الذكركه در اساسنامه آن آمده و به عنوان يك نهاد خيريه به عموم معرفي شده است خالي از لطف ومعنا نيست.انجمن در جهت پيشبرد آموزش عمومي از طريق مطالعه ي تعليم وتربيت وتاريخ آن تاسيس شده است.انجمن به سال 1967 به وسيله ي برايان وسايرين در زماني پايه ريزي شد كه گروههاي تخصصي بسياري در بريتانيا در جهت توسعه ي ابعاد پژوهشهاي تاريخي تشكيل شدند:گروههاي نظير انجمن مطالعات تاريخ كاردر 1960 وجنبش موسوم به كارگاه نقد وبررسي تاريخ كه به سال1966 در كالج راسكين آكسفورد به سرپرستي رافائل ساموئل كار خود را آغاز كرد.

اما انجمن از بدو تاسيس،مشتريان وبرنامه كاري خاص خود را داشت.چيزي كه آن را بيش از توسعه دهنده ي يك گروه از مورخان متخصص جلوه مي داد.درست همان طور كه جلسات نقد وبررسي تاريخ گروههايي از طبقه ي كارگر كه به تاريخ خود علاقمند بودند به خود جذب مي كرد.همچنين HESمحققان متخصص،معلمان ومتخصصان تعليم وتربيت كه علائق تاريخي شان با دغدغه وتعهدشان به تعليم تربيت در تمام اشكال همراه بود را گرد هم مي آورد. اين منحصر به فرد بودن HES به عنوان يك سازمان،تضاد عقيدتي وروش شناختي درون خود انجمن را توضيح مي دهد.تضادي كه در طول دهه ها به انجمن نشاط مي بخشيد وبه بحث در ميان اعضا به خاطر وجود رقابت وتضاد درالگوهاي مختلف پژوهشهاي تاريخي دامن مي زد.در ارتباط با نقش برايان در انجمن،ديويد ريدر توضيح داد كه چطور اورئوس كاري انجمن را كه مورد استقبال نسل جوان در دهه ي 1970 قرار گرفت،گسترش داد وچطوراومفتخر بود به شيوه اي كه تاريخ آموزش وپرورش را دگرگون كرده بود،وبه ابعاد جديدي از مطالعه ،چه در كنفرانسهاي سالانه وچه توسط خودش وساير دانشجويان مقاطع بالا به طور جدي عشق مي ورزيد. تدارك دهندگان كنفرانس مزبور بر اين باور بودند كه برايان فارغ از هر گونه جزم انديشي در مباحث دانشگاهي حامي ومدافع بحث مداوم در باره ي جهت دهي تحقيق در تاريخ آموزشي بود.

كمبريج به خاطر اهميتي كه در پيشبرد حيات سياسي وفكري سايمون داشت به عنوان محل برگزاري كنفرانس برگزيده شد.در اينجا بود كه وي در پي تحصيلاتش در مدرسه ي مستقل وپيشرفته ي گري شام كه كارمنداني نظيرمعلم زبان انگليسي،دنيس تامپسون داشت ومدتي در سالم واقع در جنوب آلمان يعني جايي كه شاهد محاكمه ي كورت هاون توسط نازي ها بود سپري كرده و وارد دانشگاه شده بود.برايان در كالج ترينيتي كمبريج به تحصيل در رشته ي انگليسي واقتصاد مشغول شد وبه همراه شماري از هم دوره هاي برجسته ي خود به عضويت حزب كمونيست در آمد.(حزب كمونيست بريتانيا محل ملاقات مورخان مشهور دهه ي1950 نظير اريك هابس باوم،جان ساويل،اي پي تامپسون ورافائل ساموئل بود.)در ارتباط با شكل گيري ذهن برايان به عنوان يك متخصص تعليم وتربيت،دوره تربيت معلم او در مؤسسه تعليم وتربيت دانشگاه لندن وتجاربش به عنوان يك معلم جوان در منچستر،بدون ترديد از سنواتي كه در دانشگاه كمبريج سپري كرد پر اهميت تر بودند.اگر چه تك تك مراحل كودكي وجواني او الهام بخش آموزش راديكالي ارائه شده توسط وي به شمار مي آمد.

جنگ دوم جهاني،شروع به فعاليت معلمي برايان را به تعويق انداخت واو تنها در چهل سالگي اش به انتشار كتبي درزمينه ي تاريخچه ي تعليم وتربيت دست زد. اوبه لطف عمر طولاني اش، روحيات عقيدتي مختلفي راتجربه كرد.از روحيه ي ضدكمونيسم جنگ سرد گرفته تا استيلاي نگرش جهاني ليبراليسم نودر دهه هاي 1980 و1990. شرايط مختلف،واكنشهاي متفاوتي را نسبت به روشنفكران دگر انديش بر مي انگيخت وانقلاب فرهنگي دهه ي1960 كه با انتشار دو جلد اول تاريخ تعليم وتربيت او همراه بود،باعث شد كه چه در بريتانيا وچه در سطح بين المللي تفسيرها وخط مشي هاي ماركسيستي بخشي از جريان تاريخ باشد.هابس باون به درستي به اين نكته اشاره مي كند.بنابراين او مي گويد:وقتي در رشته اي مثل تاريخ نگاري كه عميقا ريشه در سياست دارد صحبت ازنقد ونقادي به ميان مي آيد،واقع گرايانه نيست كه اين دو را از هم جدا كنيم.در ميان مورخان همه متفق القول اند كه بحث گذشته متفاوت است اما همه بر اين باور نيستند كه تاريخ ماوراي سياست است ويا اينكه مادامي كه مورخان به واقعيت هاي صحيح دست مي يابند نتيجه گيري ها هم منطقي است.واكنشها متفاوت است نسبت به روشنفكري كه در دهه ي1930 به حزب كمونيست در آمد،به خاطر اشتياقش به تعليم وتربيت به تحليل تاريخي روي آورد وتعصب سنتي تاريخ تعليم وتربيت كه حامي«افعال و واقعيت ها»بود را به دموكراسي تحليل وتركيب بدل كرد وزندگي خود را وقف علت ناعدالتي اجتماعي در تعليم وتربيت كرد.اثري كه در اينجا منتشر شده خود گواه كافي بر تعدد واكنش ها مي باشد وبه بحثي كه در كنفرانس HES آغازشد دامن مي زند.

در پاسخ به فراخوان ما براي مقاله،مقالت عرضه شده طيفي ازدامنه ي نفوذ برايان را در بر مي گرفت.انعكاس مستقيم زندگي شخصي وكاري وي شامل تاكيد بر فعاليت طولاني برايان عليه لايحه اصلاحات آموزشي 1988 ومتعاقب آن قانون گذاري دولت سوم تاچر(ديويد كروك) وتحليل پيوند ميان تاريخ وجامعه شناسي در نوشته هاي دانشگاهي وي(كوين برهوني)مي شد.كتاب وي موسوم به يك عمر تعليم وتربيت در زمينه ي شرح حال(گبي واينر)متني براي مطالعه ي تطبيقي به دست مي داد.دسته اي از مقالات در باره ي سياست گذاري در دولت مركزي ومحلي در دهه هاي پس از جنگ(جويس گودمن،روي لاو وليندا كاتير)لحظاتي را از تاريخ تعليم وتربيت نشان مي دادند كه برايان در آن يك شركت كننده ومنتقد بود.

آثار تاريخي خود سايمون نشان دهنده ي تحول زماني از دوران اخير تا اواسط قرن هجدهم بود.مقاله ي جون سايمون اين موضوع را تا عصر تئودورها تعقيب مي كرد.شمار قابل توجهي از مقالات ارائه شده در كنفرانس به اوايل دوران جديد مي پرداختند.مقالاتي نظير ضد اصلاحات(ديويد هاميلتون) وقرن هجدهم(اولين آريزپ وموراگ استايلز،ميشل كوهن،جوليا سوييندلز،روت واتز).در اينجا شيوه ي سخنراناني كه به بحث پيرامون مسائل وراي منابع وروش شناسي سايمون يعني تحليل دقيق متون وروش تدريس وي مي پرداختند قابل توجه است.در مباحث مربوط به قرون 19 و20 هم مقالت كنفرانس به مسائل وراي ساختاري كه سايمون را واداشته بود تا موضوعاتي نظير تجارب كودكي ونيازهاي ويژه را موردارزيابي قرار دهد مي پرداختند.(كوين مايرز وآنا براون،جان آليفنت،آنت ريچاردسون).موضوعات قرن بيستم نيز مورخان را قادر ساخته تا با گنجانيدن منابع شفاهي در مقالاتشان،مسائل وراي روش شناختي سايمون را بررسي كنند.گواه بودن معلمان ودانشجويان نيز چشم انداز تجربي را عرضه مي كند كه او در معرض تحليل هاي اجتماعي وسياسي قرارمي گيرد(استفاني اسپنسر،فيليپ گاردنر و پيتر كانينگهام).سايمون مورخان را بر انگيخته بود تا برنامه كاري وروش تدريس را در بافت تاريخي آن در نظر بگيرند ومقالت متعددي به آن چالش واكنش نشان مي دادند(جان آليفنت،پم هرش ومارك مكبث).در روايت طولاني تاريخ تعليم وتربيت پس از انقلاب صنعتي كه موضوع كتاب چهار جلدي سايمون موسوم به مگنوم اپوس را تشكيل مي دهد،آموزش تخصصي وآماده سازي حرفه اي بخشي ازهزاران علائقي است كه از هسته ي اصلي فكر وي پديد مي آيد(كن فرانكلين،آلستون كنر لي).يك جريان آموزشي ويژه كه سايمون را در دوره هاي تاريخي ومعاصر به خود جذب كرده بود،پيشرفت گرايي در تمامي اشكال آن بود(برندن والش وسوزانا رايت).

اما مهم تر از همه در بحث پيرامون تعليم وتربيت وتاريخ آن،دغدغه ي عدالت وتوزيع عادلانه ي فرصتهاي آموزشي در ميان طبقات اجتماعي توسط سايمون بود(ديويد تامپسون،جان آليفنت).فقط پس آيند آثار سايمون است كه اين موضوع به دسترسي به آموزش براساس جنسيت(ميشل كوهن،استفاني اسپنسر) ونژاد(مارگارت كروكو وكالي وايت) تبديل مي شود.

تعداد صفحه:25

قیمت : 14300تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود مقاله به شما نشان داده می شود

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --