متن کامل مقاله ISI با ترجمه فارسی

عنوان فارسی :تحرکات اجتماعی بین نسلی و موفقیت وضعیت میانسال تاثیرات هوش کودکان، عوامل اجتماعی آنها و تحصیلاتشان

تکه هایی از متن مقاله ISI با ترجمه فارسی به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

sdarticle_001 sdarticle_002 sdarticle_003 sdarticle_004 sdarticle_005 sdarticle_006

تعداد صفحه : 27

تکه هایی از متن ترجمه فارسی به عنوان نمونه :

چکیده

ما تاثیروضعیت اجتماعی کودکان، قوه ادراک و موقعیت تحصیلی آنها را بر تحرکات اجتماعی درون نسلی و حالت اجتماعی موفقیت افراد در دوره میانسالی مورد بررسی قرار دادیم. این افراد مردان متولد سال 1921 بودند که در بررسی روانی اسکاتلندی سال 1932 و نیز پس از آن در تحقیقات گروهی Midspan شرکت داشتند. در تجزیه و تحلیل نزولی طرح تفصیلی عملیات، قوه ادراک کودکان و بلند همتی آنها، با تغییرات صعودی و نزولی طبقه اجتماعی پدران نسبت به موقعیت اجتماعی افراد در دوره میانسالی ارتباط داشت. تحصیلات به طور قبال ملاحظه‌ای بر روی تحرکات اجتماعی تاثیر صعودی داشت و تعداد خواهران یا برادران افراد هیچ تاثیری بر روی این تحرکات نداشت. این تاثیرات پس از تنظیم بر روی متغییرهای دیگر مورد آزمایش قرار گرفت. در تجزیه و تحلیل مدل شبیه‌سازی شده ساختاری، وضعیت اجتماعی پدران و قوه ادراک کودکان به کمک وضعیت تحصیلی و شغلی در دوره جوانی بر روی وضعیت موفقیتی اجتماعی در دوره میانسالی تاثیر می‌گذارند. قابل توجه بود که قوه ادراک کودکان ارتباط قویتری با وضعیت شغلی در دوره میانسالی داشت تا با اولین شغل. این داده‌ها (اطلاعات) به تحقیقاتی که این مرحله وضعیت موفقیت را در بزرگسالی دنبال می‌کنند، اضافه می‌شوند، آنها اطلاعاتی را از مکانهای جدید جغرافیایی فراهم می‌کنند و آنها شامل اطلاعاتی از بخشهای وسیعتری از دوره زندگی نسبت به اکثر تحقیق‌های موجود می‌باشند.

مقدمه

عوامل تعیین کننده تفاوتهای فردی و گروهی در موفقیت اجتماعی، موقعیتهای جسمانی، سلامتی و دیگر موارد آسایش افراد در بزرگسالی توسط روانشناسان، جامعه‌شناسان، متخصان جغرافیای انسانی، متخصصین امراض مسری و متخصصین داروهای اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

گسترش نظم و تربیت اهمیت موضوع را می‌رساند و همچنین تنوع عوامل تعیین کننده و روش‌های تحقیقی‌ای را که امکان اجرای آنها رد مهارت افراد و قوه تحرکشان دارد، برجسته می‌کند. موقعیت اجتماعی بزرگسالان به خودی خود به عنوان یک راهنما برای عوامل جسمانی و محیطی می‌باشد و همچنین وضع سلامت افراد در جوامع فقیرتری (عقب‌مانده) که مرگ و میر و بیماریهای بیشتری دراند، پیش‌بینی می‌کند. (دیوی اسمیت، هارت، وات، هول، دهاتورن، 1998، دریور، وایت هد، رودهن، 1996). پی بردن به این تاثیرات بر روی وضعیت اجتماعی بزرگسالان دشوار است. شبکه به هم مرتبطی از عوامل متغیر مستقل که بر روی کسب درآمد بزرگسان اثر دارد وجود دراد ولی تاثیرات چه کسی به هنگام رها شدن به مشکل مواجه می‌شود. توان ذهنی، طبقه اجتماعی والدین، و تحصیلات همگی بطور قابل ملاحظه‌ای با تفاوتهای فردی وضعیت آینده اجتماعی افراد مرتبط می باشد. (بلوو و دونکان 1967، برین دلگر تورپ 2001، هالسی، هیس، وریدج، 1980 ، جنکز، 1979، مسوول و هاسپر، 1975). نتایج آزمایش توان ذهنی همچنین تائید خوبی بر پیش‌بینی نوع عملکرد شغلی و تحصیلی دارد. (نیسرات آل، سمیت و هانتر 1998). برای دستیابی به طالاعات آگاهی بخش از محیطهای جغرافیایی جدید، این گزارش شما را به نقش (IQ) کودکان، عوامل اجتماعی آنها و تحصیلاتشان بر تحرک اجتماعی، و تفاوتهای فردی وضعیت موفقیت اجتماعی میانسالان راهنمایی می‌کند. هدف مهم، مجزا کردن نقش روان‌سنجی در توالی علت و معلولی بین موقعیت اجتماعی فرزندان و والدین می‌باشد.

1-1- مطالعات قبلی بر روی عوامل تعیین کننده وضع موفقیت:

قدیمی‌ترین مقاله آموزنده در این زمینه مربوط به تحلیل هفت تحقیق از جنکز و همکارانش بود (جنکز، 1979) شش تحقیق از ایالت متحده، و یکی زا آنها از سوئد بود. در اکثر بخشها، موارد مورد آزمایش این نمونه‌ها که در اندازه 198 تا 1789 نوسان داشتند، آزمایشات، توان ذهنی در طول سالهای مدرسه افراد را نشان می‌دادند. اکثر تحقیقها در طول سالهای 1960 تا 1970 انجام گرفته بودند.

فقط آخرین اطلاعات بطور خاصی در هنگام 20 سالگی الی 30 سالگی افراد تهیه شده بود، نتایج آزمایش توان نوجوانان به شدت پیش بینی کننده وضعیت تحصیلی افراد بود (استاندارد آن (بتاها) از 403 تا 576 است)، و کاهش این ارتباط دو حالت بین 120 درصد تا 40 درصد پس از کنترل متغیر انتخاب شده مربوط به (سابقه) افراد از قبیل درآمد، شغل و تحصیلات والدین بود. به هنگام کنترل تحصیلات نوجوانان ، شاهد بیشتری در مقدار ارتباط بن وضعیت شغلی – توان آنها بودیم، که این کاهش بین 59 درصد و 91 درصد بود. پس از کنترل تحصیلات توانایی نوجوانان اغلب پیش گویی قابل ملاحظه‌ای از وضع شغلی و درآمدی آنها داشت. با کنترل کردن اولین شغل، به علاوه این تاثیرات را تنها کمی بیشتر از 1 درصد تا 3درصد کاهش می‌داد. تحقیقات نشان می‌دهند که هر چه نوجوانان بزرگتر می‌شوند ارتباط بین توانایی ذهنی آنها و کسب درآمدشان بیشتر می‌شود. با وجود این، اکثر این تحقیقات مربوط به سالهای ابتدائی شغلی افراد بود و اگر آنها در سالهای بعدی شغلی افراد انجام می‌گرفت مفید به نظر می‌رسید.

سه تحقیق با گستره وسیعتری از نظر جغرافیایی در ایالات متحده و انگلیس، خصوصا با تحقیق حاضر مرتبط هستند و اخیرا راهنمایی بیشتری درباره عوامل تعیین کننده وضعیت اجتماعی بزرگسالان دارند.

در داستان The Bell Curve (مسیر زنگها)، هرن اشتاین و موری (1994) از اطلاعات بررسی طولی ملی از جوانان سال 1979 در ایالات متحده استفاده کردند. در این بررسی، هزاران سفید پوست 14 تا 22 ساله در ایالت متحده در آزمایش صلاحیت نیروهای ارتشی (AFQT) مورد آزمایش قرار گرفتند. ده سال بعد آنها را بررسی کردند معلوم شد ارتباط قابل توجهی بین نتایج این آزمایش و فقرهای بعدی، تعلیمات، تحصیلات، ازدواج، آسایش، سلامتی کودکان و جرم جنایت در سالهای بعد وجود داشت. مقدار این تاثیرات اغلب مختصر بود، ولی حتی پس از کنترل طبقه اجتماعی والدین هم کمتر نمی‌شد. در تجربه و تحلیل مجدد خواهران و برادران همان مجموعه اطلاعاتی ، با کنترل سابقه خانواده‌ها در ارتباط بین AFQT و مخارج زندگی، پیش بینی موفقیت اقتصادی و اجتماعی افراد را توسط نتایج این آزمایش (AFQT) تائید می‌کرد. (کورن من و وینشیپ، 2000)، کورن من و وینشیب بر این امر تاکید داشتند که تحصیلات و سابقه خانودگی سهم مستقل و مهمی در درآمدهای زندگی دارند. به علاوه، آنها پیشنهاد دادند که تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم (بطور مثال، تحصیلات) توانایی ذهنی بردرآمدهای زندگی باید مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.

تجزیه و تحلیل متولدین سال 1946 بر بریتانیا یک راهی برای تجزیه و تحلیل عوامل تعیین کننده وضعیت شغلی در سن 46 سالگی را فراهم آورد. (ریچارد و سکر، 2003). در آن امر سه عامل موثر در نظر گرفته شد: شغل پدر، قوه ادراک در 8 سالگی، و تحصیلات در سن 26 سالگی، هر کدام از آنها اثر مستقیم بر روی وضعیت شغلی در سن 43 سالگی داشتند. تاثیر شغل پدر نسبتا از طریق قوه ادراک در 8 سالگی و تحصیلات در 26 سالگی غیر مستقیم به نظر می رسید. تاثیر قوه ادراک در 8 سالگی نیز نسبتاً از طریق تحصیلات در 26 سالگی غیر مستقیم.

اتصال ارتباط وضعیت اجتماعی موضوع تحرک اجتماعی بین نسلی است. تحقیقات قبلی درباره شایسته سالاری جامعه انگلیس سئوال کرده است، به این صورت که آال در این نوع جامعه، موقعیتهای اجتماعی به مقدار وسیعی از شایستگی‌ها به دست می‌آید. در این نوع تعریف، شایستگی گاهی اوقات یعنی همان (IQ) به علاوه تلاش. (برین و گلرتورپ، 2001، ساندرز، 2002، یانگ، 1958). تجزیه و تحلیل تحقیق ملی پیشرفت کودکان (NCDS) در انگلستان بسیاری را به این سمت هدایت می‌کند تا بر این موضوع که تحرکات اجتماعی در انگلیس بطور وسیعی در زمینه‌های شایسته سالاری انجام می‌گیرد، پافشاری کنند (ساندرز 1997، 2002) و بسیاری نیز با آن مخالفت می‌کنند (برین وگلدتورپ 2002، 1999). این تحقیق اطلاعات تولد تمامی کودکانی را که در مارس سال 1958 در یک هفته در بریتانیای کبیر متولد شده‌اند، جمع‌آوری کرد. آنها همچنین در سنین 7، 11، 16، 23 و 33 مورد بررسی قرار گرفتند. از آنها آزمایش توانایی عمومی در سن 11 سالگی گرفته شد.

برین و گلدتورپ (1999 و 2002) دریافتند که هنوز هم تاثیرات کافی از طبقه اصل و نسبی افراد در پیش بینی طبقه اجتماعی افراد در سن 33 سالگی پس از کنترل آزمایش توانایی عمومی و تلاش علمی افراد وجود دراد. تحصیلات تمایلی به داشتن تاثیر بیشتری بر کاهش تاثیرات طبقه اصیل و نسب داشت. آنها بر این فرض بودند که تاثیرات توانایی روانی بر روی وضع اجتماعی ممکن است بطور اساسی از طریق تحصیلات عمل کند. (برین وگلدتورپ، 1999، 2001). کنترل تحصیلات، توانایی و تلاش در NCDS هنوز هم تاثیرات طبقه اجتماعی اصل و نسب را حذف نمی‌کرد: «کودکان طبقه اجتماعی ضعیف (نامساعد) برای کسب موقعیت‌های طبقاتی مشابه باید بیشتر از کودکان طبقه مرفه از خود شایستگی نشان می‌دادند. (برین ولگدتورپ 1999، ص21) ساندرز به استفاده از همین اطلاعات (2002) دریافت که طبقه اجتماعی اصل و نسب تنها یک چهارم تفاوتهای توضیح داده شده در طبقه اجتماعی افراد در سن 33 سالگی را بیان می‌کند ئدر حالیکه توانایی، حرکت و شایستگی افراد علت 60 درصد این تفاوتها را توضیح می‌دهند. او به این نتیجه رسید که بریتانیا بطور وسیعی بر اساس شایسته سالاری عمل می‌کند و همچنین این تغییر مسیر از شایسته سالاری در نیاز کودکان از طبقه متوسط بود که همانطور که از سطح توانایی آنها پیش بینی شده بود در اجتماع تنزل می‌یافتند.

1-2- تحقیق حاضر

از نمونه‌های تحقیقاتی بالا به این نتیجه می‌رسیم که همگی آنها در این امر توافق داشتند که آزمایش توانایی کودکان، سابقه اجتماعی آنها و تحصیلاتشان به عنوان عوامل کمک کننده بر وضع اجتماعی بزرگسالان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در اینجا ما این ارتباطات را رد یک منطقه جدیدی در غرب اسکاتلند مورد برسی قرا می‌دهیم. دوره زمانی تحقیق حاضر گزارشهای قبلی را گسترش می‌دهد : اطلاعات توانایی کودکان در سال 1932 جمع‌آوری می‌شوند و اطلاعات مربوط به آخرین شغل افراد و دیگر موارد اجتماعی در سال 1970 جمع‌آوری شدند. تا آنجایی که ما اطلاع داریم این اولین تحقیقی است که از IQ کودکان و اولین شغل و شغل دوره میانسالی آنها به علاوه تحصیلات و وضعیت پدرانشان مدل سازی می‌کند. تحقیق حاضر در یک موقیعت فوق‌العاده محکمی برای آزمودن تاثیر تحصیلات در میان توانایی و شغل قرار دارد، (برین ولگدتورپ، 1999، 2001، جنکز، 1379)، زیرا ازمایش روان در گروه ما در یک سن و سال قبل‌تر در رابطه، با تفاوتهای فردی آنها در تمامی سالهای دوره تحصیلی انجام می‌شد.

(کنسول اسکاتلندی برای تحقیق در زمینه تحصیلات، 1933). این تحقیق بطور اصولی از طریق تحقیقات قبلی بوسیله آزمایش تاثیرات واسطه‌ها با استفاده از مدل شبیه سازی شده ساختاری پیشرفت خواهد کرد که این ساختار دارای وضعیت اجتماعی در دوره میانسالی به عنوان یک خصیصه نهان و راهنماهای انتخابی می‌‌باشد. و همچنین با استفاده از سیر نزولی طرح عملیاتی، تحرکات اجتماعی بین نسلی را بررسی می‌کند.

اطلاعات تحقیق حاضر یک نوع تقویت یافته جدیدی از تحقیق گروهی اسکاتلند می‌باشد که به بررسی روانی اسکاتلندی در سال 1932 پیوسته است (هارت، دیبریات ال، 2003). تجربه و تحلیل قبلی اطلاعات تحقیق گروهی به این نتیجه رسید که رسیدن به نقطه اوج در دوره میانسالی، تحصیلات ، و تعداد خواهران و برادران (که به عنوان راهنمای شرایط مالی خانواده به کار می‌رود) به رشد صعودی و نزولی تحرکات اجتماعی مرتبط می‌سازد (بلین، دیوی اسمنیت و هارت، 1999). هنگامیکه دو مورد دیگر کنترل می‌شدند هر کدام از آنها مهم جلوه می‌کرد. این گزارش یکی از اندک تحقیقاتی ست که ارتباط این عوامل را با تحرکات اجتماعی بین نسلی بررسی می‌کنند. این تحقیق حاضر (جدید) نتایج آزمایش توان روانی در سن 11 سالگی را به عوامل در نظر گرفته شده در تحقیقات گروهی قبلی اضافه می‌کند (بلین ات آل، 1999).

در ابتدا باید عوامل مرتبط با رشد صعودی یا نزولی فرزندان در اجتماع را در مقایسه با تحرکات اجتماعی پدرانشان بررسی کنیم. سپس (در مرحله دوم)، ما پرسشی درباره توضیح اختلاف موفقیت وضع فرزندان خواهیم کرد. به یعنی، مدلی از مراحل تغییرات اجتماعی کودکان دوره میانسالی آنها را ترسیم می‌کنیم و این کار را با بررسی اثر عوامل واسطه‌ای از قبیل تحصیلات و اولین شغل که تحت تاثیر IQ کودکی و سابقه اجتماعی بوده‌اند انجام می‌دهیم.

تعداد صفحه:32

قیمت : 14300تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود مقاله به شما نشان داده می شود

——-

پشتیبانی سایت :               info@elmyar.net

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --

پایان نامه ها

 

مطالب مشابه را هم ببینید

Related Posts

ترجمه مقاله ISI

مقاله ISI با ترجمه فارسی:معلّم دانشجو و اجتماع شیوه مدرسه ملاحظه و بررسی ( یادگیری در حین مشارکت )

متن کامل مقاله ISI با ترجمه فارسی عنوان فارسی :معلّم دانشجو و اجتماع شیوه مدرسه ملاحظه و بررسی  ( یادگیری در حین مشارکت )  مطالب مشابه را هم ببینید مقاله ISI با ترجمه فارسی: سیستم Read more…

ترجمه مقاله ISI

مقاله ISI با ترجمه فارسی:همکاری بین مدرسه و والدین برای رشد سواد اطلاعاتی (IL) دانش آموزان در جوامع اطلاعاتی

متن کامل مقاله ISI با ترجمه فارسی عنوان فارسی :همکاری بین مدرسه و والدین برای رشد سواد اطلاعاتی  (IL) دانش آموزان در جوامع اطلاعاتی مطالب مشابه را هم ببینید دانلود مقاله ISI با ترجمه :شبکه Read more…

ترجمه مقاله ISI

مقاله ISI با ترجمه فارسی:مولفان دانش آموز و مبتکران معلم

متن کامل مقاله ISI با ترجمه فارسی عنوان فارسی :مولفان دانش آموز و مبتکران معلم مطالب مشابه را هم ببینید مقاله ISI با ترجمه فارسی:مدل خزشی برای خاک های غیراشباع در منطقه رانش در رانش Read more…