متن کامل سمینارمقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسي برق گرايش مخابرات: طراحي گيرندهي ديجيتال يك رادار ردگير تك پالس

متن کامل سمینارمقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسي برق گرايش مخابرات

طراحي گيرندهي ديجيتال يك رادار ردگير تك پالس

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران جنوب

دانشكده تحصيلات تكميلي

سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد“M.Sc” مهندسي برق گرايش مخابرات

عنوان:

طراحي گيرندهي ديجيتال يك رادار ردگير تك پالس

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده:

رادارهاي ردگير در سناريوي دفاعي پدافند هوايي نقشي كليدي بر عهده دارند. روشهاي مختلفي به علت دقت بالا، استخراج 1 براي ردگيري اهداف مهاجم وجود دارد كه از ميان آنها روش تكپالس اطلاعات مكاني هدف به وسيلهي يك پالس واحد و برخي ويژگيهاي منحصر به فرد ديگر، بهطور خاص مورد توجه و استفاده قرار گرفته است. از طرف ديگر، گيرندههاي ديجيتال كه با نمونهبرداري از ميان سيگنال دريافتي آنتن و پردازش نمونه ها، آشكارسازي را انجام مي دهند، به خاطر مزاياي خاص مدارهاي ديجيتال بر آنالوگ، مانند دقت و پايداري بالا، عدم تغيير پارامترها در اثر شرايط محيطي، انعطافپذيري و حجم و وزن كمتر و …، به سرعت در حال جايگزيني گيرندههاي آنالوگ ميباشد. در اين پروژه، طراحي يك گيرندهي ديجيتال براي يك رادار ردگير تكپالس كه از سيگنال IF نمونه برداري مي كند، مورد بررسي قرار ميگيرد و پارامترهاي لازم براي ردگيري را استخراج ميشود.

مقدمه:

اهميت رادار ردگير در سيستمهاي دفاعي و نيز در كاربردهاي فراوان غيرنظامي امروزه بر كسي پوشيده نيست. رادارهاي ردگير با استخراج پيوسته دقيق مكان هدف، امكان تعيين خط سير هدف، سرعت آن و پيشبيني مكان بعدي آن را نيز فراهم ميكنند. از ميان روشهاي ردگيري راداري، روش تكپالس به دليل قابليت ويژه كه در متن اين رساله تفصيل بحث شدهاند و از همه مهمتر دقت بالاي ردگيري، جايگزين روشهاي ديگر گرديده است و تقريباً همهي سيستمهاي ردگيري راداري جديد مجهز به اين تكنيك ميباشند. اين رادارها در زمان گذشته به طور كامل با قطعات آنالوگ ساخته ميشدهاند. با پيشرفت فنآوري مدارهاي ديجيتال خصوصاً ورود مبدلهاي آنالوگ به ديجيتال سريع و دقيق و نيز پردازشگرهاي سيگنال و پيشرفت تئوري پردازش ديجيتال، رويكرد به سيستمهاي ديجيتال به ويژه 1 ديجيتال بلادرنگ پردازشگرهاي ديجيتال روزافزون شده است. دليل عمدهي اين امر، دقت، پايداري، انعطافپذيري و ساختار فشردهي مدارهاي ديجيتال در مقايسه با مدارهاي آنالوگ ميباشد. در اين رساله، يك رادار ردگير تكپالس با پارامترهاي واقعي توصيف شده و سپس يك گيرندهي ديجيتال با نمونهبرداري از سيگنال دريافتي در مرحلهي فركانس مياني و پردازش نمونه ها، طراحي گرديده است. اين رساله شامل چهار فصل ميباشد. در فصل اول، سيستمهاي راداري بهطور كلي معرفي شدهاند و طرز كار يك رادار عمومي توضيح داده شده است. در فصل دوم، انواع روشهاي ردگيري به ترتيب تكامل توضيح داده شده و طرز كار هر سيستم و مزايا و معايب آن مشخص گرديده است. در فصل سوم، روش ردگيري تكپالس به عنوان روش برتر توصيف شده و گيرندهي آن و انواع مختلف پردازشگرهاي آن بررسي گرديده و در نهايت يك روش براي پردازش سيگنالهاي ديجيتال انتخاب شده است. در فصل چهارم روش طراحي يك گيرندهي ديجيتال و بلوكهاي قبل از مبدل آنالوگ به ديجيتال، مانند تقويت كننده، فيلتر و AGC، توضيح داده شده و با توجه به ويژگيهاي سيگنال IF، تعداد بيت، فركانس نمونه برداري و ساير پارامترهاي مبدل انتخاب گرديده است. در ضمن روش پردازش سيگنال به منظور استخراج پارامترهاي لازم براي ردگيري بحث شده است. انجام اين پروژه گرچه با تلاش فراوان و در مدت زمان نسبتاً زياد و با مطالعات گسترده اي انجام گرفته، اما قطعاً داراي نقايص و محدوديت هايي است و ميتوان آن را به عنوان قدم اول از يك راه طولاني تلقي نمود. به اميد گامهاي آينده و آيندهاي درخشان براي كشور اسلامي مان.

تعداد صفحه :97

قیمت : شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :       

        serderehi@gmail.com

271 فکر می‌کنند “متن کامل سمینارمقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسي برق گرايش مخابرات: طراحي گيرندهي ديجيتال يك رادار ردگير تك پالس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *