سمینار کارشناسی ارشد مهندسی برق : بررسی شبکه مدیریت مخابرات

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق

با عنوان : مطالعه و بررسی شبکه مدیریت مخابرات و طراحی مفهومی شبکه مدیریت مخابرات برای شبکه مخابراتی کشور

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
” M.Sc “ پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
مهندسي برق- الكترونيك
عنوان:

مطالعه وبررسي شبكه مديريت مخابرات (TMN) وطراحي مفهومي شبكه مديريت مخابرات براي شبكه مخابراتي كشور

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده
شبكة مديريت يكي ازاجزاي حياتي يك شبكة مخابراتي است .ازطريق اين شبكه اطلاعات مربوط به عملكرداجزاءمختلف شبكه به مراكز مديريت مربوطه گزارش وفرامين مناسب براي عملكرد بهينه، به عناصرمختلف شبكه ارسال مي گردد . هدف ازاين پايان نامه بررسي اجزاءمديريت شونده درشبكة مخابراتي كشور و ارائة يك طرح مفهومي مناسب براي مديريت اين شبكه مي باشد.درفصل هاي 1و 2 مفاهيم اوليه درمديريت شبكه وشبكةمديريت مخابرات (TMN) به عنوان يكي از استانداردهاي مديريت شبكه موردبررسي وتحليل قرارگرفته وديدكلي ازلحاظ ساختارونحوة ارتباط آن باشبكة مخابراتي و لايه هاي مديريتي و…ارائه مي گردد .درفصل 3 يك طرح مفهومي براي TMN ارائه مي گرددكه درآن مديريت شبكه هاي مخابراتي اعم ازسيستم هاي سوئيچ وانتقال به همراه اطلاعات مربوط به موجوديت هاي مختلف سيستم شامل Card، Unit ،Center ، Company و Link بررسي مي گرددوبااستفاده از زبان مدلسازي UML و نمودارهاي بصري آن، خلاصه كاركردهائي درسيستم هاي عملياتي مديريت خدمات ،سازمان،شبكه وعناصرشبكه ،درلايه هاي مختلف مديريتي TMN  مطابق توصيه نامه هاي M.3400، M.3200، M3010. و… نشان داده مي شود . درفصل 4 زبان نشانه گذاری XML و چگونگي استفاده ازآن براي طراحي برچسب مشكل و فرمان تعريف گرديده وسيستم شبيه ساز مربوطه ارائه ميگردد كه در محيط .Net Framework به زبان VB.Net نوشته شده است .اين شبيه سازبخشي ازشبكه مخابراتي و عناصرشبكه وموجوديت هاي آن راشبيه سازي نموده ونتايج مربوطه، بصورت گرافيكي قابل مشاهده مي باشد، تغييرات وخرابيها رادرشبكه تشخيص داده وگزارشات وفرمان هاي مربوطه رابه فرمت XML نمايش مي دهد . درفصل 5 روش جايگزين بهتري براي پروتكل ، نوع عملكردونقل وانتقال داده ارائه مي شود كه دراين پيشنهاد از معضلات بر نامه نويسي سوكت هاو مشكلات پياده سازي قالب پروتكل CMIP احترازگرديده ونمودارهاي پيشنهادي ارائه ومباحث مربوطه مطرح می گردد.

مقدمه
مخابرات وسرويسهاي مخابراتي پيشرفته،زيرساختارفناوري اطلاعات وارتباطات را تشكيل مي دهند.تنوع ،سرعت و كيفيت سرويسهاي مخابراتي روزبه روزافزايش چشمگيري مي يابد و به تبع آن امكانات جديد و پيشرفته در اختيار مشتركين مخابراتي قرارمي گيرد. باگسترده وپيچيده ترشدن شبكه ها وسرويس هاي مخابراتي ، مديريت شبكه هاي مخابراتي نيز اهميت بيشتري پيدا مي كند وروش ها وابزارهائي متناسب با تحولات سريع دراين زمينه لازم است تا از عهده مديريت كارآمد شبكه مخابراتي برآيد.

سازمان هاي مخابراتي بابكارگيري سيستم ها وابزارهاي مديريت شبكه درسطوح مديريتي مختلف، به مزايائي مانند كاهش هزينه هاي نگهداري شبكه، افزايش رضايت مشتركين،افزايش سوددهي،استفاده بهينه از تجهيزات شبكه ، افزايش كيفيت سرويس وكاهش هزينه استفاده ازسرويس براي مشترك دست پيدا مي كنند . با توجه به تغييرات اخيردر قوانين حاكم بر مخابرات ولزوم آماده سازي براي اجراي اصل 44 وخصوصي سازي وايجاد بازاررقابتي،اين مزايا ازجمله عوامل تضمين كننده بقاي شركت هاي مخابراتي درصحنه رقابت خواهند بود . بنابراين حركت درجهت دستيابي به يك سيستم مديريت يكپارچه شبكه مخابراتي براي مخابرات كشور براساس استانداردهاي معتبر مديريت شبكه مخابراتي براي گسترش شبكه امري بديهي مي باشد.

30 شركت استاني به همراه شركتهاي زير ساخت، ارتباطات داده و ارتباطات سيار شبكه متنوع مخابراتي را تشكيل مي دهند كه تجهيزات مربوط به هركدام از اين شبكه ها از چندين توليدكننده داخلي و خارجي بكار گرفته شده است. بعنوان مثال ، درشبكه سوئيچ بين شهري سوئيچ هائي ازتوليدكنندگاني مانند Neax ، Huwai ، Siemens (EWSD و… وجود دارند . درشبكه هاي سوئيچ شهري نيز از تجهيزاتي از توليد كنندگان خارجي مانند ، Siemens ، NEC، آلکاتل، Huwaei وتوليدكنندگان داخلي مانند پايا، پارستل وكارا سيستم استفاده مي شود . درشبكه انتقال تجهيزات SDH شركتهاي Siemens و NEC درحوزه هاي فيبرنوري وراديوئي بكارگرفته شده است . درطي اين سالها ، مديريت شبكه هاي مذكور به اشكال مختلفي به انجام رسيده است بعنوان مثال درشبكه سوئيچ بين شهري مديريت متمركز ويكپارچه اي وجود نداشته ومديريت تجهيزات درسطح سوئيچ ها وتوسط ترمينالهاي مديريتي محلي انجام مي گرديد
وكاركردهاي مديريتي مانند تحليل ترافيك توسط نرم افزارهاي اختصاصي نوشته شده درهر مركز صورت گرفته ودرنهايت نيز باتوجه به خروجي اين نرم افزارها ، تحليل هاي Offline متمركزي صورت مي گيرد . دربخش مديريت انتقال، به همراه تجهيزات تهيه شده ازهرتوليد كننده، سيستم مديريت شبكه مربوطه نيز خريداري شده است .
اين سيستم هاي مديريت شبكه نيز وظيفه مديريت آن بخشي ازشبكه را كه از تجهيزات آن توليد كننده تشكيل شده است، به عهده دارند . به دليل وسعت جغرافيائي كشوروگستردگي شبكه مخابراتي و همچنين فعاليت شركتهاي نسبتا زياد درتوسعه اين شبكه، مشكلات زيردررابطه با مديريت اين شبكه مشاهده مي گردد :

1- عدم وجود ديدگاه يكپارچه درشبكه مخابراتي

2-عدم توانائي درارائه بعضي ازكاركردهاي مديريتي به خصوص دركاركردهاي سطح مديريت شبكه و سرويس ( مانند كنترل ترافيك شبكه، تحليل ترافيك متمركز و يكپارچه ، تدارك سرويس و ….. )
3- مشكل بودن دستيابي به اطلاعات مديريتي از سيستم هاي مديريت شبكه هاي مختلف به منظور مديريت سرويس هاي انتها به انتهائي كه درآنها ازشبكه هاي مختلف استفاده مي شود .
4- عدم امكان اعمال تغييرات سريع روي شبكه و معرفي سرويس هاي جديد
5- نياز به آموزش و بكارگيري افراد با تخصص هاي مختلف براي كاركردن با سيستم هاي مختلف مديريتي
6- عدم وجود مديريت درلايه شبكه ولايه هاي بالاتر
اين مشكلات باعث بالارفتن هزينه نگهداري و بهره برداري شبكه نسبت به درآمد حاصله وپائين آمدن كيفيت سرويس ونارضايتي مشتركين مي گردد . كه اين عوامل براي هرشركتي اگرفضاي رقابتي برقرار باشد ادامه حيات را مشكل و غيرممكن مي سازد و به مرور زمان با افزايش ناهمگوني شبكه مخابراتي وسيستم هاي مديريت شبكه مخابراتي مشكلات مذكورقوت بيشتري يافته ورفع آن مستلزم صرف هزينه وانرژي به مراتب بيشتري است وباتوجه به اينكه هرروز تنوع ، سرعت وكيفيت ارائه سرويس هاي مخابراتي افزايش داشته وامكانات جديد دراختيارمشتركين قر ارمي گيرد و شبكه ها وسرويس هاي مخابراتي پيچيده تر وگسترده ترگرديده، مديريت شبكه هاي مخابراتي نيز اهميت دو چندان پيدا مي كند وروش ها وابزارهائي متناسب با تحولات سريع دراين زمينه لازم است تا ازعهده مديريت كارآمد شبكه مخابراتي برآيد.

تعداد صفحه : 113

قیمت : شش هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :       

        serderehi@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *