سمینار کارشناسی ارشد رشته برق – قدرت: سيستم مديريت هوشمند انرژي ساختمان

متن کامل سمینارمقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسي برق گرايش قدرت

سيستم مديريت هوشمند انرژي ساختمان

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران جنوب

دانشكده تحصيلات تكميلي

سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد“M.Sc” مهندسي برق گرايش قدرت

عنوان:

سيستم مديريت هوشمند انرژي ساختمان

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده:

اين تحقيق با عنوان “سيستم مديريت هوشمند انرژي ساختمان “، شامل چند زير تحقيق در مورد موضوعاتنهفته در زير آن (صرفهجوئي و مديريت انرژي (در ساختمان ) ، شبكه هاي اتوماسيون و سيستم هاياتوماسيون و مديريت ساختمان ) ميباشد. در همين راستا، انواع روشهاي صرفه جويي مصرف انرژي مطرحشده اند و روش استفاده از مديريت ساختمان براي صرفه جويي در مصرف انرژي با توجه به راهكارهاياتوماسيون تشريح شده است . با توجه به وسعت موضوع، سعي شده است تا به هر زير موضوع به حد مناسبيپرداخته شده و سپس اين تحقيقات در چارچوب اصلي (سيستم مديريت انرژي ساختمان ) به هم پيوندبخورند.

مقدمه:

مروزه با پيشرفت همه جانبه تكنولوژي بخصوص در تكنولوژي اطلاعات (IT) و شبكههاي كـامپيوتري بحـث كاربرد اين تكنولوژيها در ساختمانها براي بهره مندي از خصوصيات مناسب آن مطرح شدهاست. طبق آمارمنتشره از سوي سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور ، چهل درصد انرژي مـصرفي در ايـران مربوط به بخش ساختمان ميباشد. همچنين طبق برآورد هاي بعمل آمده با بكـارگيري صـنعت اتوماسـيون ساختمان ميتوان حداقل سي درصد در مصرف انرژي ساختمانهاي مـسكوني صـرفه جـويي كـرد . يعنـي در حدود دوازده درصد صرفه جويي در مصرف سالانه انرژي كشور. با انجام چنين صرفهجوئي عظيمي راه بـراي توسعه همه جانبه كشور هموارتر ميشود. بطور كلي امروزه دلايل استفاده از اتوماسيون ساختمان بخصوص در ساختمانهاي بـزرگ را مـيتـوان چنـين برشمرد صرفه جوئي مصرف انرژي ايجاد راحتى و امنيت بيشتر امكان كنترل متمركز همه سيستم هاي ساختمان امكان كنترل ساختمان از طريق اينترنت راحتي در كاركرد امكان كنترل و مديريت از همه نقاط و همچنين از اينترنت سهولت تكامل قابل انعطاف بودن در برابر تغييرات كاربري بنابر اين به نظر ميرسد كاربرد اتوماسيون ساختمان براي مديران ساختمانها بخـصوص سـاختمانهاي بـزرگ كه داراي سيستمهاي فراواني ميباشند بسيار مناسب و حتي گاهي ضروري ميباشد. كاربرد سيستمهاي مديريت انرژي ساختمان براي سازندگان و مصرف كنندگان مزاياي بسيار زيـادي دارد، از جمله : براي سازندگان : • كاهش هزينه ساخت • افزايش توليد و توسعه آن • امتيازات رقابتي قابل توجه • افزايش ميزان كارآيي ساختمان در كاربري هاي مختلف • كاهش ريسك تعهدات و مسائل حقوقي براي مصرف كنندگان : • افزايش كيفيت بدون افزايش هزينه اضافه • افزايش تناسب و آسايش و كارايي • كاهش هزينه هاي جاري 3 • در طول حصول مزاياي اقتصادي از طريق كاهش هزينهها، بازگشت سرمايه به سرعت انجام مي پذيرد. در عوض، كاربرد سيستمهاي مديريت انرژي ساختمان، براي مصرف كنندگان هزينه اوليه نسبتاً بالايي دارد . با توجه به بحران انرژي در جهان، در بسياري از نقاط جهان اين سرمايه گذاري معقول بـوده و سـرمايه اوليـه طي 2 تا حداكثر 6 سال برگردانده ميشود كه اين امر نشان دهنده تناسب اقتصادي بـسيار مناسـب كـاربرد اين سيستمها است. به اين سبب، سيستمهاي مديريت انرژي ساختمان در اين كشورها، راهي بسيار طولاني را پيموده و پيشرفت بسياري نمودهاند و اين سيستمها در حال جا افتادن در آنها ميباشد. با توجه به غلبه مزاياي سيستم مديريت انرژي ساختمان بر دشواريهاي آن (حتي در كشور ما)، به نظر مـي- رسد سرمايهگذاري در اين بخش به نفع اقتصاد ملي ايران باشد . با اين وجود، متأسفانه به علت اينكـه هزينـه اوليه سيستمهاي مديريت انرژي فعلي (انواع خارجي) نسبت به درآمد قشر متوسط و پائين جامعه بالا و گـاه بسيار بالا ميباشد و همچنين هنوز قشر ثروتمند جامعه با مزاياي اين سيستمها آشنا نشده انـد، كـاربرد ايـن سيستمها در كشور ما بسيار كم بوده است.

تعداد صفحه :128

قیمت : شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :       

        serderehi@gmail.com

ابی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *