سمینار ارشد مهندسی نساجی: پایدار سازی نانو نقره در برابر شستشو روی کالاهای نایلون

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی نساجی

با عنوان : پایدار سازی نانو نقره در برابر شستشو روی کالاهای نایلون توسط عوامل مختلف

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.Sc” پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی نساجی – شیمی نساجی و علوم الیاف

عنوان:

پایدار سازي نانو نقره در برابر شستشو روي کالاهاي نایلون توسط عوامل مختلف

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

امروزه آلودگی هاي محیط زیست، ناشی از افزایش جمعیت، محققان را مجبور به جستجوي روش هایی خوب و بهداشتی براي تولید محصولات مناسب جهت زندگی بهتر انسانها کرده است. یکی از این محصولات، منسوجات است که در زندگی روزمره انسانها بطور گسترده اي بکار می روند و از این رو نیاز است که از ورود آلودگی ها و میکروبها به آنها و انتقال آنها جلوگیري شود.

در قرن اخیر نانوتکنولوژي بدلیل توانایی رساندن فلزات به ابعاد نانو پیشرفت خیلی زیادي داشته است. در این ابعاد خواص نوري، فیزیکی و شیمیایی فلزات شدیداً تغییر پیدا می کند مثلاً فلز نقره وقتی به شکل نانو ذرات نقره تبدیل می شود، قابلیت ضد میکروبی آن فوق العاده افزایش می یابد.

امروزه تنها مقدار کمی مطالعات در مورد واکنش نانو ذرات نقره روي بدن انسان ها انجام شده است و اثرات احتمال ناسازگاري، پخش، تجمع در اعضاي بدن و سمیت آنها خیلی کم روي بدن شناخته شده است. منسوجات می توانند محیط مناسبی براي رشد میکروارگانیسم ها، خصوصاً در دما و رطوبت مناسب بدن باشند، لذا تحقیقات بسیاري روي اصلاح ضد میکروبی منسوجات صورت گرفته، تا سمیت آنها را کاهش دهند. با مطالعه روي تصاویر SEM نتیجه گرفته شده نانو ذرات کروي روي سطح پارچه داراي خاصیت ضدمیکروبی قابل توجهی در مقایسه با پارچه هایی است که نا نو ذرات نقره در مرکز آنها قرار دارند.

بنابراین در این پژوهش به بررسی روشهاي پایدارسازي نانو ذرات نقره روي الیاف نایلون، همچنین اثر ضد میکروبی نانو ذرات نقره نسبت به دفعات شستشو و تولید نانو ذرات نقره پرداخته شده است.

مقدمه:

بدلیل شیوع بیماري هاي عفونی توسط باکتري هاي بیماري زاي مختلف و پیشرفت مقاومت آنها در مقابل آنتی بیوتیک هاي گروههاي دارویی، پژوهشگران را به آن داشت که عوامل ضدمیکروبی جدیدي را جستجو کنند. امروزه موادي در ابعاد نانو بوجود آمده است که بدلیل مساحت سطح به حجم بالا و خواص فیزیکی و شیمیایی منحصر به فرد به عنوان مواد ضدمیکروبی جدید استفاده می شوند. تولید پوشاك هاي جدید که در واقع مواد نانو فاز را روي پارچه منسوج قرار داده اند در دانشگاهها و صنعت بسیار توسعه یافته. اخیراً بخش وسیعی از نانو ذرات با ساختارهاي گوناگون را می توانند روي الیاف قرار د اد که منجر به تولید منسوجات با خواص جدید می شوند.

یونهاي نقره که به عنوان مواد آنتی باکتریال استفاده می شوند، امروزه نوآوري جالب توجهی را بوجود آورده اند که علت آن از بین بردن باکتری هایی است که نسبت به آنتی بیوتیک ها افزایش مقاومت داشته اند. بطور خلاصه فعالیت ضدباکتري نقره بسیار معروف است و روي حدود 650 نوع از باکتري ها تأثیر واضح و روشنی دارد.

تحقیقات اخیر ثابت کرده که فعالیت آنتی باکتري نانو ذرات نقره بستگی به جذب شیمیایی Ag+ دارد که بطور آماده روي سطح نانو نقره شکل داده می شود که ناشی از حداکثر حساسیت آ نها نسبت به اکسیژن است. بنابر این مکانیزم تحویل یون نقره از خوشه هاي نقره به باکتریها نیازمند تحقیقات بیشتري است. از این رو ترکیب نانو ذرات نقره را روي انواع مختلفی از پارچه ها با روشهاي مختلف قرار داده اند تا منسوجات ضدمیکروبی تولید کنند که در این پروژه به پایدار سازي نانو نقره در برابر شستشو روي کالاهاي نایلون توسط عوامل مختلف پرداخته شده است.

فصل اول: مقدمه

1-1) فناوری نانو – مفاهیم بنیادین و تعاریف

فناوري نانو واژه اي است کلی که به تمام فناوري هاي پیشرفته در عرصه کار با مقیاس نانو اطلاق می شود. معمولاً منظور از مقیاس نانو ابعادي در حدود 1nm تا 100nm می باشد. (1 نانومتر یک میلیاردیم متر است). اولین جرقه نانوتکنولوژي (البته در آن زمان هنوز به این نام شناخته نشده بود) در سال 1959 زده شد. در این سال ریچارد فاینمن طی یک سخنرانی با عنوان «فضاي زیادي در سطوح پایین وجود دارد» ایده نانو تکنولوژي را مطرح ساخت. وي این نظریه را ارائه داد که در آینده اي نزدیک می توانیم مولکول ها و اتم ها را به صورت مسقیم دستکاري کنیم. واژه فناوري نانو اولین بار توسط نوریوتاینگوچی استاد دانشگاه علوم توکیو در سال 1974 بر زبانها جاري شد. او این واژه را براي توصیف ساخت مواد (وسایل) دقیقی که تلورانس ابعادي آنها در حد نانومتر می باشد، به کار برد. در سال 1986 این واژه توسط کی اریک درکسلر در کتابی تحت عنوان: «موتور آفرینش: آغاز دوران نانو فناوري» بازآفرینی و تعریف مجدد شد. وي این واژه را به شکل عمیق تري در رساله دکتراي خود مورد بررسی قرار داده و بعدها آن را در کتابی تحت عنوان «نانوسیستم ها ماشین هاي مولکولی چگونگی ساخت و محاسبات آنها» توسعه داد.

مقیاس نانو

سازمان بین المللی استانداردها یک متر را بدین گونه تعریف کرده است: طولی که توسط نور در خلأ در بازه زمانی 1/29979457 ثانیه طی می شود، یک متر می باشد و یک نانومتر 9 – 10 متر می باشد. با ایجاد ارتباط میان اندازه اتم ها و مقیاس نانو می توان یک نانومتر را راحت تر تصور کرد. یک نانومتر برابر قطر 10 اتم هیدروژن و یا 5 اتم سیلسیم می باشد. درك این موضوع براي افراد معمولی نیز راحت تر می باشد .همچنین:یک نانو متر یک میلیاریم متر است .یک گلبول قرمز داراي عرض تقریبی هفت هزار نانومتر است. یک مولکول آب داراي قطري حدود 1 نانو متراست. مولکول اندازه پروتئینها بین 1 تا 20 نانومتر است. طبق تعاریف مقیاس طولی بین 1 نانومتر تا 100 نانومتر را مقیاس نانو می گویند.

تعداد صفحه : 134

قیمت : شش هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :              [email protected]

3 فکر می‌کنند “سمینار ارشد مهندسی نساجی: پایدار سازی نانو نقره در برابر شستشو روی کالاهای نایلون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *