سمینار ارشد مهندسی نساجی: تاثیر نانو مواد بر دیرسوز کردن کالاهای نساجی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی نساجی

با عنوان : تاثیر نانو مواد بر دیرسوز کردن کالاهای نساجی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.Sc” سمینار براي دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی نساجی – شیمی نساجی و علوم الیاف

عنوان:

تأثیر نانو مواد بر دیرسوز کردن کالاهاي نساجی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

در جوامع امروزي، پیشرفت بی سابقه اي در اندازه و تعداد ساختمانها، آسمان خراشها، انبارها و روشهاي حمل و نقل صورت گرفته است. فرشها، مبلمان و پرده ها، وسایل، سوخت و گاز مصرفی براي گرم کردن، تماماً موجب افزایش میزان مواد آتش پذیر در ساختمانها شده اند. بمنظور ایجاد محافظت بیشتر در برابر آتش و همچنین افزایش زمان فرار هنگام بروز آتش سوزي، روشهاي افزایش بتأخیر افتادن سوختن کالاهاي مصرفی گسترش یافتند. مواد تأخیر انداز شعله بصورت شیمیایی به پلیمرها، طبیعی و مصنوعی براي ایجاد خصوصیات تأخیر اندازي شعله اضافه شدند. این مواد متعلق به چهار گروه اصلی مواد تأخیرانداز شعله غیر آلی، هالوژن دار، فسفردار و نیتروژن دار می باشند. این مواد با توجه به ساختار شیمیایی که دارند در دو فاز جامد یا گاز عمل می کنند. اما بسیاري از این مواد تأخیرانداز شعله داراي مشکلات زیست محیطی هستند. علاوه بر این مشکلات، این مواد می توانند موجب کاهش خصوصیات مکانیکی، الکتریکی و شیمیایی موادي که بر روي آن اعمال شده اند بشوند. یکی از راه حل هایی که براي رفع این مشکل بیان میشود، استفاده از نانو ذرات بعنوان مادة جایگزین و یا کمکی میباشد. در این تحقیق سعی شده است که مواد تأخیرانداز شعله مختلف، مکانیسم عمل آنها و همچنین نقاط مثبت و منفی آنها بررسی شود. همچنین آزمونهاي آتش پذیري الیاف و همینظور کاربرد نانوتکنولوژي درصنعت نساجی و از جمله تکمیل هاي تأخیر انداز شعله مورد بررسی قرار گیرد.

مقدمه

در جوامع امروزي، پیشرفت بی سابقه اي در اندازه و تعداد ساختمانها، آسمان خراشها، انبارها و روشهاي حمل و نقل صورت گرفته است. فرشها، مبلمان و پرده ها، وسایل، سوخت و گاز مصرفی براي گرم کردن، تماماً موجب افزایش میزان مواد آتش پذیر در ساختمانها شده اند. تکنولوژیها، فرآیند ها و کاربردهاي جدید، خطرات جدیدي از آتش را معرفی کردند (مانند منابع اشتعال جدید همانند جرقه هاي جوشکاري و یا مدار کوتاه). روشها و تجهیزات محار آتش جدید و همچنین طراحی نوین ساختمانها، موجب کاهش میزان خرابی هاي ناشی از آتش شده است. گرچه، میزان بالاي مواد قابل اشتعال موجود در ساختمانهاي اداري و مسکونی میتواند موجب خنثی شدن موارد گفته شده حتی براي بهترین ساختمانهاي ساخته شده بشوند.

هر سال، بیش از 3 میلیون آتش سوزي موجب 29 هزار مجروح و 4500 کشته در آمریکا میشوند و چیزي متجاوز بر 100 میلیارد دلار خسارت وارد میشود. آتش سوزي هاي شخصی اکثراً در اماکن مسکونی روي میدهد جایئکه اثاث منزل، کفپوشها و البسه بطور گسترده وجود دارند و بعنوان سوختی مناسب براي آتش میباشند. خسارات بزرگ معمولاً در مکانهاي تجاري مانند ادارات و انبارها ایجاد میشوند. آتش سوزي همچنین در هواپیماها، قطارها و اتوبوسها نیز رخ میدهد.

بمنظور ایجاد محافظت بیشتر در برابر آتش و همچنین افزایش زمان فرار هنگام بروز آتش سوزي، روشهاي افزایش بتأخیر افتادن سوختن کالاهاي مصرفی گسترش یافتند. مواد تأخیر انداز شعله بصورت شیمیایی به پلیمرها، طبیعی و مصنوعی براي ایجاد خصوصیات تأخیر اندازي شعله اضافه شدند. مواد تأخیر انداز شعله شیمیایی اغلب بمنظور بهبود خصوصیات آتش پذیري پلیمرهاي مصرفی از کم به متوسط استفاده میشوند. این مواد تأخیر انداز شعله یا بطریق فیزیکی و یا با ایجاد پیوند بر روي پلیمر مورد نظر مانع آتش میشوند. عموماً این مواد قابلیت اشتعال پذیري کمتر و یا پخش شدگی کمتر هنگامیکه آتش آغاز شد را ایجاد میکنند. برخی از پلیمرها بدلیل ساختار پلیمري پایداري که دارند بطور ذاتی کمتر اشتعال پذیر هستند؛ که عموماً مواد گرانتري نظیر پلی ایمیدها، پلی بنز ایمیدازول و پلی اتر متونها میباشند.

مواد تأخیر انداز شعله در مورد پلیمرهاي مصنوعی و یا آلی به پنج طریق اصلی عمل میکنند که عبارتند از: (1) رقیق کردن گاز؛ (2) خنک کردن دماي محیط؛ (3) پوشش محافظ؛ (4) رقیق کردن فیزیکی؛ (5) واکنشهاي شیمیایی، یا ترکیبی از روشهاي گفته شده.

1) گاز بی اثر رقیق بوجود آمده در اثر استفاده از مواد اضافه شده، مقادیر بزرگی از گازهاي غیر قابل اشتعال در هنگام تجزیه را ایجاد میکند. این گازها اکسیژن مورد نیاز براي سوختن را رقیق میکنند و یا غلظت گازهاي اشتعال پذیر را رقیق کرده و دما را پایین تر از حد اشتعال پذیري ماده نگه میدارند. هیدرواکسید فلزات، نمکهاي فلزي و برخی ترکیبات نیتروژن دار به این طریق عمل میکنند.

2) خنک شدن دماي محیط نتیجۀ تجزیۀ گرماگیر مواد تأخیر انداز شعله میباشد. هیدروکسید فلزات، نمکهاي فلزي و ترکیبات نیتروژن دار موجب کاهش دماي سطح و سرعت سوختن میشوند.

3) بعضی از مواد تأخیر انداز شعله تشکیل یک سپر محافط کف مانند یا خاکستر را میدهند. این امر سبب محدود شدن مقدار پلیمر قابل دسترس براي سوخته شدن و یا بعنوان یک لایۀ عایق بمنظور کاهش میزان حرارت منتقل شده از شعله به پلیمر عمل میکند. ترکیبات فسفر دار و سیستمهاي پف کننده که بر پایۀ ملامین و دیگر ترکیبات نیتروژنی هستند مثالهاي این گروه میباشند.

4) پر کننده هاي خنثی (الیاف شیشه و میکرو کره ها) و مواد معدنی (تالک) بعنوان یک خنک کننده حرارتی بمنظور افزایش ظرفیت حرارتی پلیمر یا کاهش دهنده حجم قابل سوختن آن عمل میکنند.

5) هالوژنها و برخی از مواد تأخیر انداز شعله فسفر دار بوسیلۀ واکنشهاي شیمیایی عمل میکنند. موادتأخیر انداز شعله به صورت رادیکال آزاد موجب قطع کردن زنجیر فرآیند سوختن می شوند.

تعداد صفحه : 69

قیمت : شش هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :              [email protected]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *