سمینار ارشد مهندسی نساجی: تاثیر رنگ های راکتیو Bifunctional روی پارچه های تکمیل شده

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی نساجی

با عنوان : تاثیر رنگ های راکتیو Bifunctional روی پارچه های تکمیل شده با Cyclodextrin

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران جنوب

دانشكده تحصيلات تكميلي

“MS.c” پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

مهندسي نساجي – شيمي نساجي

عنوان:

تاثير رنگهاي راكتيو Bifunctional روي پارچه هاي تكميل شده با Cyclodextrin

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده:
در پروژه به بررسي نقش و جايگاه بتاسايكلودكسترين در رنگرزي با رنگزا راكتيو دو عاملي برروي كالاي سلولزي پرداخته، و اهميت استفاده از بتاسايكلودكسترين را نشان مي دهد. سايكلودكسترين ها اليگوساكاريدهاي حلقوي بوده كه تعداد واحدهاي گلوكز تعيين كننده نوع سايكلودكسترين مي باشد. باتوجه به شكل فضايي سايكلودكسترين، اين ماده به عنوان ميزبان عمل نموده ومي تواند مولكولها را در داخل خود به صورت مهمان حبس نمايد. ساختار مخروطي شكل آن به گونه اي است كه در بخش داخلي آن حاوي هيدروكسيل نوع اول و بخش خارجي آن حاوي هيدروكسيل نوع دوم مي باشد كه باعث مي شود بخش داخلي چربي دوست وبخش خارجي آن آبدوست شود. ساختار ويژه سايكلودكسترين امكان كاربرد اين ماده را در صنايع نساجي، كشاورزي، دارويي، آرايشی،… فراهم نموده است.

خواص سايكلودكسترين ها آنها را قادر مي سازد كه داراي تنوع گسترده اي از كاربرد هاي مختلف باشند، اين ماده مي تواند به عنوان مواد كمكي عمل كند و يا در پروسه شستشو و رنگرزي و يا در نگهداري عطر در فضا خالي خود، باعث رهايش عطر به مرور زمان شود. و همچنين به واسطه قابليت كمپلكس شدن سايكلودكسترين ها با منسوجات، خواص و وظايف جديدي بدست آيد.

هدف از اين پروژه برسي ميزان جذب سايكلودكسترين بر روي كالا سلولزي با استفاده از يك رنگزا راكتيو دو عاملي بوده كه ميزان جذب رنگزا و مقدار سايكلودكسترين برروي كالا سلولزي توسط روشهاي تيتراسيون واسپكتر فتومتري مورد بررسي قرار مي گيرند. كه بهترين نتايج بدست آمده در اين آزمايشات براي نمونه تكميل شده در محيط قليايي همراه با بتا سايكلودكسترين كه رنگرزي شده است مي باشد.

مقدمه:

ساختار ويژه سايكلودكسترين و وجود حفره در ساختار آنها سبب شده تا اين تركيبات توانايي قرار دادن مولكولهاي مختلف در داخل حفره داخلي خود را داشته باشد. در سايكلودكسترين ها گروههاي هيدروكسيل با عملكرد متفاوت وجود داشته كه فعاليتهاي متفاوتي از قبيل چربي دوستي و آبدوستي از خود نشان مي دهند. از هزاران مشتق سايكلودكسترين كه در صدها مقاله علمي عنوان شده است تنها تعداد كمي از آنها در بررسي معيار صنعتي به كار گرفته مي شوند. به دليل مشكلاتي چون گران بودن، سمي بودن وآلودگي محيط زيست تنها در حدود 12 مشتق سايكلودكسترين معمولا” در آزمايشات مورد بررسي قرار مي گيرند.

سه محصول اصلي از سايكلودكسترين كه از 6 تا 8 واحد D – گلوكز با نامهاي آلفا، بتا، گاما سايكلودكسترين ناميده شده اند. در آلفا سايكلودكسترين 18 گروه هيدروكسيل ودر بتا سايكلودكسترين 21 گروه هيدروكسيل و در گاما سايكلودكسترين 24 گروه هيدروكسيل وجود داشته كه گروههاي مختلفي مي تواند جايگزين آنها گردند. سايكلودكسترين توانايي تشكيل كمپلكس مهمان – ميزبان را دارا مي باشد كه ميتواند مولكول را داخل حفره ميزبان كه سايكلودكسترين مي باشد نگه دارد. كه اين موضوع باعث كاربرد بيشتر سايكلودكسترين در صنايع گرديده و همچنين جهت برطرف نمودن سطح فعالها از منسوجات شسته شده مي تواند جانشين سطح فعال گردد. و تكميل منسوجات در فرآيند هاي آنتي باكتريال ودفع حشرات و فرآيندهاي معطر سازي و در تهيه منسوجات پزشكي قابل استفاده بود و در فرآيند رنگرزي باعث افزايش ميزان جذب رنگزا مي گردد.

در اين پروژه به بررسي نقش سايكلودكسترين در رنگرزي كالاي سلولزي يا رنگزا راكتيو دو عاملي پرداخته و ميزان جذب رنگ توسط كالا مورد بررسي قرار مي گيرد و همچنين مقدار سايكلودكسترين توسط روشهاي آزمايشگاهي تعيين مي گردد.

فصل اول

كليات

1-1- هدف:

هدف از انجام تحقيق بررسي ميزان جذب سايكلودكسترين بر روي كالاي سلولزي با استفاده از يك رنگزاي راكتيو دو عاملي است، همچنين ميزان پايداري و ثبات ماده سايكلودكسترين و نيز نحوه تاثير سايكلودكسترين بر روي مقدار جذب رنگزاي راكتيو مي باشد.

1-2-1- پيشينه تحقيق:

سايكلودكسترين ها اليگو ساكاريدهاي حلقوي هستند كه مي توانند با تعداد بسيار زيادي از مولكولهاي آلي كمپلكس ايجاد نمايند.

خواص سايكلودكسترين ها آنها را قادر مي سازد كه داراي تنوع گسترده اي از كاربردهاي مختلف باشند. سايكلودكسترين ها مي توانند به عنوان مواد كمكي عمل كنند و يا در پروسه هاي شستشو و رنگرزي قابليت تثبيت برروي سطوح مختلف الياف را دارا مي باشند. همچنين به واسطه قابليت كمپلكس شدن ها با منسوجات، خواص و وظايف جديدي بدست مي آيد.

به عنوان مثال مي توان از موادي مانند پلي كربوكسيليك از قبيل 1،2،3،4 بوتان تترا كربوكسيليك اسيد (BTCA) جهت ايجاد كمپلكس استفاده نمود كه مي توان توسط همين روش مولكول هاي بتا – سايكلودكسترين را روي گروههاي هيدروكسيل سلولز به روش BTCA كراسلينك نمود.

براي تشخيص پيوند سايكلودكسترين روي ليف سلولزي مي توان از واكنش هاي رنگ با فنل قرمزوفنل فتالئين، اسپكتروسكوپي ATR-FTIR و اندازه گيري هاي WRA بهره گرفت.

بنابراين باشكل گيري يك ماده كپسولي شكل نساجي يك ماده مقاوم در برابر شستشو ايجاد مي شود.

دررابطه با سايكلودكسترين ها كارهاي متعدد و متنوعي صورت پذيرفته كه ذكر تمامي اين موارد در اين مقدمه ميسر نيست وبه اختصار و جهت آشنايي به برخي ازاين موارد اشاره مي شود. مي توان ادعا كرد كه منسوجات حاوي سايكلودكسترين زيان آور نمي باشند. به طور خاص دراره مقدار سمي بودن، قابليت تخمير شدن، ضرر و سرطان زايي در سايكلودكسترين ها و مشتقات آنها مطالعات گسترده اي صورت پذيرفته است، نتيجه اين مطالعات وتحقيقات منجر به اين شده كه اين مواد داراي پتانسيل زيان آور مي باشند اما اين خصيصه در نهايت حداكثر غلظت هاي آنها مشاهده شده است اما در كل از اين مواد به عنوان مواد غير سمي ياد شده است.

موادي شبيه پنبه يا پشم كه حاوي سايكلودكسترين مي باشند داراي ثبات زيستي قابل قبولي مي باشند و اگر په اين مقدار نامحدود نيست.

در يك فرآيند پوشش دهي نرمال آنها به بدن صدمه و آسيبي نمي رسانند اما وجود عواملي همچون نيروهاي مكانيكي تشعشع UV و حمله ميكرو ارگانيسم ها نكات اساسي هستند كه موجب تخريب و آسيب مي شوند، كه مي توان زمان پايداري اين مواد توسط مواد تكميل كننده براي تكميل آنتي باكتريال بهبود بخشيد. مواد سنتيكي (به عنوان مثال نايلون ها، پلي اتيلن ترفتالات (PET) داراي قابليت پايداري زيستي بالاتري در رابطه با سايكلودكسترين ها مي باشند.

تعداد صفحه : 107

قیمت : شش هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :              serderehi@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *