سمینار ارشد مهندسی نساجی: بررسی ریزساختار الیاف PP با سطوح مقطع مختلف

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی نساجی

با عنوان : بررسی ریزساختار الیاف PP با سطوح مقطع مختلف و تأثیر آن در خصوصیات مکانیکی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران جنوب

دانشكده تحصيلات تكميلي

“M.Sc” پايانامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

مهندسي نساجي – شيمي نساجي و علوم الياف

عنوان:

بررسي ريز ساختار الياف PP با سطوح مقطع مختلف و تأثير آن در خصوصيات مكانيكي

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده

يكي از عواملي كه در تعيين مقاومت پيچشي و خمشي الياف نقش مهمي ايفا ميكند، شكل سطح مقطع مي باشد. در اين پروژه ارتباط بين شكل سطح مقطع با ميزان آريش يافتگي و تأثير آن در مقاومت پيچشي و خمشي، براي سه نمونه از الياف Poly propylene با اشكال سطح مقطع Hollow Trilobal و Trilobal و Octalobal بررسي شد. براي اندازه گيري مقاومت پيچشي، دستگاهي نوين طراحي گرديد. همچنين دستگاه ديگري براي مقايسه مقاومت خمشي نمونه ها طراحي شد. تست مقاومت پيچشي براي هر كدام از نمونه ها پنج بار تكرار شد و مقدار سختي پيچش براي هر كدام از نمونه ها تعيين گرديد. همچنين آزمون دانكن در سطح معني دار 0/05 بر روي جوابها اعمال شد، و با توجه به اين كه در ميزان كريستالها تفاوت چنداني وجود نداشت، اما نمونه با سطح مقطع Hollow Trilobal داراي مقاومت پيچشي و خمشي بيشتري از دو نمونه ديگر بود.

مقدمه

جهت بررسي مقاومت يك نمونه در برابر نيرو هاي مختلف، ابتدا بايد تاثير اين نيروها از لحاظ تئوري بر روي نمونه مورد نظر بررسي شود، تا مشخص شود از لحاظ تئوري مقاومت يك نمونه در برابر نيروهاي اعمالي به چه پارامترهايي وابسته است. سپس اين نتايج را با نتايج بدست آمده از مراحل عملي مقايسه مي كنيم. به اين ترتيب مي توانيم درك درستي از مقاومت ليف در برابر نيروهاي مختلف داشته باشيم و بر طبق آن يك نتيجه كلي ارائه دهيم.

به همين دليل سعي شده است در فصل اول ابتدا به بررسي تاثير نيروهاي خمشي و پيچشي بر روي الياف و سپس در فصل دوم به معرفي دستگاه هايي كه توسط آن مقاومت خمشي و پيچشي سنجيده شده اند پرداخته شود.

همچنين به دليل اين كه نيروهاي برشي و كششي باعث ايجاد تنش برشي و تنش كششي در مصالح مي شوند و تنش فقط مقدار نيرو را بر روي يك سطح نشان ميدهد و به شكل هندسي سطح وابسته نمي باشد، ميتوانيم بيان كنيم كه از لحاظ تئوري دو نمونه از يك جنس و با داشتن مساحت سطح مقطع يكسان (بدون در نظر گرفتن شكل سطح مقطع) بايد داري استحكام كششي و برشي يكسان باشند. به همين دليل در اين پروژه به بررسي تاثير نيروهاي خمشي و پيچشي بر روي الياف مورد آزمايش پرداخته شده است.

فصل اول:

كليات

هدف

يك ليف از زماني كه توليد ميشود تا زماني كه به مصرف ميرسد و همچنين در زمان مصرف، نيروهاي زيادي از قبيل نيروهاي كششي، برشي و همچنين نيروهاي خمشي و پيچشي به آن وارد ميشود. هدف ما در اين پروژه مقايسه بررسي تأثير شكل سطح مقطع (فاكتور شكل) بر روي مقاومت خمشي و پيچشي لیف p.p با سه سطح مقطع Hollow Trilobal و Trilobal و Octalobal می باشد.

اما سوال اينجاست كه آيا ميتوان در هنگام توليد الياف مصنوعي، سور اخهاي اسپينرت را طوري طراحي كرد كه در عين ثابت بودن سطح مقطع وفقط با تغيير شكل سوراخهاي اسپينرت به مقاومت خمشي وپيچشي بيشتري در الياف توليد شده دست يافت؟

پيشينه تحقيق

Morton در سال 1947 و 1949 بر روي مقاومت پيچشي الياف تحقيق كرد و دستگاهي را براي اندازه گيري سختي پيچش يك ليف طراحي كرد. در سال 1950 Carlene ارتباط بين سختي خمش ليف و نخ را بررسي نمود و روشي را براي اندازه گيري سختي خمش ارائه كرد.

Mredith نيز در سال 1954 روشي براي بدست آوردن سختي پيچش يك ليف ارائه كرد و همچنين چون سختي پيچش كميتي است كه به شكل سطح مقطع وابسته است، Mredith برای اشكال مختلف عددي را به عنوان فاكتور شكل معرفي كرد. فاكتور شكل براي پيچش، برابر است با نسبت “ممان اینرسی قطبی” سطحي به هر شكل دلخواه و به مساحت A (مساحت مشخص)، به ممان اینرسی قطبي دايره اي به همان مساحت A می باشد. پس Mredith مقدار آن را براي دايره 1 تعريف كرد. سپس، از فاكتور شكل در فرمول سختي پيچش استفاده كرد و نتايج ارزنده اي را ارائه نمود. Chapman نيز در سال 1971 و 1973 دستگاهي را براي محاسبة مقاومت خمشي و پيچشي يك ليف ارائه نمود و همچنين خصوصيات تنش – كرنش خمشي يك فيلامنت را بررسي كرد.

تعداد صفحه : 67

قیمت : شش هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :              [email protected]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *