سمینار ارشد مهندسی نساجی: استفاده از نانو هیدروکسید آلومینیوم در تکمیل ضد آتش کالای پنبه ای

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی نساجی

با عنوان : استفاده از نانو هیدروکسید آلومینیوم در تکمیل ضد آتش کالای پنبه ای

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.Sc” پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی نساجی – شیمی نساجی و علوم الیاف

عنوان:

استفاده از نانو هیدروکسید آلومینیوم در تکمیل ضد آتش کالاي پنبه اي

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

نانو تکنولوژي فناوري نوین میان رشته اي است که در دهه هاي اخیر باعث شکوفایی و جهش عظیم در بسیاري از حوضه ها از جمله صنعت نساجی شده است. عمده تحقیقات صورت گرفته در استفاده از نانو ذرات در صنعت نساجی مربوط به بخش تکمیلهاي نساجی می باشد که عموماً بصورت پوششهایی از نانو ذرات برروي کالاي نساجی صورت می گیرند. الیاف پنبه با توجه مزایاي متعددي که دارند همچون جذب رطوبت بالا، زیر دست مناسب، استحکام بالا و غیره، بطور گسترده اي مورد استفاده قرار می گیرند. اما یکی از مشکلات این الیاف قابلیت اشتعال پذیري بالاي آنها می باشد. یکی از راههاي کاهش میزان این اشتعال پذیري استفاده از تکمیل هاي تأخیر انداز آتش است. این امر توسط مواد تأخیر انداز آتش مختلفی صورت می پذیرد که از جملۀ آن می توان به ترکیبات هالوژنی، فسفر دار و غیره اشاره نمود. هر دسته از این مواد با مکانیسمی خاص مقاومت کالا را در برابر شعله افزایش می دهند. اما مواد تأخیر انداز آتش هالوژنی و فسفردار درکنار تمام مزیتهایی که دارند همچون قیمت ارزان و تنوع ترکیبات داراي مشکلاتی نیز هستند که مهمترین آنها سمی بودن و مشکلات زیست محیطی می باشد. از این رو استفاده از این ترکیبات درکشورهاي پیشرفته ممنوع شده است و بعنوان جایگزین آنها بطور گسترده از ترکیبات تأخیر انداز آتش غیرآلی استفاده می کنند. هیدروکسیدهاي فلزي گسترده ترین گروه مواد تأخیر انداز آتش را که امروزه بصورت تجاري مورد استفاده قرار می گیرند، تشکیل می دهند. این مواد به تنهایی و یا بهمراه مواد تأخیر انداز آتش دیگر میزان بهبودي لازم در خصوصیات آتش پذیري را ایجاد می کنند. هیدروکسید آلومینیوم که بنام تري هیدرات آلومینا (ATH) نیز شناخته می شود، امروزه بیشترین حجم مصرفی را بعنوان ماده تأخیر انداز آتش دارا می باشد. در این تحقیق هدف پوشش دهی الیاف سلولزي پنبه توسط نانو ذرات هیدروکسید آلومیینیوم و بررسی میزان پوشش دهی و همچنین خصوصیات حرارتی این الیاف بوسیلۀ آزمونهاي مختلف می باشد.

از آنجائیکه اکثر تکمیلهاي نساجی در محیط آبی صورت می پذیرد لازم بود که ابتدا نانو پودر هیدروکسید آلومینیوم بصورت معلق شده (دیسپرس) در آب در آید. بدین منظور مواد دیسپرس کننده و تجهیزات دستگاهی مختلف مورد آزمایش قرار گرفتند تا حالت بهینه بدست آید. پس از آن 3 غلظت مختلف 5%، 8% و 12% از محلول دیسپرس شده نانو هیدروکسید آلومینیوم تهیه شد.سپس نمونه هاي پارچه اي توسط روش پد- خشک شدن – پخت (Pad-Dry-cure) با تعداد دفعات مختلف پد شدن تحت عمل با محلولهاي تهیه شده قرار گرفتند. همچنین یک نمونه از هر غلظت به مدت 10 ساعت در محلول زمان داده شد (formation).

نمونه هاي آماده شده تحت بررسی توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، آنالیز عنصري (EDX)، آزمون خاکستر باقیمانده (Ash content)، آزمون شعله پذیري 45 درجه سانتیگراد، آنالیزهاي حرارتی TGA و DSC، اندازه گیري طول خمش، اندازه گیري استحکام و اسپکتروفوتومتري انعکاسی قرار گرفتند.

نتایج بدست آمده از آزمون ها و آنالیز هاي مختلف نشان دهنده این است که نانو هیدروکسید آلومینیوم بعنوان یک ماده دیر سوز کننده شعله دوستدار محیط زیست، بخوبی توانایی افزایش مقاومت حرارتی الیاف سلولزي را دارا می باشد.

مقدمه

در جوامع امروزي، پیشرفت بی سابقه اي در اندازه و تعداد ساختمانها، آسمان خراشها، انبارها و روشهاي حمل و نقل صورت گرفته است. فرشها، مبلمان و پردهها، وسایل، سوخت و گاز مصرفی براي گرم کردن، تماماً موجب افزایش میزان مواد آتش پذیر در ساختمانها شدهاند. تکنولوژیها، فرآیندها و کاربردهاي جدید، خطرات جدیدي از آتش را معرفی کردند (مانند منابع اشتعال جدید همانند جرقههاي جوشکاري و یا مدار کوتاه). روشها و تجهیزات محار آتش جدید و همچنین طراحی نوین ساختمانها، موجب کاهش میزان خرابیهاي ناشی از آتش شده است. گرچه، میزان بالاي مواد قابل اشتعال موجود در ساختمانهاي اداري و مسکونی میتواند موجب خنثی شدن موارد گفته شده حتی براي بهترین ساختمانهاي ساخته شده بشوند.

هر سال، بیش از 3 میلیون آتشسوزي موجب 29 هزار مجروح و 4500 کشته در آمریکا میشوند و چیزي متجاوز بر 100 میلیارد دلار خسارت وارد میشود. آتش سوزيهاي شخصی اکثراً در اماکن مسکونی روي میدهد جایئکه اثاث منزل، کفپوشها و البسه بطور گسترده وجود دارند و بعنوان سوختی مناسب براي آتش میباشند. خسارات بزرگ معمولاً در مکانهاي تجاري مانند ادارات و انبارها ایجاد میشوند. آتشسوزي همچنین در هواپیماها، قطارها و اتوبوسها نیز رخ میدهد.

بمنظور ایجاد محافظت بیشتر در برابر آتش و همچنین افزایش زمان فرار هنگام بروز آتش سوزي، روشهاي افزایش بتأخیر افتادن سوختن کالاهاي مصرفی گسترش یافتند. مواد تأخیرانداز شعله بصورت شیمیایی به پلیمرها، طبیعی و مصنوعی براي ایجاد خصوصیات تأخیراندازي شعله اضافه شدند. مواد تأخیرانداز شعله شیمیایی اغلب بمنظور بهبود خصوصیات آتش پذیري پلیمرهاي مصرفی از کم به متوسط استفاده میشوند. این مواد تأخیرانداز شعله یا بطریق فیزیکی و یا با ایجاد پیوند بر روي پلیمر مورد نظر مانع آتش میشوند. عموماً این مواد قابلیت اشتعال پذیري کمتر و یا پخش شدگی کمتر هنگامیکه آتش آغاز شد را ایجاد میکنند. برخی از پلیمرها بدلیل ساختار پلیمري پایداري که دارند بطور ذاتی کمتر اشتعال پذیر هستند؛ که عموماً مواد گرانتري نظیر پلی ایمیدها، پلی بنز ایمیدازول و پلی اتر متونها میباشند.

مواد تأخیرانداز شعله در مورد پلیمرهاي مصنوعی و یا آلی به پنج طریق اصلی عمل میکنند که عبارتند از: (1) رقیق کردن گاز؛ (2) خنک کردن دماي محیط؛ (3) پوشش محافظ؛ (4) رقیق کردن فیزیکی؛ (5) واکنشهاي شیمیایی، یا ترکیبی از روشهاي گفته شده.

تعداد صفحه : 103

قیمت : شش هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :              [email protected]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *