سمینار ارشد مهندسی شیمی: مدلسازی و شبيه سازی راکتور دوغابی سنتز فيشر – تروپش جهت تولید سوخت های سنتزی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی

با عنوان : مدلسازی و شبیه سازی راکتور دوغابی سنتز فیشر – تروپش جهت تولید سوخت های سنتزی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصيلات تکميلی

”M.SC” پايان نامه برای دريافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی شيمی – مهندسی شيمی

عنوان:

مدلسازی و شبيه سازی راکتور دوغابی سنتز فيشر – تروپش جهت توليد سوختهای سنتزی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده:

به طور كلي تكنولوژي تبديل گاز به مايع (GTL) تبديل شيميايي گاز طبيعي به سوخت مايع قابل حمل و نقل از قبيل متانول يا سوختهاي ميعاني نوع پالايش نفت متداول را در پي دارد. جديدترين ترم GTL كه به صورت خيلي ضعيف كاربردي شده است براي روشهاي تبديل فيزيكي از قبيل گاز طبيعي مايع شده (LNG) و همچنين روشهاي تبديل شيميايي كه توليد محصولاتي از قبيل دي متيل اتر (DME) كه ممكن است در شرايط محيطي بصورت مايع نباشند را توليد مي كنند.

در اين پايان نامه توجه ما بيشتر بر روي تكنولوژي هاي GTL برمبناي توليد سوخت ديزل توسط سنتز فيشر- تروپش مي باشد. از انجايي كه ظرفيت نفت خام قابل استفاده براي پالايشگاهها روبه تنزل و ذخاير گاز طبيعي رها شده در حال افزايش مي باشد از اينرو اتصال گرايشهاي واگرا محركي جهت جستجو براي كارآيي بيشتر فرآيندهاي جديد توليد GTL كه به طور كلي بوسيله هزينه هاي سرمايه گذاري بالا و كم بودن بازده حرارتي مطلوب محدود شده اند مي باشد. فعاليت براي توسعه متمركز و پيشنهاد تكنولوژي هاي جديد GTL به مبنای FTS براي بهبودي وضعيت اقتصادي توليد چنين فراوردهايي نسبت به عمليات متداول پالايش نفت بيان مي شود.

سنتز فيشر- تروپش فرآيند تبديل کاتاليستی گاز سنتزبه فرآيندهای هيدروکربنی می باشد که بسته به نوع کاتاليست مورد استفاده گستره متنوعی از هيدروکربنها را شامل خواهد شد.

در اين پايان نامه، مدلسازی تبديل گاز سنتز به سوختهای سنتزی در يک راکتور کاتاليستی دوغابی Slurry و شبيه سازی آن توسط برنامه ای تهيه شده در محيط Matlab بررسی خواهد شد. بدين منظور مجموعه معادلات پيوستگی، حرارت، غلظت و سينتيک واکنش با استفاده از روش عددی حل می گردد.در پايان نتايج محاسبات شامل تغييرات درصد تبديل، توزيع محصولات، توزيع دما و غلظت در طول راکتور ارائه می شود.

مقدمه:

درحال حاضر، جهان شاهد گسترش روزافزون استفاده از گاز طبيعي است. بيشتر اين پيشرفت در كاربردهاي سوختي مي باشد. عوامل مختلفي در اين امر موثرند كه عبارتند از:

1- محدوديتها و مسايل زيست محيطي، صنايع را ناگزير از مواد خام تميزتر مي كند.

2- رو به زوال رفتن منابع و ذخاير نفتي ؛ با در نظر گرفتن الگوي مصرف فعلي انرژي، منابع نفتي خاورميانه تا كمتر از ۵۰ سال ديگر جوابگوي نياز انرژي خواهد بود . تا سال ۲۰۰۰ ميلادي، ميزان بهره برداري از ذخاير نفتي در خاورميانه، ساليانه ۲% افزايش مي يافت؛ ولي از اين تاريخ به بعد ، صادرات نفت خام رو به كاهش نهاد كه پيش بيني هاي انجام شده حاكي از آن است كه صادرات نفت در حدود سالهاي ۲۰۱۰ متوقف خواهد شد.

3- در بهره برداري كامل از يك ميدان نفتي، مقدار بسيار زيادي گاز طبيعي استحصال مي شود كه يكي از منابع عمده آن به شمار مي رود.

4- گاز طبيعي منبعي ارزان قيمت براي كربن محسوب مي شود. در حال حاضر هزينه تمام شده هر پاوند كربن كه از گاز طبيعي بدست مي آيد، در حدود 0/04 دلار است كه در مقايسه با كربن بدست آمده از نفت خام كه هزينه تمام شده آن در حدود 0/1 – 0/08 دلار است، ارزانتر مي باشد.

5- كشور ايران، با داشتن بيش از ۱۵ درصد ذخاير گاز طبيعي جهان يكي از غني ترين كشورها در اين زمينه مي باشد كه ارائه راهكارهاي مناسب و با صرفه جهت استفاده از اين منابع بسيار حياتي وجدي بنظر مي رسد.

در جهان منابع و ذخاير گازي فراواني وجود دارد. كارايي بسيار پايين در زمينه ي حمل ونقل گاز باعث مي شود تا اين فرآورده با ارزش توسط مشعلها در سر چاها و يا در پالايشگاهها سوزانده شود.

تعداد صفحه : 147

قیمت : شش هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :              [email protected]