سمینار ارشد مهندسی شیمی محیط زیست: روش هاي بيولوژيكي در حذف سولفور از گاز طبيعي

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی محیط زیست

با عنوان : روش هاي بيولوژيكي در حذف سولفور از گاز طبيعي

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران جنوب

دانشكده تحصيلات تكميلي

“M.Sc” سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

مهندسي شيمي – محيط زيست

عنوان:

روشهاي بيولوژيكي در حذف سولفور از گاز طبيعي

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده:

گاز طبيعي غالباً ناخالصي هايي چون دي اكسيدكربن (گاز اسيدي)، سولفيد هيدروژن (گاز ترش) و آب و همچنين نيتروژن، هليوم و ساير گازهاي نادر را به همراه دارد. قبل از انتقال گاز طبيعي به خطوط لوله، سولفيد هيدروژن در فرآيندي تحت عنوان شيرين سازي جداسازي مي شود. براي شيرين سازي گاز طبيعي دو روش عمده فيزيكو شيميايي و بيولوژيكي وجود دارد. در ابتدا هدف از شيرين سازي گاز حذف H2S از آن بود حتي اگر اين گاز به محيط وارد مي شد، اما پس از مشخص شدن خطرات زيست محيطي و بشري H2S قوانين سخت تر شد و در نتيجه با اعمال روش هاي تكميلي از ورود اين ماده به هوا نيز جلوگيري به عمل آمد. در اين جا به برشمردن مزاياي روشهاي بيولوژيكي و معرفي برخي از آنها مي پردازيم.

مقدمه:

حذف دي اكسيدكربن و سولفور بعد از جداسازي مايعات گازي از گاز طبيعي خام دومين قسمت از فرآورش گاز نيز صورت ميگيرد كه شامل جداسازي دي اكسيد كربن و سولفيد هيدروژن است. گازطبيعي بسته به موقعيت چاه مربوط مقادير متفاوتي از اين دو ماده را شامل ميگردد.

فرايند تفكيك سولفيد هيدروژن و دي اكسيد كربن از گازترش، شيرين كردن گاز ناميده مي شود. سولفيد هيدروژن و دي اكسيد كربن را ميتوان سوزاند و از گوگرد نيز صرفنظر نمود ولي اين عمل باعث آلودگي شديد محيط زيست ميگردد. با توجه به اينكه سولفور موجود در گاز عمدتا در تركيب سولفيد هيدروژن H2S قرار دارد حال چنانچه ميزان سولفيد هيدروژن موجود از مقدار 5/7 ميلي گرم در هر متر مكعب گازطبيعي بيشتر باشد به آن گاز ترش اطلاق ميگردد. وچنانچه از اين مقدار كمتر باشد نياز به تصفيه نميباشد. سولفور موجود در گاز طبيعي به علت دارا بودن بوي زننده و تنفس هاي مرگ آور و عامل فرسايندگي خطوط لوله انتقال، گاز را غير مطلوب و انتقال آن را پر هزينه ميسازد.

بعلاوه يكي از جنبه هاي جهاني آلودگي هوا بارانهاي اسيدي است. كه خود نتيجه ورود تركيبات سولفور به جو است. دي اكسيد گوگرد و اكسيدهاي ازت در هوا با اكسيژن و بخار آب تركيب شده و اسيدهاي سولفوريك و نيتريك را بوجود مي آورند. اين مواد اسيدي ممكن است فواصل دور را با باد غالب طي كرده و بصورت باران اسيدي ببارند .بارندگي هاي اسيدي بصورت باران يا برف يا… مي باشد. بيش از 65% بارش هاي اسيدي بعلت وجود سولفات و 35% ديگربعلت وجود تركيبات نيتروژن دار است. اسيد سولفوريك با آمونياك يا كاتيون هاي ديگر واكنش داده و توليد سولفات آمونيوم و يا سولفات هاي ديگر مي كند. اين ذرات در محدوده اندازه 0/1 تا 1 ميكرون نور را به ميزان زيادي پخش كرده و بر روي قابليت ديد اثر مي گذارند. همچنين اين ذرات سهم زيادي در ايجاد ذرات معلق ريز در هوا دارند كه جزء آلاينده هاي ثانويه طبقه بندي مي شوند.

براي شيرين سازي گاز طبيعي دو روش عمده فيزيكو شيميايي و بيولوژيكي وجود دارد. روش هاي فيزيكوشيميايي داراي قدمت بسيار بيشتري بوده و كاربرد آن ها بسيار بيشتر از روش هاي بيولوژيكي در صنعت مي باشد. در ابتدا هدف از شيرين سازي گاز حذف H2S از آن بود حتي اگر اين گاز به محيط وارد مي شد، اما پس از مشخص شدن خطرات زيست محيطي و بشري H2S قوانين سخت تر شد و در نتيجه با اعمال روش هاي تكميلي از ورود اين ماده به هوا نيز جلوگيري به عمل آمد . ايجاد واحدهاي بازيافت گوگرد مانند كلاوس در پالايشگاه ها نيز در همين راستا بود.

مزاياي فراوان روش هاي بيولوژيكي در مقايسه با روش ها معمول شيرين سازي گاز باعث افزايش روز افزون توجه محققين به اين روش ها گرديده است. از روش هاي بيولوژيكي مي توان به دو صورت مستقيم و يا غيرمستقيم (جايگزين واحد كلاوس ) در صنعت گاز استفاده كرد. در روش مستقيم گاز ترش مستقيماً وارد مرحله بيولوژيكي مي شود در حاليكه در روش غيرمستقيم گاز ترش ابتدا وارد فرآيند آمين شده و گازهاي ترش خروجي از برج دفع فرايند آمين وارد مرحله بيولوژيكي مي گردد.

عمده فرايندهاي تصفيه گازهاي اسيدي و بازيافت گوگرد شامل سه بخش هستند:

– جذب گاز اسيدي

– بازيافت گوگرد

– تصفيه گاز اسيدي خروجی از واحد بازيافت

مرحله اول فرايند شامل حذف گازهاي اسيدي از جريان هاي ورودي از طريق جذب است.

حلال هاي مورد استفاده به 3 دسته عمده تقسيم مي شوند: فيزيكي، شيميايي، مخلوطي از هر دو.

حلال هاي فيزيكي (مثل كتيزول) گازهاي اسيدي را از طريق انحلال جذب مي كنند. پس از جذب گازهاي اسيدي از طريق كاهش فشار، عاري سازي گرمايي 2 يا تركيبي از هر دو روش، از حلال جدا مي شوند.

حلال هاي شيميايي (مثل متيل دي اتانول امين) با گازهاي اسيدي واكنش داده و تشكيل كمپلكس هاي شيميايي با باندهاي سست مي دهند . اين كمپلكس ها در نتيجه گرم كردن در فشار پايين شكسته شده و گازهاي اسيدي از حلال جدا مي شوند.

مخلوطي از حلال هاي شيميايي و فيزيكي نيز از طريق عاري سازي گرمايي با زيافت مي شوند. در همه موارد حلال بازيافت شده به برج جذب برگردانده مي شود و گازهاي اسيدي آزاد شده و به واحد بازيافت گوگرد وارد مي گردند. بسته به تركيب گاز و خصوصيات گاز شيرين شده خروجي، حلال هاي متنوعي به كار مي روند.

تعداد صفحه : 103

قیمت : شش هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :              [email protected]