سمینار ارشد مهندسی شیمی طراحی فرآیند: مدلسازی و شبیه سازی فرآیند جذب سطحی در مرکاپتان زدایی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی طراحی فرآیند

با عنوان : مدلسازی و شبیه سازی فرآیند جذب سطحی در مرکاپتان زدایی از گاز طبیعی با استفاده از جاذب غربال ملکولی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران جنوب

دانشكده تحصيلات تكميلي

M.Sc پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

مهندسي شيمي – طراحي فرايند

عنوان:

مدل سازي و شبيه سازي فرآيند جذب سطحي در مركاپتان زدايي از گاز طبيعي با ا ستفاده از جاذب غربال ملكولي

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده:

در اين رساله مدل سازي و شبيه سازي فرآيند جذب سطحي سيكلي مورد استفاده در مركاپتان زدائي از گاز طبيعي با استفاده از جاذبه غربال ملكولي مورد بررسي قرار گرفته است. اين فرآيند هم اكنون در واحد مركاپتان زدائي پالايشگاه گاز فاز يك پارس جنوبي مورد استفاده قرار مي گيرد.

در اين فرآيند شش بستر ساكن جذب سطحي حاوي جاذب غربال مولكولي از نوع زئوليت 13x براي جذب انتخا بي مركاپتان وجود دارد در فرآيند مذكور، در هر زمان سه بستر در حال جذب و سه بستر ديگر در حال احياء هستند. سيكل احيا شامل دو مرحله گرمايش و يك مرحل خنك كردن است.

در مدل سازي اين فرآيند با در نظر گرفتن مدل پراكندگي محوري براي رژيم جريان گاز در داخل بستر معادلات موازنه جرم استخراج شده است. از آنجا كه جذب اجزاء در سيستم به غير از آب و مركاپتان ناچيز است فرآيند به صورت يك سيستم سه جزئي (مركاپتان، آب و جزء بي اثر) در نظر گرفته شده است.

تقريب نيرو محركه خطي نيز براي محاسبه سرعت جذب سطحي بين فاز سيال و فاز جامد مورد استفاده قرار گرفته است.

با توجه به تك لايه بودن جذب بر روي زئوليت ها مدل لانگمير براي بيان رابطه تعادلي بين غلظت فازهاي سيال و جذب شده مورد استفاده قرار گرفته است.

دستگاه معادلات ديفرانسيل جزئي حاصل از مجموعه اين معادلات، با استفاده از روش عددي تفاضلات محدود غير صريح در مراحل مختلف و به طور همزمان حل شده است. با استفاده از نتايج اين محاسبات تغييرات غلظت در دماي ثابت در طول بستر و در زمانهاي مختلف ارائه شده است و به دليل محدوديت نتايج عملي اثر تغيير پارامترهاي مهم مانند شدت جريان خوراك و دماي خوراك و غلظت ورودي اجزاء قابل جذب در جهت اثبات صحت شبيه سازي مورد بررسي قرار گرفته است.

چون ظرفيت جاذب براي جذب سطحي با افزايش دما كاهش مي يابد لذا با افزايش دما غلظت درخروجي نيز زياد مي شود و با افزايش شدت جريان خوراك سرعت حركت منطقه فعال شده سريعتر مي شود و با افزايش 4 برابري غلظت خوراك همانگونه كه انتظار مي رود برج مي تواند به خوبي تغييرات غلظت در ورودي را تعديل نمايد و تغيير قابل ملاحظه اي در خروجي مشاهده نشد.

مقدمه

بر طبق استانداردهاي بين المللي و نيز استاندارد شركت ملي نفت ايران ، ميزان مج از ناخالصي ها در گازهاي تصفيه شده معين گرديده و طبق استاندارد ASTM درگازهاي تصفيه شده حداكثر گوگرد مجاز mg/Nm³ 22/9 و حدا كثر مركاپتان مجاز 11/5m g/Nm³ است. در بيشتر منابع گازي مقادير اين ناخالصي ها بيشتر بوده و ضرورت دارد توسط فرايند هاي مناسب به مقدار م جاز خود كاهش يابد.

گوگرد مي تواند به صورت گوگرد عنصري و يا عمدتاً به صورت هيدروژن سولفيد و سولفيد كربنيل و دي سولفيد كربن و مركاپتان (RSH). تيوفن و ياساير تركيبات گوگرد باشد.

اين ناخالصي هاي گوگردي نه تنها باعث ايجاد بوي بد در گاز مي شوند بلكه در هنگام احتراق اكسيد شده و ايجاد آلودگي زيست محيطي مي نمايد. با وجود آنكه مساحت و جمعيت كشور ايران در حدود يك صدم كل مساحت و جمعيت جهان است، ذخيره سازي گازي گسترده در اعماق آن بين 14تا 20درصد از كل ذخيره موجود گاز در كره زمين را تشكيل مي دهد. ايران با دارا بو دن بيش از 21 تريليون متر مكعب ذخاير گاز طبيعي شناخته شده يكي از غني ترين كشورهاي جهان از نظر ذخاير گاز طبيعي است. بابرخورداري از چنين ذخيره اي،
گاز به عنوان سوخت و انرژي مي تواند در صدر منابع مورد استفاده قرار گيرد تا پاسخگوي رشد روز افزون مصرف انرژي و هم چنين به عنوان منبعي براي درآمدهاي حاصل از صادرات تلقي گردد. افزايش ميزان مصرف گاز بالاتر از 8% در سال در بعضي نواحي پيش بيني مي گردد. گاز آن طور كه در طبيعت موجود است كمتر مورد استفاده قرار مي گيرد، زيرا گازي كه از منابع زير زميني حاصل مي شود داراي مقادير متفاوتي از ناخالصي ها است كه عمدتاً شامل هيدروژن سولفيد و دي اكسيد كربن و مركاپتان ها مي باشد. وجود اين ناخالصي ها در گاز باعث اشكالات فراواني مي گردد، به عنوان مثال هيدروژن سولفيد حتي نسبت به لوله هايي از جنس فولاد ضد زنگ نيز خورنده بوده وهنگام سوختن توليد گاز سمي و خورنده دي اكسيد گوگرد مي نمايد .ازطرفي ناخالصي ها به عنوان مسموم كننده كاتاليست ها محسوب مي شوند.

تعداد صفحه : 131

قیمت : شش هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :              [email protected]