سمینار ارشد مهندسی شیمی: بررسی کاربردهای نانوتکنولوژی در صنایع بالادستی نفت

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی

با عنوان : بررسی کاربردهای نانوتکنولوژی در صنایع بالادستی نفت

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
“M.Sc” سمینار براي دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی شیمی
عنوان:
بررسی کاربردهاي نانوتکنولوژي در صنایع بالادستی نفت

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

نانوتکنولوژي به مواد و سیستمهایی مربوط میشود که ساختار و اجزاي آن به دلیل ابعاد نانومتري، خواص، پدیده هاي فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی، رفتار جدیدي را نشان میدهند. مواد داراي اندازه ذره نانومقیاس در حوزهاي بین اثرات کوانتومی اتمیها و مولکولها و خواص توده قرار میگیرند. با توانایی ساخت و کنترل ساختار نانو ذرات میتوان خواص حاصل را تغییر داده و خواصم طلوب را در مواد طراحی کرد. در این مجال با توضیح فرآیندهاي صنایع بالادستی نفت، رسم شماتیک فرآیندها، پتانسیل هاي آتی نانوتکنولوژي بررسی شده است.

طبق گزارشات بین المللی دهه آینده دهه چالش انرژي خواهد بود و کشور ما نیز یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت، می باشد. در این مجال سعی شده است که تأثیرات نانوتکنولوژي بر صنایع بالادستی نفت به همراه توضیح کامل فرآیند آورده شود شاید کشور ما با اعمال این تکنولوژي بر این بخشاز صنعت بتواند راهگشاي این چالش بزرگ در دهه آینده باشد.

مقدمه

نانوتکنولوژي، توانمندي تولید مواد، ابزارها و سیستمهاي جدید با در دست گرفتن کنترل در سطوح مولکولی و اتمی و استفاده از خواصی است که در آن سطوح حاضر میشود. از همین تعریف ساده برمی آید که نانوتکنولوژي یک رشته جدید نیست، بلکه رویکردي جدید در تمام رشته هاست. فناوري نانو هنوز در مراحل اولیه رشد خویش میباشد. گرچه هم اکنون برخی از محصولات این فناوري در بازار موجود است، ولی این دانش بایستی قبل از تجاري شدن هم از جنبه هاي تکنولوژیکی و هم از جنبه هاي علمی پیشرفت نماید.

نانوتکنولوژي را باید به عنوان مقولهاي بلندمدت نگاه کرد که حداقل نیمه اول قرن بیست و یکم را به طور مداوم تحت تأثیر قرار خواهد داد. کشورهاي مختلف، در آموزش و پروش نانو به عنوان فعالیت بلندمدت سرمایهگذاري نمودهاند و براي دستیابی به دستاورهاي نزدیک مدت نیز پژوهشهاي متعددي در حوزههایی چون نانو مواد، نانوالکترونیکو مانند آن در دست انجام است. از ویژگیهاي نانوتکنولوژي میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

نانوتکنولوژي، یکتکنولوژي عام است که در بسیاري از تکنولوژيهاي دیگر کاربرد داشته و بعضی از آنها را متحول میکند.

اثرات نانوتکنولوژي بر امنیت و دفاع

اثرات نانوتکنولوژي بر حفظ محیط زیست

نانوتکنولوژي تمام دستاوردهاي گذشته بشر را که در مواد تحقق یافته است، متحول میسازد؛ در واقع تحول نانوتکنولوژي ظرف چند دهه به اندازه تحولات چند قرن خواهد بود.

نانوتکنولوژي رقیب سایر تکنولوژيها نیست بلکه مکمل و پایه آنهاست.

کاربردهاي نانوتکنولوژي همه جا همراه با هزینه کمتر، دوام و عمر بیشتر، مصرف انرژي پایین تر، هزینه نگهداري کمتر و خواص بهتر است.

رویکرد جدید و اولویت بسیاري از تکنولوژيهاي جدید نیز در مقیاس نانو بوده و حتی پاسخگوي چالشهاي مطرح آن نمیباشد، به عنوان مثال دو چالش عمده پیل سوختی، یعنی ذخیره ایمن هیدروژن و عدم استفاده از مواد گران با نانوتکنولوژي حل خواهد شد.

مجموعه عملیاتی که از اکتشاف تا قبل از پالایشگاه در زمینه ي تولید و استخراج نفت انجام می گیرد، صنایع بالادستی گفته میشود. این عملیات شامل اکتشاف، حفاري، بهره برداري و مدیریت مخازن میشود. در اکتشاف ابتدا یک انفجار انجام می شود، سپس بازتابشهاي صوتی توسط ژئوفون ها ثبت می شود. از تحلیل این بازتابشها و بر پایه تفاوت سرعت حرکت صوت در لایه هاي مختلف، ساختار لایه ها و نوع سیال درون آنها مشخص میشود. بدین ترتیب ساختارهایی که می توانند احتمالا حاوي نفت و گاز باشند مشخص می شوند. با حفاري زمین تا عمق مورد نظر که در ایران معمولا بین 1500 تا 3500 متر است، فرضیه هاي اکتشافی نهایی میگردد. در صورتیکه مخزن موردنظر حاوي نفت و گاز باشد، چاه حفر شده براي تولید نفت آماده میشود که شامل نصب یکسري ابزارها درون چاه تا سطح زمین و خط لوله از سطح زمین تا قبل از پالایشگاه است. سپس تا حدامکان درون یک مخزن چاههاي دیگري که چاههاي توسعه اي گفته میشود، حفر میشوند.

نهایتا تعداد چاهها، نرخ بهره برداري از هر کدام، استراتژي تولید در آینده و تکنیکهاي لازم می بایست براي حداکثر کردن برداشت از مخزن باحداقل هزینه ها مدیریت شود که در مقوله ي مدیریت مخازن میگنجند.

تعداد صفحه : 59

قیمت : شش هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :              [email protected]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *