سمینار ارشد مهندسی شمی فرآیند: طراحی و بهینه سازی برج تقطیر جداسازی اورتو زایلین از مخلوط زایلین ها

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی فرآیند

با عنوان : طراحی و بهینه سازی برج تقطیر جداسازی اورتو زایلین از مخلوط زایلین ها از دیدگاه انرژی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران جنوب

دانشكده تحصيلات تكميلي

“M.Sc” پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

مهندسي شيمي – فرآيند

عنوان:

طراحي و بهينه سازي برج تقطير جداسازي اورتو زايلين از مخلوط زايلين ها از ديدگاه انرژي

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده

در عصر حاضر كه مباحث استفاده از روشهاي نوين جهت كاهش مصرف انرژي از اهميت بسزايي برخوردار شده است بايد كه از اين روند غافل نشد لذا در اين پروژه برآن شديم تا به بررسي يكي از واحد هاي صنعتي كشور كه داراي خصوصيات منحصر به فردي است بپردازيم زيرا مختص به جداسازي آروماتيك ها است كه اين دسته مواد هيدروكربني داراي مشخصات منحصر به فردي هستند.

براي انجام اين كار از روشي كه در طي مقاله در سال 2001 مطرح شده است بهره جستيم تا به انجام امر بهينه سازي انرژي به ميزان 2,690,000,000kj/yr نائل شويم. اما جهت انجام اين كار نياز به انجام مقدماتي مانند شبيه سازي فرآيند نيز بوديم كه در طي پروژه به آن پرداخته شد و در قسمت نهايي پروژه نيز گريزي به مبحث طراحي مفهومي با در نظر گرفتن ملاحظات انرژي زده شده است و در اين قسمت نيز نتايجي به دست آمد كه ميتوان از آنها در جاي خود بهره برد.

مقدمه

تقطير روشي است براي جداسازي اجزاي يك محلول، بر اساس قابليت توزيع مواد بين فازهاي گاز و مايع، وقتي كه تمام اجزا در هر دو فاز موجود باشند. در اينجا بر خلاف عمل جذب يا دفع گازي، كه در آنها ماده جديدي به منظور ايجاد فاز دوم به مخلوط اضافه مي شود، فاز جديد به وسيله تبخير يا ميعان از محلول اوليه تشكيل مي شود.

براي روشن شدن تفاوت بين تقطير و ساير عمليات، به ذكر چند مثال مي پردازم. در جداسازي آب و نمك معمولي، چون نمك در شرايط موجود كاملاً غير فرار است باقي مي ماند و آب تبخير ميشود. اين عمليات تبخير نام دارد. و اما تقطير جداسازي محلول هايي است كه تمام اجزا آن فراريت نسبي داشته باشند. از اين دسته، جداسازي اجزاي محلول مايعي از آمونياك و آب را در نظر بگيريد. همانگونه كه مي دانيم وقتي محلول آمونياك – آب را در مجاورت هوا (كه اساساً در مايع نامحلول است) قرار دهيم، آمونياك دفع ميشود اما به دليل مخلوط بودن با بخار آب و هوا خالص نيست. به عبارت ديگر، با حرارت دادن، ميتوانيم محلول را به طور جزئي تبخير كنيم به طوريكه فاز گازي شامل آب و آمونياك تشكيل گردد و از آنجايي كه فاز گاز، نسبت به مايع باقي مانده ، از نظر آمونياك غني تر است، مقداري جداسازي صورت مي گيرد. با دستكاري
مناسب فازها يا تكرار تبخير و ميعان، ميتوان به طور معمول هر دو جزء مخلوط را به صورت خالص كاملاً جدا كرد.

مزاياي چنين روش جداسازي اي روشن است. در عمل تقطير، فاز جديد از جهت ارزش گرمايي با محلول اوليه تفاوت دارد؛ ولي دادن يا گرفتن حرارت به راحتي صورت ميگيرد كه البته هزينه انجام اين عمل بايد هميشه در نظر گرفته شود. به عبارت ديگر، در عمليات جذب يا دفع ، كه با افزودن يك ماده خارجي همراه است، محلول جديدي به دست مي آيد كه به نوبه خود بايد بوسيله يكي از عمليات انتقال جرم جداسازي شود مگر اينكه محلول جديد مستقيماً قابل استفاده باشد.

تقطير نيز، به عنوان يك فرآيند جداسازي، به نوبه خود محدوديت هاي ويژه اي دارد. در جذب يا عمليات، كه در آن يك ماده خارجي براي ايجاد فاز جديد جهت توزيع اجزاء استفاده ميشود، ميتوان حلالي را انتخاب كرد كه بيشترين جداسازي را فراهم كند؛ مثلاً، چون آب براي جذب هيدروكربورهاي گازي از يك مخلوط گازي مناسب نيست، بجاي آن مي توان از يك روغن هيدروكربوري كه حلاليت بهتري داشته باشد استفاده كرد. ولي در تقطير چنين آزادي انتخابي وجود ندارد. با به كار بردن حرارت در تقطير، به تنهايي، گاز ايجاد شده فقط شامل اجزاء موجود در مايع خواهد بود؛ بنابراين به علت شباهت زياد گاز و مايع از نظر شيميايي، اختلاف غلظت ناشي از توزيع اجزاء بين دو فاز معمولاً زياد نيست. در واقع گاهي اختلاف غلظت آنقدر كم است كه فرآيند، عملاً ممكن نيست و حتي ممكن است اختلاف غلظتي وجود نداشته باشد.

با اين وجود ، در جداسازي مستقيم كه با تقطير نيز انجام مي شود، فرآيند ديگري براي جداسازي لازم نيست و به همين خاطر اين عمل يكي از مهمترين عمليات هاي انتقال جرم است. با توجه به تفصيل فوق به بررسي يكي از گزينه هاي حساس جداسازي كه مربوط به جداسازي اجزايي با نقطه جوش هاي نزديك پرداختيم و سعي كرديم از نقطه نظر هاي گوناگوني به بررسي اين واحد بپردازيم.

تعداد صفحه : 162

قیمت : شش هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :              serderehi@gmail.com