سمینار ارشد مهندسی برق: بررسی روش های کنترل تطبیقی در سیستم های غیرخطی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق

با عنوان : بررسی روش های کنترل تطبیقی در سیستم های غیرخطی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
“M.Sc” سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
مهندسي برق – كنترل
عنوان :
بررسي روش هاي كنترل تطبيقي در سيست مهاي غير خطي داراي اينرسي

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده:
در اين گزارش به بررسي روش هاي مختلف كنترل تطبيقي براي سيستم هاي غير خطي داراي اينرسي
پرداخته شده است . اين گونه سيستم ها به طور كلي شامل كليه اجسام پرنده از قبيل هواپيماها، ماهواره ها،
موشك ها و … مي باشند كه مشخصه اصلي آن ها ديناميك غير خطي و متغير با زمان مي باشد. در حالت كلي تر
روش هاي كنترل اين سيستم ها را مي توان به كنترل روبات ها، وسايل نقليه بدون سرنشين و برخي از
سيستم هاي كنترل فرايند نيز تعميم داد . به دليل خاصيت غير خطي بودن شديد و ديناميك متغير با زمان ، كنترل
اين گونه سيستم ها اغلب با مشكلاتي مواجه است . در حالت جامع تري مي توان بيان نمود كه تمامي سيستم هاي
عملي داراي خاصيت هاي مذكور مي باشند و تنها ميزان غير خطي و تغيير پذير بودن است كه از يك سيستم به
سيستم ديگر متفاوت است . بنا بر اين لزوم توجه بيشتر به كنترل اين گونه سيستم ها مشخص مي گردد . در
سيستم هاي واقعي دو دسته كنترل كننده هاي تطبيقي و مقاوم براي مقابله با اين گونه سيستم ها در نظر گرفته
مي شود. در ارائه اي ن سمينار سعي بر اين بوده است تا انواع روش هاي تطبيقي به كار برده شده براي
سيستم هاي داراي اينرسي مورد بررسي قرار گيرد . البته لازم به ذكر است به دليل اين كه سيستم هاي تطبيقي
كلاً شامل دو بخش شناسائي و كنترل كننده مي باشند، در اينجا نيز در دو بخش شناسائي و كنترل مورد بحث
جداگانه قرار گرفته اند.

مقدمه:
به منظور طراحي كنترل كننده براي يك سيستم واقعي بايستي همواره خواص غير خطي و تغييرات در
ديناميك آن سيستم در نظر گرفته شود . در سيستم هاي عملي واقعي وجود خواص مذكور محرز
مي باشد اما اين ميزان غير خطي و تغيير پذير بودن مي باشد كه از يك سيستم به سيستم ديگر متفاوت
است. همچنين در طراحي كنترل كننده واقعي بايستي شرايط مختلف سيستم از قبيل اغتششاشات،
نويز ها، ديناميك هاي مدل نشده و … در نظر گرفته شود كه روي هم رفته م وجب افزايش پيچيدگي
كنترل كننده مي گردد. كنترل اين گونه سيستم ها از ابتدا مورد توجه مهندسان كنترل بوده و همچنان
نيز يكي از موضوعات تحقيقي روز مي باشد. در حالت عمومي بدين منظور و به دليل مقابله با تغييرات
در ديناميك از دو دسته كنترل كننده هاي مقاوم و تطبيقي استفاده مي گردد. البته تركيب هاي مختلف از
انواع كنتر ل كننده ها از جمله تطبيقي، مقاوم، هوشمند، بهينه و … براي اين منظور مورد استفاده قرار
گرفته اند كه توضيحات آن ها در فصول بعد خواهد آمد.
هدف از اين تحقيق بررسي يك دسته از روش هاي كنترلي تطبيقي براي سيستم هاي غير خطي داراي
اينرسي است . سيستم هاي پروازي داراي اينرسي از قبيل هواپيماها، ماهواره ها، موشك ها و … داراي
خواص غير خطي و تغيير پذيري شديد مي باشند كه بر مشكلات طراحي كنترل كننده براي اين گونه
سيستم ها مي افزايد. كنترل كننده اين سيستم ها در اصطلاح اتوپايلوت 1 ناميده م يشود.
در فصل اول به ارائه كلياتي در مورد اين سيستم ها پرداخته شده است . معادلات حركت جسم داراي
اينرسي مورد بررسي قرار گرفته و روابط موجود ارائه گرديده است . از آنجائيكه هر كنترل كننده تطبيقي
متشكل از يك شناساگر و يك كنترل كننده است در فصل دوم به بررسي سيستم هاي شناسائي اين
سيستم ها و در حالت ك لي سيستم هاي خطي تغيير پذير با زمان پرداخته شده است . فصل سوم به بررسي
كامل كنترل كننده هاي مختلف به كار برده شده در نوشتجات معتبر براي اين گونه سيستم ها پرداخته و
در ضمن تكيه بيشتري بر روي سيستم هاي تطبيقي داشته است . لازم به ذكر است كه در تمامي موارد
عملي بودن و قابل پياده سازي بودن روش ارائه شده با توجه به تجربيات نگارنده مورد توجه بوده است .
و در انتها در مورد نتايج بدست آمده بحث شده و يك موضوع اصلي براي ادامه تحقيق به عنوان
پايان نامه نگارنده در نظر گرفته شده است . لازم به ذكر است كه در طول انجام اين تح قيق مهم ترين
نتيجه بدست آمده قابليت اعمال اين نوع كنترل كننده ها به دسته وسيعي از سيستم ها(سيستم هائي كه
از ديناميك متغيربازمان برخوردار هستند ) بود كه در برخي از موارد اين موضوع در حالت ي جامع تر از
سيستم هاي داراي اينرسي و به عنوان سيستم هاي خطي تغيير پذير بازمان مورد بررسي قرار گرفته
است.
تعداد صفحه : 46

قیمت : شش هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :       

        serderehi@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *