سمینار ارشد رشته نساجی: تاثیر نمره نخ مونوفیلامنت و میزان کشیدگی نخ در خواص پارچه های فضادار

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی نساجی

با عنوان : تاثیر نمره نخ مونوفیلامنت و میزان کشیدگی نخ در خواص پارچه های فضادار (Spacer fabrics)

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران جنوب

دانشكده تحصيلات تكميلي

پايان نامه براي اخذ درجه كارشناسي ارشد

مهندسي نساجي

گرايش تكنولوژي نساجي

عنوان پروژه:

تاثير نمره نخ مونوفيلامنت و ميزان كشيدگي نخ در خواص پارچه هاي فضادار (spacer fabrics)

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده:

در سالهاي گذشته منسوجات فني شاهد رشد و پيشرفت زيادي بوده اند اين منسوجات بواسطه خاصيت ويژه شان در سطوح كاربردي مختلف و خاص مورد استفاده قرار مي گيرند. توليد منسوجات فني شامل روشهاي گوناگوني است و ساختارهاي ابعادي متفاوتي نيز مي توانند داشته باشند كه ساختارهاي سه بعدي يكي از زير مجموعه هاي اين منسوجات مي باشد. ساختارهاي سه بعدي توسط سيستم هاي مختلف بافندگي اعم از تاري – پودي، حلقوي (پودي، تاري، تخت)، قيطان بافي توليد مي گردند و روشهاي رايج براي توليد اين منسوجات تطبيق و بهبود يافته اند.

در اين پروژه، به بررسي يكي از انواع منسوجات سه بعدي يعني پارچه هاي فضادار پرداخته شده است پارچه هاي فضادار شامل دو لايه بيروني و يك لايه اتصال هستند كه اين دولايه بيروني را بهم متصل مي كند. ساختار اين پارچه ها منجر به ايجاد شكاف يا فاصله در پارچه مي گردد. بواسطه ساختار ويژه پارچه هاي فضادار، خاصيت متفاوتي نيز از خود نشان داده بطوريكه اين خاصيت در منسوجات رايج و متداول مشاهده نمي شود. بخاطر ساختار سه بعدي، امكان استفاده از مواد گوناگون و همچنين انعطاف پذيري آنها سبب شده كه ايده آل جهت كاربردهاي اساسي بوده و بعنوان ساختارهايي چند كاره استفاده گردند. توصيف پارچه هاي فضادار شامل همه نوع از آنها نبوده و اكثريت تعاريف فقط شامل پارچه هاي فضادار حلقوي تاري است زيرا كه سيستم بافندگي حلقوي تاري روشي رايج و مشهور و همينطور تكنولوژي كاربردي جهت توليد پارچه هاي فضادار مي باشد بنابر اين توليد اين نوع منسوجات روي ماشينهاي راشل با دو شانه سوزن صورت مي گيرد.

هر چند توليد پارچه هاي فضادارروشي كاملاً جديد نبوده و از 15 سال پيش تحقيقات و توسعه آنان انجام شده است ولي در چند سال اخير اين پارچه ها بعنوان محصولي جديد در ميان منسوجات مطرح گشته اند ابداع و توسعه تجاري پارچه هاي فضادار در سال 1868 ميلادي توسط ماتئو تانسند در شهر لستر انگلستان براي تشكها و لايه هاي بافندگي حلقوي انجام گرفته است.

در پروژه حاضر، از تحقيقات مكيت در ارتباط با كاربرد پارچه هاي فضادار در استحكام بتون، بررسي هاي بروئر و آناند درباره پارچه هاي فضادار و نيز تحقيقات پاس، تيلور و پولت در ارتباط با فشردگي پارچه هاي مختلف استفاده شده است.

هدف كلي اين پروژه، آزمايش بر روي پارچه هاي فضادار براي كسب شناخت بيشتري از اين پارچه و ويژگي آنها بوده است تا سطوح كاربرد آنها تعيين و رفتارهاي آنان پيش بيني گردد به ويژه آنكه در كشور ما تحقيقات و پژوهش براي شناخت هرچه بيشتر اين پارچه ها انجام نگرفته و مراجع خارجي نيز تا به امروز ناچيز است.

در اين راستا پروژه حاضر، به بررسي تاثير نمره نخ مونوفيلامنت و ميزان كشيدگي نخ در خواص پارچه هاي فضادار مي پردازد با توجه به اينكه در ماشينهاي توليد كننده پارچه هاي فضادار كنترل كشش توسط سيستم تغذيه انجام مي گيرد بنابر اين 11 نمونه پارچه تمام پلي استر متفاوت از نظر تغذيه در شانه مونوفيلامنت و شانه هاي ديگر، ضخامت، تراكم ونوع طرح و نمره نخ مورد بررسي قرار گرفت تا در كنار بررسي آنها برخي خصوصيات مهم پارچه هاي فضادار همچون نفوذپذيري، ضخامت و فشردگي و سايش مورد ارزيابي قرار گيرد.

براي بررسي قابليت گذردهي هوا در پارچه هاي فضادار از دو قسمت هر پارچه نمونه اي تهيه گشت و در مجموع 5 مرتبه مورد آزمايش قرار گرفت در مورد فشردگي پارچه ها نيز نمودارهاي ضخامت – فشار براي هر نمونه بدست آورده شد و پارامترهاي فشردگي از سيستم KES حاصل شد و براي درك بيشتر موضوع تئوري فشردگي نيز مورد بحث قرار گرفته است. آزمايش سايش پارچه نيز در دوره اي مختلف سايش انجام گرفت و با تهيه عس ، پارچه هاي فضادار از لحاظ ميزان پرز و مقاومت سايشي مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته اند.

از نتايج بدست آمده از اين پروژه مي توان به تاثير ضخامت، نمره نخ، ميزان تغذيه، نوع طرح بافت و عمليات تكميل پارچه پارچه هاي فضادار بر قابليت گذردهي هوا ،ويژگي فشردگي و پارامترهاي وابسته به آن اشاره نمود بطوريكه ازدياد تغذيه نخ مونوفيلامنت و ضخامت پارچه، كاهش نفوذپذيري هوا و افزايش فشردگي را در پي دارد. طرحهاي بسته بافت يا ساختارهاي نيمه باز نسبت به ساختارهاي باز، نفوذپذيري هوا را در پارچه هاي فضادار كاهش مي دهند. اما به نظر مي رسد كه طرح بافت تاثير چنداني در فشردگي اين پارچه ها نداشته و بيشتر متاثر از نخ فضادار (مونوفيلامنت) مي باشد.

بر اساس نتايج آماري انجام شده، با تغيير ميزان تغذيه نخ در شانه هاي فضادار ميزان نفوذپذيري هوا و ضخامت پارچه هاي فضادار تغيير مي نمايد و بين پارچه هاي فضادار از اين لحاظ تفاوت آماري وجود دارد.

مقدمه:

پارچه هاي فضادار در سالهاي اخير بعنوان محصولي جديد در ميان ساير منسوجات معرفي گشته اند هرچند اين تكنولوژي، روشي كاملاً جديد نبوده و از سالهاي پيش وجود داشته است اما در چند سال اخير توانستند بخش مهمي از تجارت منسوجات را كسب نمايند. پارچه هاي سه بعدي با روشهاي بافندگي متفاوتي توليد مي شوند با اين حال بافندگي حلقوي تاري بزرگترين تكنولوژي رقابتي جهت توليد پارچه هاي فضادار مي باشد. اين پارچه ها ساختاري با دو سطح حلقوي تاري هستند كه بوسيله نخهايي كه به نخهاي فضادار تعبير مي شوند به يكديگر اتصال يافته اند، هر دو سطح پارچه مي تواند ازلحاظ تراكم، ساده يا طرح دار، مش (حفره هاي روي هر سطح) همانند يا متفاوت باشد هر دو سطح پارچه يا فقط يكي از آنها مي تواند ساختاري باز، با اندازه هاي مختلف مش روي هر طرف باشد. ارتجاع اين پارچه ها نيز با بكارگيري نخ الاستان كنترل مي شود.

براي اتصال دو سطح پارچه بطور كلي از نخ مونوفيلامنت استفاده مي شود پارچه هاي فضادار روي ماشينهاي دو شانه سوزن بافته مي شوند و با توجه به نوع توليد نيازمند حداقل ٤ شانه راهنما هستند فاصله بين شانه هاي سوزن در يك محدوده معين تنظيم مي شود و براي انواع ماشينهاي ساخته شده جهت توليد پارچه هاي فضادار فرق دارد عمدتاً اين پارچه ها جهت كاربردهاي خاص طراحي مي شوند و مي توانند شامل مواد گوناگوني وابسته به سطوح كاربردي مورد نظر باشند. انتقال رطوبت و هوا، وزن سبك ، نرمي و سازگار با پوست بدن، توليد تك مرحله اي، مقاومت فشاري خوب و قابليت انعطاف پذيري، تعدادي از خواص ويژه پارچه هاي فضادار مي باشد و بواسطه اين محاسن عالي در مدت زمان كوتاهي توانستند جايگاه مناسبي در بازار منسوجات بدست آورند و جايگزيني براي چند لايه ها در ورزشها، پوشاك ايمني (محافظتي)، بعنوان ساختمان اصلي كامپوزيتها و براي فيلترها و زمينه هاي پزشكي باشند.

با در نظر گرفتن مطالب گفته شده براي شناخت بيشتر اين پارچه و روشهاي توليد آن، در فصل اول پروژه به بررسي روشهاي توليد پارچه هاي فضادار براي تهيه منسوجات سه بعدي پرداخته شده است در ادامه و در فصل دوم، به توليد پارچه هاي فضادار حلقوي تاري بوسيله ماشين راشل پرداخته شده ضمن اينكه در ارتباط با كاربردهاي اين پارچه ها بطور مفصل بحث مي گردد با توجه به اينكه ويژگي فشردگي اين پارچه ها يكي از رفتار هاي مهم آنان است در ابتدا خصوصيات مهم اين منسوجات بيان شده و سپس مطالبي راجع به ضخامت و فشردگي با توجه به مقالات و تحقيقات صورت گرفته، خصوصاً تئوري فشردگي و روابط مربوطه بيان گشته است.

در فصل سوم، به چگونگي تهيه و توليد پارچه هاي فضادار و مشخصات آنان در ابتدا پرداخته شده و سپس به روشهاي انجام آزمايشات و شرح دستگاههاي مورد استفاده همچون دستگاه ضخامت سنج و نفوذپذيري وسايش مي پردازيم ضمن اينكه آزمايشات ابتدايي ضخامت – فشار با نمودارهاي مربوطه نشان داده مي شود.

در فصل چهارم، به تجزيه و تحليل نتايج بدست آمده از هر آزمايش با استفاده از جداول گزارش شده و نمودارها پرداخته مي شود و در پايان اين فصل به بررسي جدول آماري ANOVA و آزمون دانكن پرداخته شده است.

در فصل انتهايي پروژه نتايج كلي آزمايشات براي پارچه هاي فضادار مورد بررسي قرار گرفته، پيشنهادات پيرامون بحث ذكر شده و دورنماي كلي كار مشخص مي گردد.

در پايان، تصاوير پارچه هاي فضادار توليد شده، تصاوير حاصله از آزمايش سايش پارچه و نيز ساختارهاي لايه رو و زير پارچه فضادار و اطلاعات ديگر ضميمه شده است.

تعداد صفحه : 158

قیمت : شش هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :              [email protected]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *