سمینار ارشد رشته عمران: گسترش مدلی جهت ارزیابی فنی و اقتصادی سیستم های حمل و نقل

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

با عنوان : گسترش مدلی جهت ارزیابی فنی و اقتصادی سیستم های حمل و نقل هوشمند شهری

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
“M.Sc” پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
مهندسي عمران – حمل و نقل
عنوان:
گسترش مدلي جهت ارزيابي فني واقتصادي سيستم هاي حمل و نقل هوشمند شهري

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده:

از دهه 1980 ، مهندسين حمل و نقل سعي برآن داشت هاند تا از سيست مهاي حمل و نقل هوشمند به عنوان راهكاري مناسب در جهت از ميان برداشتن معضلات اساسي مديريت ترافيك بهره جويند و مشكلات آنرا به حداقل برسانند. در صورتي كه اجرا و به كارگيري اين سيست مها داراي توجيه اقتصادي نيز باشند، استفاده از اين سيستم ها گسترش بيشتري مي يابد. از اين رو همواره اين سئوال مطرح است كه ميزان مزاياي به كار گيري اين سيستم ها چقدر است؟ آيا منافع استفاده از اين سيستم ها به اندازه اي است كه استفاده از اين سيستم ها داراي توجيه اقتصادي نيز باشد؟ در نتيجه جهت ارزيابي سيستم هاي حمل و نقل هوشمند نياز به مدلي جامع مي باشد تا بتوان اين سيستم ها را به درستي ارزيابي نمود. اين پايان نامه به ارائه مدلي به منظور مقايسه و كمي كردن منافع و هزينه ها پرداخته است. در اين مدل منافع اين سيستم ها با توجه به هدف بكارگيري و اجراي آنها كمي ميگردد و سپس با استفاده از آناليز منافع-هزينه ها با هزينه بكارگيري اين سيستم ها مقايسه مي گردد.

مقدمه:

از اساسي ترين پي شنيازهاي افزايش سطح رفاه اجتماعي و توسعه صنعت در هر كشور وجود حمل و نقل روان و ايمن است. بنابر اين يكي از اولين نمادهاي ارزيابي كيفيت زندگي شهروندان يك كشور وضعيت حمل و نقل آن است. هم اكنون در بسياري ازكشورها، مشكلات حمل و نقل و ترافيك به يكي از چالش هاي مهم اجتماعي و ملي تبديل و سهم قابل توجهي از توليد ناخالص ملي را تشكيل داده است. به طوري كه دستيابي به حمل و نقل ارزان و ايمن و كارا به عنوان يكي از محورهاي اصلي سياس تهاي توسعه مورد تاكيد است.
طي سال هاي متمادي، متخصصان حمل و نقل ساخت و ساز را هها و بزرگ راه ها را در كنار ديگر برنامه هاي رايج نظير توسعه حمل و نقل عمومي، كاهش تقاضا، تغيير كاربري زمين و… توصيه كردند. اما آنان متوجه شدند كه ظرفيت ها و امكانات جديد در مدت كوتاهي توسط مصر فكنندگان بلعيده م يشود و در اثر مسابقه ايجاده شده بين ساخت راه و جاده با توليد اتومبيل هاي راحت و ارزان، تلاش هاي عمراني كم اثر شده و ايمني راه ها نيز مرتبا” در حال كاهش است. از سوي ديگر پيشرفت فناوري هاي روز شرايط مناسب و ويژه اي را براي ايجاد ارتباط بي وقفه (On-line) بين كاربران، مسافران، تصميم گيرندگان، مراكز مديريت ترافيك فراهم ساخته است. بدين ترتيب امكان ايجاد يك مديريت هوشمندانه و هدفمند و هماهنگ به منظور ارتقاء بهره وري و افزايش كارايي شبكه حمل و نقلي فراهم آمد. بنابراين همراه با پيشرفت هاي حاصله در تكنولوژي ارتباطات و الكترونيك، توسعه سيستم هاي هوشمند حمل و نقل به عنوان سياست كلي در بسياري از كشورهاي پيشرفته در بخش حمل و نقل مطرح گرديد. بنابراين استفاده از سيستم هاي حمل و نقل هوشمند جهت كاهش مشكلاتي نظير آلودگ يهاي زيست محيطي، خسارت هاي مادي و معنوي ناشي از سوانح و تصادفات، اتلاف زمان مسافران و… در اغلب كشورهاي جهان مد نظر قرار گرفت. اما اين سوال همواره مطرح است كه ميزان مزاياي به كارگيري اين سيستم ها و ميزان سرمايه گذاري مورد نياز (هزينه استفاده از اين سيستم ها) چه ميزان مي باشد؟آيا سيستم هاي حمل و نقل هوشمند داراي اين پتانسيل هستند كه نياز مديران شبكه حمل و نقل و منافع سرمايه گذاران و استفاده كنندگان از اين سيستم ها را برطرف سازند؟ آيا استفاده از سيستم هاي حمل و نقل هوشمند داراي توجيه اقتصادي مي باشد؟

فصل اول

كليات

1-1- هدف

تراكم در راه ها و در پي آن افزايش زمان سفر و هزينه ه اي مربوطه، كاهش جاذبه در استفاده از حمل و نقل عمومي، تبعات زيست محيطي حمل و نقل و… روبرو هستند. به منظور كاهش معضلات ترافيكي، از دهه 60 ميلادي ساخت هر چه بيشتر خيابان و جاده و بزرگراه در دستور كار تصميم گيرندگان قرار گرفت. ولي مشكلات به طور كامل محو نشد و به تدريج برنامه ريزان حمل و نقل متوجه شدند كه ظرفيت و امكانات جديد در مدت كوتاهي توسط مصرف كنند گان بلعيده ميشود و همچنين افزايش اين تسهيلات به دليل نياز به سرمايه گذاري كلان و زمان زياد جهت اجرا همواره با محدوديتهاي گسترده اي روبرو مي باشد. بنا بر اين به منظور غلبه بر مشكلات فوق و با توجه به اينكه ديگر حل محدوديتها با روشهاي سنتي غيرممكن مي باشد، با نيم نگاهي به پيشرفتهاي حاصل در تكنولوژي ارتباطات و الكترونيك از دهه 1980، استفاده از سيستمهاي حمل و نقل هوشمند (ITS) مورد توجه قرار گرفت. سيستمهاي حمل و نقل هوشمند (ITS) مجموعه سيستم هايي است كه با استفاده از ابزارهاي خودكار و برنامه ريزي بر روي آنها، برخي از عمليات كنترلي (كنترل جريان كه در مقررات ترافيكي يا عوارضي و… ) و آمارگيري، اطلاع رساني به رانندگان، برداشت اطلاعات و… را براي رفع مشكلات حمل و نقل ترافيك انجام ميدهد. به عبارتي سيستمهاي حمل و نقل هوشمند ابزارهاي چند وجهي پيچيده اي هستند كه از تركيب فن آوريهاي پيشرفته در كنار يكديگر به وجود مي آيد و براي بهبود اوضاع حمل و نقل و ايجاد راه حل هايي جهت ارتقاء كيفيت زندگي به كار برده ميشود و استفاده از سيستمهاي حمل و نقل به معني استفاده و به كار گيري تكنولوژي هاي نوين (از قبيل الكترونيك، ارتباطات و سيستمهاي كنترل) به منظور ارتقاء سطح ايمني، كارآيي و ارزاني در حمل و نقل ميباشد. بنابراين مزاياي استفاده از اين سيستم ها بي نظير و قابل توجه است با اين وجود به منظور بهر هگيري از اين سيستم ها مديران و سرمايه گذاران حمل و نقل هزينه هايي را متصرف مي شوند. بنابراين همواره اين سوال مطرح است كه مزاياي به كارگيري اين سيستم ها چيست و ميزان به كارگيري مورد نياز (هزينه استفاده از اين سيستمها) چه ميزان است؟ آيا مزاياي به كارگيري اين سيستم ها به اندازه اي است كه بتواند پاسخگوي هزينه استفاده از اين سيستم ها باشد؟ حجم سرمايه گذاري مورد نياز براي اجراي برنامه هاي ITS چيست؟ آيا اجراي اين سيستم ها داراي توجيه اقتصادي مي باشد يا خير؟

بنابراين ارزيابي ميزان كمي سود و هزينه هاي ITS  ضروري مي باشد تا اجراي اين سيستم ها از لحاظ توجيه اقتصادي مورد بررسي قرار گيرد. همچنين در اين صورت م يتوان اين سيستم ها را با ساير گزينه هاي موجود حمل و نقلي نيز مقايسه نمود. هدف از انجام اين پايان نامه نيز ارائه مدلي به منظور ارزيابي فني و اقتصادي سيستم هاي هوشمند شهري مي باشد.

تعداد صفحه : 219

قیمت : شش هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :       

        serderehi@gmail.com

504 فکر می‌کنند “سمینار ارشد رشته عمران: گسترش مدلی جهت ارزیابی فنی و اقتصادی سیستم های حمل و نقل