سمینار ارشد رشته عمران سازه های هیدرولیکی: ارزيابي تأثير پارامترهاي هندسي هيدروليكي

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

با عنوان : ارزيابي تأثير پارامترهاي هندسي هيدروليكي سازه هاي آبي كانال آبرسان در شرايط غيرماندگار

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
“M.Sc” پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
مهندسي عمران – سازه هاي هيدروليكي
عنوان :
ارزيابي تأثير پارامترهاي هندسي هيدروليكي سازههاي آبي كانال آبرسان در شرايط غيرماندگار

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده:

يكي از مهمترين عوامل در شبكه هاي آبياري كه تأثير تعيين كننده اي بر عملكرد هيدروليكي كانال و سازه هاي وابسته دارد، وجود جريان هاي غيرماندگار است . وجود جريان هاي غيرماندگار باعث تغييرات دبي و عمق در زمان و مكان در سرتاسر شبكه و سازه هاي آبي موجود خواهد شد كه تبعات گسترده هيدروليكي در شبكه ايجاد مي كند. همچنين از جمله عوامل تأثيرگذار بر بهبود عملكرد كانال هاي آبياري اجراي دقيق برنامه هاي تحويل و توزيع آب در كانال ها از طريق طراحي سازه هاي متعدد در طول شبكه مي باشد . وظيفه تعين ميزان تنظيمات سازه ها در شبكه كانال هاي آبياري و عملكرد سازه بعهده سيستم كنترل است. جهت مطالعه و بررسي رفتار هيدروليكي شبكه در مق ابل با سيستم هاي كنترل و سازه ها ومطالعه و ارزيابي عملكرد جريانهاي غيرماندگار، يكي از موثرترين روش ها، شبيه سازي رياضي آنهاست . با توجه به طبيعت جريان غيرماندگار، و تعامل با اين سيستم ها و استفاده از مدل هاي هيدروديناميكي اجتناب ناپذير  است . براي تحقق اين امر تهيه رابطه (دبي -اشل ) سيستم هاي كنترل و سازه هاي مربوطه به صورت تلفيقي با يك مدل هيدروديناميكي ضروري است . اگر چه مدل هاي مذكور با امكان ارزيابي عملكرد كانالها اطلاعات مناسبي را براي مديريت جريان غير ماندگار فراهم مي نمايند اما دستيابي به مناسبترين شيوه هاي مديريتي نيازمند بهره گيري از روش هاي مؤثر و كارآمد بهينه سازي است .لذا در اين تحقيق براي شبيه سازي كانال آبرسان و سازه هاي آن از مدل MIKE11 استفاده شد.براي آزمون و ارزيابي مدل، كانال خداآفرين از شبكه خداآفرين انتخاب شده است و با توجه به داده هاي محاسبا تي پروفيل سطح آب مدل كاليبره شد و صحت آن مورد تأييد قرارگرفت. سپس با توجه به قابليت مدل هيدروليكي MIKE11، ابتدا با حساسيت سنجي پارامترهاي موثر در مدل درك صحيحي از رفتار جريان در شبكه بدست آمده و با شناسايي اجزاي با حساسيت هيدروليكي بيشتر پارامترهايي نظير ضريب زبر ي مانينگ كه معرف ميزان افت انرژي و زبري كانال مي باشد، بازه هاي مختلف شبكه كانال آبرسان بهصورت مستقل يا وابسته با استفاده از روش ها ي نوين بهينه ساز ي والگور يتم بهینه سازی Shuffled عيين شد. نتايج بدستآمده راهكارهاي مديريتي بهرهبرداري از جريانهاي غيرماندگار در كانال هاي آبياري و سازه هاي آن مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه در اين پايان نامه ارائه شده است.

مقدمه:

يكي از مهمترين عوامل در شبكه هاي آبياري كه تأثير تعيين كننده اي بر عملكرد هيدروليكي كانال و سازه هاي وابسته دارد، وجود جريان هاي غيرماندگار است. وجود جريان هاي غيرماندگار باعث تغييرات دبي و عمق در زمان و مكان در سرتاسر شبكه و سازه هاي آبي موجود خواهد شد كه تبعات گسترده هيدروليكي در شبكه ايجاد ميكند جريانهاي غير ماندگار ايجاد شده در شبكه هاي آبياري علاوه بر
تبعات فراوان هيدروليكي داراي تأثيرات مستقيم در فرايند بهره برداري در سطح شبكه نيز ميباشند. چگونگي تأثير جريان غيرماندگار بر عملكرد هيدروليكي و بهره برداري كانال ها تابعي از ويژگي هاي جريان غيرماندگار و شرايط فيزيكي كانال مي باشد. با توجه به تنوع و گستردگي انواع جريان هاي غيرماندگار از جنبه منشاء ايجاد و خصوصيات هيدروليكي جريان كه در انواع كانال هاي مختلف اثرات متفاوتي خواهند داشت، بررسي اثرات جريان غيرماندگار بر عملكرد كانال ها و مديريت مناسب آنها مستلزم شناسايي و طبقه بندي انواع جريان ها و انواع كانال ها ميباشد. مناسب ترين ابزار براي مطالعه جريان هاي غيرماندگار و ارزيابي عملكرد آنها مد لهاي هيدروديناميك است كه توانايي شبيه سازي جريان در انواع كانال هاي آبياري را در شرايط تغييرات محدود و شديد جريان را داشته باشد. اگر چه مدلهاي مذكور با امكان ارزيابي عملكرد كانالها اطلاعات مناسبي را براي مديريت جريان غيرماندگار فراهم مينمايند اما دستيابي به مناسبترين شيوه هاي مديريتي نيازمند بهرهگيري از روشهاي مؤثر و كارآمد بهينهسازي است.

در اين فصل ضمن تعريف مسأله مورد نظر تحقيق، ضرورت انجام تحقيق و اهداف آن تشريح شد، و مراحل انجام كار بصورت مرحله به مرحله ذكر گرديده است.

تعداد صفحه : 153

قیمت : شش هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :       

        serderehi@gmail.com

6 فکر می‌کنند “سمینار ارشد رشته عمران سازه های هیدرولیکی: ارزيابي تأثير پارامترهاي هندسي هيدروليكي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *