سمینار ارشد رشته عمران: تحليل جريان بر روي آبگيرهاي جانبي موجود در آبراه هاي قوسي

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

با عنوان : تحليل جريان بر روي آبگيرهاي جانبي موجود درآبراه هاي قوسي (به کمک داده های آزمایشگاهی)

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
“M.Sc” پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
مهندسي عمران – سازه هاي هيدروليكي
عنوان:
تحليل جريان بر روي آبگيرهاي جانبي موجود درآبراه هاي قوسي (به كمك داده هاي آزمايشگاهي)

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده

جريان در قوس رودخانه هاي طبيعي سه بعدي و غير يكنواخت بوده كه از آن جمله مي توان به وجود يك جريان حلزوني در آن اشاره كرد كه از اندركنش جريان ثانويه و ج ريان اصلي بوجود مي آيد. با توجه به نوع الگوي جريان در كانالهاي قوسي متناسب با قدرت جريان حلزوني و مشخصات رسوبات بستر، فرسايش و رسوبگذاري رخ مي دهد. در نتيجه اين مسئله همواره در انتخاب موقعيت سازه هاي رودخانه اي نظير آبگيرها و پل ها وغيره داراي اهميت و توجه بوده است.
ازآنجا كه هدف اصلي در آبگيرهاي جانبي تسهيل در انتقال آب بدون رسوب بوده و اكثر رودخانه ها در بيشترين مسير خود داراي پيچ وخم مي باشند. با توجه به وجود جريان ثانويه حلزوني، قوس خارجي رودخانه مكان مناسب براي موقعيت آبگيري پيشنهاد شده است.

بنابراين ضرورت تحقيقات بيشتر در مورد تحليل جريان در محدوده آبگيرهاي جانبي و پيش بيني روند فرسايش و رسوبگذاري لازم بنظر مي رسد. جهت رسيدن به اين هدف، در تحقيق حاضر داده هاي آزمايشگاهي برداشت شده توسط پيرستاني (1383) درمحدوده آبگيرهاي جانبي با بستر ثابت واقع در آزمايش گاه تربيت مدرس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

جهت بررسي اثر آبگير بر روي تغييرات مؤلفه هاي سرعت، قدرت جريان ثانويه و ميزان توسعه آن، تغييرات ايجاد شده در تراز سطح آب و تنش برشي بستر و پيش بيني نواحي محتمل فرسايش و رسوبگذاري، سه موقعيت آبگيري 40 درجه سانتی گراد، 75 درجه سانتی گراد و 115 درجه سانتی گراد نسبت به ابتداي قوس با زاويه آبگيري 60 درجه انتخاب شد.

با توجه به تحليل هاي انجام شده، مشخص شد با نزديك شدن به آبگير جانبي موجود در قوس مؤلفه هاي سرعت، قدرت جريان ثانويه، مومنتم جريان عرضي، تراز سطح آب و تنش برشي بستر دچار تغييرات زيادي مي شود بطوريكه بيشترين اين تغييرات در لبه انتهائي دهانه آبگير اتفاق مي افتد. دليل اين امر در هر قسمت از اين تحقيق به تفصيل ارائه شده است.

مقدمه

انحراف جريان يا به طور طبيعي بصورت شريان و ايجاد ميانبردر رودخانههاي مئاندري بوجود ميآيد و يا آنكه بطور مصنوعي بصورت آبگيري از رودخانهها و كانالها جهت مصارف كشاورزي، آبرساني شهري و يا صنعتي ايجاد ميشود. الگوي جريانهاي انحرافي كاملاً سه بعدي و غير يكنواخت ميباشد و باعث ايجاد نواحي تقسيم خطوط جريان، جداشدگي و جريان برگشتي ميشود. اين جداشدگي و جريان برگشتي نيز يكسري جريانهاي گردابي و چرخشي را در اين نواحي ايجاد ميكند كه اين عوامل قابل توجه مهندسين هيدروليك و محققيني كه در ارتباط با تغييرات ريختشناسي رودخانه ها و حركت ذرات رسوبي بستر مطالعه ميكنند، ميباشد.

از آنجا كه رودخانه يك سيستم ديناميك بوده و پيوسته در حال تغيير است بايد اين تغييرات بررسي شده و رفتار رودخانه قابل پيشبيني باشد.براي انحراف رودخانه بايد مواردي از جمله مشخصات جريان، وضعيت انتقال رسوب و مشخصات آبراهه مورد بررسي قرار گيرد. همچنين در صورت وجود آبگيرهاي جانبي تغييرات در هيدروديناميك جريان ايجاد ميشود و لازم است بررسيهايي بر روي جريان ثانويه ايجاد شده در اطراف دهانه آبگير كه نحوه آبشستگي و رسوبگذاري در امتداد آبگير را نشان ميدهد و تحليل جريان در محدوده آبگير صورت گيرد.

به همين منظور در اينجا لزوم مطالعات كامل تر بر روي آبگيرهاي جانبي مطرح شده كه در اين موارد بررسي تأثير موقعيت آبگير در كاناهاي قوسي و همچنين نوع جريان در كانال اصلي بر روي الگوي جريان لازم بنظر ميرسد.

فصل اول: کلیات

1-1) هدف

از دير باز مسئله انحراف آب از مسير اصلي رودخانه براي انجام مقاصد مختلف از آن جمله براي كشاورزي، آبرسانيشهري ، صنايع و توليد برق و غيره مورد توجه قرار داشته كه مي توان ادعا كرد، قدمت آن به قدمت تمدن بشر مي رسد. همواره مسئله مهم در انتقال آب، مشكل ورود رسوبات به كانالها و سيستمهاي انتقال مي باشد. بنابراين هدف طراحان كاهش ميزان ورود رسوبات انتقال يافته تا حد امكان مي باشد(صالحي نيشابوري و ايزدپناه، 1385).

آبگيري از رودخانه يكي از قديمي ترين مسائل مطرح در زمينه مهندسي هيدروليك است با اين وجود طراحي يك سازه آبگير در يك رودخانه امري ظريف و حساس به شمار مي رود. طراحي اصلي در انحراف آب تعيين مقدار آب مورد نياز در زمان مشخص ((QD(t) مي باشد ميزان آبگيري بستگي به جريان نسبي در زمان مشخص داشته كه نبايد مقدار آن بيشتر از جريان رودخانه باشد . همچنين بايد از ورود رسوبات و آشغالهاي شناور جلوگيري شود . (درصورتيكه از لوله هاي تحت فشار يا تونل براي آبرسا ني استفاده شود بايد از ورود هوا جلوگيري شود ) همچنين طراح بايد اثرات موفولوژيكي كه موجب كاهش جريان پايين – دست و اثرات ناسازگاري محيط زيست كه باعث تغيير در سطح آب هاي زيرزميني، برگشت آب، تغييرات آب، سرعت جريان و دما مي شود را به حداقل برساند . كاهش عمق جريان و سرعت جريان پايين دست آبگير باعث افزايش دماي آب شده، اين امر زندگي آبزيان را تهديد مي كند. به حداقل رساندن عمق آب در پاييندست محل آبگيري براي حفاظت حيوانات آبزي در رودخانه ها حائز اهميت است.

انواع آبگير از لحاظ سازه اي عبارتند از:

– آبگير بدون استفاده از بند

– آبگير همراه با بند انحرافي

– يكي از دو موارد فوق به همراه تاسيسات جانبي نظير پمپاژ

تعداد صفحه : 208

قیمت : شش هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :       

        [email protected]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *