سمینار ارشد رشته عمران برنامه ریزی حمل و نقل: مدل ارزیابی فنی و اقتصادي عملکرد سیستم هاي BRT و LRT

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران برنامه ریزی حمل و نقل

با عنوان : مدل ارزیابی فنی و اقتصادی سیستم های LRT وBRT در کلان شهرهای ایران (مطالعات حالت: تهران)

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.Sc” پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی عمران – برنامه ریزي حمل و نقل

عنوان:

مدل ارزیابی فنی و اقتصادي عملکرد سیستم هاي BRT و LRT در کلان شهرهاي ایران (مطالعات حالت: تهران)

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در این پایان نامه هدف ارزیابی فنی و اقتصادي سیستم هاي حمل و نقل همگانی اتوبوس تندرو (BRT) و قطار سبک شهري (LRT) از جنبه هاي مختلف اقتصاد، تسهیلات و محیط زیست می باشد. به طوري که بعد از شناخت این گونه سیستم ها و چگونگی نحوه عملکرد و ملزومات و آگاهی از مزایا و معایب آنها، به انتخاب معیارهاي مناسب از میان منابع موجود پردا خته شده است و در نهایت به کمک روش هاي تصمیم گیري چند معیاره و تکنیک هاي اقتصاد مهندسی پیشرفته، به ارزیابی آنها پرداخته شده است.

مقدمه

امروزه حمل و نقل یکی از اساسی ترین نیازهاي انسان می باشد و از آنجا که توسعه صنایع، افزایش رفاه اجتماعی و نماد پیشرفت هر کشور وجود حمل و نقل مناسب و ایمن است لذا همواره به عنوان شاخصی مهم در برنامه ریزي هاي کلان مورد توجه مدیران و تصمیم گیرندگان قرار گرفته است. از طرفی رشد روز افزون جمعیت در کشوري مانند ایران و به تبع آن کلان شهرهایی مانند تهران و نیز افزایش مالکیت وسائط نقلیه شخصی، همواره مشکلاتی را از قبیل ترافیک و آلودگی هاي زیست محیطی ناشی از آن در شهرهاي بزر گ به همراه داشته است به گونه اي که همواره بر طرف کردن این معضلات از دغدغه هاي مدیران و برنامه ریزان شهري به شمار می رود. از آنجا که سسیستم هاي حمل و نقل عمومی سنتی نمی تواند پاسخگوي این گونه مشکلات باشد، لذا توسعه حمل و نقل عمومی مدرن تر یکی از راهکارهاي اصلی براي بر طرف کردن این گونه مشکلات ترافیکی به حساب می آید و بر ساختار شهري نیز تاثیر بسزایی می گذارد. حال با توجه به این که حمل و نقل عمومی نیز داراي ابعاد بسیار گسترده اي می باشد و انتخاب سیستم مناسب از میان سایر سیستم ها که بتواند پاسخگوي نیازهاي شهروندان باشد و از طرفی کاهش دهنده معضلات ترافیکی و عوارض آن نیز باشد، مستلزم شناخت کافی از سیستم مورد نظر، نحوه عملکرد و ملزومات آن است ضمن این که باید در انتخاب نوع حمل و نقل همگانی، پارامترهاي موثر در نظر گرفته شود. حال با توجه به آن که در بین سیستم هاي حمل و نقل عمومی BRT و LRT از هزینه هاي احداث کمتري نسبت به مترو برخوردار هستند و همچنین به دلیل قابلیت حمل تعداد زیاد مسافر به خصوص در ساعات اوج ترافیک، مورد توجه کارشناسان حمل و نقل و ترافیک قرار گرفته اند. حال با توجه به موارد مطرح شده فوق در این تحقیق به شناخت بیشتر این سیستم ها، قابلیت و عملکرد آنها در حمل و نقل همگانی و جابجایی مسافر پرداخته خواهد شد و در نهایت از جنبه هاي مختلف مورد ارزیابی و بررسی قرار خواهد گرفت.

فصل اول

1-1) اهمیت موضوع

با توجه به توسعه زندگی شهرنشینی و رشد روز افزون جمعیت در شهرهاي بزرگ بخصوص کلان شهرهاي ایران و به دنبال آن بالا رفتن مالکیت وسائط نقلیه شخصی و تمایل شهروندان به استفاده از این نوع سیستم حمل و نقل، معضلات و مشکلاتی از قبیل استفاده مضاعف از سوخت هاي فسیلی که نتیجه آن آلودگی هاي محیط زیست را به همراه داشته و نیز ترافیک سنگین در مسیرهاي شریانی و اصلی که اثرات سوء اجتماعی را براي شهروندان به ارمغان آورده است اینک چندي است که کارشناسان این حوزه به حمل و نقل همگانی روي آورده به گونه اي که سیستم هاي حمل و نقل همگانی مدرن تري را نسبت به شیوه هاي سنتی مورد استفاده قرار داده اند. حال با توجه به وجود انواع مختلف حمل و نقل همگانی، نیاز به انتخاب مناسب و بهینه یک سیستم که هم پاسخگوي جابجایی حجم انبوهی از مسافران باشد و هم بتواند خواسته هاي آنها را در راستاي رفاه، آسایش و ایمنی برآورده سازد و از طرفی دغدغه هاي مدیران را نیز برطرف گرداند، لازم و ضروري به نظر می رسد. در میان سیستم هاي موجود در حمل و نقل، در این پایان نامه ارزیابی BRT و LRT که از لحاظ فنی و عملکرد خیلی شبیه به هم هستند مورد نظر می باشد به این علت که هزینه هاي احداث آنها بسیار پایین تر از مترو می باشد و از طرفی مسائل و مشکلات سیستم هایی مانند مونوریل و غیره را شامل نخواهند شد.

2-1) پیشینه تحقیق

با توجه به جستجویی که در منابع مختلف صورت گرفت، منابعی در داخل موجود می باشدکه صرفاً به نقش و تأثیر احداث این گونه سیستم ها به صورت مجزا پرداخته و در بعضی موارد به ارزیابی عملکرد برخی از این سیستم ها در کریدورهاي شهري قبل از ساخت و در مواردي نیز به ارزیابی عملکرد این گونه سیستم ها بعد از احداث پرداخته شده و بعضاً منابعی در رابطه با انواع سیستم هاي حمل و نقل عمومی موجود می باشد که در آن اطلاعاتی در رابطه با مبانی فنی این سیستم ها موجود است. در منابع خارجی اطلاعات تکمیلی تر در رابطه با این سیستم ها موجود است به طوري که در برخی از سایت هاي معتبر اینترنتی، کتابها، مقالات و گزارشات مربوط به مطالعات موردي اطلاعات کامل تري در این موجود می باشد و بعضاً این دو سیستم را به طور کلی از جنبه هاي مختلف در ترازوي مقایسه قرار داده است.

3-1) سئوالات یا فرضیات

یکی از محدودیت هاي این تحقیق دسترسی به اطلاعات آماري کامل مربوط به این موضوع می باشد به گونه اي که تمام معیارهاي مد نظر در این تحقیق را پوشش دهد لذا به دلیل موجود نبودن این اطلاعات در داخل کشور باید از منابع خارجی و معتبر که تجربه اجراي هر دو سیستم و نتایج عملکرد آن را داشته باشند استفاده شود.

تعداد صفحه : 157

قیمت : شش هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :       

        serderehi@gmail.com