سمینار ارشد رشته شیمی فرآیند: مدلسازي جداسازي غشایی LPG از جریان هاي گازي با استفاده از شبکه عصبی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی فرآیند

با عنوان : مدلسازی جداسازی غشایی LPG از جریان های گازی با استفاده از شبکه عصبی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.Sc” پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی- فرایند

عنوان:

مدلسازي جداسازي غشایی LPG از جریان هاي گازي با استفاده از شبکه عصبی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

این مستند گزارش پایان نامه با عنوان جداسازي LPG از جریانات گازي توسط فرایندهاي غشایی و مدلسازي ریاضی آن می باشد. گزارش تهیه شده شامل نه فصل است. در فصل اول کلیات تحقیق توضیح داده شده است فصل دوم به معرفی LPG و کاربردهاي آن اختصاص شده است. در فصل سوم توضیحاتی در مورد انواع غشاهاي موجود، کاربردهاي جداسازي غشایی گاز و انواع فرآیندهاي غشایی در جداسازي گازها که دفع هیدرو کربن هاي سنگین توسط غشاء یکی از آنهاست، داده شده است. مکانیسم هاي انتقال گاز در غشاء و مدلهاي تشریح کننده آن در فصل چهارم مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل پنجم کلیه غشاهاي پلیمري که براي جداسازي LPG از جریان گازي مورد استفاده قرار گرفته است، بررسی گردیده و غشاي مناسب انتخاب شده است.

در ادامه در فصل ششم شبکه هاي عصبی به عنوان ابزاري توانمند به منظور سیستمهاي پیچیده معرفی می گردند و مدل شبکه عصبی طراحی شده به منظور مدلسازي رفتار غشا به طورکامل شرح داده می شود. فصل هفتم این گزارش مربوط به معرفی الگوریتم بهینه سازي PSO می باشد که در فصل هشتم به منظور تعیین پارامترهاي مدل ریاضی به کار گرفته شده است. در فصل هشتم مدلهاي مختلف ریاضی توصیف کننده رفتار غشاء بررسی شده اند و مناسب ترین مدل به منظور تعیین رفتار سیستم مورد بحث ارائه گشته است. در نهایت در فصل نهم به طور مختصر نتیجه گیري و پیشنهادات ارائه گردیده اند.

مقدمه:

امروزه به دلیل افزایش مصرف انرژي و ازدیاد قیمت روز افزون سوخت و فرآورده هاي نفتی، LPG به عنوان یکی از محصولات با ارزش نفت و گاز مورد توجه قرار گرفته است بسیاري از جریانات گازي در پالایشگاه ها و واحدهاي بهره برداري حاوي مقادیر بالایی از LPG می باشند که بسیاري از آنها بدون استفاده سوزانده می شوند یکی از دلایل این امر نیاز به فرآیند نسبتاً پیچیده به منظور LPG از جریان گازي، با روشهاي سنتی می باشد. با وجود تکنولوژي غشائی به عنوان یک عملیات جداسازي بسیاري کارآمد با حجم و ابعاد کم و قابلیت انعطاف بالا، می توان از هدر رفت مقادیر بالایی از LPG جلوگیری کرد و در واحدهایی که از روشهاي صنعتی استفاده می کنند راندمان جداسازي را بسیار بالا برد و میزان بازیافت را تا 99 % رساند. لذا شناخت و بررسی تکنولوژي جداسازي به منظور جداسازي LPG از جریانهاي گازي می تواند یکی از زمینه هاي تحقیقاتی و عملی بسیار راه گشا به منظور بالا بردن ارزش افزوده در واحدهاي نفت و گاز و جلوگیري از هدر رفت منابع طبیعی مورد توجه قرار گیرد. لذا در این گزارش سعی بر معرفی و بررسی مقدماتی این متد می باشد.

فصل اول: کلیات

1-1- هدف

با توجه به اهمیت و امتیازات فرایندهاي جداسازي غشایی هدف از تحقیق حاضر این است که پس از معرفی و فرایندهاي جداسازي توسط غشاء و شناخت کاربردها و امتیازات آن در صنعت، مکانیزم جداسازي گاز در در غشاها بررسی شود و به طور خاص رفتار غشاهاي پلیمري در جداسازي گاز تشریح شود سپس غشاء مناسب جهت جداسازي LPG از جریانات گازي با توجه به پارامترهاي موثر انتخاب گردد. پس از شناسایی پارامترهاي موثر و تعیین غشاء مناسب جهت جداسازي LPG در این گزارش، مبنایی براي مدلسازي و پیش بینی رفتار غشاء مورد نظر در جداسازي LPG تعیین خواهد شد. سپس ابتدا با استفاده از شبکه هاي عصبی رفتار سیسنم مدلسازي خواهد شد ودر ادامه یک مدل ریاضی مناسب جهت مدلسازي سیستم مورد بحث ارائه می گردد.

2-1- پیشینه تحقیق

جداسازی LPG توسط فرایند غشایی یک یاز روشهاي نوین جداسازي LPG در سطح جهان می باشد و تحقیقاتی توسط مراکز مختلف به منظور تعیین جنس غشاء و بررسی عملکرد آن در این زمینه در حال انجام است ولی در کشور ما جداسازي LPG از جریانات گازي کاملا جدید می باشد و تنها تا کنون مطالعاتی توسط تیم تحقیقاتی آقاي پرفسور محمدي در این خصوص انجام پذیرفته است که این تحقیق تلاشی در ادامه کارهاي تیم تحقیقاتی ایشان می باشد. و تمامی داده هاي آزمایشگاهی استفاده شده در این تحقیق به منظور مدلسازي، توسط تیم تحقیقاتی ایشان از Setup ساخته شده در مرکز تحقیقات جداسازي دانشگاه علم و صنعت ایران گرد آوري شده است.

3-1- روش کار و تحقیق

در این گزارش با استفاده از منابع اطلاعاتی از قبیل کتابهاي موجود در پایگاه هاي داخلی و خارجی در زمینه فرایندهاي غشایی انواع متدوال فرایندهاي غشایی به طور مختصر معرفی و بررسی خواهد شد سپس مکانیزمهاي جداسازي گاز و مدلهاي تشریح کننده آن با استفاده از منابع اطلاعاتی به روز مانند مقالات در زمینه جداسازي غشایی که با آخرین تغییرات هماهنگ باشند مورد بحث قرار خواهد گرفت. سپس با توجه به پارامترهاي موثر در جداسازي و خواص هر کدام از غشاهاي مورد استفاده در این زمینه بهترین نوع غشاء به منظور جداسازي LPG معرفی خواهد شد.

در ادامه Setup آزمایشگاهی که در آزمایشگاه تحقیقاتی غشاء دانشگاه علم و صنعت ایران تحت نظارت و راهنمایی جناب آقاي دکتر محمدي به منظور انجام آزمایشات بر روي غشاء مذکور ساخته شده است تشریح می گردد. با استفاده از داده هاي حاصل از این مدل آزمایشگاهی یک مدل ریاضی مناسب جهت پیش بینی و مدلسازي عملکرد این غشاء ارائه گردیده است که در این گزارش به طور کامل بررسی می گردد و با مدل هاي معمول گذشته مقایسه می شود. علاوه بر این با استفاده از شبکه هاي عصبی سیستم مذکور مدل شده است که نتایج آن به منظور مقایسه با مدل ریاضی ارائه می گردد.

تعداد صفحه : 162

قیمت : شش هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :              [email protected]